text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

ทุนไปเรียนปริญญาตรีที่ University of Arizona

กับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ของรัฐ Arizona ที่มีโปรแกรม Management Info System เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และอีกหลายคณะที่ติดอยู่ Top 50 ของอเมริกา

อันดับสำคัญของ University of Arizona มีดังนี้

 • #1 University in Arizona
 • #3 Management Info Systems
 • #7 Entrepreneurship
 • #19 Best Business Programs
 • #34 Accounting
 • #50 Best Engineering Programs
 • #60 Top Public US Universities

คุณสมบัติขั้นต่ำ :

จบ ม.6 หรือเทียบเท่า; เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.75; IELTS 6.0 หรือ TOEFL 70

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ :

Transcript + High School Certificate, IELTS/TOELF score

*ทุนนี้เป็นทุนช่วยเหลือบางส่วน จำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายเต็มรวมโดยประมาณต่อปีรวม $53,393 (ประกอบไปด้วย ค่าเรียน $35,188 ค่ากินอยู่ $16,150 ค่าประกันสุขภาพ $2,055)

ลงทะเบียนวันนี้

เพื่อรับคำแนะนำฟรี

Contact Now

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์