text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
 • คำนวณค่าครองชีพ United States

  การวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายมีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ ใช้เครื่องมือคำนวณค่าใช้จ่ายของเราเพื่อตรวจสอบว่าคุณควรเตรียมค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบค่าครองชีพของแต่ละประเทศรวมถึงประเภทที่พักต่าง ๆ อีกด้วย

 • 1.ประเทศ

  คุณต้องการศึกษาต่อที่ประเทศอะไร

 • 2.เมือง

  ต้องการอาศัยในเมืองใด

  • 3.บ้านพัก

   คุณต้องการที่พักประเภทใด

   คุุณต้องการพักอาศัยที่ใด

  • 4.อาหาร

   คุณรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยแค่ไหนในแต่ละสัปดาห์

   อาหารเช้า

   อาหารกลางวัน

   อาหารเย็น

   คุณจ่ายค่าอาหารเท่าไหร่

  • 5.ชีวิตประจำวัน

   คุณเดินทางโดยขนส่งสาธาระบ่อยแค่ไหน

   คุณออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยแค่ไหน

   คุณจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือนเท่าไหร่

   คุณชอบออกกำลังกายประเภทไหน

  • 6.เสื้อผ้า

   คุณซื้อเสื้อผ้าเป็นจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละเดือน

   คุณใช้จ่ายค่าเสื้อผ้าใหม่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

   • บ้านพัก
   • อาหาร
   • ชีวิตประจำวัน
   • เสื้อผ้า

  โปรดเลือกระดับการศึกษา

  ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์