text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP: 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand

สมัครสอบ IELTS

IDP มีสนามสอบให้คุณเลือกได้ตามความสะดวกใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และนครราชสีมา (โคราช)

**หมายเหตุ** IELTS for UKVI และ IELTS Life Skills จะจัดสอบแค่ที่สนามสอบกรุงเทพฯ เท่านั้น

สามารถตรวจสอบตารางสอบ IELTS ได้ที่นี่ https://www.ielts.idp.co.th/seat_th.aspx

ผลสอบ

IDP จะประกาศผลสอบ (ออนไลน์) ภายใน 13 วันหลังจากวันสอบ และผลสอบจะอยู่ในระบบเป็นระยะเวลา 28 วัน การเข้าเช็คผลสอบผ่านทางระบบออนไลน์เป็นบริการพิเศษจากศูนย์สอบ IDP IELTS Australia ซึ่งเป็นเจ้าของการสอบ IELTS และมีความประสงค์ที่จะเสนอบริการพิเศษนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ กับ IDP ทั่วโลก

**หมายเหตุ** ผลสอบออนไลน์ไม่สามารถใช้แทนผลสอบจริงได้ และการประกาศผลออนไลน์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สอบกับ IDP เท่านั้น

ผู้สอบสามารถเข้าไปรับผลสอบอย่างเป็นทางการ (ฉบับจริง) ด้วยตัวเองได้ที่ IDP สาขาสีลม หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อรับผลสอบคือ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้น เอกสารอื่นๆ อาทิ ใบขับขี่ หรือ บัตรข้าราชการ ไม่สามารถใช้แทนได้

สำหรับผู้สอบที่ยื่นคำร้องให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์เราจะส่งแบบ EMS ให้สำหรับการฝากส่งภายในประเทศ และจะได้รับหลังจากวันสอบ 18 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์)

 

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 28 Jul 2018
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Monday Interview
 • Fully Booked
 • Bangkok monday interview Bangkok monday interview Th
 • 28 Jul 2018
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Monday Interview
 • BOOK TEST
 • Bangkok monday interview Bangkok monday interview Th
 • 11 Aug 2018
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Monday Interview
 • BOOK TEST
 • Bangkok monday interview Bangkok monday interview Th
 • 28 Jul 2018
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Saturday Interview
 • Fully Booked
 • Bangkok saturday interview Bangkok saturday interview Th
 • 28 Jul 2018
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Saturday Interview
 • BOOK TEST
 • Bangkok saturday interview Bangkok saturday interview Th
 • 11 Aug 2018
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Saturday Interview
 • BOOK TEST
 • Bangkok saturday interview Bangkok saturday interview Th
 • 28 Jul 2018
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Sunday Interview
 • BOOK TEST
 • Bangkok sunday interview Bangkok sunday interview Th
 • 28 Jul 2018
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Sunday Interview
 • Fully Booked
 • Bangkok sunday interview Bangkok sunday interview Th
 • 11 Aug 2018
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Sunday Interview
 • BOOK TEST
 • Bangkok sunday interview Bangkok sunday interview Th
 • 02 Aug 2018
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Thursday Interview
 • BOOK TEST
 • Bangkok thursday interview Bangkok thursday interview Th
 • 02 Aug 2018
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Bangkok Thursday Interview
 • BOOK TEST
 • Bangkok thursday interview Bangkok thursday interview Th
 • 24 Jul 2018
  9:00 am
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
 • 25 Jul 2018
  9:00 am
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • BOOK TEST
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
 • 26 Jul 2018
  9:00 am
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
 • 31 Jul 2018
  9:00 am
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • BOOK TEST
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
 • 01 Aug 2018
  9:00 am
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
 • 03 Aug 2018
  9:00 am
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
 • 07 Aug 2018
  9:00 am
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • BOOK TEST
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
 • 08 Aug 2018
  9:00 am
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • BOOK TEST
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
 • 09 Aug 2018
  9:00 am
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • BOOK TEST
 • Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th
ลงทะเบียนสอบ IELTS กับ IDP

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์