text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

สมัครสอบ IELTS

IDP มีสนามสอบให้คุณเลือกได้ตามความสะดวกใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และนครราชสีมา (โคราช)

**หมายเหตุ** IELTS for UKVI และ IELTS Life Skills จะจัดสอบเฉพาะที่สนามสอบกรุงเทพฯ เท่านั้น

คุณสามารถตรวจสอบตารางสอบ IELTS และสมัครสอบพร้อมเลือกวันที่สะดวกไปสอบ IELTS ที่ศูนย์สอบใกล้บ้านได้

ผลสอบ

ทาง IDP จะประกาศผลสอบ IELTS (ออนไลน์) ภายใน 13 วันหลังจากวันสอบ และผลสอบจะอยู่ในระบบเป็นระยะเวลา 28 วัน ซึ่งศูนย์สอบ IDP IELTS Australia ซึ่งเป็นเจ้าของการสอบ IELTS มีความประสงค์ที่จะเสนอบริการพิเศษเพื่อนเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ ielts กับ IDP ทั่วโลก นั่นก็คือ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าเช็คผลสอบผ่านทางระบบออนไลน์


**หมายเหตุ** ผลสอบออนไลน์ไม่สามารถใช้แทนผลสอบจริงได้ และการประกาศผลออนไลน์ออกแบบมาเพื่อผู้สอบกับ IDP เท่านั้น

ผู้สอบสามารถไปรับผลสอบอย่างเป็นทางการ (ฉบับจริง) ด้วยตัวเองได้ที่ IDP สาขาสีลม หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อรับผลสอบคือ บัตรประชาชนฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงเท่านั้น เอกสารอื่นๆ เช่น ใบขับขี่ หรือ บัตรข้าราชการ ไม่สามารถใช้แทนได้

ส่วนผู้สอบที่ยื่นคำร้องให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ เราจะจัดการส่งแบบ EMS ให้สำหรับการฝากส่งภายในประเทศ และผลสอบจะส่งถึงมือคุณหลังจากวันสอบ 18 วัน (ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์)

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 24 Aug 2019
 • 11 May 2019
 • 19 Aug 2019
  23:59 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Bangkok (Saturday Speaking Test)
 • 11 May 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok (saturday speaking test) Bangkok saturday interview Th Thailand
 • 24 Aug 2019
 • 11 May 2019
 • 19 Aug 2019
  23:59 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Bangkok (Sunday Speaking Test)
 • 11 May 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok (sunday speaking test) Bangkok sunday interview Th Thailand
 • 24 Aug 2019
 • 11 May 2019
 • 19 Aug 2019
  23:59 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • The School of Global Studies, Thammasat University - Rangsit
 • 11 May 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS The school of global studies, thammasat university - rangsit Thammasat university-rangsit Th Thailand
 • 25 Aug 2019
  14:00 pm
 • 04 Jun 2019
 • 20 Aug 2019
  15:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 25 Aug 2019
  14:00 pm
 • 04 Jun 2019
 • 20 Aug 2019
  15:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 26 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 20 Aug 2019
  9:00 am
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 26 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 20 Aug 2019
  9:00 am
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 27 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 22 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 27 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 22 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 27 Aug 2019
  14:00 pm
 • 04 Jun 2019
 • 22 Aug 2019
  15:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 27 Aug 2019
  14:00 pm
 • 04 Jun 2019
 • 22 Aug 2019
  15:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 28 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 23 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 28 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 23 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 28 Aug 2019
  14:00 pm
 • 04 Jun 2019
 • 23 Aug 2019
  15:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 28 Aug 2019
  14:00 pm
 • 04 Jun 2019
 • 23 Aug 2019
  15:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 29 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 24 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 29 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 24 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 30 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 25 Aug 2019
  9:00 am
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 30 Aug 2019
  9:00 am
 • 04 Jun 2019
 • 25 Aug 2019
  9:00 am
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 31 Aug 2019
  9:00 am
 • 30 Jul 2019
 • 26 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 30 Jul 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 31 Aug 2019
  9:00 am
 • 30 Jul 2019
 • 26 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 30 Jul 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 31 Aug 2019
  14:00 pm
 • 04 Jun 2019
 • 26 Aug 2019
  15:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 31 Aug 2019
  14:00 pm
 • 04 Jun 2019
 • 26 Aug 2019
  15:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 04 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 01 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 27 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 01 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 27 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 01 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 27 Aug 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 01 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 27 Aug 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 02 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 28 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 02 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 28 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 03 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 29 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 03 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 29 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 03 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 29 Aug 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 03 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 29 Aug 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 04 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 30 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 04 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 30 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 04 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 30 Aug 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 04 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 30 Aug 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 05 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 31 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 05 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 31 Aug 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 06 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 01 Sep 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 06 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 01 Sep 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 07 Sep 2019
 • 27 Jun 2019
 • 03 Sep 2019
  23:59 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Bangkok (Saturday Speaking Test)
 • Fully Booked
  27 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok (saturday speaking test) Bangkok saturday interview Th Thailand
 • 07 Sep 2019
 • 27 Jun 2019
 • 03 Sep 2019
  23:59 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Bangkok (Saturday Speaking Test)
 • 27 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok (saturday speaking test) Bangkok saturday interview Th Thailand
 • 07 Sep 2019
 • 27 Jun 2019
 • 03 Sep 2019
  23:59 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Bangkok (Sunday Speaking Test)
 • 27 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok (sunday speaking test) Bangkok sunday interview Th Thailand
 • 07 Sep 2019
 • 27 Jun 2019
 • 03 Sep 2019
  23:59 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Bangkok (Sunday Speaking Test)
 • 27 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok (sunday speaking test) Bangkok sunday interview Th Thailand
 • 07 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 02 Sep 2019
  14:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 07 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 02 Sep 2019
  14:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 08 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 03 Sep 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 08 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 03 Sep 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 08 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 03 Sep 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 08 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 03 Sep 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 09 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 04 Sep 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 09 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 04 Sep 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 10 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 05 Sep 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 10 Sep 2019
  9:00 am
 • 05 Jun 2019
 • 05 Sep 2019
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 10 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 05 Sep 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • Academic - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
 • 10 Sep 2019
  14:00 pm
 • 05 Jun 2019
 • 05 Sep 2019
  16:00 pm
 • IDP ประเทศไทย
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP Bangkok - Computer-delivered IELTS
 • 05 Jun 2019
  6900.0
  THB
 • General Training - IELTS Idp bangkok - computer-delivered ielts Computer ielts - idp bangkok Th Thailand
ลงทะเบียนสอบ IELTS กับ IDP

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์