text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

สอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว!

Your IELTS, your Choice

  • รู้ผลสอบด้วยเวลาเพียง 5-7 วันทำการ
  • เปิดวันสอบมากขึ้น ทางเลือกมากขึ้น
  • สอบจบได้ภายในวันเดียว

สอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ได้แล้ววันนี้

ในการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบจะได้สอบการฟัง การอ่าน และการเขียนบนคอมพิวเตอร์ แต่การสอบพูดนั้นยังเหมือนกับการสอบบนกระดาษ ที่ผู้เข้าสอบจะได้เข้าสอบกับกรรมการคุมสอบเจ้าของภาษา

ทั้งนี้การสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะมีรูปแบบคำถามและลักษณะเนื้อหาเหมือนกับการสอบ IELTS บนกระดาษ รวมไปถึงหลักการการให้คะแนนก็เหมือนกัน

การสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์นั้นมีทั้งแบบ IELTS General Training และ IELTS Academic ผู้เข้าสอบสามารถเลือกสอบได้ตามความต้องการ

ผลสอบของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะออกมาในรูปแบบเดียวกันกับการสอบ IELTS บนกระดาษ และผลจะออกภายใน 5 -7 วันทำการหลังจากที่ผู้เข้าสอบสอบเสร็จ


ทำความรู้จักกับการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

ดูวีดิโอแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมตัวในการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 

ก่อนจะทำการสมัครสอบ อย่าลืมฝึกฝนตัวเองให้คุ้นเคยกับการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอบ และเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้สอบเข้าใจในระบบการสอบ เราจึงได้เตรียมแบบฝึกหัดการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ในส่วนของทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน

 

ลงทะเบียนสอบ IELTS กับ IDP

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์