text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

IDP English

IDP English เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสำหรับองค์กร หลักสูตรของเราเป็นที่รู้จักกันดีกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิผลจากการเรียน ซึ่งอาจารย์ของ IDP English ทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ และได้รับประกาศนียบัตร TESOL รับรองการสอน ดังนั้นนักเรียนของ IDP English จึงมั่นใจได้ว่า อาจารย์ของเรา จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และมีความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งในการพัฒนาภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ และเพิ่มระดับคะแนนในการสอบ IELTS

หลักสูตร IELTS ที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพ ตรงที่สุดกับข้อสอบจริง

IDP เป็นหนึ่งในเจ้าของข้อสอบร่วม และมีศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ จึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS นั้นตรงที่สุดกับข้อสอบจริง ถูกออกแบบอย่างมืออาชีพ และสอนโดยอาจารย์มืออาชีพทุกห้องเรียน

Free Placement Test การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และการให้คำปรึกษา การสอบวัดระดับของ IDP English เป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน รูปแบบข้อสอบวัดระดับ การสอบวัดระดับจะใช้เวลา 1 ชัวโมง 30 นาที แบ่งเป็น

•การทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์

•การทดสอบการเขียน จะเป็นการเขียนเรียงความสั้นๆ ตามหัวข้อที่กำหนด

•การทดสอบการพูด ทดสอบพูดต่อตัวต่อกับอาจารย์เจ้าของภาษา

หลังจากทราบผลการสอบวัดระดับแล้ว เจ้าหน้าที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งหากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ตารางสอบวัดระดับ สามารถสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ตามวันและเวลาดังนี้

• จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. ถึง 14.30 น.

• วันเสาร์ 9.00 น. ถึง 14.00 น.

สำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่มีค่าใช้จ่าย และผลสอบเก็บไว้ได้ 6 เดือนนับจากวันที่สอบ

ลงทะเบียนวันนี้

เพื่อรับคำแนะนำฟรี

Contact Now

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์