text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

ศูนย์สอนภาษา IDP English

สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าก่อนเตรียมสอบจะเรียน IELTS ที่ไหนดี IDP English ก็มีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษบริการ เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสำหรับองค์กร หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราเป็นที่รู้จักทั่วโลกมาเป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี หมายความว่าผู้เรียนสามารถมั่นใจในหลักสูตรของเราได้ทั้งด้านคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์จากการเรียน อาจารย์ผู้สอนของ IDP English ทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ และได้รับประกาศนียบัตร TESOL รับรองการสอนด้วย ดังนั้นนักเรียนของ IDP English จึงมั่นใจได้ว่าอาจารย์ทุกท่านมีความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งในเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ และจะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองและเพิ่มคะแนนในการสอบ IELTS

ที่ IDP English มีหลักสูตร IELTS ที่ออกแบบโดยมืออาชีพ และตรงกับข้อสอบจริงมากที่สุด เนื่องจาก

IDP เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมของข้อสอบ IELTS และมีศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ จึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเตรียมสอบของเรานั้นตรงกับข้อสอบจริง และสอนโดยอาจารย์ที่มีความสามารถทุกห้องเรียน

นอกจากนี้ยังมี Free Placement Test ซึ่งเป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ การสอบวัดระดับของ IDP English เป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน

รูปแบบข้อสอบวัดระดับ

การสอบวัดระดับจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที แบ่งเป็น

  • การทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์
  • การทดสอบการเขียน จะเป็นการเขียนเรียงความสั้นๆ ตามหัวข้อที่กำหนด
  • การทดสอบการพูด ทดสอบพูดต่อตัวต่อกับอาจารย์เจ้าของภาษา

 

หลังจากทราบผลการสอบวัดระดับแล้ว เจ้าหน้าที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งหากผู้เรียนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ตารางสอบวัดระดับ

สามารถสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ตามวันและเวลาดังนี้

  • จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. ถึง 14.30 น.
  • วันเสาร์ 9.00 น. ถึง 14.00 น.

 

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่มีค่าใช้จ่าย และคุณสามารถเก็บผลสอบไว้ได้นาน 6 เดือนนับจากวันที่สอบ

สำรองที่นั่ง โทร. 02-231-0838

ลงทะเบียนวันนี้

เพื่อรับคำแนะนำฟรี

Contact Now

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์