พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | United States

462 คอร์สนานาชาติแสดงผล 1-10 ด้านล่าง
ความนิยม
กรองข้อมูล

กรองคอร์สเรียน (3) เริ่มการค้นหาใหม่

สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยน

สาขาวิชาเฉพาะ 1 เลือก

ระดับการศึกษา อื่น ๆ

ประเทศที่ต้องการไปศึกษาต่อ 1 เลือก

รูปแบบการเรียน อื่น ๆ

อัตราค่าเล่าเรียน

จาก $0 ถึง $50000+

เมือง อื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

สถาบัน อื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

เลือกสาขาวิชา การเลือกสาขาวิชาใหม่จะนำไปสู่การรีเซ็ตการค้นหาและตัวกรองของคุณ

  • เคมี
  • เภสัชศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์

  • แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

  • การเงิน
  • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การตลาดสื่อและการสื่อสาร

  • ครุศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ดนตรีและการแสดง

  • นิติศาสตร์

  • บริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการ
  • บัญชี

  • ประวัติศาสตร์

  • ฟิสิกส์

  • ภาษาและวัฒนธรรม
  • ภูมิศาสตร์

  • รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการก่อสร้าง
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • ที่ Georgia Institute of Technology
    uni-location

    Savannah , United States

    การจัดอันดับจาก THE world university rank:  45

    school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    7.0

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 1,392,601 ? USD  43,710 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • ที่ Colorado State University
    uni-location

    Denver , United States

    การจัดอันดับจาก THE world university rank:  351

    school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    6.5

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 1,966,272 ? USD  61,716 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • ที่ Colorado State University
    uni-location

    Denver , United States

    การจัดอันดับจาก THE world university rank:  351

    school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 1,474,704 ? USD  46,287 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    6.5

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 1,107,963 ? USD  34,776 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • ที่ Colorado State University
    uni-location

    Denver , United States

    การจัดอันดับจาก THE world university rank:  351

    school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    6.5

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 1,474,704 ? USD  46,287 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • ที่ Missouri University of Science and Technology
    uni-location

    Jefferson City , United States

    การจัดอันดับจาก THE world university rank:  401

    school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    6.5

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 1,123,963 ? USD  35,278 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • ที่ University of California - Berkeley
    uni-location

    San Francisco , United States

    การจัดอันดับจาก THE world university rank:  8

    school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาตรี

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    6.5

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 5,250,018 ? USD  164,784 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • ที่ University of Nevada
    uni-location

    Las Vegas , United States

    school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    6.5

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 748,057 ? USD  23,480 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    6.0

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 482,583 ? USD  15,147 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

  • ที่ New Jersey Institute of Technology
    uni-location

    Newark , United States

    การจัดอันดับจาก THE world university rank:  501

    school-outline-white

    วุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท

    turn-around

    ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

    6.5

    Fees

    ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

    THB 1,433,987 ? USD  45,009 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

แสดงผล 1-10 ของ 462 คอร์ส

  • 1(current)
  • 2
  • 3
Recommended Subjects
Recommended Subjects

Geomatic Engineering is the field concerned with the geospatial data of our world. Studying Geomatic Engineering can enable you...

Recommended Subjects

Are you fascinated by electricity and its innumerable applications in the real world? Studying Electric Engineering could be yo...

Recommended Subjects

The marvels of Civil Engineering surround us. If reshaping infrastructure to facilitate people sounds exciting to you, then stu...

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?