text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

OSHC คืออะไร และครอบคลุมอะไรบ้าง?

OSHC คืออะไร?

กับประกันสุขภาพที่เหมาะสม ท่านพร้อมทำอะไรก็ได้

ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) ให้ท่านมากกว่าที่ตรงตามข้อกำหนดในการขอวีซ่าของรัฐบาลออสเตรเลีย ช่วยท่านจ่ายค่าดูแลทางการแพทย์และโรงพยาบาล และป้องกันสุขภาพของท่านทั่วประเทศออสเตรเลีย

อุบัติเหตุและการป่วยเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้ และค่าบริการทางการแพทย์ในออสเตรเลียอาจจะสูงมาก ทำประกัน OSHC จะช่วยให้ท่านเป็นสุขใจและแน่ใจได้ว่าท่านไม่ได้จ่ายมากเกินกว่าที่ต้องการสำหรับการดูแลสุขภาพ

ทำไมฉันจึงต้องการ OSHC ?

OSHC เป็นข้อบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนในออสเตรเลีย (ยกเว้นถ้าท่านเป็นคนสัญชาตินอรเวย์ สวีเดน หรือเบลเยี่ยม) ซึ่งรวมถึงนักศึกษาและสมาชิกในครอบครัว เช่นภริยาหรือสามีและบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจำไว้ว่าเมื่อท่านต่ออายุวีซ่าของท่าน ท่านก็ต้องต่ออายุการประกันสุขภาพด้วย

OSHC จัดทำอะไรบ้าง?

OSHC จะช่วยท่านให้สามารถจ่ายค่าดูแลทางแพทย์ และโรงพยาบาลที่ท่านอาจต้องการระหว่างการอาศัยอยู่ของท่าน ยังช่วยจ่ายผลประโยชน์บริการทางเภสัชและรถพยาบาล

อะไรบ้างที่ครอบคลุม?

OSHC ในออสเตรเลียได้วางรูปแบบให้ตรงตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดของรัฐบาล เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับความคุ้มครองอย่างน้อยที่สุดในระดับเดียวกับผู้คนในออสเตรเลียที่มีสิทธิได้รับเมดิแคร์ (ระบบการดูแลสุขภาพของรัฐ)

OSHC ครอบคลุมท่านสำหรับ:

โรงพยาบาล

100เปอร์เซ็นต์ ของค่าธรรมเนียมรายการผลประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) สำหรับบริการทางแพทย์รวมถึงแพทย์ของท่าน แพทย์ เฉพาะทาง ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ เอ็กซเรย์และการตรวจเลือดที่จัดทำโดยโรงพยาบาล

 • ที่พักในวอร์ดร่วมกับผู้ป่วยอื่น บริการวันเดียว บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกคนไข้นอกและบริการหลังการผ่าตัดในรงพยาบาลรัฐ
 • 100 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการพักค้างคืนหรือพักวันเดียวในโรงพยาบาลเอกชนที่มีข้อตกลงกับผู้จัดบริการ OSHC
 • อวัยวะเทียมที่ฝังเข้าโดยการผ่าตัด (เช่นข้อต่อเทียมสำหรับการเปลี่ยนสะโพก) ตามจำนวนที่อนุมัติบันทึกอยู่ในรายการอวัยวะเทียมของรัฐบาลเฟเดอรัล เช่น เพซเมคเคอร์ เลนส์ตา การเปลี่ยนสะโพกและหัวเข่า เนื้อเยื่อของมนุษย์ และอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลอาจแพง ดังนั้นดีที่สุดควรติดต่อผู้จัดบริการ OSHC ก่อนแสวงหาการรักษาในโรงพยาบาล

รถพยาบาล

 • ท่านรับความคุ้มครองโดยไม่มีกำหนดในการขนส่งโดยรถพยาบาลฉุกเฉินไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล และการรักษาฉุกเฉิน ณ บริเวณโดยผู้เชี่ยวชาญแห่งออสเตรเลีย อาการฉุกเฉินทางการแพทย์เป็นการบาดเจ็บร้ายแรงหรือการเจ็บป่วยที่เสี่ยงต่อชีวิตของท่านในทันทีหรือต่อสุขภาพของท่านในระยะยาว สำหรับการรักษาทางการแพทย์ที่ไม่ฉุกเฉินท่านอาจไปรับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์หรือคลินิก

แพทย์และแพทย์เฉพาะทาง

ตามปกติท่านจะพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่ศูนย์การแพทย์

OSHCของท่านคุ้มครองท่านสำหรับ:

 • 100 เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียม MBS สำหรับบริการทางแพทย์ที่ จัดให้โดยแพทย์หรือแพทย์จีพี (จีพี)

ตัวอย่าง:ถ้าจีพีของท่านเรียกเก็บมากกว่าที่ MBS เสนอแนะ ท่านจำเป็นต้องจ่ายส่วนที่ต่างกัน สิ่งนี้เรียกว่าควักกระเป๋าจ่ายเอง

 • 85 เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียม MBS สำหรับบริการทางแพทย์ที่จัดให้โดยแพทย์เฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น การฉายเอ็กซ์เรย์ การตรวจเลือด และบริการอายุรเวช

ตัวอย่าง: บริการทางแพทย์กำหนดไว้ตามเมดิแคร์จำนวน $200 และแพทย์เฉพาะทางของท่านเรียกเก็บ $250 ผู้จัดบริการ OSHC ของท่านจะจ่าย $170 (85 เปอร์เซ็นต์ของ $200) ท่านต้องจ่ายเอง $80

ยาตามใบสั่งแพทย์

ยาตามใบสั่งแพทย์คือยาที่แพทย์ของท่านต้องอนุญาตก่อนที่ท่านจะซื้อได้จากเภสัชกร

 • ถ้าแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางสั่งยาให้ท่าน และเป็นยาที่อยู่ในรายการได้รับผลประโยชน์ทางเภสัชกรรมที่ OSHC อนุมัติตามรายการยานั้น ท่านมีสิทธิเคลมได้ถึง $50 สำหรับยาแต่ละอย่างที่แพทย์สั่ง สุงสุดทั้งหมดถึง $300 สำหรับคนโสด และ $600 สำหรับสมาชิกครอบครัวในระยะรอบหนึ่งปีปฏิทิน ( 1 มกราคม ถึง 31ธันวาคม)
 • อย่างไรก็ตาม ท่านต้องจ่ายจำนวนอย่างต่ำก่อนที่จะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นให้ จำนวนต่ำสุดนี้เรียกว่าผลประโยชน์ทางเภสัชกรรม OSHC จ่ายร่วม ซึ่งผู้อยู่ประจำในออสเตรเลียก็ต้องจ่ายเช่นกัน จำนวนนี้แตกต่างไปในแต่ละปี

ตัวอย่างที่หนึ่ง: ถ้ายาที่แพทย์สั่งมีมูลค่า $75 ท่านต้องจ่ายจำนวนขั้นต่ำ PBS ( $38.80 อัตรา PBS ปี 2018 ) และผู้จัดบริการ OSHC ของท่านจะจ่ายส่วนที่เหลือจำนวน $36.20 ให้

ตัวอย่างที่สอง: ถ้ายาที่แพทย์สั่งมีมูลค่า $200 ผู้จัดบริการ OSHC จ่ายผลประโยชน์จำนวนเต็ม $50 ตามที่ต้องจ่ายในฐานะเป็น OSHC ของท่านและท่านจ่ายเอง $150 ซึ่งเป็นจำนวนรวมของ PBS ($38.80 + ส่วนที่เหลือ $110. 20)

อาการที่มีอยู่ก่อนคืออะไร?

อาการที่มีอยู่ก่อนได้แก่เมื่อผู้มีอาชีพทางการแพทย์ (จีพี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง) ที่ท่านไปพบในออสเตรเลียหรือจากประเทศบ้านเกิดของท่าน แจ้งแก่ผู้จัดบริการ OSHC ของท่านว่า ท่านมีอาการหรือสมุหฐานของการเจ็บป่วยในระยะ 6 เดือนก่อนท่านเดินทางถึงออสเตรเลีย หรือ 6 เดือนก่อนท่านได้รับวีซ่า (แล้วแต่สิ่งไหนจะเกิดทีหลัง) มีระยะเวลาการรอคอย 12 เดือนสำหรับอาการที่มีอยู่ก่อน

ระยะเวลารอคอยคืออะไร?

ระยะเวลารอคอยคือเวลาที่ท่านจำเป็นต้องคอย ก่อนได้รับผลประโยชน์จาก OSHC ของท่าน ค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็นต้นว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับอาการที่มีอยู่ก่อนไม่ได้รับการครอบคลุมในระหว่างระยะรอคอย

 • ตามปกติมีระยะเวลารอคอย 2 เดือนสำหรับอาการทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับทางจิตเวช
 • ตามปกติมีระยะเวลารอคอย 12 เดือนสำหรับบริการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรและอาการที่มีอยู่ก่อนอย่างอื่น

อะไรบ้างที่ไม่ครอบคลุม?

 • การรักษาที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้คำแนะนำทางการแพทย์และ/หรือเป็นที่รับรองโดยเมดิแคร์
 • ศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่จำเป็นทางการรักษา และผลประโยชน์เมดิแคร์ไม่จ่ายให้
 • การขนส่งทางรถพยาบาลที่ไม่ฉุกเฉิน
 • ไอวีเอฟและบริการสืบพันธุ์ที่ต้องช่วย
 • การรักษาโดยการทำการทดลอง
 • การส่งกลับ
 • การรักษาอย่างหนึ่งอย่างใดที่กระทำนอกประเทศออสเตรเลีย
 • บริการพิเศษ เช่น การตรวจฟัน กายภาพบำบัด การจัดกระดูก การปรึกษาเพื่อรักษามือและเท้า

การยกเว้นมีอะไรบ้าง?

คือสิ่งที่ท่านเคลมไม่ได้ เพราะไม่รวมอยู่ในการครอบคลุมของท่าน ถ้า OSHC ของท่านมีการยกเว้นอาการบางอย่าง ท่านจะไม่ได้การครอบคลุมถ้าท่านรับการรักษาอาการเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้า OSHC ของท่านยกเว้นศัลยกรรมตกแต่งที่ถือว่าไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ผู้จัดบริการ OSHC ของท่านจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่โรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าท่านได้รับการคุ้มครองสำหรับการรักษาหรือบริการหรือไม่ สอบถามผู้จัดบริการ OSHC ของท่านเสียก่อน

การครอบคลุมพิเศษมีอะไรบ้าง?

การครอบคลุมพิเศษสามารถช่วยท่านจ่ายค่าบริการสุขภาพสามัญบางอย่างที่ไม่ครอบคลุมโดยกรมธรรม์ OSHC ของท่าน การครอบคลุมประเภทนี้จ่ายเงินคืนให้ท่านสำหรับบริการที่ไม่เข้าโรงพยาบาล รวมทั้งการรักษาฟัน กายภาพบำบัด บริการรักษาตาและอย่างอื่น จำนวนที่ท่านเคลมได้ขึ้นอยู่กับระดับการประกันที่ท่านมี ถ้าท่านมีระดับครอบคลุมสูง ตามปกติท่านก็จะได้รับเปอร์เซนต์สูงของค่าใช้จ่ายคืน ขอบเขตประจำปีก็สูงขึ้นเช่นกัน เราแนะนำว่าท่านควรติดต่อผู้จัดบริการ OSHC ของท่านเกี่ยวกับทางเลือกที่มีให้

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์