พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
วิสัญญีวิทยา banner

Study Anaesthesiology

Anaesthesiology is the branch of medicine dealing with anesthesia and anesthetics. This field of study focuses on pain relief before, during or after surgical procedures. 

$349,590

$349,590: average annual wage for anesthesiologists working in physician’s offices

31,780

31,780 anesthesiologists currently employed in the US alone 

Bx Line chart

4% employment growth by year 2028  expected

Bx Line chart

$331,190: average annual wage of anesthesiologists 

Anaesthesiology is a specialised field in medicine with broad applications. The main focus of Anaesthesiology is to provide perioperative care to patients. Anaesthesiologists develop anesthetic plans for patients including dosage, duration and effects on patient’s body organs.


Anaesthesiologists are in high demand due their need in every surgical procedure. Anaesthesiologists work in hospitals, health care facilities, outpatient care center and physician’s offices. They can also pursue a more academic paths by teaching in medical schools and training prospective anesthesiologists.

  

Common course modules students can expect to study are biochemistry, anatomy related to anesthesia, pharmacology, hematology, physiology related to anesthesia, physics related to anesthesia, and pathology.

Anaesthesiologists are professionals who are detail-oriented. They are able to manage stressful situations and are good communicators. Strong interpersonal skills are particularly important as Anaesthesiologist almost always work in conjunction with other healthcare professionals.


If you believe you possess the aforementioned qualities, then Anaesthesiology might be the right career choice for you.

Becoming an Anaesthesiologist requires certain qualifications. If you intend to pursue this field professionally, the first step is to earn a bachelor’s degree which usually takes 4 years. The bachelor’s degree can be done in any field; however, science related fields are most commonly pursued by students. After this you will have to clear the Medical College Admission Test (MCAT) to secure admission into a medical school.


In addition to this, a medical degree is required from a medical university which usually takes 4 years to complete in US. Upon its completion, you will either become a Doctor of Medicine or a Doctor of Osteopathic Medicine, both of which qualify you to become an Anaesthesiologist.


After this, an Anaesthesiology residency is required which usually takes 4 years to complete. Many physicians opt for an additional one-year fellowship post residency.

  

Physicians will be required to clear the state medical licensing exam to practice as a Anaesthesiologist.

   

The future of Anaesthesiology is promising as ever. Anaesthesiology is a diverse field with vast implications in the field of medicine. It is a rapidly growing career path and is currently one of the highest paying fields in medicine. According to U.S. Bureau of Labor Statistics, there is a projected growth in employment of Anaesthesiologists by 4%. There are expected 5,410 new job openings for Anaesthesiologists by year 2029. The demand for certified professionals in the field of Anaesthesiology is constantly on the rise, since Anaesthesiologists are required in every surgical domain — be it heart transplants or cosmetic surgeries.

  

Use your expertise or transferable skills to enter a range of different career paths related to Anaesthesiology

Anesthesiologist Assistant


An Anaesthesiologist assistant is a skilled professional who work under direct supervision of a licensed Anaesthesiologists and helps execute anesthesia care plans. As an Anaesthesiologist assistant, you will work exclusively within the anesthesia care team. The specific job descriptions and duties may vary according to the clinical setting.

  

Anesthesia Technician


An anesthesia technician is not a professional doctor or nurse. They are responsible for taking care of anesthesia equipment and for its maintenance. As an anesthesia technician, you will be required to support the work done by professional Anaesthesiologists. The duties of anesthesia technicians vary depending on the individual expertise and training. Common job roles include maintaining and servicing equipment such as cleaning, sterilising, assembling, requisitioning and recording of inspections.

  

Certified Anesthesia Technician


The certified anesthesia technician is a technician who has cleared the examination requirements put forth by ASATT. A certified anesthesia technician plays a vital role in the anesthesia patient care team. Although the certified anesthesia technician is a certified individual, he cannot work independently, but require direct supervision of a licensed anesthesia professionals.

  

Top Anaesthesiology courses

 • ที่ University of Bristol
  uni-location

  Bristol , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 92

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท (Taught)

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 892,475 ? GBP  22,800 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ National University of Ireland
  uni-location

  Galway , Ireland

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 351

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท (Research)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,028,975 ? EUR  29,500 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท (Taught)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 392,406 ? EUR  11,250 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ National University of Ireland
  uni-location

  Galway , Ireland

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 351

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,057,950 ? EUR  59,000 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ The University of New South Wales
  uni-location

  Sydney , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 70

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

 • ที่ National University of Ireland
  uni-location

  Galway , Ireland

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 351

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,057,950 ? EUR  59,000 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี ( เกียรตินิยม)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,743,106 ? GBP  44,531 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Ulster University
  uni-location

  Newtownabbey , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 601

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี ( เกียรตินิยม)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  7.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 583,632 ? GBP  14,910 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Buckingham
  uni-location

  Buckingham , United Kingdom

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  อนุปริญญา

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 891,340 ? GBP  22,771 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?