พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ banner

Study Computer Science

Software and hardware systems are an integral part of our lives, enabling us to stream videos, make online payments, play phone games and so much more. Computer Science is at the heart of all this, shaping the world around us through technology.

Bx Line chart

The median Computer Science salary is $88,000

Bx Line chart

In 2019, there were 665,000 computing jobs compared to just 72,000 graduates

12%

Computer science jobs are projected to grow 12% by 2028

40%

Almost 40% of US tech companies are actively recruiting tech candidates

Computer Science involves the study of computers using computation, mathematics, algorithms and more. This involves understanding how computers actually work (hardware) and learning the programming languages that run these computers (software), all while using computing technology that follows algorithms and protocols to process information. By studying Computer Science, you can open the door to a variety of exciting career paths like IT, web development and software engineering.
Computer Science can be a challenging field, but incredibly rewarding if you’re cut out for it. Computer scientists need to have a knack for technology and an ability to creatively solve problems. You’ll also need to be a forward-thinking person with a future-oriented mindset. Contrary to what some people might think, computer scientists aren’t solitary workers - you’ll typically work with a research team that consists of programmers, IT professionals and engineers to develop solutions and products. Most computer scientists work full-time hours in a standard office environment. Computer science roles also lend themselves well to remote working, meaning you might be able to land a role that allows for more flexibility.
Most professionals working in Computer Science hold a Bachelor’s degree. This costs an average of AUD$34,400 per year in Australia, CAD$38,000 in Canada and USD$50,000 in America.

While a Bachelor’s degree is standard, it is also possible to enter Computer Science with only a certificate or diploma under your belt. As an international student, you can choose to complete a short course or vocational program in Computer Science instead, completing your studies in a shorter time period and at a lower cost. As long as you have basic coding knowledge and an ability to work within databases, you’ll likely be able to work your way up in the industry.
Studying Computer Science can lead you down a myriad of pathways. Computer scientists are needed in finance, education, hospitals, the game industry and pretty much everything else you can think of! This also means you can shift roles throughout your career, using your transferable skills in almost any setting. Computer science skills are desperately needed across a variety of industries, which means job prospects will remain strong for those with the right skills. In fact, as our reliance on technology increases, this demand will only grow accordingly. Just think of all the opportunities that could come out of artificial intelligence, blockchain technology and cloud computing!
As the field of Computer Science continues to grow and evolve, so do the career pathways within it. From data science to software development, there’s an endless range of specialisations you can choose to get into. Computer Science professionals can be found working full-time at tech companies and large corporations or working remotely according to their own schedule. From healthcare to software, the sky’s the limit when it comes to applying your Computer Science knowledge.

Computer Scientist


Computer scientists design software and hardware to solve problems, automate processes and improve the performance of existing computer systems. Rather than building new products or systems, computer scientists focus on the transmission of information between people and computers, software or devices. This involves theoretical investigations, database management, computation and numerical analysis.

Software Developer


Software developers are responsible for developing, designing and implementing new software products or updating existing software systems. You’ll need a continuous improvement mindset in order to identify ways to modify programs and update existing systems. A good grasp of a few different programming languages is also needed to excel.

Database Administrator


Database administrators use software to maintain secure databases for an organisation, being responsible for configuration, data backup and recovery as well. This means you’ll be handling sensitive information like financial records, payroll data or customer details. Database administrators also need to have relevant certifications to ensure they can be trusted.

Computer Programmer


As a computer programmer, you’ll write, test and deploy computer program code within software products. You’ll need a sharp eye in order to pick up on any bugs and deploy methodical testing processes. As well as writing and testing code, you may also be expected to create end-user documentation and outline operational procedures, so strong written communication skills are needed too.

Web Developer


Web developers are specialised software developers that work solely on the development of websites or web-based content. Web developers are typically expected to know HTML, CSS, PHP, Java and JavaScript, and will usually specialise in either back end or front end development. It’s also possible to be proficient in both, which would make you a full stack developer.

Top Computer Science courses

 • ที่ Rivier University
  uni-location

  Manchester , United States

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  5.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 743,230 ? USD  23,328 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Kent State University
  uni-location

  Kent , United States

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 801

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 859,360 ? USD  26,973 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ New Jersey Institute of Technology
  uni-location

  Newark , United States

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 501

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,433,987 ? USD  45,009 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Nevada
  uni-location

  Las Vegas , United States

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 748,057 ? USD  23,480 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ The University of Auckland
  uni-location

  Auckland , New Zealand

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 137

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 435,532 ? NZD  22,363 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Colorado State University
  uni-location

  Denver , United States

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 351

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,949,408 ? USD  92,574 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Durham College
  uni-location

  Oshawa , Canada

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 951,589 ? CAD  41,556 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Douglas College
  uni-location

  New Westminster , Canada

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 412,180 ? CAD  18,000 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Douglas College
  uni-location

  New Westminster , Canada

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 824,360 ? CAD  36,000 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

Top Universities to study Computer Science

The University of Wollongong DUBAI

The University of Wollongong DUBAI

uni-location Australia

Monash University Malaysia

Monash University Malaysia

uni-location Australia

The University of New England

The University of New England

uni-location Australia

Monash University

Monash University

THE ranking: 57

uni-location Australia

Box Hill Institute

Box Hill Institute

uni-location Australia

Holmesglen

Holmesglen

uni-location Australia

The University of Queensland

The University of Queensland

THE ranking: 54

uni-location Australia

The University of Sydney

The University of Sydney

THE ranking: 58

uni-location Australia

The University of New South Wales

The University of New South Wales

THE ranking: 70

uni-location Australia

University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

THE ranking: 143

uni-location Australia

University of Wollongong

University of Wollongong

THE ranking: 201

uni-location Australia

Federation University Australia

Federation University Australia

THE ranking: 601

uni-location Australia

The University of Newcastle

The University of Newcastle

THE ranking: 251

uni-location Australia

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

THE ranking: 301

uni-location Australia

Deakin University

Deakin University

THE ranking: 251

uni-location Australia

Flinders University

Flinders University

THE ranking: 251

uni-location Australia

La Trobe University

La Trobe University

THE ranking: 201

uni-location Australia

The University of Melbourne

The University of Melbourne

THE ranking: 33

uni-location Australia

The Australian National University

The Australian National University

THE ranking: 54

uni-location Australia

RMIT University

RMIT University

THE ranking: 301

uni-location Australia

The University of Adelaide

The University of Adelaide

THE ranking: 111

uni-location Australia

The University of Western Australia

The University of Western Australia

THE ranking: 132

uni-location Australia

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology

THE ranking: 193

uni-location Australia

Griffith University

Griffith University

THE ranking: 201

uni-location Australia

The University of Southern Queensland

The University of Southern Queensland

THE ranking: 401

uni-location Australia

Edith Cowan University

Edith Cowan University

THE ranking: 401

uni-location Australia

Curtin University

Curtin University

THE ranking: 251

uni-location Australia

University of Tasmania (UTAS)

University of Tasmania (UTAS)

THE ranking: 301

uni-location Australia

TAFE NSW Institutes

TAFE NSW Institutes

uni-location Australia

Western Sydney University

Western Sydney University

THE ranking: 201

uni-location Australia

Melbourne Institute of Technology (MIT)

Melbourne Institute of Technology (MIT)

uni-location Australia

Torrens University Australia

Torrens University Australia

uni-location Australia

Western Sydney University - Sydney City Campus

Western Sydney University - Sydney City Campus

THE ranking: 201

uni-location Australia

Engineering Institute of Technology

Engineering Institute of Technology

uni-location Australia

Swinburne University of Technology - Sarawak Campus

Swinburne University of Technology - Sarawak Campus

uni-location Australia

Acadia University

Acadia University

uni-location Canada

University of Prince Edward Island

University of Prince Edward Island

uni-location Canada

Trent University

Trent University

uni-location Canada

University of Winnipeg

University of Winnipeg

uni-location Canada

Durham College

Durham College

uni-location Canada

Dalhousie University

Dalhousie University

THE ranking: 251

uni-location Canada

Laurentian University

Laurentian University

uni-location Canada

St. Francis Xavier University

St. Francis Xavier University

uni-location Canada

Wilfrid Laurier University

Wilfrid Laurier University

uni-location Canada

Toronto Metropolitan University

Toronto Metropolitan University

THE ranking: 801

uni-location Canada

Brock University

Brock University

uni-location Canada

University of Waterloo

University of Waterloo

THE ranking: 201

uni-location Canada

Ontario Tech University

Ontario Tech University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Algonquin College

Algonquin College

uni-location Canada

York University

York University

THE ranking: 401

uni-location Canada

Algoma University

Algoma University

uni-location Canada

Bishop's University

Bishop's University

uni-location Canada

Cambrian College

Cambrian College

uni-location Canada

Carleton University

Carleton University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Centennial College of Applied Arts and Technology

Centennial College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Concordia University

Concordia University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Conestoga College

Conestoga College

uni-location Canada

Confederation College of Applied Arts and Technology

Confederation College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Fanshawe College

Fanshawe College

uni-location Canada

George Brown College

George Brown College

uni-location Canada

Georgian College

Georgian College

uni-location Canada

Humber Institute of Technology & Advanced Learning

Humber Institute of Technology & Advanced Learning

uni-location Canada

Lakehead University

Lakehead University

THE ranking: 801

uni-location Canada

Langara College

Langara College

uni-location Canada

McGill University (Continuing Education)

McGill University (Continuing Education)

THE ranking: 44

uni-location Canada

McMaster University

McMaster University

THE ranking: 80

uni-location Canada

Memorial University of Newfoundland

Memorial University of Newfoundland

THE ranking: 601

uni-location Canada

Niagara College

Niagara College

uni-location Canada

Queen's University

Queen's University

THE ranking: 251

uni-location Canada

Saint Mary's University

Saint Mary's University

uni-location Canada

Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning

Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning

uni-location Canada

Simon Fraser University

Simon Fraser University

THE ranking: 201

uni-location Canada

University of British Columbia

University of British Columbia

THE ranking: 37

uni-location Canada

Thompson Rivers University

Thompson Rivers University

uni-location Canada

University of Alberta

University of Alberta

THE ranking: 125

uni-location Canada

University of Calgary

University of Calgary

THE ranking: 201

uni-location Canada

University of the Fraser Valley

University of the Fraser Valley

uni-location Canada

University of Guelph

University of Guelph

THE ranking: 501

uni-location Canada

University of Manitoba

University of Manitoba

THE ranking: 301

uni-location Canada

University of New Brunswick

University of New Brunswick

THE ranking: 601

uni-location Canada

University of Northern British Columbia

University of Northern British Columbia

THE ranking: 801

uni-location Canada

University of Ottawa

University of Ottawa

THE ranking: 162

uni-location Canada

University of Regina

University of Regina

THE ranking: 601

uni-location Canada

University of Saskatchewan

University of Saskatchewan

THE ranking: 501

uni-location Canada

University of Toronto

University of Toronto

THE ranking: 18

uni-location Canada

University of Victoria

University of Victoria

THE ranking: 301

uni-location Canada

Western University

Western University

THE ranking: 201

uni-location Canada

University of Windsor

University of Windsor

THE ranking: 601

uni-location Canada

Vancouver Island University

Vancouver Island University

uni-location Canada

Douglas College

Douglas College

uni-location Canada

Lambton College

Lambton College

uni-location Canada

Sault College

Sault College

uni-location Canada

Vancouver Community College

Vancouver Community College

uni-location Canada

Mount Allison University

Mount Allison University

uni-location Canada

University of Lethbridge

University of Lethbridge

THE ranking: 1201

uni-location Canada

Red Deer Polytechnic

Red Deer Polytechnic

uni-location Canada

Nipissing University

Nipissing University

uni-location Canada

Trinity College Dublin, the University of Dublin

Trinity College Dublin, the University of Dublin

THE ranking: 155

uni-location Ireland

University College Dublin

University College Dublin

THE ranking: 201

uni-location Ireland

National University of Ireland, Galway

National University of Ireland, Galway

THE ranking: 351

uni-location Ireland

University College Cork

University College Cork

THE ranking: 251

uni-location Ireland

TU Dublin

TU Dublin

THE ranking: 801

uni-location Ireland

Dublin Business School

Dublin Business School

uni-location Ireland

University of Limerick

University of Limerick

THE ranking: 601

uni-location Ireland

National College of Ireland

National College of Ireland

uni-location Ireland

Griffith College

Griffith College

uni-location Ireland

Dublin City University

Dublin City University

THE ranking: 501

uni-location Ireland

Institute of Technology Carlow

Institute of Technology Carlow

uni-location Ireland

Maynooth University

Maynooth University

THE ranking: 501

uni-location Ireland

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

THE ranking: 201

uni-location New Zealand

The University of Auckland

The University of Auckland

THE ranking: 137

uni-location New Zealand

The University of Waikato

The University of Waikato

THE ranking: 401

uni-location New Zealand

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

THE ranking: 501

uni-location New Zealand

University of Canterbury

University of Canterbury

THE ranking: 501

uni-location New Zealand

The University of Otago

The University of Otago

THE ranking: 201

uni-location New Zealand

University of Leicester

University of Leicester

THE ranking: 185

uni-location United Kingdom

Royal Holloway, University of London

Royal Holloway, University of London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

King's College London

King's College London

THE ranking: 35

uni-location United Kingdom

Cardiff University

Cardiff University

THE ranking: 189

uni-location United Kingdom

Northumbria University

Northumbria University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Brunel University London

Brunel University London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

University of Buckingham

University of Buckingham

uni-location United Kingdom

Aston University

Aston University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Essex

University of Essex

THE ranking: 301

uni-location United Kingdom

University of Manchester

University of Manchester

THE ranking: 50

uni-location United Kingdom

Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Newcastle University

Newcastle University

THE ranking: 146

uni-location United Kingdom

Swansea University

Swansea University

THE ranking: 251

uni-location United Kingdom

University of Gloucestershire

University of Gloucestershire

uni-location United Kingdom

Middlesex University

Middlesex University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Teesside University

Teesside University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Exeter

University of Exeter

THE ranking: 143

uni-location United Kingdom

Birmingham City University

Birmingham City University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Surrey

University of Surrey

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Strathclyde

University of Strathclyde

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Glasgow

University of Glasgow

THE ranking: 86

uni-location United Kingdom

University of Kent

University of Kent

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of the Arts, London

University of the Arts, London

uni-location United Kingdom

University of Bristol

University of Bristol

THE ranking: 92

uni-location United Kingdom

University of Westminster

University of Westminster

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Queen Mary University of London

Queen Mary University of London

THE ranking: 117

uni-location United Kingdom

University of Sheffield

University of Sheffield

THE ranking: 110

uni-location United Kingdom

University of Edinburgh

University of Edinburgh

THE ranking: 30

uni-location United Kingdom

University of Central Lancashire

University of Central Lancashire

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Southampton

University of Southampton

THE ranking: 124

uni-location United Kingdom

Goldsmiths, University of London

Goldsmiths, University of London

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Bangor University

Bangor University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Bath

University of Bath

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Coventry University

Coventry University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Lancaster University

Lancaster University

THE ranking: 122

uni-location United Kingdom

University of St Andrews

University of St Andrews

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

University of East London

University of East London

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Durham University

Durham University

THE ranking: 162

uni-location United Kingdom

University of Stirling

University of Stirling

THE ranking: 301

uni-location United Kingdom

Kingston University London

Kingston University London

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of East Anglia

University of East Anglia

THE ranking: 182

uni-location United Kingdom

De Montfort University

De Montfort University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Oxford Brookes University

Oxford Brookes University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Liverpool

University of Liverpool

THE ranking: 178

uni-location United Kingdom

University of Nottingham

University of Nottingham

THE ranking: 141

uni-location United Kingdom

University of Sunderland

University of Sunderland

uni-location United Kingdom

University of York

University of York

THE ranking: 169

uni-location United Kingdom

University of Reading

University of Reading

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

University of Warwick

University of Warwick

THE ranking: 78

uni-location United Kingdom

Keele University

Keele University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Portsmouth

University of Portsmouth

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Birmingham

University of Birmingham

THE ranking: 105

uni-location United Kingdom

University of Bradford

University of Bradford

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Leeds

University of Leeds

THE ranking: 127

uni-location United Kingdom

University of Hull

University of Hull

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Hertfordshire

University of Hertfordshire

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Heriot-Watt University

Heriot-Watt University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Roehampton

University of Roehampton

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Salford

University of Salford

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Sussex

University of Sussex

THE ranking: 151

uni-location United Kingdom

University of Plymouth

University of Plymouth

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Aberystwyth University

Aberystwyth University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

Loughborough University

Loughborough University

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

University of the West of England

University of the West of England

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Aberdeen

University of Aberdeen

THE ranking: 158

uni-location United Kingdom

University of Dundee

University of Dundee

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Leeds Beckett University

Leeds Beckett University

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Lincoln

University of Lincoln

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

Robert Gordon University

Robert Gordon University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

Edinburgh Napier University

Edinburgh Napier University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

Birkbeck, University of London

Birkbeck, University of London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

University of South Wales

University of South Wales

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Huddersfield

University of Huddersfield

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

THE ranking: 301

uni-location United Kingdom

University of West London

University of West London

uni-location United Kingdom

University of Greenwich

University of Greenwich

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Bellerbys College

Bellerbys College

uni-location United Kingdom

University of Derby

University of Derby

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Staffordshire University

Staffordshire University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

City, University of London

City, University of London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Nottingham Trent University

Nottingham Trent University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

Oxford International Education Group

Oxford International Education Group

uni-location United Kingdom

University of Brighton

University of Brighton

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Ulster University

Ulster University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

International College Robert Gordon University - Navitas UK

International College Robert Gordon University - Navitas UK

uni-location United Kingdom

Hertfordshire International College - Navitas UK

Hertfordshire International College - Navitas UK

uni-location United Kingdom

Brunel University London Pathway College

Brunel University London Pathway College

uni-location United Kingdom

The College, Swansea University (ICWS) - Navitas UK

The College, Swansea University (ICWS) - Navitas UK

uni-location United Kingdom

Birmingham City University International College - Navitas UK

Birmingham City University International College - Navitas UK

uni-location United Kingdom

University of Plymouth International College (UPIC) - Navitas UK

University of Plymouth International College (UPIC) - Navitas UK

uni-location United Kingdom

Bournemouth University International College - Kaplan UK

Bournemouth University International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Glasgow International College - Kaplan UK

Glasgow International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Kaplan International College (KIC) London - Kaplan UK

Kaplan International College (KIC) London - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Liverpool International College - Kaplan UK

Liverpool International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Trent International College - Kaplan UK

Trent International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

University of Brighton International College - Kaplan UK

University of Brighton International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

University of Essex International College - Kaplan UK

University of Essex International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

UWE Bristol's International College - Kaplan UK

UWE Bristol's International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Northumbria University - QA Higher Education

Northumbria University - QA Higher Education

uni-location United Kingdom

University of Chester

University of Chester

THE ranking: 1201

uni-location United Kingdom

Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

ONCAMPUS Aston

ONCAMPUS Aston

uni-location United Kingdom

London Metropolitan University

London Metropolitan University

uni-location United Kingdom

University of Huddersfield ISC - Study Group UK

University of Huddersfield ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Cardiff University - ISC - Study Group UK

Cardiff University - ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Liverpool John Moores University ISC - Study Group UK

Liverpool John Moores University ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Sussex ISC - Study Group UK

University of Sussex ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Surrey ISC - Study Group UK

University of Surrey ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Royal Holloway, University of London ISC - Study Group UK

Royal Holloway, University of London ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Leeds - ISC - Study Group UK

University of Leeds - ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Sheffield International College - Study Group UK

University of Sheffield International College - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Bellerbys College - Study Group UK

Bellerbys College - Study Group UK

uni-location United Kingdom

UA92 Global ? Navitas UK

UA92 Global ? Navitas UK

uni-location United Kingdom

Lancaster University Leipzig - Navitas UK

Lancaster University Leipzig - Navitas UK

uni-location United Kingdom

North Seattle College

North Seattle College

uni-location United States

California State University, Los Angeles

California State University, Los Angeles

uni-location United States

Foothill College

Foothill College

uni-location United States

Glendale Community College - California

Glendale Community College - California

uni-location United States

Green River College

Green River College

uni-location United States

Hillsborough Community College

Hillsborough Community College

uni-location United States

Santa Barbara City College

Santa Barbara City College

uni-location United States

Seattle Central College

Seattle Central College

uni-location United States

Texas State University

Texas State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

Northern Arizona University

Northern Arizona University

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Massachusetts - Dartmouth

University of Massachusetts - Dartmouth

THE ranking: 201

uni-location United States

Wright State University

Wright State University

uni-location United States

National University

National University

uni-location United States

Bellevue College

Bellevue College

uni-location United States

SUNY New Paltz

SUNY New Paltz

uni-location United States

Troy University

Troy University

uni-location United States

Saginaw Valley State University

Saginaw Valley State University

uni-location United States

Sacred Heart University

Sacred Heart University

uni-location United States

Florida Institute of Technology

Florida Institute of Technology

THE ranking: 801

uni-location United States

Duquesne University

Duquesne University

uni-location United States

Kent State University

Kent State University

THE ranking: 801

uni-location United States

Harvard University

Harvard University

THE ranking: 2

uni-location United States

Lawrence Technological University

Lawrence Technological University

uni-location United States

Loyola University of Chicago

Loyola University of Chicago

uni-location United States

Colorado State University

Colorado State University

THE ranking: 351

uni-location United States

Embry-Riddle Aeronautical University

Embry-Riddle Aeronautical University

uni-location United States

Tufts University

Tufts University

THE ranking: 172

uni-location United States

Yale University

Yale University

THE ranking: 9

uni-location United States

Old Dominion University

Old Dominion University

THE ranking: 801

uni-location United States

Princeton University

Princeton University

THE ranking: 7

uni-location United States

Pratt Institute

Pratt Institute

uni-location United States

Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology

THE ranking: 5

uni-location United States

University of Bridgeport

University of Bridgeport

uni-location United States

Washington State University

Washington State University

THE ranking: 351

uni-location United States

Georgetown University

Georgetown University

THE ranking: 130

uni-location United States

University of Pennsylvania

University of Pennsylvania

THE ranking: 13

uni-location United States

University of Pittsburgh

University of Pittsburgh

THE ranking: 140

uni-location United States

University of North Texas

University of North Texas

uni-location United States

Indiana State University

Indiana State University

uni-location United States

North Dakota State University

North Dakota State University

uni-location United States

Clemson University

Clemson University

THE ranking: 801

uni-location United States

University of Alabama in Huntsville

University of Alabama in Huntsville

THE ranking: 601

uni-location United States

Lehigh University

Lehigh University

THE ranking: 601

uni-location United States

Utah State University

Utah State University

uni-location United States

Texas Tech University

Texas Tech University

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Texas - El Paso

University of Texas - El Paso

THE ranking: 801

uni-location United States

Michigan State University

Michigan State University

THE ranking: 93

uni-location United States

George Washington University

George Washington University

THE ranking: 201

uni-location United States

Emory University

Emory University

THE ranking: 82

uni-location United States

Texas A and M University - College Station

Texas A and M University - College Station

THE ranking: 193

uni-location United States

Boston University

Boston University

THE ranking: 62

uni-location United States

University of California, Riverside

University of California, Riverside

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Nevada, Las Vegas

University of Nevada, Las Vegas

THE ranking: 801

uni-location United States

Florida State University

Florida State University

THE ranking: 251

uni-location United States

University of New Hampshire

University of New Hampshire

uni-location United States

Worcester Polytechnic Institute

Worcester Polytechnic Institute

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Illinois - Urbana-Champaign

University of Illinois - Urbana-Champaign

THE ranking: 48

uni-location United States

Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology

THE ranking: 45

uni-location United States

Rice University

Rice University

THE ranking: 136

uni-location United States

New Jersey Institute of Technology

New Jersey Institute of Technology

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Wisconsin - Milwaukee

University of Wisconsin - Milwaukee

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Rhode Island

University of Rhode Island

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Colorado - Denver

University of Colorado - Denver

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Texas - Dallas

University of Texas - Dallas

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Utah

University of Utah

THE ranking: 251

uni-location United States

University of North Carolina - Charlotte

University of North Carolina - Charlotte

THE ranking: 801

uni-location United States

University of New Orleans

University of New Orleans

uni-location United States

Central Michigan University

Central Michigan University

uni-location United States

University of Houston

University of Houston

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Washington

University of Washington

THE ranking: 29

uni-location United States

Indiana University of Pennsylvania

Indiana University of Pennsylvania

uni-location United States

Drexel University

Drexel University

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Massachusetts - Amherst

University of Massachusetts - Amherst

uni-location United States

University of San Francisco

University of San Francisco

uni-location United States

Baylor University

Baylor University

THE ranking: 801

uni-location United States

DePaul University

DePaul University

uni-location United States

Northeastern University

Northeastern University

THE ranking: 168

uni-location United States

Idaho State University

Idaho State University

uni-location United States

University of Missouri - Kansas City

University of Missouri - Kansas City

uni-location United States

Western Michigan University

Western Michigan University

THE ranking: 1201

uni-location United States

Illinois State University

Illinois State University

uni-location United States

University of Iowa

University of Iowa

THE ranking: 251

uni-location United States

Iowa State University

Iowa State University

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Virginia

University of Virginia

THE ranking: 127

uni-location United States

Brigham Young University - Provo

Brigham Young University - Provo

uni-location United States

Montana State University

Montana State University

THE ranking: 601

uni-location United States

Purdue University - West Lafayette

Purdue University - West Lafayette

THE ranking: 105

uni-location United States

University of Maryland - College Park

University of Maryland - College Park

THE ranking: 93

uni-location United States

Wichita State University

Wichita State University

uni-location United States

Syracuse University

Syracuse University

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Oregon

University of Oregon

THE ranking: 351

uni-location United States

Brandeis University

Brandeis University

THE ranking: 251

uni-location United States

Dartmouth College

Dartmouth College

THE ranking: 99

uni-location United States

Southern Illinois University - Carbondale

Southern Illinois University - Carbondale

uni-location United States

Boston College

Boston College

THE ranking: 251

uni-location United States

Brown University

Brown University

THE ranking: 64

uni-location United States

University of Missouri

University of Missouri

THE ranking: 601

uni-location United States

NYU Tandon School of Engineering

NYU Tandon School of Engineering

uni-location United States

SUNY Stony Brook University

SUNY Stony Brook University

THE ranking: 301

uni-location United States

Georgia State University

Georgia State University

THE ranking: 401

uni-location United States

St. John's University

St. John's University

uni-location United States

Stanford University

Stanford University

THE ranking: 4

uni-location United States

Portland State University

Portland State University

THE ranking: 801

uni-location United States

SUNY University at Albany

SUNY University at Albany

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Alabama

University of Alabama

THE ranking: 601

uni-location United States

University of California - Santa Cruz

University of California - Santa Cruz

THE ranking: 201

uni-location United States

Missouri University of Science and Technology

Missouri University of Science and Technology

THE ranking: 401

uni-location United States

Stevens Institute of Technology

Stevens Institute of Technology

THE ranking: 601

uni-location United States

Northern Illinois University

Northern Illinois University

THE ranking: 601

uni-location United States

Florida International University

Florida International University

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Memphis

University of Memphis

THE ranking: 801

uni-location United States

Indiana University - Purdue University Indianapolis

Indiana University - Purdue University Indianapolis

uni-location United States

Southern Methodist University

Southern Methodist University

uni-location United States

University of Nevada, Reno

University of Nevada, Reno

uni-location United States

Rensselaer Polytechnic Institute

Rensselaer Polytechnic Institute

THE ranking: 501

uni-location United States

University of California, Los Angeles

University of California, Los Angeles

THE ranking: 20

uni-location United States

University of Texas - Arlington

University of Texas - Arlington

THE ranking: 601

uni-location United States

Pace University

Pace University

uni-location United States

University of Delaware

University of Delaware

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Miami

University of Miami

THE ranking: 201

uni-location United States

West Virginia University

West Virginia University

uni-location United States

University of Wyoming

University of Wyoming

THE ranking: 601

uni-location United States

University of South Dakota

University of South Dakota

THE ranking: 801

uni-location United States

Hofstra University

Hofstra University

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Central Florida

University of Central Florida

THE ranking: 601

uni-location United States

Temple University

Temple University

THE ranking: 301

uni-location United States

Wake Forest University

Wake Forest University

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Chicago

University of Chicago

THE ranking: 10

uni-location United States

University of Alaska - Fairbanks

University of Alaska - Fairbanks

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Maryland, Baltimore County

University of Maryland, Baltimore County

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Colorado - Boulder

University of Colorado - Boulder

THE ranking: 158

uni-location United States

Saint Louis University (Globally Recruit)

Saint Louis University (Globally Recruit)

uni-location United States

Case Western Reserve University

Case Western Reserve University

THE ranking: 126

uni-location United States

University of Akron

University of Akron

uni-location United States

University of Missouri - St. Louis

University of Missouri - St. Louis

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Tennessee

University of Tennessee

THE ranking: 301

uni-location United States

The Catholic University of America

The Catholic University of America

uni-location United States

College of William and Mary

College of William and Mary

THE ranking: 251

uni-location United States

Colorado School of Mines

Colorado School of Mines

THE ranking: 401

uni-location United States

Columbia University

Columbia University

THE ranking: 11

uni-location United States

Cornell University

Cornell University

THE ranking: 22

uni-location United States

East Tennessee State University

East Tennessee State University

uni-location United States

Florida A and M University

Florida A and M University

THE ranking: 801

uni-location United States

Fordham University

Fordham University

uni-location United States

Howard University

Howard University

THE ranking: 251

uni-location United States

Indiana University - Bloomington

Indiana University - Bloomington

THE ranking: 167

uni-location United States

James Madison University - International Study Center (StudyGroup)

James Madison University - International Study Center (StudyGroup)

uni-location United States

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University

THE ranking: 13

uni-location United States

Kansas State University

Kansas State University

THE ranking: 801

uni-location United States

Marquette University

Marquette University

THE ranking: 801

uni-location United States

Michigan Technological University

Michigan Technological University

uni-location United States

Mississippi State University

Mississippi State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

New Mexico State University

New Mexico State University

THE ranking: 601

uni-location United States

New York University

New York University

THE ranking: 26

uni-location United States

North Carolina State University - Raleigh

North Carolina State University - Raleigh

THE ranking: 301

uni-location United States

Northwestern University

Northwestern University

THE ranking: 24

uni-location United States

Oakland University

Oakland University

THE ranking: 1001

uni-location United States

Oklahoma State University

Oklahoma State University

THE ranking: 501

uni-location United States

Pennsylvania State University - University Park

Pennsylvania State University - University Park

THE ranking: 119

uni-location United States

South Dakota State University

South Dakota State University

uni-location United States

Texas A and M University - Kingsville

Texas A and M University - Kingsville

uni-location United States

University of California - Berkeley

University of California - Berkeley

THE ranking: 8

uni-location United States

University of California - Davis

University of California - Davis

THE ranking: 67

uni-location United States

University of California - Irvine

University of California - Irvine

THE ranking: 96

uni-location United States

University of California - San Diego

University of California - San Diego

THE ranking: 34

uni-location United States

University of California - Santa Barbara

University of California - Santa Barbara

THE ranking: 68

uni-location United States

University of Cincinnati

University of Cincinnati

uni-location United States

University of Denver

University of Denver

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Florida

University of Florida

THE ranking: 154

uni-location United States

University of Georgia

University of Georgia

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Hawaii - Manoa

University of Hawaii - Manoa

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Idaho

University of Idaho

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Kentucky

University of Kentucky

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Maine

University of Maine

uni-location United States

University of Michigan - Ann Arbor

University of Michigan - Ann Arbor

THE ranking: 24

uni-location United States

University of Minnesota - Twin Cities

University of Minnesota - Twin Cities

THE ranking: 114

uni-location United States

University of Montana

University of Montana

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Nebraska - Lincoln

University of Nebraska - Lincoln

THE ranking: 401

uni-location United States

University of New Mexico

University of New Mexico

THE ranking: 251

uni-location United States

University of North Carolina at Chapel Hill

University of North Carolina at Chapel Hill

THE ranking: 52

uni-location United States

University of Notre Dame

University of Notre Dame

THE ranking: 183

uni-location United States

University of Oklahoma

University of Oklahoma

uni-location United States

University of Rochester

University of Rochester

THE ranking: 142

uni-location United States

University of Texas - Austin

University of Texas - Austin

THE ranking: 47

uni-location United States

University of Tulsa

University of Tulsa

THE ranking: 401

uni-location United States

University of West Florida

University of West Florida

uni-location United States

University of Wisconsin - Madison

University of Wisconsin - Madison

THE ranking: 58

uni-location United States

Vanderbilt University

Vanderbilt University

THE ranking: 113

uni-location United States

Virginia Tech

Virginia Tech

THE ranking: 201

uni-location United States

Wayne State University

Wayne State University

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Hartford

University of Hartford

uni-location United States

Valparaiso University

Valparaiso University

uni-location United States

De Anza College

De Anza College

uni-location United States

Northwest Vista College (Alamo Colleges)

Northwest Vista College (Alamo Colleges)

uni-location United States

St. Phillip's College (Alamo Colleges)

St. Phillip's College (Alamo Colleges)

uni-location United States

San Antonio College (Alamo Colleges)

San Antonio College (Alamo Colleges)

uni-location United States

Palo Alto College (Alamo Colleges)

Palo Alto College (Alamo Colleges)

uni-location United States

San Jose State University

San Jose State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

Auburn University - Shorelight

Auburn University - Shorelight

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Wisconsin - La Crosse

University of Wisconsin - La Crosse

uni-location United States

California State University - San Marcos

California State University - San Marcos

uni-location United States

University of South Carolina - Shorelight

University of South Carolina - Shorelight

THE ranking: 401

uni-location United States

Louisiana State University - Shorelight

Louisiana State University - Shorelight

THE ranking: 501

uni-location United States

Western Kentucky University

Western Kentucky University

THE ranking: 1201

uni-location United States

Eastern Michigan University

Eastern Michigan University

uni-location United States

California State University - Chico

California State University - Chico

uni-location United States

San Diego State University

San Diego State University

THE ranking: 601

uni-location United States

Suffolk University

Suffolk University

uni-location United States

Texas A and M University - Corpus Christi

Texas A and M University - Corpus Christi

uni-location United States

Tulane University

Tulane University

THE ranking: 301

uni-location United States

Minnesota State University - Mankato

Minnesota State University - Mankato

uni-location United States

Gannon University

Gannon University

uni-location United States

Montclair State University

Montclair State University

uni-location United States

Western Illinois University

Western Illinois University

uni-location United States

Midwestern State University

Midwestern State University

uni-location United States

Tennessee Technological University

Tennessee Technological University

uni-location United States

Fairleigh Dickinson University

Fairleigh Dickinson University

uni-location United States

University of Central Missouri

University of Central Missouri

uni-location United States

University of South Alabama

University of South Alabama

uni-location United States

University of Houston - Clear Lake

University of Houston - Clear Lake

THE ranking: 601

uni-location United States

Rochester Institute of Technology

Rochester Institute of Technology

THE ranking: 801

uni-location United States

American University - Shorelight

American University - Shorelight

THE ranking: 501

uni-location United States

Texas A&M University - Corpus Christi - International Study Center (StudyGroup)

Texas A&M University - Corpus Christi - International Study Center (StudyGroup)

uni-location United States

The University of Illinois at Chicago - Shorelight

The University of Illinois at Chicago - Shorelight

THE ranking: 301

uni-location United States

Peralta Community College District

Peralta Community College District

uni-location United States

College of Southern Nevada

College of Southern Nevada

uni-location United States

University of North Carolina - Wilmington

University of North Carolina - Wilmington

THE ranking: 1201

uni-location United States

California State University - San Bernardino

California State University - San Bernardino

uni-location United States

University of Dayton - Shorelight

University of Dayton - Shorelight

uni-location United States

Manhattan College - Enrollment Advisory Group

Manhattan College - Enrollment Advisory Group

uni-location United States

Baylor University - International Study Center (StudyGroup)

Baylor University - International Study Center (StudyGroup)

THE ranking: 801

uni-location United States

Nova Southeastern University

Nova Southeastern University

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Massachusetts - Boston (Shorelight)

University of Massachusetts - Boston (Shorelight)

THE ranking: 201

uni-location United States

Arizona State University - Kaplan International

Arizona State University - Kaplan International

THE ranking: 132

uni-location United States

California State University, Sacramento

California State University, Sacramento

uni-location United States

Shoreline Community College

Shoreline Community College

uni-location United States

Pace University - Kaplan International

Pace University - Kaplan International

uni-location United States

Northeastern University - Kaplan International

Northeastern University - Kaplan International

THE ranking: 168

uni-location United States

Hofstra University - INTO USA

Hofstra University - INTO USA

THE ranking: 501

uni-location United States

Drew University - INTO USA

Drew University - INTO USA

uni-location United States

Suffolk University - INTO USA

Suffolk University - INTO USA

uni-location United States

Saint Louis University - INTO USA

Saint Louis University - INTO USA

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Alabama Birmingham - INTO USA

University of Alabama Birmingham - INTO USA

THE ranking: 169

uni-location United States

Illinois State University - INTO USA

Illinois State University - INTO USA

uni-location United States

Oregon State University - INTO USA

Oregon State University - INTO USA

uni-location United States

University of South Florida - INTO USA

University of South Florida - INTO USA

THE ranking: 201

uni-location United States

Colorado State University - INTO USA

Colorado State University - INTO USA

THE ranking: 351

uni-location United States

George Mason University - INTO USA

George Mason University - INTO USA

THE ranking: 251

uni-location United States

Full Sail University

Full Sail University

uni-location United States

Cleveland State University - Shorelight

Cleveland State University - Shorelight

uni-location United States

Illinois Institute Of Technology - CEG

Illinois Institute Of Technology - CEG

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Mississippi - Shorelight

University of Mississippi - Shorelight

uni-location United States

University of Hartford - StudyGroup USA

University of Hartford - StudyGroup USA

uni-location United States

DePaul University - StudyGroup USA

DePaul University - StudyGroup USA

uni-location United States

Irvine Valley College

Irvine Valley College

uni-location United States

Golden West College

Golden West College

uni-location United States

Miracosta College

Miracosta College

uni-location United States

Mt. San Antonio College

Mt. San Antonio College

uni-location United States

College of San Mateo

College of San Mateo

uni-location United States

Canada College - USA

Canada College - USA

uni-location United States

Southern Illinois University Edwardsville

Southern Illinois University Edwardsville

uni-location United States

Colleges of Contra Costa

Colleges of Contra Costa

uni-location United States

San Mateo Colleges of Silicon Valley

San Mateo Colleges of Silicon Valley

uni-location United States

University of Connecticut - Kaplan International

University of Connecticut - Kaplan International

THE ranking: 401

uni-location United States

Northwest Missouri State University

Northwest Missouri State University

uni-location United States

Quinnipiac University

Quinnipiac University

uni-location United States

แสดงทั้งหมด +

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?