พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
นิติเวช banner

Study Forensics

Forensic science is best suited for people with an inquisitive mind. If you enjoy problem-solving and have a knack for looking into the finer details of things, studying forensics may be good career choice.

$60,590

$60,590: median salary of a forensics technician

Bx Line chart

16,640 forensic scientists in the US in 2020

Bx Line chart

14% growth in demand for forensics experts in US alone

Forensic science is a field that majorly applies to both civil law and criminal law, tilting towards the latter. It is used to figure out how a crime scene has gone about, nitpicking every single detail, and gathering evidence from it. Cases such as sexual abuse and murder depend critically on forensic scientists to piece together all elements for the investigators to bring about justice. On the civil law side, forensic scientists are helpful in determining whether a person charged with a civil offense such as willingly polluting the air or a water source is guilty of the crime or not. The major difference between the traditional sciences and forensic science is that the practitioners of the latter apply it in legal matters. The following are the major fields in forensics:
Forensic anthropology – relating to skeletal remains for evidence and data collection and analytics.
Digital and Computer forensics – as the name suggests, it deals with electronics and data in digital form, particularly concerned with finding a “digital fingerprint”.
Forensic pathology – as always, the victim can tell everything even after they have passed. The human body can always be studied via laboratory analysis implementing mainly chemistry and biology.
Toxicology – this particular field deals with all types of traces elements in the human body and understands how they impact its functioning. For example, the ‘date-rape drug’ can be found in the victim’s body after the crime has occurred to establish evidence for the case.
Forensic engineering – this field deals with the investigation of failures as they relate to law and legal matters. They are meant to find out why a certain structure, product, etc. failed to function and what might be the cause behind it, leading to the entity on which the blame falls.
If you are looking for a career in forensic sciences, you need to ask yourself if you have an aptitude for this field. The things you need to be good at are data collection, analysis of data and evidence, a grip on mathematics and statistics, along with natural sciences, and mainly a problem-solving mind. However, this natural ability in all is not a must, aside from a problem-solving, analytical mind, almost all else can be learned along the way. The main focus and success factor is the motivation for choosing this field. If solving complex issues, finding a needle in the haystack, connecting the dots, and extracting information from data where others fail to do so is your thing, this field can be very well suited for your abilities. In short, thinking, solving, and writing are your friends.
When opting for a forensic science program, always look at several factors such as the length of the programs, course requirements, concentration options, requirement and provision of internships, whether the coursework is in-line with your professional choices and interests, and is the school you are applying to accredited. Researching these things will help you make the best decision of where you want to go and how you want to go about it if you decide to pursue a career in this field.

The average tuition fee per year in a forensic science program is between $10,000-$20,000 in the U.S. While not mandatory, a high GPA in this is usually required to enroll in a forensic science program. However, if someone already has a bachelor’s degree or doesn’t want to enroll in a 4-year program, they can also opt to become a Forensic Science Technician. In the U.S., the cost to become a Forensic Science Technician would be between $8000-$15,000.
Since the advent of forensics, it has been a growing field as there is always a need for good minds to solve complex problems. The demand for forensic scientists is predicted to increase by over 14% in the United States alone. With growing populations and a move towards the digital realm in the 21st century, the future of forensics is expanding from helping in investigations of homicides, data leaks, financial misappropriations, and cybersecurity among others. The need in highly populated metropolitans of the U.S., India, and China are more and more in need of skilled forensic scientists due to high physical and digital crime rates. The expected demand for forensic experts has been predicted to grow for the decade (the 2020s).
There are a variety of different career pathways you can explore in forensics:

Forensic technicians:


You will be working with law enforcement agencies providing expertise in criminal cases by performing lab and field tests to analyze data and evidence collected to bring more light as to what may have happened at the crime scene. Finding fingerprints at the crime scene, determining the time of death of a murder victim, or finding out if a person has been a victim of drug abuse would be part of the job. From working with blood to dead bodies can be part of the daily work along with dealing with the substance of critical nature such as toxins.

Digital forensic investigator / information security analyst:


Your job will be in the digital world of the computers. You will have to constantly test the cybersecurity systems of your employers and find out where the weak link in the chain exists and how it can be improved. As an investigator, you will be working to find out how a security breach has occurred, and where your job comes to finding that digital fingerprint that someone has left somewhere in the system.

Researcher:


As a researcher, you can become an expert on the theoretical/practical side of the subject depending on what you’re interested in. This would see you doing lab work the majority of the time to understand your specific field in-depth and be approached by those that are in need of your expert knowledge.

Top Forensics courses

 • ที่ University of York
  uni-location

  York , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 169

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท (Taught)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  7.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 819,668 ? GBP  20,940 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  อนุปริญญาขั้นสูง

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 403,432 ? CAD  17,618 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Duquesne University
  uni-location

  Philadelphia , United States

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,683,886 ? USD  84,240 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Lincoln
  uni-location

  Lincoln , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 501

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,283,912 ? GBP  32,800 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Huddersfield
  uni-location

  Huddersfield , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 601

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,996,327 ? GBP  51,000 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Strathclyde
  uni-location

  Glasgow , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 401

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,483,665 ? GBP  63,450 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Trent University
  uni-location

  Toronto , Canada

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี ( เกียรตินิยม)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,056,700 ? CAD  89,817 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Kingston University London
  uni-location

  Guildford , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 801

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี ( เกียรตินิยม)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,855,409 ? GBP  47,400 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Canberra
  uni-location

  Canberra , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 170

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,103,618 ? AUD  100,800 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

Top Universities to study Forensics

The University of New England

The University of New England

uni-location Australia

The University of New South Wales

The University of New South Wales

THE ranking: 70

uni-location Australia

University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

THE ranking: 143

uni-location Australia

Deakin University

Deakin University

THE ranking: 251

uni-location Australia

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

THE ranking: 301

uni-location Australia

Flinders University

Flinders University

THE ranking: 251

uni-location Australia

Murdoch University

Murdoch University

THE ranking: 501

uni-location Australia

University of Canberra

University of Canberra

THE ranking: 170

uni-location Australia

The University of Western Australia

The University of Western Australia

THE ranking: 132

uni-location Australia

Griffith University

Griffith University

THE ranking: 201

uni-location Australia

Western Sydney University

Western Sydney University

THE ranking: 201

uni-location Australia

Trent University

Trent University

uni-location Canada

Laurentian University

Laurentian University

uni-location Canada

Ontario Tech University

Ontario Tech University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Humber Institute of Technology & Advanced Learning

Humber Institute of Technology & Advanced Learning

uni-location Canada

Simon Fraser University

Simon Fraser University

THE ranking: 201

uni-location Canada

University of Windsor

University of Windsor

THE ranking: 601

uni-location Canada

King's University College at Western University

King's University College at Western University

uni-location Canada

University of Toronto

University of Toronto

THE ranking: 18

uni-location Canada

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

uni-location Canada

Lambton College

Lambton College

uni-location Canada

The University of Otago

The University of Otago

THE ranking: 201

uni-location New Zealand

Northumbria University

Northumbria University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

King's College London

King's College London

THE ranking: 35

uni-location United Kingdom

The University of Auckland

The University of Auckland

THE ranking: 137

uni-location New Zealand

Teesside University

Teesside University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Exeter

University of Exeter

THE ranking: 143

uni-location United Kingdom

University of Strathclyde

University of Strathclyde

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Kent

University of Kent

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

Queen Mary University of London

Queen Mary University of London

THE ranking: 117

uni-location United Kingdom

University of Central Lancashire

University of Central Lancashire

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Coventry University

Coventry University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

De Montfort University

De Montfort University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Kingston University London

Kingston University London

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of York

University of York

THE ranking: 169

uni-location United Kingdom

University of Sunderland

University of Sunderland

uni-location United Kingdom

University of Portsmouth

University of Portsmouth

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Bradford

University of Bradford

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Keele University

Keele University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Hull

University of Hull

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Robert Gordon University

Robert Gordon University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of the West of England

University of the West of England

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Lincoln

University of Lincoln

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

Leeds Beckett University

Leeds Beckett University

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Dundee

University of Dundee

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Cranfield University

Cranfield University

uni-location United Kingdom

University of Huddersfield

University of Huddersfield

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of South Wales

University of South Wales

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

THE ranking: 301

uni-location United Kingdom

University of West London

University of West London

uni-location United Kingdom

University of Greenwich

University of Greenwich

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Staffordshire University

Staffordshire University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Derby

University of Derby

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Green River College

Green River College

uni-location United States

Lynn University

Lynn University

uni-location United States

Hillsborough Community College

Hillsborough Community College

uni-location United States

National University

National University

uni-location United States

University of Tampa

University of Tampa

uni-location United States

Duquesne University

Duquesne University

uni-location United States

Loyola University of Chicago

Loyola University of Chicago

uni-location United States

University of North Texas

University of North Texas

uni-location United States

University of Texas - El Paso

University of Texas - El Paso

THE ranking: 801

uni-location United States

Texas Tech University

Texas Tech University

THE ranking: 601

uni-location United States

George Washington University

George Washington University

THE ranking: 201

uni-location United States

Michigan State University

Michigan State University

THE ranking: 93

uni-location United States

Boston University

Boston University

THE ranking: 62

uni-location United States

Texas A and M University - College Station

Texas A and M University - College Station

THE ranking: 193

uni-location United States

New Jersey Institute of Technology

New Jersey Institute of Technology

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Wisconsin - Milwaukee

University of Wisconsin - Milwaukee

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Utah

University of Utah

THE ranking: 251

uni-location United States

Drexel University

Drexel University

THE ranking: 351

uni-location United States

Iowa State University

Iowa State University

THE ranking: 401

uni-location United States

Wichita State University

Wichita State University

uni-location United States

Syracuse University

Syracuse University

THE ranking: 351

uni-location United States

SUNY University at Albany

SUNY University at Albany

THE ranking: 351

uni-location United States

Florida International University

Florida International University

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Texas - Arlington

University of Texas - Arlington

THE ranking: 601

uni-location United States

Indiana University - Purdue University Indianapolis

Indiana University - Purdue University Indianapolis

uni-location United States

Pace University

Pace University

uni-location United States

West Virginia University

West Virginia University

uni-location United States

Hofstra University

Hofstra University

THE ranking: 301

uni-location United States

Saint Louis University (Globally Recruit)

Saint Louis University (Globally Recruit)

uni-location United States

Columbia University

Columbia University

THE ranking: 11

uni-location United States

Mississippi State University

Mississippi State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

New Mexico State University

New Mexico State University

THE ranking: 601

uni-location United States

Pennsylvania State University - University Park

Pennsylvania State University - University Park

THE ranking: 119

uni-location United States

Texas A and M University - Kingsville

Texas A and M University - Kingsville

uni-location United States

University of California - Davis

University of California - Davis

THE ranking: 67

uni-location United States

University of Cincinnati

University of Cincinnati

uni-location United States

University of Nebraska - Lincoln

University of Nebraska - Lincoln

THE ranking: 401

uni-location United States

Western New England University

Western New England University

uni-location United States

De Anza College

De Anza College

uni-location United States

San Antonio College (Alamo Colleges)

San Antonio College (Alamo Colleges)

uni-location United States

Palo Alto College (Alamo Colleges)

Palo Alto College (Alamo Colleges)

uni-location United States

Long Island University, Post - StudyGroup

Long Island University, Post - StudyGroup

uni-location United States

University of South Carolina - Shorelight

University of South Carolina - Shorelight

THE ranking: 401

uni-location United States

California State University - Chico

California State University - Chico

uni-location United States

California State University - East Bay

California State University - East Bay

uni-location United States

Minnesota State University - Mankato

Minnesota State University - Mankato

uni-location United States

CUNY - Brooklyn College

CUNY - Brooklyn College

uni-location United States

Salem State University

Salem State University

uni-location United States

Montclair State University

Montclair State University

uni-location United States

Fairleigh Dickinson University

Fairleigh Dickinson University

uni-location United States

Southern Arkansas University - Main Campus

Southern Arkansas University - Main Campus

uni-location United States

University of New Haven

University of New Haven

uni-location United States

Texas A&M University - Corpus Christi - International Study Center (StudyGroup)

Texas A&M University - Corpus Christi - International Study Center (StudyGroup)

uni-location United States

University of Massachusetts - Boston (Shorelight)

University of Massachusetts - Boston (Shorelight)

THE ranking: 201

uni-location United States

Arizona State University - Kaplan International

Arizona State University - Kaplan International

THE ranking: 132

uni-location United States

TU Dublin

TU Dublin

THE ranking: 801

uni-location Ireland

Pace University - Kaplan International

Pace University - Kaplan International

uni-location United States

University of Limerick

University of Limerick

THE ranking: 601

uni-location Ireland

Saint Louis University - INTO USA

Saint Louis University - INTO USA

THE ranking: 501

uni-location United States

Hofstra University - INTO USA

Hofstra University - INTO USA

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Alabama Birmingham - INTO USA

University of Alabama Birmingham - INTO USA

THE ranking: 169

uni-location United States

University of South Florida - INTO USA

University of South Florida - INTO USA

THE ranking: 201

uni-location United States

George Mason University - INTO USA

George Mason University - INTO USA

THE ranking: 251

uni-location United States

Madonna University

Madonna University

uni-location United States

Purdue University Northwest

Purdue University Northwest

THE ranking: 1201

uni-location United States

Maryville University

Maryville University

uni-location United States

Illinois Institute Of Technology - CEG

Illinois Institute Of Technology - CEG

THE ranking: 351

uni-location United States

Keiser University

Keiser University

uni-location United States

Nottingham Trent University

Nottingham Trent University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

UWE Bristol's International College - Kaplan UK

UWE Bristol's International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Thomas Jefferson University - INTO USA

Thomas Jefferson University - INTO USA

uni-location United States

London Metropolitan University

London Metropolitan University

uni-location United Kingdom

Kingston University London - ISC - Study Group UK

Kingston University London - ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

แสดงทั้งหมด +

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?