พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Australian Catholic (ACU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดดเด่นทั้งในด้านการสอนและงานวิจัย ตามการจัดอันดับของTimes Higher Education Asia-Pacific University Rankings 2019 ACU ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกอันดับ 1 และเป็น 1 ใน 80 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ในจำนวน 2% ของโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอีก 100 แห่ง ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจของTHE Young University Rankings 2019

ACU เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเปิดทำการเรียนการสอนใน 8 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Adelaide (ซึ่งยังไม่เปิดรับนักศึกษต่างชาติ), วิทยาเขต Ballarat, วิทยาเขต Brisbane, วิทยาเขต Canberra, วิทยาเขต Melbourne, และวิทยาเขต Sydney (Blacktown, North Sydney และ Strathfield) รวมไปถึงวิทยาเขตในต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในโรม ประเทศอิตาลีคุณภาพการศึกษาของ ACU อยู่ในระดับชั้นนำของออสเตรเลีย ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี พิสูจน์ได้จากระดับความพึงพอใจของนักศึกษาซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมาก ติดอันดับ 1 ใน 10 ของออสเตรเลีย นอกจากนี้งานวิจัยของ ACU ยังมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ได้รับการยอมรับจาก Excellence in Research for Australia (ERA) ในหลากหลายสาขา

ACU มีความภาคภูมิใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ควบคู่ไปกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนนักศึกษา ตามรายงานของGood Universities Guide 2020 ACU ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ระดับ 5 ดาว ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียน, และการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงาน

ACU ได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชน ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านการฝึกงานในสาขาต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ ACU เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่มีบัณฑิตได้รับการจ้างงานมากที่สุดในประเทศ ตามการรายงานของ Federal Government's Graduate Outcomes Survey, 2019

นักศึกษาของ ACU มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้อย่างอิสระ ทั้งในด้านกีฬาและดนตรี เป็นโอกาสอันดีในการเข้าสังคมและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การติดอันดับในสาขาต่างๆ

ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education Impact Rankings 2020 ACU ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในช่วงอันดับที่ 101-200 โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์จาก UN's Sustainable Development Goals (SDGs) ACU ได้รับการจัดอันดับในด้านต่างๆดังต่อไปนี้:

 • คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่: อันดับ 8 ของโลก
 • คุณภาพการศึกษา: อันดับ 86 ของโลก
 • ความเท่าเทียมทางเพศ: อันดับ 23 ของโลก
 • ความสงบเรียบร้อย, ความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือขององค์กร: อันดับ 46 ของโลก

วิทยาเขต Blacktown

ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจะได้เรียนในวิทยาเขตแห่งใหม่ที่ Blacktown วิทยาเขตที่เหมาะแก่การเรียนรู้ เต็มไปด้วยโอกาสและการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

EAP online

ศูนย์ภาษา ACU Centre for Languagesเปิดสอนหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกันกับที่ใช้ในการสอนแบบตัวต่อตัว นักศึกษาจึงได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างเต็มที่ สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม

หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ช่วยให้นักศึกษาสามารถอภิปรายในประเด็นต่างๆกับเพื่อนนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากครูผู้สอนนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร EAP online จะสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาและแนวทางการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้เป็นอย่างดี

มาตราการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ACU อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเฝ้าติดตามสถานการณ์และอัพเดทข้อมูลข่าวสารกับทางรัฐบาลอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัย Australian Catholic ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มที่ ครอบคลุมความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาในรูปแบบตัวต่อตัว, การจัดหาที่พัก, ความช่วยเหลือด้านการเงิน, การแนะแนวอาชีพ, ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Australian Catholic เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายคณะวิชา:

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Australian Catholic ได้รวมถึงสถาบัน National School of Arts และ National School of Education ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ดึงดูดนักศึกษาผู้ที่สนใจในการรับมือกับประเด็นอันซับซ้อนในด้านการศึกษา, การทำงานด้านเยาวชน, การศึกษาในระดับโลก, สื่อ, การสื่อสารและการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดใน ACU ประกอบไปด้วยสามวิทยาลัยที่สำคัญ ได้แก่ Allied Health, Behavioural and Health Sciences, and Nursing, Midwifery and Paramedicine ทั้งสามวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาล, สาขาการผดุงครรภ์ และสาขาสุขภาพ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้แก่สังคม ทั้งในด้านคุณภาพและนวัตกรรม

คณะนิติศาสตร์และธุรกิจ

จากการที่ระบบกฎหมายและการค้าในปัจจุบันให้ความสำคัญต่อจริยธรรม, การให้ความสำคัญกับสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์และบริหารธุรกิจมีชื่อเสียงในด้านความสำเร็จที่ยาวนานด้วยมุมมองของมนุษย์ คณะวิชานิติศาสตร์ Thomas More และคณะบริหารธุรกิจ Peter Faber นำเสนอหลักสูตรตั้งแต่นิติศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรบุคคล และการตลาด

คณะเทววิทยาและปรัชญา

คณะเทววิทยาและปรัชญาได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านการศึกษาพระเจ้าและศาสนา เช่นเดียวกับเทววิทยา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆพร้อมด้วยความคิดด้านจริยธรรม เช่นเดียวกับความต้องการแสวงหาความจริงและความรู้ คณะวิชาประกอบด้วยสาขาเทววิทยาและสาขาปรัชญา นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษากับองค์กรศาสนาคริสต์คาทอลิกอีกด้วย

Show more +Show less -
ศูนย์ภาษา ACU Centre for Languages

ศูนย์ภาษา ACU Centre for Languages

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษมีส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งการสอบ IELTS หรือ OET

ศูนย์ภาษา ACU Centre for Languages ตั้งอยู่ในวิทยาเขตทุกแห่งของมหาวิทยาลัย (บริสเบน, เมิลเบิร์น และนอร์ธซิดนีย์) นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรด้านการศึกษาได้อย่างสะดวกสบายการเรียนรู้ใน ACU ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน นักศึกษาสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาท้องถิ่น เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างเปิดกว้างหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ ACU ประกอบไปด้วย:

 • Pathways to ACU: ปูพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 • English for Global Mobility: พัฒนาทักษะในด้านการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการทำงาน
 • Test Preparation: เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS, IELTS ออนไลน์, และการสอบ OET

ศูนย์ภาษา ACU Centre for Languages ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน Tertiary Education Quality Standards Agency (TEQSA) ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก NEAS และยังเป็นสมาชิกของ English Australia and University English Centres Australia (UECA)

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอนใน ACU ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาปีสุดท้ายในระบบการศึกษาปนะเทศออสเตรเลีย (Year 12) หรือวุฒิการศึกษาอื่นๆที่เทียบเท่า

ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานผลทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยการประเมินหรือการทดสอบล่าสุด

โดยผลการประเมินหรือการทดสอบเหล่านั้นจะต้องมีเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Australian Catholic

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาใน ACU จะต้องผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้:

 • การทดสอบภาษาอังกฤษของ ACU
 • การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TOEFL)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ Pearson (PTE)
 • ระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS)
 • การทดสอบ Cambridge Advanced English (CAE)

Show more +Show less -
วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

นักศึกษาจะต้องตรวจสอบว่าได้จัดเตรียมเอกสารการรับรองที่จำเป็นในการสมัครเข้าศึกษา โดยเอกสารที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้:

 • เอกสารรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ
 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารวุฒิการศึกษา (ใบรับรองวุฒิการศึกษาและเอกสารผลการศึกษา)
 • เอกสารอื่นๆในการใช้ประกอบเอกสารการสมัคร เช่นหลักฐานใบประกอบวิชาชีพ, ประสบการณ์การทำงาน หรือจดหมายรับรองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของตนเอง

การรับรองเอกสาร

เอกสารที่เป็นทางการของนักศึกษาจะต้องได้รับการรับรองสำเนา โดยตัวสำเนาจะต้องสำเนามาจากเอกสารฉบับจริง พร้อมกับการรับรองว่าเป็นสำเนาจากเอกสารฉบับจริง

สมัคร

เมื่อนักศึกษาพร้อมในการสมัครแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาที่ ACU ได้ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้:

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุน

ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุน

มหาวิทยาลัย Australian Catholic จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติในหลากหลายประเภท อาทิเช่น

ทุนการศึกษา ACU International Student Scholarship

ทุนการศึกษา ACU International Student Scholarshipsจัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนครึ่งนึงของค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ครอบคลุมทั้งในระดับ RPL และ Credit)

ทุนการศึกษา ACU Global Excellence Scholarship

ด้วยการที่ ACU ประสบความสำเร็จในการจัดอันดับระดับโลก สถาบันบริหารธุรกิจ Peter Faber Business School ได้มอบทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาในทุกปีการศึกษา จะต้องผ่านการศึกษาอย่างน้อย 3 วิชาต่อภาคการเรียน

Show more +Show less -
3451
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
251st  / 1250
At ACU
At ACU
ACU Blacktown
ACU North Sydney
ACU Melbourne
At ACU
ACU Strathfield
At ACU
ACU Brisbane
At ACU
ACU Ballarat
At ACU
Student Accommodation
ACU Canberra
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2473

 • $1042
  บ้านพัก
 • $897
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.3
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.7
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.7
คุณภาพการสอน
3.3
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
Tiffany
Australian Catholic University
The emphasis on critical th6and clinical reasoning
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Australian Catholic University Australian Catholic University
Rated4/5based on3 student reviews
Well known Customer reviews:
Australian Catholic University - by, 2020-01-10
3.0/ 5 stars
Australian Catholic University Australian Catholic University
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Australian Catholic University - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
Australian Catholic University Australian Catholic University
Rated4/5based on3 student reviews
The emphasis on critical th6and clinical reasoning Customer reviews:
Australian Catholic University - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Australian Catholic University Australian Catholic University
Rated4/5based on3 student reviews
Well known Customer reviews:
Australian Catholic University - by, 2020-01-10
3.0/ 5 stars
Australian Catholic University Australian Catholic University
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Australian Catholic University - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
Australian Catholic University Australian Catholic University
Rated4/5based on3 student reviews
The emphasis on critical th6and clinical reasoning Customer reviews:
Australian Catholic University - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์