พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Birmingham City University

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Birmingham City ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Birmingham ที่มีชีวิตชีวาและหลากหลาย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเมืองนี้ มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและสมบูรณ์แบบ แยกออกเป็นวิทยาเขตหลักสองแห่งโดยมีการลงทุนกว่า 340 ล้านปอนด์ในสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยอาทิ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แห่งใหม่, โรงละครจำลอง, ห้องจำลองเหตุอาชญากรรม และสถานที่แพร่ภาพกระจายเสียง Birmingham ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เขียวขจีที่สุดในยุโรปซึ่งมีสวนพฤกษศาสตร์และสวนสาธารณะให้นักศึกษาได้พักผ่อน

นักศึกษาสามารถทำงานแบบมีรายได้ในระหว่างการเรียนผ่านทางแผนกจ้างงานนักศึกษา Opportunity โดยทางแผนกจะช่วยนักศึกษาในการหางานที่เหมาะกับหลักสูตรการเรียนและตารางเวลาของนักศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการได้รับประสบการณ์การทำงานและการฝึกงานสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาจะมีโอกาสเรียนในต่างประเทศในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัยผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนหรือกับโครงการ Erasmus+/ Turing ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีคุณสมบัติโดดเด่นหลังจากสำเร็จการศึกษา พร้อมๆไปกับการได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรภาคฤดูร้อนร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆทั่วโลกด้วย

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีทีมงานช่วยเหลือด้านอาชีพ นักศึกษาสามารถนัดหมายเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพล่วงหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือในด้านการวางแผนอาชีพรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการหางาน อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเช่นวิธีการประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานและการเขียนประวัติส่วนตัวที่มีความโดดเด่น

มหาวิทยาลัยมีความช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาผ่านทางบริการต่างๆมากมาย ตั้งแต่การให้คำแนะนำด้านการเงิน, บริการช่วยดูแลเด็กและข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและการเดินทางเข้าเมืองจนถึงการเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีความมุ่งมั่นในการค้นหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอย่างเช่น:

 • มหาวิทยาลัยมีการลงทุน 340 ล้านปอนด์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการขยายวิทยาเขต City Centre
 • ในปี 2018 มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายมูลค่า 41 ล้านปอนด์ของวิทยาเขต City South ส่วนต่อขยายนี้ประกอบด้วยห้องทดลองเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสิ่งมีชีวิต และพื้นที่สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ทางสังคมต่างๆและห้องเรียนที่จะช่วยให้นักศึกษาสาขาครุศาสตร์สามารถใช้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักการศึกษาในอนาคต อีกทั้งวิทยาเขตนี้ยังมีห้องบรรยายและคาเฟ่ด้วย
 • ในปี 2017 อาคารดนตรี Royal Birmingham Conservatoire เปิดทำการที่วิทยาเขต City Centre ศูนย์กลางของอาคารแห่งใหม่คือฮอลล์สำหรับจัดคอนเสิร์ตขนาด 500 ที่นั่ง และมีพื้นที่จัดการแสดงสาธารณะห้าแห่ง รวมถึงพื้นที่สำหรับซ้อม และพื้นที่ในการฝึกฝน โดยเป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านดนตรีแห่งใหม่และแห่งแรกของสหราชอาณาจักรในรอบ 30 ปีและเป็นโรงเรียนสอนดนตรีแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่มีพื้นที่สำหรับดนตรีแจ๊สแบบถาวร

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีการให้ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนควรใช้แหล่งข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะมีผลกระทบต่อการเรียนในอนาคตที่มหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

''เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการมอบการศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้ภาคปฏิบัติซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงแบบสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของผู้จ้างงาน รวมถึงมีความเป็นสากลด้วย'' ศาสตราจารย์ Philip Plowden, รองอธิการบดีกล่าว

การสำรวจนี้จะทำการประเมินปัจจัยต่างๆ อย่างเช่นอัตราการเรียนจบหลักสูตร, ความพีงพอใจของนักศึกษาและอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา การประเมินจะพิจารณาจากการสอน, สภาพแวดล้อมการสอนนักศึกษาและผลสำเร็จที่ได้รับเมื่อพิจารณาทั้งจากสาขาวิชาเรียนและพื้นเพของนักศึกษา โดยรวมแล้วมหาวิทยาลัยได้คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่สูง โดยนักศึกษา 85% มีความสุขกับหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน (National Student Survey 2020) นอกจากนี้ 88% ของนักศึกษายังเห็นตรงกันว่าอาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆได้ดี

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลับ Birmingham City ประกอบด้วย 4 คณะวิชาดังนี้:

ธุรกิจ นิติศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิชานี้เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายรวมถึงหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านอาชีพและมีความยืดหยุ่น คณะวิชายังสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการเจริญเติบโต

TEF ได้ยกย่องคณะวิชานี้ในด้านคุณภาพของหลักสูตรการเรียน โดยมีหลักสูตรจำนวนมากที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความได้เปรียบในการหางานและเรียนต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตร์, การออกแบบและสื่อ

คณะวิชานี้มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิเช่นแบรนด์สินค้าและบริษัทชั้นนำต่างๆ และมีหลักสูตรสาขาสื่อของคณะวิชาหลายหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย Creative Skillset

คณะวิชาเป็นที่ตั้งของศูนย์เพียงแห่งเดียวในเขตพื้นที่ Midlands ที่ได้รับการรับรองโดย Chartered Institute of Public Relations (CIPR) ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงและอนุปริญญาของสถาบัน อีกทั้งยังมีการเปิดสอนหลักสูตรในฮ่องกงและประเทศไทยด้วย

สุขภาพ, ครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

คณะวิชานี้มุ่งเน้นการสอนบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพและการศึกษา อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางคณะวิชาได้ให้ความสำคัญกับหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะวิชามีประวัติผลงานที่ดีในด้านศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จในการหางานทำหลังจากเรียนจบหลักสูตรที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติของคณะวิชา หลักสูตรดำเนินการสอนโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์และจะช่วยนำทางนักศึกษาสู่อาชีพการทำงานในอุตสาหกรรมที่เลือก

คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม คณะวิชาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (CEBE) จะช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัยล่าสุดและร่วมสร้างคุณประโยชน์อันยั่งยืนอย่างแท้จริงให้กับอุตสาหกรรมที่เลือกเรียน

นอกจากนี้ทางคณะวิชายังมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับนานาชาติที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถสำรวจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจากทั่วโลกและมีโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศด้วย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทและระดับของคุณวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาต้องมีจะแตกต่างกันตามหลักสูตรที่เลือกสมัคร แต่ก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสำหรับผู้สมัครนานาชาติทุกคนดังนี้:

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติที่มาจากกลุ่มประเทศที่ ‘พูดภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่' จะต้องทำการสอบ Secure English Language Test (SELT) อย่างเช่นการสอบ IELTS Academic อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยก็รับพิจารณาคุณวุฒิความรู้ภาษาอังกฤษหลากหลายประเภทนอกเหนือจาก SELT อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีบริการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองทางออนไลน์อีกด้วย

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเรียนหลักสูตรที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องทำการสอบ SELT ที่ศูนย์สอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร (UKVI) ยกเว้นในกรณีที่ UKVI ได้ยอมรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาแล้ว

หลักสูตรเตรียมความพร้อม

ในกรณีที่ผลการสอบ SELT ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนด นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น

นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการเขียน, การอ่าน, รวมถึงเรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่สำคัญ, ความเข้าใจภาษาและการพูด นักศึกษาทุกคนจะได้ทำงานโครงการขนาดเล็กพร้อมๆไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศอังกฤษ

หลักสูตรในประเทศ

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองในประเทศบ้านเกิดก่อนที่จะเดินทางมายังสหราชอาณาจักร

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Birmingham City มุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุน 340 ล้านปอนด์ในสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย อย่างเช่นอาคาร Parkside ที่มีสตูดิโอโทรทัศน์หลายห้อง ขณะที่วิทยาเขต City South ก็มีห้องผ่าตัดและแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำลอง นอกจากนี้เมือง Birmingham ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่นักศึกษาจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างเช่นห้องสมุดสาธารณะที่มีสื่อความรู้มากที่สุดในทวีปยุโรป

อาคาร Curzon

อาคาร Curzon ตั้งอยู่ในวิทยาเขต City Centre ของมหาวิทยาลัย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย อาทิเช่นห้องแล็บจิตวิทยา, ห้องพิจารณาคดีจำลองสำหรับนักศึกษาสาขากฎหมายและห้องค้าหลักทรัพย์ CITY

Millennium Point

Millennium Point เป็นสถานที่เรียนของหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของมหาวิทยาลัย โดยล่าสุดได้มีการปรับปรุงสถานที่และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเงินถึง 6.5 ล้านปอนด์ รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ Thinktank ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล

วิทยาเขต City South

วิทยาเขต City South ในเขต Edgbaston เป็นสถานที่เรียนของหลักสูตรสาขาสุขภาพและการดูแลสังคมของมหาวิทยาลัย อาคารเรียนใหม่มูลค่า 41 ล้านปอนด์ประกอบด้วยห้องทดลองเฉพาะด้านสำหรับหลักสูตรใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมอันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดและแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำลอง, ห้องคลอดและอุปกรณ์รังสีบำบัด

Royal Birmingham Conservatoire

Royal Birmingham Conservatoire ประกอบด้วยพื้นที่การแสดงขนาด 9,000 ตารางเมตรที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยมีอุปกรณ์ด้านเสียงและวิดีโอและเวทีอันทันสมัยที่จะช่วยให้การแสดงและการฝึกซ้อมมีชีวิตชีวาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

Vittoria Street และ Assay Office

คณะวิชาอัญมณีอันมีชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย Birmingham City เป็นคณะวิชาในสาขานี้ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความเชี่ยวชาญชั้นยอดที่จะช่วยพัฒนาอนาคตทางอาชีพการทำงานของนักศึกษา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Birmingham เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสหราชอาณาจักรรองจาก London และมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 65,000 คน เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ส่วนใหญ่ของโลก นักศึกษาควรระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองในระหว่างเดินทางและเยี่ยมชมเมือง

ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีความปลอดภัยและมีความสุขในระหว่างที่อยู่ในสหราชอาณาจักร โดยจะทำทุกอย่างเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เจ้าหน้าที่ตำรวจของสหราชอาณาจักรมีความเป็นมิตรและยินดีให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทางโทรศัพท์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ของตำรวจในกรณีที่ไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินได้เช่นกัน

ในกรณีที่มีญาติหรือเพื่อนมารับนักศึกษาในวันที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร นักศึกษาควรเตรียมการนัดหมายก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในกรณีที่เกิดความล่าช้า

Show more +Show less -
4811
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
Join BCU
Biomedical sciences
At BCU
At BCU
Studying in Seacole Library
The Hive Lecture Theatre
At BCU
At BCU
Accommodation
At BCU
At BCU
At BCU
At BCU
At BCU
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์