text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

Birmingham City University

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Birmingham City ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Birmingham ที่มีชีวิตชีวาและหลากหลาย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเมืองนี้ มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและสมบูรณ์แบบ แยกออกเป็นวิทยาเขตหลักสองแห่งโดยมีการลงทุนกว่า 340 ล้านปอนด์ในสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยอาทิ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แห่งใหม่, โรงละครจำลอง, ห้องจำลองเหตุอาชญากรรม และสถานที่แพร่ภาพกระจายเสียง Birmingham ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เขียวขจีที่สุดในยุโรปซึ่งมีสวนพฤกษศาสตร์และสวนสาธารณะให้นักศึกษาได้พักผ่อน

นักศึกษาสามารถทำงานแบบมีรายได้ในระหว่างการเรียนผ่านทางแผนกจ้างงานนักศึกษา OpportUNIty โดยทางแผนกจะช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานที่เหมาะกับหลักสูตรการเรียนและตารางเวลาของนักศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการได้รับประสบการณ์การทำงานและการฝึกงานสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาจะมีโอกาสเรียนในต่างประเทศในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัยผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนหรือกับ Erasmus+ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีคุณสมบัติโดดเด่นหลังจากสำเร็จการศึกษา พร้อมๆไปกับการได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรภาคฤดูร้อนร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆทั่วโลกด้วย

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีทีมงานสนับสนุนด้านอาชีพซึ่งส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษากว่า 97% มีงานทำหรือศึกษาต่อ ภายในเวลาหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัย (Destination of Leavers from HE survey 2017/18) นักศึกษาสามารถจองคิวเข้าพบที่ปรึกษาด้านอาชีพ (Career Consultants) เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับแผนอาชีพและคำแนะนำในการหางาน และยังมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการสัมภาษณ์หรือการเขียนประวัติย่อที่โดดเด่น

มีบริการสนับสนุนนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมผ่านบริการที่หลากหลาย ซึ่งมุ่งเน้นในทุกๆด้านตั้งแต่คำแนะนำทางการเงิน, การสนับสนุนเรื่องการดูแลเด็กและข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและการเข้าเมือง, การให้คำชี้แนะและการให้คำปรึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Birmingham City มองหาวิธีพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงล่าสุด อาทิ:

 • การลงทุนในการขยายวิทยาเขตใหม่มูลค่า 41 ล้านปอนด์ที่วิทยาเขต City South ซึ่งเปิดในปี 2018 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและชีวิต รวมถึงพื้นที่การเรียนรู้ทางสังคมและห้องเรียนที่กว้างขึ้น ซึ่งทำให้นักศึกษาสาขาการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักการศึกษาในอนาคต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีโรงละครและคาเฟ่ด้วย
 • ในปี 2017 อาคารดนตรี Royal Birmingham Conservatoire เปิดทำการที่วิทยาเขต City Centre ศูนย์กลางของอาคารแห่งใหม่คือฮอลล์สำหรับจัดคอนเสิร์ตขนาด 500 ที่นั่ง และมีพื้นที่จัดการแสดงสาธารณะห้าแห่ง รวมถึงพื้นที่สำหรับซ้อม และพื้นที่ในการฝึกฝน อาคารนี้เป็นโรงเรียนสอนดนตรีแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านดนตรีอย่างชัดเจนเป็นแห่งแรกในสหราชอาณาจักรมานานกว่า 30 ปี และเป็นเพียงแห่งเดียวในโรงเรียนสอนศิลปะของสหราชอาณาจักรที่มีพื้นที่สำหรับดนตรีแจ๊ส

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย Birmingham City ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด นักศึกษาควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีชื่อเสียงอันยอดเยี่ยมด้านการสอนและได้รับรางวัลระดับ Silver จาก Teaching Excellence Framework (TEF) ของรัฐบาล โครงการแรกของรางวัลนี้คือ The TEF เป็นเรื่องของการตระหนักถึงการสอนและการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร

"โดยรัฐบาลจะมอบสถานะ Silver ให้กับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่มี ''คุณภาพสูง'' และทำให้นักศึกษาทุกคนมีความท้าทาย, ได้รับความรู้, ทักษะและความเข้าใจที่ผู้จ้างงานต้องการ''.

มหาวิทยาลัย Birmingham City ได้รับการยกย่องในด้านบริการช่วยเหลือนักศึกษา, สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับโลกและความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์

''เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการมอบการศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้ภาคปฏิบัติซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงแบบสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของผู้จ้างงาน รวมถึงมีความเป็นสากลด้วย'' ศาสตราจารย์ Philip Plowden, รองอธิการบดีกล่าว

มีการประเมินปัจจัยหลายประการอาทิ อัตราความสำเร็จ, ความพึงพอใจของนักศึกษา และการจ้างงานบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย การประเมินจะดูที่การเรียนการสอน, สภาพแวดล้อมที่นักศึกษาได้รับการสอน และผลสำเร็จของนักศึกษาโดยคำนึงถึงทั้งเนื้อหาวิชาที่เรียนและประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของนักศึกษา

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Birmingham City มี 4 คณะวิชา:

บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คณะวิชานี้เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายรวมถึงหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านอาชีพและมีความยืดหยุ่น คณะวิชายังสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการเจริญเติบโต

คณะวิชาได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพของหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนหลายหลักสูตรมีการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อนักศึกษาหางานและเรียนต่อหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว

ศิลปศาสตร์, การออกแบบและสื่อ

คณะวิชานี้มีความเชื่อมโยงที่น่าประทับใจกับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงแบรนด์ต่างๆและบริษัทชั้นนำมากมาย Creative Skillset ได้ให้การรับรองหลักสูตรทางด้านสื่อจากคณะวิชานี้หลายหลักสูตร

เป็นศูนย์กลางแห่งเดียวใน Midlands ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ชาร์เตอร์ด (Chartered Institute of Public Relations - CIPR) ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงและอนุปริญญา และดำเนินการหลักสูตรในฮ่องกงและประเทศไทย

สุขภาพ, ครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

จุดมุ่งเน้นของคณะวิชานี้คือการฝึกอบรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและด้านการศึกษา อย่างไรก็ตามเทรนด์เรื่องการให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตก็กำลังเพิ่มมากขึ้น มีสถิติที่ดีในเรื่องผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาประสบความสำเร็จในการหางานหลังจากเรียนจบหลักสูตรที่มีการฝึกฝนด้านความคิด หลักสูตรต่างๆมีการเรียนการสอนโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ และช่วยแนะนำนักศึกษาในสายงานอุตสาหกรรมที่นักศึกษาเลือก

คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ด้วยการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมคณะวิชาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (CEBE) ช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัยล่าสุดและเพื่อสร้างผลงานที่เป็นจริงและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมที่นักศึกษาเลือก

คณะวิชายังมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ดี ทำให้นักศึกษาสามารถออกสำรวจเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จากทั่วโลก และมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศด้วย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทและระดับของวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาต้องมีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกไว้ แต่มี แนวทาง ในเรื่องข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สมัครนานาชาติ ดังนี้ :

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non-EU country) ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ Secure English Language Test (SELT) ทาง BCU ยอมรับความหลากหลายของ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อื่นๆนอกจาก SELT ด้วย

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเรียนหลักสูตรที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องทำการสอบ SELT ที่ศูนย์สอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร (UKVI) ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว

หลักสูตรเตรียมความพร้อม

ในกรณีที่ผลการสอบ SELT ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนด นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการเขียน, การอ่าน, ไวยากรณ์, การฟัง, การพูดและทำงานโครงการขนาดเล็กพร้อมๆไปกับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศอังกฤษ

หลักสูตรในประเทศ

นอกเหนือจากหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศของนักศึกษาด้วย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองก่อนที่จะเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรหลัก

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยมีการลงทุนถึง 340 ล้านปอนด์ใน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร Parkside ที่ทันสมัยซึ่งรวมถึงสตูดิโอโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดระหว่างลอนดอนและ Salford หรือโรงละครจำลอง และหอพักผู้ป่วยโรงพยาบาลจำลองที่วิทยาเขต City South มหาวิทยาลัย Birmingham City ช่วยให้นักศึกษามีพื้นที่ที่ดีที่สุดเพื่อการเรียนรู้ Birmingham ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นห้องสมุดสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป

อาคาร Curzon

อาคาร Curzon เป็นอาคารใหม่อันทันสมัยที่วิทยาเขต City Centre ของมหาวิทยาลัย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย อาทิห้องแล็บจิตวิทยา, ห้องพิจารณาคดีจำลอง และห้องค้าหลักทรัพย์ CITY

Millennium Point

Millennium Point เป็นสถานที่เรียนของหลักสูตรในสาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของมหาวิทยาลัย โดยล่าสุดได้มีการปรับปรุงสถานที่และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเงินถึง 6.5 ล้านปอนด์ รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ Birmingham Thinktank ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล

วิทยาเขต City South

วิทยาเขต City South ในเขต Edgbaston ทางตอนใต้ของใจกลางเมือง Birmingham เป็นสถานที่เรียนของหลักสูตรสาขาสุขภาพและการดูแลสังคมของมหาวิทยาลัย อาคารเรียนใหม่มูลค่า 41 ล้านปอนด์ประกอบด้วยห้องทดลองเฉพาะด้านสำหรับหลักสูตรใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นที่ตั้งของคณะวิชาครุศาสตร์ด้วย นักศึกษาจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เสมือนการทำงานจริง – ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดและแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำลองจนถึงห้องคลอดที่มีอุปกรณ์ครบครันและอุปกรณ์รังสีบำบัดเสมือนจริง

Royal Birmingham Conservatoire

Royal Birmingham Conservatoire ประกอบด้วยพื้นที่ 9,000 ตารางเมตรอันทันสมัยที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการสอน, การฝึกซ้อมและการแสดง รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิตอลด้านเสียงและวิดีโอที่จะช่วยยกระดับและสนับสนุนการแสดงสดและเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ

Vittoria Street และ Assay Office

คณะวิชาอัญมณีอันมีชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย Birmingham City เป็นคณะวิชาในสาขานี้ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความเชี่ยวชาญชั้นยอดที่จะช่วยพัฒนาอนาคตทางอาชีพการทำงานของนักศึกษา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Birmingham เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน และมีนักศึกษามากกว่า 65,000 คน นักศึกษาควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง เมื่อเดินทาง และสำรวจเมืองเช่นเดียวกับเมืองส่วนใหญ่ของโลก

ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีความปลอดภัยและมีความสุขในระหว่างที่อยู่ในสหราชอาณาจักร โดยจะทำทุกอย่างเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เจ้าหน้าที่ตำรวจของสหราชอาณาจักรมีความเป็นมิตรและยินดีให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทางโทรศัพท์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินได้เช่นกัน

ในกรณีที่มีญาติหรือเพื่อนมารับนักศึกษาในวันที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร นักศึกษาควรเตรียมการนัดหมายก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในกรณีที่การเดินทางมีความล่าช้า

Show more +Show less -
4811
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
Join BCU
Biomedical sciences
At BCU
At BCU
Studying in Seacole Library
The Hive Lecture Theatre
At BCU
At BCU
Accommodation
At BCU
At BCU
At BCU
At BCU
At BCU
Birmingham Birmingham 200 Jennens Road
Birmingham Birmingham Curzon Street
Edgbaston Birmingham Westbourne Road
Birmingham Birmingham Margaret Street
Birmingham Birmingham Vittoria Street
Birmingham Birmingham The Curzon Building, 4 Cardigan Street
Birmingham City University is a large, diverse and increasingly popular place to study. The university early history can be traced back to the five individual colleges which would be brought together as The City of Birmingham Polytechnic in 1971. In 2007 the University changed its name to Birmingham City. It has an enviable reputation for providing quality, student-focused education in a professional and friendly environment. The superb courses, state-of-the-art facilities, first-rate staff, and focus on practical skills and professional relevance is producing some of the country?s most employable graduates.

The University is made up of four faculties, each covering a range of subjects and specialisms. The teaching staffs are recognized around the world for their excellent industry connections and research impact. Students will experience the latest teaching methods, software and equipment designed to give them practical knowledge of what to expect in the workplace. The university has over 130 Bachelor's degrees in the UK available to international students, covering a wide range of subjects which open a world of fascinating learning and career opportunities. Master?s degrees are for students who have completed their Bachelor?s degree and want to take up further study.

Birmingham City comprises three main campuses, with additional sites located throughout the city. It is based in the heart of the UK?s second-largest city.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_175355_320px.jpg Birmingham City University https://www.idp.com/thailand/universities/birmingham-city-university/iid-uk-00672/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1310

 • £469
  บ้านพัก
 • £519
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์