พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1965 วิทยาลัย Bow Valley ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางได้ช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมพร้อมด้วยอัตราการได้งานของบัณฑิตที่ 88%

วิทยาลัย Bow Valley ตั้งอยู่ในเมือง Calgary ของประเทศแคนาดา โดยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและอยู่ใกล้กับเทือกเขาร็อคกีอันมีชื่อเสียงของประเทศ อีกทั้งยังติดอันดับเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดเมืองหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง (Economist Intelligence Unit) รวมถึงเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือด้วย ชีวิตในวิทยาเขตมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่เป็นประโยชน์ อุปกรณ์การเรียนที่มีเทคโนโลยีสูงจะช่วยสนับสนุนการเรียนและทางวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตนักศึกษาได้อย่างง่ายดาย

นักศึกษาจากทั่วโลกเลือกเรียนหลักสูตรชั้นดีของวิทยาลัยเพื่อการได้รับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานอันมีคุณภาพที่จะช่วยให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับการทำงานภายในเวลาหนึ่งหรือสองปี หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถเลือกที่จะเข้าสู่อาชีพการทำงานหรือสำเร็จคุณวุฒิปริญญาผ่านทางโครงการโอนการเรียนไปยังมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนที่ครอบคลุมสาขาอาชีพอันหลากหลายและเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงอย่างเช่นสาขาสุขภาพ, ธุรกิจและเทคโนโลยี ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองได้ด้วยการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Calgary วิทยาลัยมีหลักสูตรมากกว่า 90 หลักสูตรให้เลือกเรียน ซึ่งหลายๆหลักสูตรมีการรวมประสบการณ์การทำงานอันมีค่าไว้ด้วย เนื้อหาหลักสูตรได้รับการออกแบบด้วยข้อมูลจากพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะต่างๆที่ผู้จ้างงานต้องการ

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 2,350 คนที่เรียนที่วิทยาลัย Bow Valley พร้อมด้วยบริการช่วยเหลือนานาชาติต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนการเรียน อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการเฉพาะด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

วิทยาลัย Bow Valley มีมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเพื่อให้ชุมชนวิทยาลัยมีความปลอดภัย โดยมีการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนทางออนไลน์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจากทางไกลได้อย่างปลอดภัย ทางวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและมีการส่งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูล

จากการที่ศูนย์การสอบภาษาอังกฤษจำนวนมากทั่วโลกปิดให้บริการในช่วงเวลานี้ ปัจจุบันนักศึกษานานาชาติและผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย Bow Valley สามารถส่งผลคะแนนสอบภาษา Duolingo เพื่อใช้เป็นหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้

ห้องทดลองอันทันสมัยของผู้ช่วยเภสัชกร

วิทยาลัย Bow Valley มีร้านขายยาชุมชนที่จำลองจากร้านจริง พร้อมด้วยเคาน์เตอร์เพื่อส่งใบสั่งยาและรับยา รวมถึงชั้นวางผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยา อาจารย์ผู้สอนจะสอนนักศึกษาด้วยสถานการณ์ในชีวิตจริง ปัจจุบันนักศึกษาจะสามารถเรียนในสถานที่ทำงานจำลองที่ใช้ยาและเทคโนโลยีจริง อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องทดลองจะได้รับการออกแบบเพื่อจำลองร้านขายยาจริงพร้อมด้วยห้องพักรอ, ห้องสะอาดที่ติดตั้งเครื่องดูดควันปลอดเชื้อที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

นี่คือหนึ่งในการพัฒนามากมายที่แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัย Bow Valley มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนผ่านทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Bow Valley มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 600 คนที่ใช้ภาษาพูดมากกว่า 50 ภาษา อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการสอนที่มีคุณภาพสูงในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่ซึ่งการสอนจะมีปฏิสัมพันธ์กัน, ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลและมีส่วนร่วม อีกทั้งทางวิทยาลัยยังมีการเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาบรรยายอย่างสม่ำเสมอด้วย

เนื้อหาการสอนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทั่วโลก หลักสูตรการเรียนจะรวมประสบการณ์การทำงานเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะต่างๆเพื่อการทำงานในวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านอาชีพในวิทยาลัยเพื่อช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้

การโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับหน่วยกิตระดับปริญญาและโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษาหลักสูตรสี่ปี วิทยาลัย Bow Valley มีหลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนต่ออีกสองปี นักศึกษาจะสามารถเริ่มต้นการเรียนของตนเองด้วยค่าเล่าเรียนในอัตราที่ต่ำกว่า และหลังจากนั้นจึงโอนหน่วยกิตไปยังวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการสะสมประสบการณ์ก่อนที่จะเรียนต่อจนสำเร็จหลักสูตรปริญญา ทางวิทยาลัย Bow Valley มีข้อตกลงการโอนหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศแคนาดา

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษาจะสามารถเรียนหลักสูตรพัฒนาระดับการเรียนหรือหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิทยาลัย Bow Valley มีการเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาผ่านทางคณะวิชาและหลักสูตรเฉพาะทาง อย่างเช่น:

คณะวิชาธุรกิจ Chiu

หลักสูตรการเรียนที่รวมการทำงานไว้ด้วยจะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะและประสบการณ์อันมีค่าต่างๆในสาขาธุรกิจ

คณะวิชาชุมชนศึกษา

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านทางโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชน

คณะวิชาเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตรการเรียนจะมอบทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพด้านงานสร้างสรรค์อันน่าตื่นเต้นในภาคส่วนเทคโนโลยี

คณะวิชาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างคุณประโยชน์ให้กับชีวิตผู้คนผ่านทางการทำงานภาคปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านสุขภาพ

คณะวิชา Global Access

ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกจะสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองด้วยการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ซึ่งหลังจากเรียนจบหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนานาชาติ (ELL – International English Language Learning) แล้ว นักศึกษาจะมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการเรียนต่อ

นอกจากนี้วิทยาลัย Bow Valley ยังมีคณะวิชาการเรียนปูพื้นและคณะวิชาการเรียนต่อเนื่องด้วย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเรียนการสอนที่วิทยาลัย Bow Valley จะใช้ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ภาษาแรกต้องมีมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อการได้รับเข้าเรียน สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ นักศึกษาต้องได้คะแนนขั้นต่ำจากผลการสอบภาษาประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้หรือเทียบเท่า:

 • IELTS Academic - 6 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6
 • TOEFL – 83
 • Pearson PTE Academic – 59–64
 • CLB – 8 ในแต่ละทักษะ

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Academic English 2 ที่วิทยาลัย โดยต้องได้เกรด B หรือสูงกว่า

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ศูนย์สอบภาษาจำนวนมากทั่วโลกได้ปิดให้บริการ ทางวิทยาลัยจึงเปิดรับพิจารณาผลคะแนนสอบภาษา Duolingo โดยสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ นักศึกษาต้องได้คะแนนขั้นต่ำระหว่าง 95-100

หลักสูตรสาขาผู้ช่วยดูแลสุขภาพและผู้ช่วยเภสัชกรจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างเล็กน้อย นักศึกษานานาชาติควรตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรที่ตนเองสนใจเข้าเรียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิชาการ

วิทยาเขตของวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมที่จะช่วยสนับสนุนการเรียน อย่างเช่นห้องแล็บคอมพิวเตอร์, หอประชุม, สตูดิโอและห้องสมุด ขณะที่เครื่องมือต่างๆก็มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกหัดจากการทำงานจริงได้

ชีวิตนักศึกษา

ภายในวิทยาเขตมีบริการมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่สะดวกสบายและมีความสุข อาทิเช่น:

 • พื้นที่กิจกรรมหลากหลายศาสนา
 • ร้านหนังสือ
 • ห้องอ่านหนังสือที่จองได้
 • บริการอาหาร อาทิเช่นทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ, บริการมื้ออาหารปกติ, ของว่างและเครื่องดื่ม
 • บริการการพิมพ์ในราคาที่สมเหตุสมผล
 • บริการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บริการดูแลเด็กในราคาที่เหมาะสม

วิทยาลัย Bow Valley มีการจัดงานและกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมต่างๆตลอดทั้งปี รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างเช่นงานอาสาสมัคร

ทำเลที่ตั้ง

วิทยาลัย Bow Valley ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Calgary ใกล้กับร้านค้า, หอศิลปะ, พิพิธภัณฑ์, อาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะ Prince's Island ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลและคอนเสิร์ตอันน่าตื่นเต้นตลอดทั้งปีด้วย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Calgary เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษานานาชาติของประเทศแคนาดา โดยได้คะแนนดัชนีความปลอดภัยที่ 82 คะแนน (Travel Safe-Abroad) แผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตของวิทยาลัย Bow Valley มีการทำงานอย่างหนักตลอดวันทุกวันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน โดยจะทำหน้าที่ดูแลจัดการทั้งสถานการณ์ทั่วไปและเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงมีบริการอื่นๆอย่างเช่น:

 • การลาดตระเวนตรวจตราวิทยาเขต - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีคอยตรวจตราความปลอดภัยในชั้นต่างๆของอาคารเรียนในวิทยาเขตในเมืองทุกแห่งเป็นประจำทุกวัน
 • บริการเดินเป็นเพื่อน – เพื่อความปลอดภัยของตนเอง นักศึกษาสามารถขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็นมิตรเดินเป็นเพื่อนไปยังยานพาหนะของตนเอง, ป้ายรถประจำทางหรือสถานที่อื่นๆภายในระยะสองบล็อกจากวิทยาเขตได้ โดยสามารถขอใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
 • การสืบสวนข้อร้องเรียน – นักศึกษาสามารถร้องเรียนไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจ ทุกปัญหาจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังและมีการสืบสวนอย่างรอบคอบ
 • บริการของหายได้คืน – ของหายจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 60-100 วัน นักศึกษาต้องใช้บัตรประจำตัวเพื่อขอรับของตนเองคืน ของที่ไม่มีผู้มาขอรับคืนจะนำไปบริจาคให้กับวิทยาลัยและมูลนิธิต่างๆ
 • แอพพลิเคชั่นฟรี Campus Alert – บริการแจ้งเตือนนักศึกษาในเรื่องต่างๆอย่างเช่น: การแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรง, การปิดวิทยาลัยและข้อความที่มีความสำคัญอื่นๆ

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Bow Valley College
A Day in the Life at Bow Valley College
At Bow Valley College
At Bow Valley College
Open Doors - Open Minds
At Bow Valley College
At Bow Valley College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1994

 • $807
  บ้านพัก
 • $814
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์