text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1965 วิทยาลัย Bow Valley ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางได้ช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมพร้อมด้วยอัตราการได้งานของบัณฑิตที่ 88%

วิทยาลัย Bow Valley ตั้งอยู่ในเมือง Calgary ของประเทศแคนาดา โดยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและอยู่ใกล้กับเทือกเขาร็อคกีอันมีชื่อเสียงของประเทศ อีกทั้งยังติดอันดับเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดเมืองหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง (Economist Intelligence Unit) รวมถึงเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือด้วย ชีวิตในวิทยาเขตมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่เป็นประโยชน์ อุปกรณ์การเรียนที่มีเทคโนโลยีสูงจะช่วยสนับสนุนการเรียนและทางวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตนักศึกษาได้อย่างง่ายดาย

นักศึกษาจากทั่วโลกเลือกเรียนหลักสูตรชั้นดีของวิทยาลัยเพื่อการได้รับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานอันมีคุณภาพที่จะช่วยให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับการทำงานภายในเวลาหนึ่งหรือสองปี หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถเลือกที่จะเข้าสู่อาชีพการทำงานหรือสำเร็จคุณวุฒิปริญญาผ่านทางโครงการโอนการเรียนไปยังมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนที่ครอบคลุมสาขาอาชีพอันหลากหลายและเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงอย่างเช่นสาขาสุขภาพ, ธุรกิจและเทคโนโลยี ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองได้ด้วยการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Calgary วิทยาลัยมีหลักสูตรมากกว่า 90 หลักสูตรให้เลือกเรียน ซึ่งหลายๆหลักสูตรมีการรวมประสบการณ์การทำงานอันมีค่าไว้ด้วย เนื้อหาหลักสูตรได้รับการออกแบบด้วยข้อมูลจากพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะต่างๆที่ผู้จ้างงานต้องการ

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 2,350 คนที่เรียนที่วิทยาลัย Bow Valley พร้อมด้วยบริการช่วยเหลือนานาชาติต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนการเรียน อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการเฉพาะด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

วิทยาลัย Bow Valley มีมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเพื่อให้ชุมชนวิทยาลัยมีความปลอดภัย โดยมีการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนทางออนไลน์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจากทางไกลได้อย่างปลอดภัย ทางวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและมีการส่งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูล

จากการที่ศูนย์การสอบภาษาอังกฤษจำนวนมากทั่วโลกปิดให้บริการในช่วงเวลานี้ ปัจจุบันนักศึกษานานาชาติและผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย Bow Valley สามารถส่งผลคะแนนสอบภาษา Duolingo เพื่อใช้เป็นหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้

ห้องทดลองอันทันสมัยของผู้ช่วยเภสัชกร

วิทยาลัย Bow Valley มีร้านขายยาชุมชนที่จำลองจากร้านจริง พร้อมด้วยเคาน์เตอร์เพื่อส่งใบสั่งยาและรับยา รวมถึงชั้นวางผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยา อาจารย์ผู้สอนจะสอนนักศึกษาด้วยสถานการณ์ในชีวิตจริง ปัจจุบันนักศึกษาจะสามารถเรียนในสถานที่ทำงานจำลองที่ใช้ยาและเทคโนโลยีจริง อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องทดลองจะได้รับการออกแบบเพื่อจำลองร้านขายยาจริงพร้อมด้วยห้องพักรอ, ห้องสะอาดที่ติดตั้งเครื่องดูดควันปลอดเชื้อที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

นี่คือหนึ่งในการพัฒนามากมายที่แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัย Bow Valley มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนผ่านทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Bow Valley มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 600 คนที่ใช้ภาษาพูดมากกว่า 50 ภาษา อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการสอนที่มีคุณภาพสูงในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่ซึ่งการสอนจะมีปฏิสัมพันธ์กัน, ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลและมีส่วนร่วม อีกทั้งทางวิทยาลัยยังมีการเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาบรรยายอย่างสม่ำเสมอด้วย

เนื้อหาการสอนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทั่วโลก หลักสูตรการเรียนจะรวมประสบการณ์การทำงานเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะต่างๆเพื่อการทำงานในวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านอาชีพในวิทยาลัยเพื่อช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้

การโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับหน่วยกิตระดับปริญญาและโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษาหลักสูตรสี่ปี วิทยาลัย Bow Valley มีหลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนต่ออีกสองปี นักศึกษาจะสามารถเริ่มต้นการเรียนของตนเองด้วยค่าเล่าเรียนในอัตราที่ต่ำกว่า และหลังจากนั้นจึงโอนหน่วยกิตไปยังวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการสะสมประสบการณ์ก่อนที่จะเรียนต่อจนสำเร็จหลักสูตรปริญญา ทางวิทยาลัย Bow Valley มีข้อตกลงการโอนหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศแคนาดา

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษาจะสามารถเรียนหลักสูตรพัฒนาระดับการเรียนหรือหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิทยาลัย Bow Valley มีการเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาผ่านทางคณะวิชาและหลักสูตรเฉพาะทาง อย่างเช่น:

คณะวิชาธุรกิจ Chiu

หลักสูตรการเรียนที่รวมการทำงานไว้ด้วยจะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะและประสบการณ์อันมีค่าต่างๆในสาขาธุรกิจ

คณะวิชาชุมชนศึกษา

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านทางโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชน

คณะวิชาเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตรการเรียนจะมอบทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพด้านงานสร้างสรรค์อันน่าตื่นเต้นในภาคส่วนเทคโนโลยี

คณะวิชาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างคุณประโยชน์ให้กับชีวิตผู้คนผ่านทางการทำงานภาคปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านสุขภาพ

คณะวิชา Global Access

ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกจะสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองด้วยการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ซึ่งหลังจากเรียนจบหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนานาชาติ (ELL – International English Language Learning) แล้ว นักศึกษาจะมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการเรียนต่อ

นอกจากนี้วิทยาลัย Bow Valley ยังมีคณะวิชาการเรียนปูพื้นและคณะวิชาการเรียนต่อเนื่องด้วย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเรียนการสอนที่วิทยาลัย Bow Valley จะใช้ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ภาษาแรกต้องมีมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อการได้รับเข้าเรียน สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ นักศึกษาต้องได้คะแนนขั้นต่ำจากผลการสอบภาษาประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้หรือเทียบเท่า:

 • IELTS Academic - 6 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6
 • TOEFL – 83
 • Pearson PTE Academic – 59–64
 • CLB – 8 ในแต่ละทักษะ

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Academic English 2 ที่วิทยาลัย โดยต้องได้เกรด B หรือสูงกว่า

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ศูนย์สอบภาษาจำนวนมากทั่วโลกได้ปิดให้บริการ ทางวิทยาลัยจึงเปิดรับพิจารณาผลคะแนนสอบภาษา Duolingo โดยสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ นักศึกษาต้องได้คะแนนขั้นต่ำระหว่าง 95-100

หลักสูตรสาขาผู้ช่วยดูแลสุขภาพและผู้ช่วยเภสัชกรจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างเล็กน้อย นักศึกษานานาชาติควรตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรที่ตนเองสนใจเข้าเรียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิชาการ

วิทยาเขตของวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมที่จะช่วยสนับสนุนการเรียน อย่างเช่นห้องแล็บคอมพิวเตอร์, หอประชุม, สตูดิโอและห้องสมุด ขณะที่เครื่องมือต่างๆก็มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกหัดจากการทำงานจริงได้

ชีวิตนักศึกษา

ภายในวิทยาเขตมีบริการมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่สะดวกสบายและมีความสุข อาทิเช่น:

 • พื้นที่กิจกรรมหลากหลายศาสนา
 • ร้านหนังสือ
 • ห้องอ่านหนังสือที่จองได้
 • บริการอาหาร อาทิเช่นทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ, บริการมื้ออาหารปกติ, ของว่างและเครื่องดื่ม
 • บริการการพิมพ์ในราคาที่สมเหตุสมผล
 • บริการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บริการดูแลเด็กในราคาที่เหมาะสม

วิทยาลัย Bow Valley มีการจัดงานและกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมต่างๆตลอดทั้งปี รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างเช่นงานอาสาสมัคร

ทำเลที่ตั้ง

วิทยาลัย Bow Valley ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Calgary ใกล้กับร้านค้า, หอศิลปะ, พิพิธภัณฑ์, อาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะ Prince’s Island ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลและคอนเสิร์ตอันน่าตื่นเต้นตลอดทั้งปีด้วย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Calgary เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษานานาชาติของประเทศแคนาดา โดยได้คะแนนดัชนีความปลอดภัยที่ 82 คะแนน (Travel Safe-Abroad) แผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตของวิทยาลัย Bow Valley มีการทำงานอย่างหนักตลอดวันทุกวันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน โดยจะทำหน้าที่ดูแลจัดการทั้งสถานการณ์ทั่วไปและเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงมีบริการอื่นๆอย่างเช่น:

 • การลาดตระเวนตรวจตราวิทยาเขต - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีคอยตรวจตราความปลอดภัยในชั้นต่างๆของอาคารเรียนในวิทยาเขตในเมืองทุกแห่งเป็นประจำทุกวัน
 • บริการเดินเป็นเพื่อน – เพื่อความปลอดภัยของตนเอง นักศึกษาสามารถขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็นมิตรเดินเป็นเพื่อนไปยังยานพาหนะของตนเอง, ป้ายรถประจำทางหรือสถานที่อื่นๆภายในระยะสองบล็อกจากวิทยาเขตได้ โดยสามารถขอใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
 • การสืบสวนข้อร้องเรียน – นักศึกษาสามารถร้องเรียนไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจ ทุกปัญหาจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังและมีการสืบสวนอย่างรอบคอบ
 • บริการของหายได้คืน – ของหายจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 60-100 วัน นักศึกษาต้องใช้บัตรประจำตัวเพื่อขอรับของตนเองคืน ของที่ไม่มีผู้มาขอรับคืนจะนำไปบริจาคให้กับวิทยาลัยและมูลนิธิต่างๆ
 • แอพพลิเคชั่นฟรี Campus Alert – บริการแจ้งเตือนนักศึกษาในเรื่องต่างๆอย่างเช่น: การแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรง, การปิดวิทยาลัยและข้อความที่มีความสำคัญอื่นๆ

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Bow Valley College
A Day in the Life at Bow Valley College
At Bow Valley College
At Bow Valley College
Open Doors - Open Minds
At Bow Valley College
At Bow Valley College

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3324

 • $2218
  บ้านพัก
 • $733
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Calgary Alberta 345 - 6 Avenue SE
Bow Valley College is one of Alberta?s leading educational institutions, delivering quality education and training programs for over 50 years. It caters to more than 2360 international students every year from over 148 countries. Bow Valley College?s campus is in the heart of Calgary?s vibrant downtown core and one hour away from the majestic Rocky Mountains. Whether you are looking for an urban experience or to enjoy natural parks, Calgary has what you are looking for. Bow Valley College?s programs are designed with their students? success in mind. The college offers courses that meet the required pre-requisites to enter post-secondary programs including ELL. The college offers a range of career programs in the dynamic fields of business, health care, human services, justice, administration and creative technologies. Their undergraduate certificates and diplomas often include work-experience ensuring graduates have both theory and practical experience. After completing a program, graduates can choose to work or continue their studies with other post secondary partners. Over 95% of their graduates find employment in their field because their programs are built with the workplace in mind.

The college provides assistance to its international learners from their initial point of contact to graduation, which includes recruitment & enrolment, learner pathway planning, navigating immigration information, community connections, cross-cultural integration, orientations, as well as social, recreational and global citizenship events and experiences. It also offers a variety of resources to support students? success and has an Intercultural Centre that offers services, workshops, and engagement activities year-round for learners, staff, and faculty. Bow Valley College has a main campus located in the heart of Calgary's downtown and regional campuses in Airdrie, Banff, Canmore, Cochrane, High River, Okotoks and Strathmore.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_291556_320px.jpg Bow Valley College https://www.idp.com/thailand/universities/bow-valley-college/iid-ca-01060/

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์