พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1965 วิทยาลัย Bow Valley ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางได้ช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนและอาชีพของตนเอง โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมพร้อมด้วยอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่ 88 เปอร์เซ็นต์

วิทยาลัย Bow Valley เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมือง Calgary ของประเทศแคนาดา โดยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและอยู่ใกล้กับเทือกเขาร็อคกีอันมีชื่อเสียงของประเทศ

Calgary ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดเมืองหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง (Economist Intelligence Unit) รวมถึงเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือด้วย ชีวิตในวิทยาเขตมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ อีกทั้งอุปกรณ์การเรียนที่มีเทคโนโลยีสูงจะช่วยสนับสนุนการเรียนและทางวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตนักศึกษาได้

นักศึกษาจากทั่วโลกเลือกเรียนหลักสูตรชั้นดีของวิทยาลัยเพื่อการได้รับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานอันมีคุณภาพที่จะช่วยให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับการทำงานภายในเวลาหนึ่งหรือสองปี หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถเลือกที่จะเข้าสู่อาชีพการทำงานหรือสำเร็จคุณวุฒิปริญญาผ่านทางโครงการโอนการเรียนไปยังมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนที่ครอบคลุมสาขาอาชีพอันหลากหลายและเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงอย่างเช่นสาขาสุขภาพ, ธุรกิจและเทคโนโลยี

ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองได้ด้วยการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นเยี่ยมของเมือง Calgary วิทยาลัยมีหลักสูตรมากกว่า 90 หลักสูตรให้เลือกเรียน ซึ่งหลายๆหลักสูตรมีการรวมประสบการณ์การทำงานอันมีค่าไว้ด้วย เนื้อหาหลักสูตรได้รับการออกแบบด้วยข้อมูลจากพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะต่างๆที่ผู้จ้างงานต้องการ

ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 2,350 คนที่เรียนที่วิทยาลัย Bow Valley พร้อมด้วยทีมงานบริการช่วยเหลือนานาชาติต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนการเรียน อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการเฉพาะด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

วิทยาลัย Bow Valley มีมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเพื่อให้ชุมชนวิทยาลัยมีความปลอดภัย โดยมีการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนทางออนไลน์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจากทางไกลได้อย่างปลอดภัยและประสบผลสำเร็จ ทางวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและมีการส่งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูล

จากการที่ศูนย์สอบภาษาอังกฤษต่างๆปิดให้บริการ ปัจจุบันนักศึกษานานาชาติและผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย Bow Valley สามารถส่งผลคะแนนสอบภาษา Duolingo เพื่อใช้เป็นหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้

การเปิดศูนย์ศิลปะบันเทิง (CEA – Centre for Entertainment Arts)

ไม่นานมานี้ทางวิทยาลัย Bow Valley ได้มีการเปิดศูนย์ศิลปะบันเทิงแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นสถานที่เรียนของนักพัฒนาเกม, นักอนิเมชั่นและศิลปิน VFX ศูนย์แห่งใหม่นี้มีพื้นที่เกือบ 8,000 ตารางฟุตและจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการและศิลปะด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม การลงทุนนี้ทำให้วิทยาลัยยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของการเติบโตในโลกของงานสร้างสรรค์ดิจิทัลและมีส่วนสร้างคุณประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของเมือง Calgary ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดสำหรับนักสร้างภาพยนตร์โดยนิตยสาร MovieMaker เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Bow Valley มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 600 คนที่ใช้ภาษาพูดมากกว่า 50 ภาษา อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการสอนที่มีคุณภาพสูงในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่ซึ่งการสอนจะมีปฏิสัมพันธ์กัน, ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลและมีส่วนร่วม อีกทั้งทางวิทยาลัยยังมีการเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาบรรยายอย่างสม่ำเสมอด้วย

เนื้อหาการสอนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทั่วโลก หลักสูตรการเรียนจะรวมความรู้ในภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านอาชีพในวิทยาลัยเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้

การโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ต้องการได้รับหน่วยกิตระดับปริญญาและโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษาหลักสูตรสี่ปีสามารถเรียนหลักสูตรของ Bow Valley เพื่อให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับการเรียนต่ออีก 2 ปี

นักศึกษาจะสามารถเริ่มต้นการเรียนของตนเองด้วยค่าเล่าเรียนในอัตราที่ต่ำกว่า และหลังจากนั้นจึงโอนหน่วยกิตไปยังวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการได้รับประสบการณ์ก่อนที่จะเรียนต่อจนสำเร็จหลักสูตรปริญญา ทางวิทยาลัย Bow Valley มีข้อตกลงการโอนหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในประเทศแคนาดา

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษาของ Bow Valley จะสามารถเรียนหลักสูตรพัฒนาระดับการเรียนหรือหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยวิทยาลัย Bow Valley มีการเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาผ่านทางคณะวิชาและหลักสูตรเฉพาะทาง อย่างเช่น:

คณะวิชาธุรกิจ Chiu

คณะวิชาธุรกิจ Chiu เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายตลอดจนการประกอบการทางสังคม เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านการประกอบการและมีความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

คณะวิชาชุมชนศึกษา

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือและดูแลอบรมเด็กและเยาวชนผ่านทางการดำเนินโครงการช่วยเหลือต่างๆที่มุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชน

คณะวิชาเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

เนื้อหาหลักสูตรอันทันสมัยและท้าทายของคณะวิชานี้ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในสาขาอาชีพเกิดใหม่ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ศูนย์ศิลปะบันเทิง (CEA)

นักศึกษาที่ฝันที่จะได้ชมตัวละคร, สัตว์ประหลาดและโลกในจินตนาการบนจอภาพยนตร์ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กจะพบทุกอย่างได้ที่ศูนย์ศิลปะบันเทิงของวิทยาลัย Bow Valley

คณะวิชาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นักศึกษาที่เรียนในคณะวิชานี้จะได้พัฒนาทักษะความรู้ในด้านการป้องกันสุขภาพของมนุษย์และสร้างคุณประโยชน์ให้กับชีวิตผู้คนผ่านทางการเรียนภาคปฏิบัติและการฝึกฝนการทำงานจริง

คณะวิชา Global Access

ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกจะสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองด้วยการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

วิทยาลัย Bow Valley มีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผู้สมัครทุกคนจะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสมัครเรียนหลักสูตรของวิทยาลัย และทางวิทยาลัยมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่สุดเข้าเรียน

ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยจึงมีการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครหลายข้อ และเนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรจะดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษแบบแคนาดาเป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกต้องแสดงให้เห็นว่ามีมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อการได้รับเข้าเรียน

สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ นักศึกษาต้องได้คะแนนขั้นต่ำจากผลการสอบภาษาประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้หรือเทียบเท่า:

 • IELTS Academic - 6 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6
 • TOEFL – 83
 • Pearson PTE Academic – 59–64
 • CLB – 8 ในแต่ละทักษะ

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Academic English 2 ที่วิทยาลัย โดยต้องได้เกรด B หรือสูงกว่า เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ศูนย์สอบต่างๆปิดให้บริการ ทางวิทยาลัยจึงเปิดรับพิจารณาผลคะแนนสอบภาษา Duolingo โดยต้องได้คะแนนระหว่าง 95-100

นักศึกษานานาชาติควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะของหลักสูตรที่ตนเองสนใจเข้าเรียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Bow Valley มีความภูมิใจในการดูแลให้วิทยาเขตมีความพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนที่มีคุณภาพ อย่างเช่นห้องแล็บคอมพิวเตอร์เฉพาะทางและหอประชุมขนาดใหญ่ รวมถึงสตูดิโอเฉพาะด้านและห้องสมุดต่างๆ ขณะที่เครื่องมือด้านการเรียนและวิชาชีพต่างๆก็มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับความสำเร็จในการทำงานจริง นักศึกษาสามารถสำรวจวิทยาเขตของวิทยาลัย Bow Valley ได้อย่างสะดวกสบายที่บ้านของตนเองโดยการใช้แผนที่แบบอินเตอร์แอคทีฟของวิทยาลัย นักศึกษาจะสามารถเยี่ยมชมวิทยาเขตในเมือง Calgary ได้ด้วยตนเอง รวมถึงชมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกหลักของวิทยาลัยได้ด้วยมุมมองแบบ 360 องศา

วิทยาเขตของวิทยาลัยมีบริการมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่สะดวกสบายและมีความสุข อาทิเช่น:

 • พื้นที่กิจกรรมหลากหลายศาสนา
 • ร้านหนังสือ
 • ห้องอ่านหนังสือที่จองได้
 • บริการอาหาร อาทิเช่นทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ, บริการมื้ออาหารปกติ, ของว่างและเครื่องดื่ม
 • บริการการพิมพ์ในราคาที่สมเหตุสมผล
 • บริการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางวิทยาลัยมีการลงทุนอย่างมากในปฏิทินงานและกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีการศึกษา รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายหลากหลาย อย่างเช่นงานอาสาสมัคร, กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและประสบการณ์การทำงานต่างๆ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Calgary เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยของประเทศแคนาดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยได้คะแนนดัชนีความปลอดภัยที่ 82 คะแนน (Travel Safe-Abroad) แผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตของวิทยาลัย Bow Valley มีการทำงานอย่างหนักตลอดวันทุกวันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน โดยจะทำหน้าที่ดูแลจัดการทั้งสถานการณ์ทั่วไปและเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงมีบริการอื่นๆอย่างเช่น:

 • การลาดตระเวนตรวจตราวิทยาเขต - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีคอยตรวจตราความปลอดภัยในชั้นต่างๆของอาคารเรียนในวิทยาเขตในเมืองทุกแห่งเป็นประจำทุกวัน
 • บริการเดินเป็นเพื่อน – เพื่อความปลอดภัยของตนเอง นักศึกษาสามารถขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็นมิตรเดินเป็นเพื่อนไปยังยานพาหนะของตนเอง, ป้ายรถประจำทางหรือสถานที่อื่นๆภายในระยะสองบล็อกจากวิทยาเขตได้ โดยสามารถขอใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
 • การสืบสวนข้อร้องเรียน – นักศึกษาสามารถร้องเรียนไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจ ทุกปัญหาจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังและมีการสืบสวนอย่างรอบคอบ
 • บริการของหายได้คืน – ของหายจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 60-100 วัน นักศึกษาต้องใช้บัตรประจำตัวเพื่อขอรับของตนเองคืน ของที่ไม่มีผู้มาขอรับคืนจะนำไปบริจาคให้กับวิทยาลัยและมูลนิธิต่างๆ
 • แอพพลิเคชั่นฟรี Campus Alert – เป็นบริการแจ้งเตือนนักศึกษาเมื่อเกิดสภาพอากาศรุนแรง, การปิดวิทยาลัยและข้อความที่มีความสำคัญอื่นๆ

Show more +Show less -
2571
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Bow Valley College
A Day in the Life at Bow Valley College
At Bow Valley College
At Bow Valley College
Open Doors - Open Minds
At Bow Valley College
At Bow Valley College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม