พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Brunel เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ใน Uxbridge ทางแถบภาคตะวันตกของลอนดอน ด้วยชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนและความโดดเด่นของรายวิชา มีส่วนทำให้นักศึกษาจากกว่า 150 ประเทศ ตัดสินใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

มหานครลอนดอนเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะได้ซึมซับประสบการณ์ที่ยากจะหาได้จากที่ใดในโลก และถือเป็นโอกาสอันดีในการเพลิดเพลินไปกับแหล่งช้อปปิ้ง, ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม, สถานบันเทิง, รวมไปถึงสถานที่อันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย

ข้อดีของการเรียนภายในวิทยาเขต Uxbridge คือการที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆได้อย่างครอบคลุม อาทิเช่นห้องสมุดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง, พื้นที่การเรียนรู้ขนาดใหญ่, ศูนย์กีฬาที่มีความทันสมัย, หรือแม้กระทั่งห้องเรียนก็เพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนอย่างครบครัน และหากนักศึกษาชื่นชอบการสังสรรค์ หรือต้องการพบปะกับเพื่อนใหม่ แต่ไม่อยากเดินทางไปในที่ไกลๆ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับร้านอาหาร, ร้านค้า, บาร์เครื่องดื่ม, และสถานที่ต่างๆภายในวิทยาเขต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Brunel เป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะความรู้และฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษามากกว่าหนึ่งพันคน ด้วยคำแนะนำด้านอาชีพ, การจัดงาน job fairs, และการสร้างเครือข่าย ควบคู่ไปกับความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชนทั้งในด้านเทคโนโลยี, การเงิน และภาคธุรกิจในลอนดอน ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

เปิดตัวสถาบันด้านดิจิทัลแห่งใหม่

เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัย Brunel ได้เปิดตัวสถาบันด้านดิจิทัล (Digital Institute) แห่งใหม่ผ่านทางระบบเสมือนจริง ซึ่งนี่ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับการวิจัย

คณาจารย์, คณะผู้บริหาร, ผู้นำภาคธุรกิจ, และองค์กรเอกชน ร่วมหารือถึงคุณค่าและประโยชน์ที่นักศึกษาพึงจะได้รับจากการก่อตั้งสถาบันวิจัยแห่งใหม่ สถาบันด้านดิจิทัล (Digital Institute) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งในแง่เศรษฐกิจ, สังคม, และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

เป็นเวลามากกว่า 50 ปี ที่มหาวิทยาลัย Brunel ได้ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาผ่านหลักสูตร sandwich degree ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานไปพร้อมๆกับการเรียน

Brunel มีโครงการอันหลากหลายที่จะช่วยนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเรียนที่มหาวิทยาลัย ทั้งในฐานะผู้สมัคร, นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งรวมถึงทีมงานให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่จะทำงานร่วมกับนักศึกษาในระหว่างการเรียนที่ Brunel และหลังจากสำเร็จการศึกษา

ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษา Brunel (BEEC) จะทำหน้าที่ยกระดับประสบการณ์การเรียนการสอนของนักศึกษาของ Brunel โดยการสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้นอกหลักสูตรอันหลากหลาย

นอกจากนี้ Brunel ยังมีชื่อเสียงในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนที่มีความยืดหยุ่นและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Brunel, London เปิดการเรียนการสอนครอบคลุม 32 สาขาวิชา และเป็นที่รู้จักดีในเรื่องการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่เข้มข้น, การสอนที่เน้นการค้นคว้าวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

วิทยาลัยนานาชาติ Brunel London เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ Brunel โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเพื่อการเรียน อาทิสาขาธุรกิจและการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์และการเงิน และนิติศาสตร์ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในสาขาศิลปศาสตร์, ธุรกิจและการจัดการ, การออกแบบ, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และนิติศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาเรียน 3-4 ปีและเปิดสอนในสาขาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมอวกาศและมนุษยวิทยาจนถึงวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสื่อดิจิตอล

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีการเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่นสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, วิทยาศาสตร์การกีฬา, สุขภาพและการออกกำลังกาย, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวารสารศาสตร์ โดยมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 1-3 ปี

หลักสูตรปริญญาเอกและการวิจัยมีระยะเวลาเรียน 3-6 ปีและเปิดสอนในหลากหลายสาขา ตั้งแต่สาขาผู้สูงวัยและวิทยาศาสตร์ชีวภาพจนถึงสาขาวิศวกรรมโยธา, เศรษฐศาสตร์สุขภาพและกฎหมาย

หลายๆหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีการรวมการฝึกงานอยู่ภายในหลักสูตรและมีระยะเวลาเรียน 1-5 ปี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเกียรตินิยมร่วม (Joint honour's programmes) ทั้งแบบที่มีและไม่มีการฝึกงานซึ่งมีระยะเวลาเรียน 3-4 ปี

ศูนย์ภาษาของ Brunel มีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6-50 สัปดาห์และมีบริการช่วยเหลือภาษาอังกฤษในระหว่างการเรียนในหลักสูตรปริญญาด้วย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครควรระบุหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา และกรอกข้อมูลด้านวิชาการ, วีซ่า และการเงิน ให้ครบถ้วนตาม เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่มีแผนการเรียนแล้วสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลาผ่าน UCAS หรือหากส่งใบสมัครผ่าน UCAS ไม่ได้ สามารถสมัครออนไลน์ผ่านตัวแทนได้ แอปพลิเคชัน UG ได้รับการยอมรับผ่านแอพทั่วไปสำหรับนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาต้องทำการสมัครทางออนไลน์และส่งเอกสารต่างๆมาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกรับสมัคร รวมถึงต้องส่งเอกสารรับรองคุณวุฒิต่างๆ อาทิเช่นใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร อาทิเช่น:

 • ใบรับรองผลการเรียนสำหรับคุณวุฒิปริญญาที่สำเร็จก่อนหน้านี้
 • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ หนึ่งฉบับจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครได้ผ่านการเรียนล่าสุดและอีกหนึ่งฉบับจากนายจ้างปัจจุบันหรือล่าสุด
 • รายละเอียดการอุปถัมภ์ทางการเงิน
 • หลักฐานคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ อาทิเช่นคะแนนสอบ IELTS หรือ GCSE
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • Personal statement เป็นส่วนสำคัญมากในใบสมัครของคุณ
 • ประกาศนียบัตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนใน Brunel จำเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนทำการสมัคร สำหรับนักศึกษาที่มาจากบางประเทศ ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านวิชาการ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแต่อย่างใด

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขต Uxbridge เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬา, เครื่องเล่น, ห้องแล็บที่มีความทันสมัย, รวมไปถึงร้านอาหารและบริการต่างๆ

มหาวิทยาลัย Brunel โดดเด่นไปด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งมีขนาดกว้างขวาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในรูปแบบชมรมที่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมได้มากกว่า 150 ชมรม

หอพักของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตและค่าใช้จ่ายของนักศึกษา นักศึกษาจึงได้พักอาศัยภายในหอพักที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายและบรรยากาศที่ไม่ต่างจากบ้าน

ด้วยการเดินทางเข้าสู่ลอนดอนและสนามบินนานาชาติ Heathrow ที่เป็นไปอย่างสะดวกสบาย ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้ท่องโลกกว้างอย่างอิสระ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

นโยบายทั่วไปด้านสุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ดูแล:

 • ระบบการทำงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์, สถานที่, การเข้าและออก
 • การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • ส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือในการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

มหาวิทยาลัย Brunel ให้ความสำคัญอย่างมากกับอันตรายจากอัคคีภัย วัสดุกันไฟและฉนวนกันไฟในอาคารของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด

มาตรการความปลอดภัยที่ทางมหาวิทยาลัย Brunel มีการดำเนินการ อาทิเช่น:

 • การทดสอบสัญญาณเตือนและตรวจสอบอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเชื่อมระบบไปยังห้องควบคุม 24 ชั่วโมงและสถานีดับเพลิงของกรุงลอนดอน.
 • การแก้ไขสถานการณ์ทันทีเมื่อมีสัญญาณเตือนอัคคีภัยโดยทีมงานอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย
 • มีการดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอและเตรียมแผนสำหรับผู้ที่มีความพิการหรือปัญหาด้านสุขภาพ.
 • ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน

Show more +Show less -
6146
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
351st  / 1250
At Brunel
Welcome to Brunel
At Brunel
Join us at Brunel
At Brunel
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1332

 • £471
  บ้านพัก
 • £539
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.5
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.5
Venkata Subramaniam -
Brunel University
24 hrs library facility during exam days is one of the best thing
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Brunel University Brunel University
Rated4/5based on2 student reviews
24 hrs library facility during exam days is one of the best thing Customer reviews:
Brunel University - by, 2020-01-31
4.0/ 5 stars
Brunel University Brunel University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Brunel University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Brunel University Brunel University
Rated4/5based on2 student reviews
24 hrs library facility during exam days is one of the best thing Customer reviews:
Brunel University - by, 2020-01-31
4.0/ 5 stars
Brunel University Brunel University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Brunel University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์