text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

เป็นเวลามากกว่า 40 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1976, นักศึกษามากกว่า 20,000 คน จากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ต่างได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติCanada College เป็นมากกว่าสถาบันการศึกษาที่ใช้ในการบ่มเพาะความรู้ให้แก่นักศึกษา สถาบันแห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างมิตรภาพ เช่นเดียวกันกับการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆในหมู่นักศึกษาปัจจุบัน Canada College เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางจำนวน 12 หลักสูตร โดยมีนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมากกว่า 1,200 คน

ตั้งอยู่บนทำเลในฝันใจกลางมอนทรีออล เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตและทำกิจกรรม นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์, โรงหนัง, แหล่งช้อปปิ้ง, และร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กลางแจ้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวของเทือกเขา Mt Royal Park ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตมอนทรีออลยังเป็นเมืองสำคัญ ที่มีงานเทศกาลระดับโลกต่างแวะเวียนมาจัดแสดงอยู่เสมอ เช่นเดียวกันกับงานเทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติมอนทรีออล (Montreal International Fireworks Festival)ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอันน่าดึงดูดใจ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้ซึมซับวิถีชีวิตของชาวแคนาดาได้อย่างแท้จริง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Canada College ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยผ่านข้อกำหนดและมาตรการด้านสุขภาพ

ข้อเท็จจริงจากกระทรวงสาธารณสุขประจำรัฐ Quebec ระบุว่า อัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใน Quebec อยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก ด้วยข้อเท็จจริงเช่นนี้เองสามารถบรรเทาความวิตกกังวลและเพิ่มความสบายใจให้แก่นักศึกษาใหม่ของ Canada College ได้เป็นอย่างมาก

Canada College แนะนำให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล ควบคู่ไปกับปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดในการเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างเคร่งครัด

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

Canada College เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน โดยถูกจัดให้เป็นสถาบันการศึกษาภายใต้ Designated Learning Institution (CIC (DLI # O19338447695)) นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาของรัฐ และองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความโดดเด่น ผลักดันให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ด้วยจำนวนหลักสูตรเฉพาะทางที่มีมากถึง 12 สาขา และศูนย์สอบอีกกว่า 20 แห่ง นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการศึกษาในระดับที่ดีที่สุด

Canada College ได้รับการรับรองจาก National Association of Career Colleges (NACC) และ Human Resources Canada ควบคู่ไปกับความยอดเยี่ยมในด้านการสอนและการบริหารที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน Ministry of Education and Higher Education (permit #693 550) ประจำรัฐ Quebec

Canada College เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยถ่ายทอดเนื้อหาวิชาผ่านครูผู้สอนที่ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของ Canadian Association of Second Language Teachers นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ด้านภาษาอังกฤษอีกหลายแห่ง อาทิเช่น Languages Canada, Official IELTS Test Centre, Official TOEFL iBT® test centre and Official TEFaQ และ TEF test centre

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

Canada College ประกอบไปด้วยหลักสูตรเฉพาะทางจำนวน 12 หลักสูตร สามารถแบ่งได้เป็น 3 สาขาหลัก ได้แก่:

หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน:

 • AEC – การจัดการฐานข้อมูล
 • AEC – การบริหารธุรกิจและพาณิชย์
 • AEC – การศึกษาปฐมวัย
 • AEC – Business Intelligence Analyst
 • AEC – Digital Marketing
 • AEC – Digital Content Creation

ทุกหลักสูตรวิชาของ AEC เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสาขาวิชาที่ตนสนใจ ส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษาพร้อมด้วยทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการรับใบอนุญาตทำงานประเภท PGWP (Post-graduation work permit) เป็นระยะเวลา 3 ปี

การฝึกอบรมแบบมืออาชีพ:

 • การเป็นตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์
 • Office Automation
 • การออกแบบเว็บไซต์

หลักสูตรเหล่านี้ผลักดันให้นักศึกษาได้มีความเป็นเลิศในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมืออาชีพแม้ว่าหลักสูตรการเป็นตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์จะเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ด้วยทักษะความรู้ที่ถ่ายทอดผ่านหลักสูตรนี้ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในตำแหน่งงานด้านการขายได้อีกหลายสาขา เช่นเดียวกันกับการประยุกต์ใช้ทักษะความสามารถในสาขา Office Automation และการออกแบบเว็บไซต์ ที่มีส่วนสำคัญในการดึงดูดใจผู้จ้างงานในอนาคต

Corporate training programs:

 • Automated Accounting
 • Corporate Courses
 • Office Automation

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัครและกองทุน

เงื่อนไขการรับสมัครและกองทุน

คุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้าเรียนใน Canada College มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำการสมัครสำหรับหลักสูตรสองภาษา นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานหรือคะแนนสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส เพื่อใช้ในการพิจารณาเข้าเรียน เช่นเดียวกันกับหลักฐานการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ซึ่งผ่านการรับรองโดย Ministry of Immigration, Françisation and Integration (M.I.C.C.)

ในบางหลักสูตร (เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน อาจจำเป็นต้องเข้าสอบวัดระดับความรู้เพิ่มเติม เพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเค้าจะสามารถเรียนต่อในสาขานี้ได้อย่างราบรื่นหลักฐานสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียม ประกอบไปด้วยจดหมายแนะนำตัว, สูติบัตร, พาสปอร์ต, คะแนนสอบวัดระดับภาษา, สำเนารับรองผลการเรียน, และวุฒิบัตร

หนังสือรับรองการเข้าประเทศ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรด้านภาษา ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่าหกเดือน สามารถสมัครเรียนได้ทันที โดยใช้เพียงวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นเอกสารประกอบการสมัคร แต่หากหลักสูตรใดที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนมากกว่าหกเดือน นักศึกษาจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศจากสถานทูต/สถานกงสุลแคนาดา หรือผ่านช่องทางออนไลน์และเพื่อให้การขอรับวีซ่าเป็นไปอย่างราบรื่น นักศึกษาจะต้องแนบเอกสารตอบรับเข้าเรียนจากทางวิทยาลัย ควบคู่ไปกับผลการตรวจร่างกายในระยะเวลา 24 สัปดาห์

ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุน

สำหรับการเรียนต่อในต่างประเทศ นักศึกษาอาจมีภาระค่าใช้จ่ายทั้งในด้านค่าเล่าเรียน, ค่าที่พักอาศัย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนของการออกเอกสารเข้าประเทศ นักศึกษาจำเป็นต้องแสดงเอกสารสำคัญด้านการเงินของทั้งตนเองและผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณารับทุนการศึกษาต่อไป

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือเพิ่มเติม

สำนักงานด้านกิจการนักศึกษา ทำงานอย่างทุ่มเทในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านสุขภาพ, การใช้ชีวิต, และกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในทุกด้าน

สำนักงานด้านการฝึกงานส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในสาขาวิชาที่เหมาะสมต่อทักษะความสามารถของนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัย

Canada College ประกอบไปด้วยวิทยาเขต 3 แห่ง ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของมอนทรีออล โดยแห่งที่หนึ่งตั้งอยู่บนถนน Sherbrooke Avenue และอีกสองแห่งตั้งอยู่บนถนน St Catherine Street ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อกับย่านดาวน์ทาวน์ของมอนทรีออลภายในเมืองแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร, ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง, และร้านขายสินค้านานาชนิด

นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่วิทยาเขตทั้งสามแห่งได้อย่างสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีร้านหนังสือ, ศูนย์อาหาร และบริการอื่นๆภายในวิทยาเขต

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

แคนาดาได้รับการยอมรับในฐานะประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นักศึกษาสามารถใช้ชีวิต และท่องเที่ยวภายในประเทศนี้ได้อย่างอิสระ

หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องเดินทางในยามค่ำคืน ระบบขนส่งสาธารณะและรถแท็กซี่สามารถเป็นตัวเลือกในการเดินทางที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้บริการรถรับส่งได้จาก Kangarid and Poparide ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการรถรับส่งด้วยระบบการจองที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้น นักศึกษาสามารถโทรแจ้ง 911 ได้ตลอดเวลา โดยบริการฉุกเฉินครอบคลุมทั้งการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย, ไฟไหม้, และการรับส่งผู้ป่วยบริการฉุกเฉินเหล่านี้ยังมีบริการล่าม ทำหน้าที่ในการแปลภาษา และทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น นักศึกษาต่างชาติจึงไม่ต้องกังวลใดๆในการแจ้งเหตุ

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Canada College
At Canada College
At Canada College
At Canada College
At Canada College
At Canada College
At Canada College
At Canada College
At Canada College

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3324

 • $2218
  บ้านพัก
 • $733
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Montreal Ontario 1118 Ste-Catherine West, 4th floor
Canada College has been helping students from across Canada and around the world for over years. Since its establishment, the school has focused on excellence in language and technical skills instruction. The school has a well-earned reputation for meeting the needs of students both academically and professionally. Canada College is accredited by the Minist?re de l??ducation et de l?Enseignement Sup?rieur.

The mission of Canada College is to offer nationally competitive and internationally branded programs of studies to the students across the globe. Canada College offers college programs, language programs, test preparation and is a very well-known test centre for high-stake internationally recognized tests in Canada and other countries. To impact the world of education, Canada College always seeks partnerships with public and private sectors, other educational institutions, community establishments and different government departments.

The College has provided instruction and guidance to more than 20,000 students from 160 different countries. Canada College is more than just a college. It is a learning centre and meeting spot for social exchange.

Located in the heart of Montreal, within walking distance of museums, shopping malls, cinemas, parks, Canada College has everything to enrich students experience in Canada.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_309462_320px.jpg Canada College https://www.idp.com/thailand/universities/canada-college/iid-ca-01264/
IELTS Webinar by I-Genius Chiang Mai EP3

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS reading strategies for success โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ I-Genius

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 28th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 02:30 หลังเที่ยง
IDP Study Abroad Fair Chiang Mai

งานเรียนต่อและทำงานในต่างประเทศ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี เผยหมดทุกคำถามคาใจ ไม่ว่าสายไหนก็เอาอยู่ สายวิชาการ สายภาษา สายอาชีพ เตรียมข้อมูลให้ครบตั้งแ เตรียมตัว ไปจนถึงเรื่องโอกาสการทำงาน สอบถามตัวแทนสถาบันศึกษาจากทั้ง 5 ประเทศโดยตรง ได้แก่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดาและ อเมริกา พร้อมฟังข้อมูลและประสบการณ์ตรง ผ่านสัมมนาสุด exclusive โดยพี่ ๆ IDP อีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอ เรายังเตรียมโปรโมชั่นค่าเรียน ทุนการศึกษาสุดปังส่งท้ายปี 2020 เอาใจน้อง ๆ ชาวเชียงใหม่ด้วยนะ

AU CA GB US Chiang Mai, Thailand 19th ธ.ค. 2020 12:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์