พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ขอต้อนรับสู่มหาวิทยาลัย Cape Breton (CBU) ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกบนเกาะอันสวยงามที่สุดของประเทศแคนาดาและสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนตลอดชีวิต ที่นี่คือสถาบันการศึกษาที่กำหนดทิศทางสู่อนาคตและจุดประกายความฝันของนักศึกษา

ด้วยทำเลที่ตั้งที่โอบล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ, วัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาและชุมชนอันเปิดกว้าง CBU มีนักศึกษามากกว่า 5,000 คนจากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

นักศึกษาของ CBU จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวิทยาเขตที่มีความหลากหลายและล้อมรอบไปด้วยมุมมองแนวคิดอันเป็นสากล, ประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัยและไม่แบ่งแยกผู้คน ทาง CBU มีบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ดีเยี่ยมเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จทั้งในด้านประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียน

CBU มีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนมากกว่า 20 หลักสูตรใน 60 สาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิต นักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลังระดับมัธยมศึกษามาก่อนอาจมีสิทธิ์โอนหน่วยกิตเพื่อให้สามารถสำเร็จหลักสูตรของ CBU ได้ภายในเวลา 2 ปีหรือน้อยกว่า

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาและอยู่ในอันดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์-นักศึกษาและบริการด้านการเรียน โดยมีสาขาที่เปิดสอนอย่างเช่นสาขาการให้บริการและการท่องเที่ยว, วิศวกรรมศาสตร์, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขภาพ, หลักสูตรวิชาชีพต่างๆและอีกมากมาย

ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาของ CBU จะได้รับประโยชน์จากการเรียนจากประสบการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยมและโอกาสการทำงานวิจัยระดับปริญญาตรีในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนของนักศึกษา

ผู้คน, วัฒนธรรมและชุมชนของ CBU จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่มีคุณภาพ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การรับมือกับ Covid-19 ของ CBU

นับตั้งแต่กลางเดือนมกราคมปี 2020 ทาง CBU ได้มีการทำงานร่วมกับ Nova Scotia Department of Health and Wellness เพื่อให้มาตรการรับมือของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับคำแนะนำของหัวหน้าเจ้าหน้าที่แพทย์ด้านสุขภาพ

จากข้อมูลล่าสุดที่มีในปัจจุบัน ทาง CBU ได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันมากมายเพื่อช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส มาตรการที่สำคัญคือการกำหนดให้ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน) ปี 2020 ของ CBU ดำเนินการเรียนการสอนทางออนไลน์เท่านั้น ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนของภาคเรียนฤดูหนาว (มกราคม) ปี 2021 ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะดำเนินการในรูปแบบใด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือกับ COVID-19 ของ CBU.

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนทางออนไลน์: Start Smart!

ในเดือนสิงหาคมปี 2020 ทาง CBU ได้มีการเปิดตัวโครงการประสบการณ์การเรียนทางออนไลน์ที่มีชื่อว่า Start Smart เพื่อให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันจากทุกหลักสูตรได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับการเรียนทางออนไลน์ของ CBU นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในสภาพแวดล้อมการเรียนทางออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมโยงกับคณาจารย์, เจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมชั้นเรียน เป้าหมายโดยรวมของโครงการนี้คือการสร้างความมั่นใจและความตื่นเต้นสำหรับการเรียนทางออนไลน์ให้กับนักศึกษา

หลักสูตรใหม่ของ CBU

CBU เป็นสถาบันการศึกษาอันมีนวัตกรรมที่มีการปรับตัวให้ทันกับความต้องการของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา CBU ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่มากกว่า 5 หลักสูตร รวมถึงสาขาการเรียนใหม่อีกหลายสาขา หลักสูตรใหม่มีการเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและคุณวุฒิต่างๆ หลักสูตรใหม่ล่าสุดของ CBU ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนมีดังนี้:

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสาขาสิ่งแวดล้อม
 • รัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ (ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี)
 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจ
 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

พันธกิจของ CBU คือการพัฒนาชีวิตการเรียนของนักศึกษาพร้อมๆไปกับการสร้างคุณประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม การสอนที่มีคุณภาพสูงผสมผสานกับสถานที่เรียนอันมีนวัตกรรมและโอกาสการค้นคว้าทดลองต่างๆทำให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาได้ รวมไปถึงการบ่มเพาะแนวคิดที่ไม่แบ่งแยกผู้คนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตความคิดและเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งสำหรับนักศึกษา

ประสบการณ์การเรียนที่ CBU มีพื้นฐานจากการวิจัยอันเข้มข้นและมีจิตสำนึกที่ดี ภายใต้แนวคิดหลักที่สำคัญคือ ‘การเปลี่ยนแปลงด้วยการค้นคว้าวิจัย'' ที่ผสมผสานเข้ากับค่านิยม 3 ข้อต่อไปนี้

ความกล้าหาญ – (Mel kik noti in Mi'kmaq)
การประสบความสำเร็จด้วยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ

ความร่วมมือ – (Maw lukitimk in Mi'kmaq)
การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คุณภาพ – (Mawi kelulk in Mi'kmaq)
การบรรลุความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมีการวางหลักการพื้นฐานที่ชัดเจนผ่านทางการสอนและประสบกาณ์การเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างการเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเรียนการสอน CBU มีจำนวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนที่น้อยที่สุดในประเทศ ซึ่งทำให้อาจารย์ผู้สอนมีเวลาเอาใจใส่นักศึกษาเป็นรายบุคคลมากกว่า อีกทั้งนักศึกษายังสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่มากมาย รวมถึงมีโอกาสการเรียนภาคปฏิบัติและการทำงานวิจัยระดับปริญญาตรีที่มากยิ่งขึ้นด้วย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

CBU ประกอบด้วย 4 คณะวิชาได้แก่: คณะวิชาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาครุศาสตร์และสุขภาพ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาธุรกิจ Shannon คณะวิชาทั้งหมดรวมแล้วมีการเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 20 หลักสูตรใน 60 สาขาการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิต

แต่ละคณะวิชาจะมีการพัฒนารูปแบบบการเรียนของตนเอง โดยความเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณภาพของการศึกษาจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทุกสาขาการเรียน ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยซึ่งดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานวิจัยภายในปีแรกของการเรียน มหาวิทยาลัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนและรูปแบบการเรียนเชิงทดลองในเกือบทุกหลักสูตรการเรียน ขณะที่การฝึกงาน, ประสบการณ์การทำงานและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาสามารถขยายขอบเขตการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้รับมุมมองที่สำคัญต่อเส้นทางที่ตนเองเลือกทั้งในระหว่างการเรียนและหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครของ CBU จะแตกต่างกันตามหลักสูตรที่สนใจสมัครเรียนและประวัติการเรียนก่อนหน้าของนักศึกษา อย่างไรก็ตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการรับเข้าเรียนระดับปริญญาตรีกำหนดให้ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ย 65 เปอร์เซ็นต์รวมถึงต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถดูข้อกำหนดการรับเข้าเรียนที่ด้านล่างของเว็บเพจของแต่ละหลักสูตรการเรียนบนเว็บไซต์ของ CBU

ข้อกำหนดการรับเข้าเรียนคือคะแนน IELTS 6.5, คะแนน TOEFL 80 หรือคะแนน GMAT 500 หรือสูงกว่า

นักศึกษานานาชาติต้องได้คะแนนสอบ international baccalaureate 24 คะแนนหรือเทียบเท่าสำหรับการเข้าเรียน ส่วนนักศึกษาที่ผ่านการเรียนที่สถาบันการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแห่งอื่นอาจจะสามารถโอนหน่วยกิตที่ได้เรียนมายังหลักสูตรของ CBU นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนต้องส่งใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาทุกแห่งที่เคยเข้าเรียนก่อนหน้านี้ โดยดำเนินการส่งจากสถาบันการศึกษานั้นๆมายัง CBU โดยตรง

นอกจากนี้ปฏิทินการศึกษาของ CBU ยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตรระดับปริญญาเช่นกัน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตของ CBU ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่มีความสวยงาม พร้อมด้วยถนนกว้างที่มีต้นไม้เรียงรายอยู่สองข้างทางและพื้นที่สีเขียวอันเปิดโล่ง วิทยาเขตล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม รวมถึงทิวทัศน์ตามฤดูกาลและเส้นทางเดินป่ายาวหลายไมล์ ด้วยทำเลที่ตั้งห่างจากเขตชายฝั่งเพียง 7 กิโลเมตร นักศึกษาของ CBU สามารถไปยังชายหาดได้ด้วยการเดินทางระยะทางสั้นๆ รวมถึงสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆและทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆอีกมากมาย

วิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาอันทันสมัย รวมถึงห้องเรียน, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์, คาเฟ่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย สำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจเรียนรู้สถานที่อื่นนอก CBU มีบริการรถบัสของเมืองที่มายังวิทยาเขตทุกชั่วโมงด้วยเส้นทางเดินรถระหว่างใจกลางเมือง Sydney และ Glace Bay ที่ซึ่งนักศึกษาจะพบกับร้านอาหาร, บาร์, โรงภาพยนตร์และศูนย์การค้า

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกหอพักที่ปลอดภัย 3 แห่งให้บริการในวิทยาเขต โดยมีทางเลือกที่พักหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องพักเดี่ยวในหอพักแบบดั้งเดิมจนถึงที่พักรวมแบบอพาร์ทเมนต์ การพักอาศัยในหอพักเป็นส่วนที่สำคัญของประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย ซึ่งทาง CBU ก็มีทางเลือกที่เหมาะกับความต้องการของทุกคน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลแผนที่และทัวร์แบบเสมือนจริง เพื่อสำรวจวิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

CBU มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีสำหรับนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย CBU มีบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมง อย่างเช่นการลาดตระเวนตรวจตราความปลอดภัยทั่วทั้งวิทยาเขตอย่างสม่ำเสมอ, โครงการ Safe Walk, โครงการ Lone Worker/Student, มาตรการรับมือกับสถานการณ์และเหตุฉุกเฉินและอีกมากมาย

การเข้าออกอาคารหอพักของ CBU จะจำกัดสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้พักอาศัยเท่านั้น โดยจะต้องใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าออกหอพัก

นอกจากนี้ทาง CBU ยังมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตที่ปราศจากการคุกคามและการเลือกปฏิบัติ และมีการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานสูงสุดด้านความเท่าเทียมส่วนบุคคลและอิสรภาพด้านการเรียน CBU จะมอบการศึกษาให้กับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมและพื้นเพ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการรักษามาตรฐานเหล่านี้ในทุกด้านของชีวิตมหาวิทยาลัยและในทุกระดับของสถาบัน คณาจารย์ทุกท่านจะให้การดูแลและเอาใจใส่นักศึกษา และดำเนินการสอนด้วยความสามารถที่สะท้อนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยรวม

มหาวิทยาลัยมีการทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด อย่างเช่นสำนักงานบริการตำรวจภูมิภาค Cape Breton และแผนกบริการข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องกันการฉ้อโกง RCMP เพื่อให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและให้การสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีที่มีความจำเป็น

Show more +Show less -
3500
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
Lab facilities
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
At Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
At Cape Breton University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
Cape Breton University Cape Breton University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Cape Breton University - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Cape Breton University Cape Breton University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Cape Breton University - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Cape Breton University Cape Breton University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Cape Breton University - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Cape Breton University Cape Breton University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Cape Breton University - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?