พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

Cardiff University

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Cardiff ตั้งอยู่ในคาร์ดิฟฟ์ – เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings 2023 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอันดับ 166 ของโลก โดยเป็นผลมาจากความโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัย นักศึกษาจึงมีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงาน

ครูผู้สอนของมหาวิทยาลัยต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการสอน เช่นเดียวกับการเคยเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลถึงสองครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัย Cardiff ได้รับการประเมินจากTeaching Excellence Frameworkให้อยู่ในระดับ silver rating

มหาวิทยาลัย Cardiff ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการวิจัย โดยมีผลงานสูงถึง 90% ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Cardiff ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการลงทุนมูลค่ากว่า 600 ล้านปอนด์

นอกเหนือจากความรู้ในด้านวิชาการ นักศึกษายังสามารถพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆผ่านการเข้าร่วมชมรม ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 200 ชมรม เช่นเดียวกับทีมกีฬาอีกกว่า 60 ทีม ด้วยทักษะความรู้ที่รอบด้าน มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย Cardiff ต่างเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนบ้านของนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 9,000 คน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงมีโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้อย่างเปิดกว้าง

หอพักของมหาวิทยาลัยทั้ง 17 แห่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคาร์ดิฟฟ์ นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้รับการจัดสรรห้องพักภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีม Residence Life team ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างราบรื่น

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Cardiff ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาวิทยาเขตมูลค่ากว่า 600 ล้านปอนด์ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการประยุกต์ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของนักศึกษา

สมาพันธ์นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย Cardiff ได้รับการโหวตให้เป็นสมาพันธ์นักศึกษาที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร (WhatUni Student Choice Awards 2022) บรรยากาศภายในอาคาร Centre for Student Life แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านวิชาการและความบันเทิงอย่างครบครัน

ในปีที่ผ่านมา สมาพันธ์นักศึกษา (Student Union) มีส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการสำคัญต่างๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่และลานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา, Y Plas, อาคารร้านค้า, และศูนย์บริการนักศึกษา

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการพัฒนาภายในวิทยาเขตได้จากหน้าเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ในฐานะสมาชิกของ Russell Group อันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร แห่งที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยของเรามีชื่อเสียงระดับโลกเนื่องจากการสอนความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีคุณภาพสูงซึ่งเน้นการวิจัยเป็นหลัก อีกทั้งยังมีหลักสูตรปริญญาที่สร้างสรรค์ซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยการสอนและการเรียนรู้ต่างๆ ได้แฝงอยู่ในสภาพแวดล้อมการวิจัยที่มีชีวิตชีวาและไม่หยุดนิ่ง นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการและนักวิจัยจากนานาประเทศซึ่งเป็นผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าในสาขาวิชาของตน

มหาวิทยาลัย Cardiff มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำทั้งในด้านคุณภาพการสอน และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะความรู้ของตนเองผ่านการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียนในรูปแบบบรรยายรวม, การสัมมนา, การติวในรูปแบบตัวต่อตัว, การเรียนในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง, การทำงานกลุ่ม, การสอบ, และการฝึกงาน จากเหตุผลข้างต้น จึงไม่แปลกใจที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย Cardiff ต่างเปี่ยมไปด้วยความรู้และทักษะในการทำงานอย่างรอบด้าน

ไม่เพียงแต่รูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาของผู้เรียน แต่มหาวิทยาลัย Cardiff ยังโดดเด่นไปด้วยบริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาที่ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการ และแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพได้ตลอดเวลา

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Cardiff ต่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เช่นเดียวกับการได้รับรางวัลในหลากหลายสาขา นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครูผู้สอน, และนายจ้างสามารถมั่นใจได้ว่าคุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะอยู่ในระดับสูงตามที่คาดหวังได้อย่างแน่นอน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Cardiff มีให้เลือกกว่า 24 สาขาวิชา ครอบคลุมในสามวิทยาลัย

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:

 • ธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และปรัชญา
 • ภูมิศาสตร์และการวางแผน
 • ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา
 • วารสารศาสตร์ สื่อมวลชน และวัฒนธรรม
 • กฎหมายและการเมือง
 • ภาษาสมัยใหม่
 • ดนตรี
 • สังคมศาสตร์
 • ภาษาเวลช์

วิทยาลัยชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต:

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพ
 • แพทยศาสตร์
 • ทัศนมาตรศาสตร์และทัศนวิทยา
 • เภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์
 • จิตวิทยา

วิทยาลัยวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพ:

 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เคมี
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสนเทศศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและธรณีวิทยา
 • วิศวกรรม
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

มหาวิทยาลัย Cardiff เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group – กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จทางด้านวิชาการ มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและมีคุณภาพการเรียนการสอนที่เป็นเลิศติดอันดับโลก ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาและนักวิจัยในสาขาต่างๆจึงมีโอกาสในการเข้าถึงทุนวิจัยได้อย่างเต็มที่

สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Cardiff ต่างได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 50 อันดับแรกของโลก อันประกอบไปด้วยสาขารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาธรณีวิทยา, สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขานิเทศศาสตร์, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/สิ่งแวดล้อม, สาขาจิตวิทยาและสังคม (QS World University Rankings by subject 2021, Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021)

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติที่ใช้สำหรับการรับเข้าเรียนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซท์ของแต่ละหลักสูตร

หากนักศึกษามีคุณสมบัติในด้านวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทได้ต่อไป

จากการประสานความร่วมมือกับศูนย์กลางการศึกษาในระดับนานาชาติ (Study Group) มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้หลักสูตรปูพื้นฐานในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Cardiff สามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ (International Study Centre) ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน

หลักสูตร International Foundation Year ประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีดังต่อไปนี้:

 • มนุษยศาสตร์, กฎหมาย และสังคมศาสตร์
 • ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชีและการเงิน
 • วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์กายภาพ, และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สุขภาพ, ครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต.

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปริญญาโทประกอบไปด้วยสองสาขาวิชา:

 • ธุรกิจ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่ของปี 2022 ได้เช่นกัน:

 • International Year One, หลักสูตรระยะเวลาหนึ่งปีเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในชั้นปีที่สองของคาร์ดิฟฟ์
 • Accelerated International Foundation Year, หลักสูตรปูพื้นฐานครอบคลุมระยะเวลา 22 สัปดาห์ มาพร้อมกับสาขาวิชาที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย อาทิเช่น สาขาธุรกิจ, สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาบัญชีและการเงิน, และสาขาวิทยาศาสตร์

สำหรับการสมัครเพื่อเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องแสดงผลการวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการแบ่งระดับการเรียนต่อไป

หากนักศึกษามีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเปิดกว้าง หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่แปดสัปดาห์ไปจนถึงเก้าเดือน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขต ประกอบไปด้วยรูปแบบห้องพักในหลากหลายประเภท อาทิเช่น ห้องพักที่มีบริการมื้ออาหาร, ห้องพักที่ไม่มีบริการมื้ออาหาร, ห้องพักสำหรับครอบครัว, ห้องพักสำหรับคู่รัก, ห้องพักสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, และห้องพักที่มีห้องน้ำในตัว

นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้รับการจัดสรรห้องพักภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีม Residence Life team ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างราบรื่น

มหาวิทยาลัย Cardiff มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในทุกๆด้าน ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเสมือนแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษา ภายในห้องสมุดประกอบไปด้วยหนังสือมากกว่า 1.2 ล้านเล่ม, วารสารและทรัพยากรด้านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์อีกกว่า 1.5 ล้านฉบับ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดในแต่ละสาขาวิชา และหอจดหมายเหตุที่เก็บรวบรวมเอกสารตั้งแต่ศตวรรษที่ 15

นอกจากนี้ยังมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การเข้าถึง Wi-Fi ความเร็วสูง และพื้นที่เรียนรู้ที่ออกแบบมาอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศบางแห่งก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปี

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในพื้นที่มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

คาร์ดิฟฟ์อยู่ห่างจากลอนดอนไปเพียง 2 ชั่วโมง เป็นเมืองหลวงของประเทศเวลส์ เมืองแห่งนี้มีขนาดกะทัดรัด สดชื่นมีชีวิตชีวา และทันสมัย มีประชากรเพียง 350,000 คนเท่านั้น ซึ่งประชากรคาร์ดิฟฟ์ประมาณ 20% ล้วนเป็นนักเรียนนักศึกษา จึงเป็นศูนย์รวมชุมชนนานาชาติที่มีความหลากหลายจากทั่วโลก ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นมิตรอย่างยิ่งและเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เป็นตัวแทนของโลกใบนี้อย่างแท้จริง

ความโดดเด่นของคาร์ดิฟฟ์คือการเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดเป็นอันดับ 4 ของสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับความหลากหลายในด้านอาหารที่มาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ร้านอาหาร, คาเฟ่, ตลาด, และเทศกาลอาหาร

ไม่เพียงแต่ความหลากหลายในด้านอาหาร แต่คาร์ดิฟฟ์ยังอัดแน่นไปด้วยเทศกาลในระดับนานาชาติ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น สนามกีฬา, ลานดนตรี, หอศิลป์, โรงภาพยนตร์, และโรงละคร

คาร์ดิฟฟ์ประกอบไปด้วยสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวมากกว่า 330 แห่งรอบเมือง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นของธรรมชาติได้มากกว่าเมืองใดๆในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะ Bute Park ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 130 เอเคอร์ ใกล้กับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Cardiffตั้งอยู่ใจกลางของเมือง ไม่ไกลจากหอพักนักศึกษาและศูนย์ราชการประจำเมือง (Civic Centre) บรรยากาศโดยรอบแวดล้อมไปด้วยความสะดวกสบาย นักศึกษาสามารถเลือกสัญจรภายในเมืองผ่านการใช้จักรยานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Show more +Show less -
7888
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
187th  / 1250
Join us at Cardiff
Join us at Cardiff
Join us at Cardiff
Join us at Cardiff
Join us at Cardiff
Join us at Cardiff
Join us at Cardiff
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?