พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

Charles Sturt University

Australia
video Bg

เกี่ยวกับสถาบัน

นักศึกษาจะสามารถเริ่มต้นก้าวแรกของตนเองสู่ความสำเร็จในอาชีพที่มหาวิทยาลัย Charles Sturt รวมถึงได้รับประสบการณ์ในวัฒนธรรมใหม่และร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสร้างโลกที่น่าอยู่ มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึง

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรหลายร้อยหลักสูตรใน 5 วิทยาเขต โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสามารถได้งานทำในระยะเวลาที่เร็วกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆของออสเตรเลีย อีกทั้งการเรียนในภูมิภาคนี้จะทำให้นักศึกษาจะมีสิทธิ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาด้วย

มหาวิทยาลัย Charles Sturt มีทางเลือกการเรียนอันยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษา นักศึกษาจะสามารถเรียนทางออนไลน์จากทุกที่ในโลก, ที่วิทยาเขตในประเทศออสเตรเลีย หรือที่หนึ่งในสถาบันการศึกษาพันธมิตรมากมาย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนให้เลือกเรียนด้วย มหาวิทยาลัยจะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุกย่างก้าวของการเรียน

มหาวิทยาลัย Charles Sturt วิทยาเขต NSW ตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย: (Albury-Wodonga, Bathurst, Canberra, Orange, Port Macquarie and Wagga Wagga)วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อผู้มาเยือน นักศึกษาสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในแถบชุมชนได้อย่างอิสระ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

เรื่องสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาถือเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัย Charles Sturt ให้ความสำคัญมากที่สุด ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลในการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ และติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา ในเบื้องต้น การเรียนการสอนภายในวิทยาเขตได้รับการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

นักศึกษาใหม่ที่มีความกังวลต่อแผนการเรียนในอนาคต สามารถสอบถามข้อมูล หรือเข้ารับคำปรึกษาได้จากทางมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการติดต่อในหลายๆด้าน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะคอยอัพเดทสถานการณ์ที่สำคัญให้กับทางนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในด้านการสอนที่ดีเยี่ยมและคณาจารย์คุณภาพสูง ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และถ่ายทอดโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน

การวิจัย

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการวิจัยมากมายที่สร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญให้กับโลกและชุมชนต่างๆ ผ่านงานวิจัยในหลายสาขางานวิจัยในสาขาต่างๆให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ และเทคโนโลยี อาทิเช่น งานวิจัยสำหรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน งานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ และงานวิจัยในสาขาการแพทย์งานวิจัยเหล่านี้ช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา พร้อมกับก้าวสู่การเป็นผู้นำในสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย

ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัย Charles Sturt สมาชิกของสมาพันธ์มหาวิทยาลัยในเครือจักรภพ (Association of Commonwealth Universities) และประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกกว่า 60 แห่ง จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก สมาพันธ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านการสอนและการวิจัย และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆได้เช่นกัน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

3 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมหลักสูตรและแผนกวิชาที่สำคัญมากมาย เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการเลือกวิชาเรียนที่มีความเหมาะสมกับตนเอง

คณะวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • สถาบันอิสลามศึกษาและอารยธรรม
 • คณะศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิชาชนพื้นเมืองศึกษา
 • คณะวิชาสารสนเทศศึกษา
 • คณะวิชาครุศาสตร์สำหรับครูผู้สอน
 • คณะวิชาเทววิทยา

คณะวิชาธุรกิจ ความยุติธรรม และพฤติกรรมศาสตร์

 • คณะวิชาบัญชีและการเงิน
 • คณะวิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
 • แผนกวิชาการจัดการและการตลาด
 • คณะวิชารัฐศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัยด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
 • สถาบันด้านภาษีอากร
 • สถาบันด้านกฎหมายและความยุติธรรม
 • คณะวิชาจิตวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

 • คณะวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การผลิตไวน์
 • คณะวิชาสัตวศาสตร์
 • คณะวิชาชีวเวชศาสตร์
 • คณะวิชาสุขภาพชุมชน
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • คณะวิชาการพยาบาล, การผดุงครรภ์และ สุขภาพ

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน บัณฑิตที่จบไป จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อการทำงานในสายอาชีพนั้นๆได้โดยตรง ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการรับรองและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนนักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 60 หลักสูตร และในรูปแบบออนไลน์อีกกว่า 300 หลักสูตร

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Charles Sturt จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ และสำหรับนักศึกษาคนใดที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนภายในวิทยาเขต จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant (GTE) ซึ่งได้รับการออกแบบโดยรัฐบาลออสเตรเลีย

ข้อกำหนดด้านการเรียน

ข้อกำหนดในด้านการเรียนขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางของนักศึกษา ในบางหลักสูตรอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการรับเข้า เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสอบ

นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จกาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องมีผลการเรียน และหลักฐานการจบการศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับ 12 ของประเทศออสเตรเลีย และสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จกาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องมีหลักฐานการจบการศึกษาดังต่อไปนี้

 • Higher School Certificate with an ATAR appropriate to their course
 • Tertiary Preparation Certificate with satisfactory completion
 • หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองเทียบเท่าระดับการศึกษาในออสเตรเลีย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับที่ได้รับการรับรองภายในสองปีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย:

 • สำหรับ Academic IELTS นักศึกษาต้องได้คะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้คะแนนน้อยกว่า 5.5
 • สำหรับ TOEFL iBT นักศึกษาต้องได้ 80 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนสอบด้านการเขียนอยู่ที่ 25
 • สำหรับ PTE Academic นักศึกษาต้องได้คะแนนตั้งแต่ 54 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้คะแนนน้อยกว่า 46

บางหลักสูตรอาจกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่าระดับทั่วไป นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่มากมาย ช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น พื้นที่ส่วนกลางที่เปิดตลอด 24/7, คาเฟ่, คลินิกทำฟัน, ห้องคอมพิวเตอร์, ศูนย์อาหาร, โรงยิม, พื้นที่กลางแจ้งสำหรับทำบาร์บีคิวและออกกำลังกาย

ห้องสมุด

นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ทั้งจากวารสารวิจัย eJournals, และ eBooks นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ/ทำการบ้าน รวมไปถึงระบบดิจิทัลที่มีความทันสมัย

ที่พัก

นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัย ด้วยจำนวนห้องพักที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด ห้องพักมีให้เลือกทั้งในแบบทั่วไปและในแบบบ้านพัก นักศึกษาสามารถเลือกเข้าพักได้อย่างอิสระ นอกจากนี้นักศึกษาพิการยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

สังคม

กิจกรรมความบันเทิงถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปี ทั้งงาน formal balls, movie nights, music gigs และonline hangouts นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมได้ตามความสนใจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชมรมดนตรี หรือชมรมด้านอาสาสมัคร

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย Charles Sturt ประกอบไปด้วย 6 วิทยาเขต ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ควบคู่ไปกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจากครูผู้สอน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้เป็นอย่างดี

ระบบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับระบบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตมาเป็นอันดับแรก นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือนสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด บริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย

 • การตรวจตราภายในวิทยาเขต และเข้าเวรประจำจุดสำคัญ
 • สายด่วนฉุกเฉินตอลอด 24/7
 • การปฐมพยาบาล
 • ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย
 • รายงานความปลอดภัยภายในชุมชน
 • การดูแลด้านการจราจร และที่จอดรถ

นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือในรูปแบบอนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ถูกคุกคามทางเพศ รวมไปถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
7753
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
1001st  / 1250
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม