text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Charles Sturt เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดสอนหลักสูตรที่มีความยอดเยี่ยมทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติ นอกจากนี้ยังมีอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดในออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Charles Sturt ประกอบไปด้วย 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์, คณะวิชาธุรกิจ ความยุติธรรม และพฤติกรรมศาสตร์, และคณะวิชาวิทยาศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Charles Sturt ต่างมีคุณสมบัติทีเพียบพร้อม และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย Charles Sturt วิทยาเขต NSW ตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย: (Albury-Wodonga, Bathurst, Canberra, Orange, Port Macquarie and Wagga Wagga)วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อผู้มาเยือน นักศึกษาสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในแถบชุมชนได้อย่างอิสระ

วิทยาเขตเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมลเบิร์น บริสเบน และซิดนี่ย์ รวมไปถึงในต่างประเทศอีกหลายแห่ง ทั้งในจีนและกัมพูชา นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติสามารถสัมผัสประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน

มหาวิทยาลัย Charles Sturt ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน ในการร่วมออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีความพร้อมทั้งในด้านทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานครูผู้สอนต่างเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ ควบคู่ไปกับเนื้อหาหลักสูตรที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองจากทางภาครัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการให้ความเคารพต่อทุกวัฒนธรรม นักศึกษาจะได้ซึมซับคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

เรื่องสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาถือเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัย Charles Sturt ให้ความสำคัญมากที่สุด ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลในการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ และติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา ในเบื้องต้น การเรียนการสอนภายในวิทยาเขตได้รับการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

มหาวิทยาลัย Charles Sturt เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้าน ส่งการบ้าน เข้าถึงสื่อการเรียนการสอน หรือพูดคุยกับเพื่อนภายในชั้นเรียน ก็ง่ายเพียงปลายนิ้ว

นักศึกษาใหม่ที่มีความกังวลต่อแผนการเรียนในอนาคต สามารถสอบถามข้อมูล หรือเข้ารับคำปรึกษาได้จากทางมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการติดต่อในหลายๆด้าน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะคอยอัพเดทสถานการณ์ที่สำคัญให้กับทางนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาต่างชาติสามารถคาดหวังถึงคุณภาพการศึกษาได้จากมหาวิทยาลัย Charles Sturt ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการสอน ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และถ่ายทอดโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน

การวิจัย

มหาวิทยาลัย Charles Sturt สร้างความแตกต่างให้กับสังคม ผ่านงานวิจัยในหลายสาขางานวิจัยในสาขาต่างๆให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ และเทคโนโลยี อาทิเช่น งานวิจัยสำหรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน งานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ และงานวิจัยในสาขาการแพทย์งานวิจัยเหล่านี้ช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา พร้อมกับก้าวสู่การเป็นผู้นำในสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย

ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัย Charles Sturt สมาชิกของสมาพันธ์มหาวิทยาลัยในเครือจักรภพ (Association of Commonwealth Universities) ซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกกว่า 60 แห่ง จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก สมาพันธ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านการสอนและการวิจัย และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆได้เช่นกัน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

3 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมหลักสูตรและแผนกวิชาที่สำคัญมากมาย เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการเลือกวิชาเรียนที่มีความเหมาะสมกับตนเอง

คณะวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • สถาบันอิสลามศึกษาและอารยธรรม
 • คณะศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิชาชนพื้นเมืองศึกษา
 • คณะวิชาสารสนเทศศึกษา
 • คณะวิชาครุศาสตร์สำหรับครูผู้สอน
 • คณะวิชาเทววิทยา

คณะวิชาธุรกิจ ความยุติธรรม และพฤติกรรมศาสตร์

 • คณะวิชาบัญชีและการเงิน
 • คณะวิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
 • แผนกวิชาการจัดการและการตลาด
 • คณะวิชารัฐศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัยด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
 • สถาบันด้านภาษีอากร
 • สถาบันด้านกฎหมายและความยุติธรรม
 • คณะวิชาจิตวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

 • คณะวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การผลิตไวน์
 • คณะวิชาสัตวศาสตร์
 • คณะวิชาชีวเวชศาสตร์
 • คณะวิชาสุขภาพชุมชน
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • คณะวิชาการพยาบาล, การผดุงครรภ์และ สุขภาพ

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน บัณฑิตที่จบไป จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อการทำงานในสายอาชีพนั้นๆได้โดยตรง ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการรับรองและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนนักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 60 หลักสูตร และในรูปแบบออนไลน์อีกกว่า 300 หลักสูตร

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Charles Sturt จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ และสำหรับนักศึกษาคนใดที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนภายในวิทยาเขต จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant (GTE) ซึ่งได้รับการออกแบบโดยรัฐบาลออสเตรเลีย

ข้อกำหนดด้านการเรียน

ข้อกำหนดในด้านการเรียนขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางของนักศึกษา ในบางหลักสูตรอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการรับเข้า เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสอบ

นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จกาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องมีผลการเรียน และหลักฐานการจบการศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับ 12 ของประเทศออสเตรเลีย และสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จกาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องมีหลักฐานการจบการศึกษาดังต่อไปนี้

 • Higher School Certificate with an ATAR appropriate to their course
 • Tertiary Preparation Certificate with satisfactory completion
 • หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองเทียบเท่าระดับการศึกษาในออสเตรเลีย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับที่ได้รับการรับรองภายในสองปีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย:

 • สำหรับ Academic IELTS นักศึกษาต้องได้คะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้คะแนนน้อยกว่า 5.5
 • สำหรับ TOEFL iBT นักศึกษาต้องได้ 80 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนสอบด้านการเขียนอยู่ที่ 25
 • สำหรับ PTE Academic นักศึกษาต้องได้คะแนนตั้งแต่ 54 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้คะแนนน้อยกว่า 46

บางหลักสูตรอาจกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่าระดับทั่วไป นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่มากมาย ช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น พื้นที่ส่วนกลางที่เปิดตลอด 24/7, คาเฟ่, คลินิกทำฟัน, ห้องคอมพิวเตอร์, ศูนย์อาหาร, โรงยิม, พื้นที่กลางแจ้งสำหรับทำบาร์บีคิวและออกกำลังกาย

ห้องสมุด

นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ทั้งจากวารสารวิจัย eJournals, และ eBooks นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ/ทำการบ้าน รวมไปถึงระบบดิจิทัลที่มีความทันสมัย

ที่พัก

นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัย ด้วยจำนวนห้องพักที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด ห้องพักมีให้เลือกทั้งในแบบทั่วไปและในแบบบ้านพัก นักศึกษาสามารถเลือกเข้าพักได้อย่างอิสระ นอกจากนี้นักศึกษาพิการยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

สังคม

กิจกรรมความบันเทิงถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปี ทั้งงาน formal balls, movie nights, music gigs และonline hangouts นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมได้ตามความสนใจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชมรมดนตรี หรือชมรมด้านอาสาสมัคร

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย Charles Sturt ประกอบไปด้วย 6 วิทยาเขต ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ควบคู่ไปกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจากครูผู้สอน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้เป็นอย่างดี

ระบบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับระบบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตมาเป็นอันดับแรก นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือนสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด บริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย

 • การตรวจตราภายในวิทยาเขต และเข้าเวรประจำจุดสำคัญ
 • สายด่วนฉุกเฉินตอลอด 24/7
 • การปฐมพยาบาล
 • ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย
 • รายงานความปลอดภัยภายในชุมชน
 • การดูแลด้านการจราจร และที่จอดรถ

นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือในรูปแบบอนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ถูกคุกคามทางเพศ รวมไปถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
9379
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Barton New South Wales 15 Blackall Street
Dubbo New South Wales Tony McGrane Place
Bathurst New South Wales Panorama Avenue
Manly New South Wales Collins Beach Road
North Wagga New South Wales Boorooma Street
Orange New South Wales Leeds Parade
North Parramatta New South Wales 16 Masons Drive
Thurgoona New South Wales Elizabeth Mitchell Drive
Port Macquarie New South Wales 7 Major Innes Road
Darlinghurst New South Wales Level 1 63 Oxford Street
Charles Sturt University is dedicated to excellence in the delivery of higher education and has a well-earned reputation for providing exceptional education delivered by dedicated professionals with practical and relevant industry experience. As an Australian public university, it provides students with an internationally recognised qualification. In addition, the unique study locations can offer students an Australian experience like no other.

CSU is internationally renowned for applied research and ranked as world-standard or above in Environmental Sciences, Agriculture and Veterinary Sciences, Engineering Education, and Philosophy and Religious Studies. The university offers more than 350 courses across 19 dynamic career areas that will open up a world of opportunity for students.

The University has a range of study locations in vibrant regional cities and select courses in capital cities. The courses are developed in collaboration with industry representatives to ensure the skills their graduates acquire meet industry needs. Not only are its degrees accredited with relevant Australian government and industry bodies, these organisations are working closely with the University to guarantee that CSU graduates are industry ready wherever they may work.

While students main focus is to succeed in their studies, the university also want students to have fun. They can enjoy the social events and friendships that'll round out their uni experience. At CSU, there are lots of on-campus sport and recreational facilities, and plenty of social and sporting clubs for students to join. There's also a full calendar of social events like theme nights, live gigs and parties.

The NSW campuses are located in some of Australia's fastest growing regional cities. They offer a unique study experience with the best of city living and the benefits of a regional lifestyle. The large campuses have fully operational, hands-on teaching facilities, including state-of-the-art scientific and computer laboratories, television studios, broadcasting studios and a simulated hospital.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_224902_320px.jpg Charles Sturt University https://www.idp.com/thailand/universities/charles-sturt-university/iid-au-00368/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
IELTS Webinar by I-Genius Chiang Mai

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Top 10 Secrets for IELTS Success โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ I-Genius

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 5th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 19th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โทร เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 30 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ขอสมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์