พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Clark ก่อตั้งในปี 1887 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Clark ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนงานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมผ่านหลักสูตรด้านศิลปศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนให้ความสำคัญกับการเปิดมุมมองใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการทำลายกรอบความคิดเดิมๆนักศึกษามากกว่า 3,000 คน ต่างสมัครเรียนในหลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท, และระดับปริญญาเอกในฐานะของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย มหาวิทยาลัย Clark มีความภาคภูมิใจในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมได้ในทุกระดับ

มหาวิทยาลัย Clark ตั้งอยู่ใน Worcester, Massachusetts (เมืองใหญ่ในอันดับสองของ New England) วิทยาเขตที่มีพื้นที่ขนาด 50 เอเคอร์ แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นและความสวยงามของสถาปัตยกรรม ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับการขนานนามให้เป็น ‘หัวใจของ New England'หากนักศึกษาเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลกับการพบปะผู้คนไปพร้อมๆกับการทำกิจกรรมสนุกๆ เมืองแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน นอกจากกิจกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจ และสีสันของเมือง นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่อย่างบอสตันและนิวยอร์ค โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 4 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัย Clark ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ด้วยบรรยากาศห้องเรียนขนาดเล็กและคุณภาพของคณาจารย์ที่อยู่ในระดับชั้นนำ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Clark ล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคม

วิทยาลัยธุรกิจของมหาวิทยาลัย Clark ได้รับรางวัลในสาขา Best Business School จาก U.S. News &World Report 2021 เช่นเดียวกับการผ่านการรับรองจาก AACSBด้วยความโดดเด่นในสาขาต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัย Clark ได้รับการยกย่องและถูกจัดอันดับในสาขาต่างๆ อาทิเช่น:

 • 103มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ดีที่สุดอันดับ (U.S. News & World Report
 • อันดับที่ 27 – คณะวิชา/วิทยาลัยที่ดีที่สุด (U.S. News & World Report)
 • อันดับที่ 7 – มหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ดีที่สุดในโลก (Times Higher Education)
 • อันดับที่ 18 – ความพึงพอใจของนักศึกษา (The Princeton Review)
 • อันดับที่ 11 – มหาวิทยาลัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลง (The Princeton Review)

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

แผนรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัย Clark ดำเนินมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในวิทยาเขต โดยจัดให้มีการสำรวจพื้นที่และทำการฆ่าเชื้อด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับการตรวจหาเชื้อจากเจ้าหน้าที่และบุคลากร

พื้นที่ภายในวิทยาเขต และพื้นที่ภายในเมือง Worcester ต่างได้รับรายงานผู้ติดเชื้อในจำนวนที่น้อยมาก นักศึกษาสามารถติดตามจำนวนผู้ได้รับการตรวจเชื้อ และจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันได้จากHealthy Clark Dashboard

มหาวิทยาลัย Clark ยังได้ริเริ่มโครงการ #ClarkTogether เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องราว, คลิปวิดีโอ, บทความ และเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์

New peer mentor program

The American Culture and Language Institute (ALCI) มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาต่างชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการเรียนในมหาวิทยาลัย Clark ได้อย่างราบรื่น โดยอาสาสมัครของโครงการทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ, ตอบข้อสงสัย, สร้างความคุ้นเคย, และแบ่งปันมุมมองใหม่ๆให้แก่นักศึกษา

ผู้ให้คำปรึกษาของ ALCI ทราบดีว่าการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการปรับตัวด้วยเหตุนี้เอง ผู้ให้คำปรึกษาจึงใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ ก็จะได้รับการดูแลจากอาสาสมัครของ ALCI ด้วยเช่นกัน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คณาจารย์

มหาวิทยาลัย Clark มีสัดส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยมีจำนวนคณาจารย์อยู่ที่ 10 คน ต่อนักศึกษา 1 คนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นผู้นำทางความคิด และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิเช่น สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาภูมิศาสตร์, สาขาประวัติศาตร์ด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, รวมไปถึงสาขาผังเมืองคณาจารย์เหล่านี้ต่างเคยได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากองค์กรชั้นนำอย่าง NASA, มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation), และกระทรวงเกษตรของประเทศ

การรับรองวิทยฐานะ

หลักสูตรส่วนใหญ่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่สำคัญดังต่อไปนี้:

 • New England Commission of Higher Education
 • Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • American Psychological Association

มหาวิทยาลัย Clark ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ - Center for Excellence in Teaching and Learning(CETL) เพื่อยกระดับคุณภาพการสอน ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่, คณาจารย์, และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Clark ประกอบไปด้วยวิทยาลัยที่สำคัญดังต่อไปนี้:

 • วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะวิชาภูมิศาสตร์
 • คณะวิชาการจัดการ
 • International Development, Community, and Environment
 • คณะวิชาชีพศึกษา

American Language and Culture Institute Programs (ALCI)

นักศึกษาต่างชาติมีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ โดยหลักสูตร Undergraduate Degree Completion เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เคยสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอื่น สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรเดิม และเรียนต่อเนื่องอีกสี่ปีในมหาวิทยาลัย Clark ได้ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Graduate Pathway Program (ทั้งใน Worcester และเซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อม ที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในสหรัฐอเมริกาหากนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตรออนไลน์ ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง ALCI

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดการสมัคร

เอกสารสำหรับการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วย: บทความแนะนำตัว, จดหมายแนะนำจากอาจารย์, เรซูเม่ฉบับปัจจุบัน, และสำเนาผลการเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ทั้ง TOEFL, IELTS และ PTE-Academic tests

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาโท มีดังต่อไปนี้:

 • TOEFL: คะแนนรวม 85
 • TOEFL: ITP Plus Scores
 • IELTS: คะแนนรวม 6.5
 • PTE: คะแนนรวม 53
 • Duolingo: คะแนนรวม 110
 • สำเร็จหลักสูตร ELS 112
 • สำเร็จหลักสูตร EC English B2 ในระดับ Pre-Advanced Level

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการยกเว้น หากนักศึกษามาจากประเทศที่กำหนดไว้ หรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากประเทศนั้นๆ

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในหลักสูตร the ALCI English for Academic Success Program หรือ Graduate Pathway Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าสู่การเรียนในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตประกอบไปด้วย ห้องบรรยายรวม, อาคารเรียน, และห้องทดลองในสาขาต่างๆนักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้อย่างเปิดกว้าง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบ:

 • สเปกโทรมิเตอร์ (เครื่องมือวัดเชิงแสง)
 • กล้องขนาดเล็กสำหรับการสำรวจอุโมงค์
 • X-ray powder diffractometer
 • Fuji FLA4000 imager
 • ออสซิลโลสโคปขนาด 6 GHz
 • 50-tesla pulsed magnetic field

ด้วยความหลากหลายของห้องพัก และทำเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่ใกล้กับวิทยาเขต มีส่วนทำให้ย่านดาวน์ทาวน์ของ Worcester เป็นตัวเลือกที่อยู่ในอันดับต้นๆของนักศึกษาภายในห้องพักประกอบไปด้วยห้องนอนส่วนตัว, พื้นที่ส่วนกลาง, และพื้นที่ซักล้าง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครบครันโดยห้องพักในทุกรูปแบบ จะได้รับการจัดสรรให้แก่นักศึกษาตามลำดับของการจอง

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ศูนย์กีฬา, คอร์ทเทนนิส, สระว่ายน้ำ, สนามกีฬา, และลู่วิ่ง นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการด้านสุขภาพและการให้คำปรึกษา (Health Services and Center for Counselling) ทำหน้าที่ในการดูแล, ให้คำปรึกษา, และช่วยเหลือในด้านจิตใจ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Massachusetts ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในรัฐที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในประเทศ โดยอยู่ในอันดับสิบ ตามการจัดอันดับของ 2020 U.S. News & World Report Public Safety Rankings

ทีมรักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขตดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย, การดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบวิทยาเขต, การให้ความรู้และข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบออนไลน์

สถานีตำรวจประจำมหาวิทยาลัยเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน สถานีแห่งนี้ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกจากโรงเรียนตำรวจและผ่านการรับรองจาก Massachusetts State Special Police Officers เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน The Student Safety Escort Service เป็นหนึ่งในบริการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดสรรให้แก่นักศึกษา โดยจะมีรถตู้รับส่งสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสัญจรไปในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัย, ร้านค้า, ร้านขายยา, และร้านอาหาร นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการนี้ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ไปจนถึง 04.00 น. ของทุกวัน (เปิดให้บริการตลอดภาคการศึกษา)

Clark Alerts เป็นระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต

Show more +Show less -
1292
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
401st  / 1250
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
At Clark University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1762

 • $811
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์