text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย CDE เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำของรัฐ Quebec และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นวิชาชีพอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการประกอบธุรกิจ ไม่ว่านักศึกษาจะต้องการเรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา, เรียนรู้ทักษะต่างๆเพิ่มเติมเพื่อการทำงานในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่การเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่ วิทยาลัย CDE มีการพัฒนาวัฒนธรรมและหลักสูตรการเรียนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น

วิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยกระทรวงศึกษาธิการ, สันทนาการและกีฬาของรัฐ Quebec และเป็นผู้นำในวงการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านทางความร่วมมือกับผู้จ้างงานและสถาบันที่เป็นพันธมิตรมากมาย

วิทยาลัย CDE ตั้งอยู่ที่เมือง Sherbrooke อันสวยงามในรัฐ Quebec โดยเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาของประเทศแคนาดาที่ได้รับการยกย่องในฐานะศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ นอกเหนือจากทางเลือกกิจกรรมทางวัฒนธรรมและบันเทิงที่มีอยู่มากมายแล้ว เมืองแห่งนี้ยังมีองค์กรธุรกิจในท้องถิ่นมากมาย รวมถึงสวนสาธารณะและย่านที่อยู่อาศัยอันสวยงาม สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสัมผัสกับภูมิประเทศของประเทศแคนาดา, กิจกรรมกลางแจ้งอย่างเช่นการเล่นสกี, สโนว์บอร์ดและการเดินเขาก็อยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตของวิทยาลัย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัย CDE ตระหนักดีถึงผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานจากการระบาดของ Covid-19 ที่มีต่อโลกและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยจึงมีการปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปและยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับประสบการณ์การเรียนและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา ทางวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมากมายเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้และเพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนทุกคนพบว่าวิทยาลัย CDE มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าเรียน

ทางวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนของวิทยาลัย โดยปัจจุบันมีการดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ โดยนักศึกษาจะเรียนครึ่งหนึ่งของวิชาเรียนและหลักสูตรที่วิทยาเขต พร้อมด้วยการเรียนอีกครึ่งหนึ่งทางออนไลน์ รูปแบบการเรียนอันมีพลวัตนี้จะช่วยให้นักศึกษายังคงสามารถเรียนในชุมชนของ CDE ที่มีชื่อเสียงในด้านการเรียนภาคปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั่ววิทยาลัยได้รับการฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอด้วยแผนการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆมากมายทั่วทั้งวิทยาเขตเพื่อเพิ่มการป้องกันและความสะดวกสบายสูงสุดให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ อาทิเช่นฉากป้องกันส่วนตัวในห้องเรียนหรือพื้นที่ที่ใช้งานร่วมกัน รวมถึงห้องเรียนใหม่ 3 ห้องเพื่อการเรียนที่มีคุณภาพสูงและการพัฒนาทักษะใหม่ๆ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย CDE มีชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านการสอนที่เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากหลากหลายพื้นเพหรือทักษะความรู้ นักศึกษาที่เข้าเรียนที่วิทยาลัยจะได้เรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและมีความใกล้ชิดกัน ซึ่งจะทำให้ได้รับการสอนแบบรายบุคคลและได้รับความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข คณาจารย์ของวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิสูงและให้ความสำคัญกับความสำเร็จของนักศึกษาเหนือสิ่งอื่นใด ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ

วิทยาลัย CDE ดำเนินการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมากมาย เนื้อหาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับผู้จ้างงานที่เป็นพันธมิตรในรัฐนี้และภูมิภาคอื่นๆ บริษัทและองค์กรเหล่านี้มีการประยุกต์ใช้เกณฑ์ความสำเร็จและความรู้ในอุตสาหกรรมของตนเองเพื่อกำหนดเนื้อหาหลักสูตรของวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย CDE จึงสามารถมั่นใจได้ว่าตนเองจะมีความพร้อมด้วยทักษะวิชาชีพที่มีความร่วมสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้จ้างงาน

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีของวิทยาลัยกับผู้จ้างงานทั้งระดับภูมิภาคและประเทศจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานหรือทำงานในสาขาวิชาชีพอันหลากหลาย ประสบการณ์การทำงานเหล่านี้จะถูกรวมไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรและจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติเชิงลึกและเพิ่มบริบทความรู้ในวิชาชีพให้กับหลักสูตรการเรียนในชั้นเรียนที่มีความเป็นเลิศของวิทยาลัย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย CDE ประกอบด้วย 2 แผนกวิชาหลักซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการเรียนด้านวิชาชีพเฉพาะทางของวิทยาลัย อันได้แก่แผนกวิชา:

การบริหารจัดการ อาทิเช่นสาขาการบัญชีและการจัดการ, และการจัดการธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่นสาขาการบริหารเครือข่าย, นักเขียนโปรแกรม-นักวิเคราะห์และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น, เทคนิคด้านระบบสำนักงานและการออกแบบเว็บไซต์

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft IT Academy อันมีชื่อเสียงและมีการดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องต่างๆ

หลักสูตรต่างๆจะมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 2 ปี (4 ภาคเรียน) สำหรับการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสำเร็จคุณวุฒิประกาศนียบัตรที่มีค่าอย่างสูงในหลากหลายสาขาวิชาและพื้นฐานความรู้

หลักสูตรจำนวนมากที่เปิดสอนผ่านทางแผนกวิชาของวิทยาลัย CDE จะรวมการฝึกงานหรือการทำงานที่ดำเนินการควบคู่และเสริมเนื้อหาการเรียนในหลักสูตร

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิทยาลัย CDE เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือในประเทศแคนาดาและเปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติหลากหลายจากทั่วโลก เพื่อการได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัย นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนจะต้องส่งเอกสารรับรองด้านการเรียนอันประกอบด้วยวุฒิบัตรและใบรับรองผลการเรียนล่าสุดมาทางอีเมล์ นอกจากนี้นักศึกษาต้องระบุหลักสูตรที่ต้องการเรียนและช่วงเวลาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ซึ่งอาจเป็นในช่วงเดือนมกราคม, พฤษภาคมหรือกันยายนและขึ้นอยู่กับประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย CDE จะทำการวิเคราะห์เอกสารรับรองต่างๆและผลการเรียนของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ทางวิทยาลัยจะส่งจดหมายรับเข้าเรียนเบื้องต้นไปให้ผู้สมัคร และหลังจากที่ผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆที่ระบุในจดหมายรับเข้าเรียนเบื้องต้นสำหรับปีแรกของหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครจะได้รับจดหมายรับเข้าเรียนอย่างเป็นทางการ

จากนั้นผู้สมัครที่ได้รับเข้าเรียนจะต้องทำการขอวีซ่านักศึกษาโดยดำเนินการตามข้อกำหนดวีซ่าที่กำหนดโดยสถานทูตแคนาดาในประเทศบ้านเกิดของตนเอง นักศึกษาควรตระหนักว่ากระบวนนี้อาจใช้เวลาหลายเดือนขึ้นอยู่กับประเทศที่ทำการขอวีซ่าและควรวางแผนการเดินทางและวันเริ่มต้นการเรียนที่สามารถรองรับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้

แต่ละหลักสูตรประกาศนียบัตรที่มีการเปิดสอนอาจมีเกณฑ์การรับเข้าเรียนทั้งในด้านคุณสมบัติการเรียนหรือด้านอื่นๆของตนเอง ซึ่งอาจเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้น

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย CDE เปิดสอนหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรทุกหลักสูตรที่วิทยาเขตในเมือง Sherbrooke รัฐ Quebec วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและมีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลายที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาทั้งในด้านส่วนตัว, สังคมและการเรียน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งในด้านอุปกรณ์การสอนสมัยใหม่, พื้นที่การอ่านหนังสือส่วนตัว, พื้นที่กิจกรรมทางสังคมและห้องเรียนจำนวนมากมาย

วิทยาเขตตั้งอยู่ใกล้กับเขตพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยคาเฟ่, ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆอันหลากหลาย อีกทั้งเมือง Sherbrooke ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2 แห่งและวิทยาลัยอื่นๆอีกมากมาย โดยทางเมืองมีการจัดกิจกรรมและงานกิจกรรมนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงงานกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและบันเทิงมากมาย

นักศึกษาที่เข้าเรียนที่วิทยาลัย CDE ในช่วงปีแรกของการเรียนจะสามารถใช้บริการที่พักนักศึกษาคุณภาพสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเล่าเรียน โดยจะเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในวิทยาลัยและประเทศแคนาดาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยังคงใช้บริการที่พักในวิทยาเขตต่อไปหรือจัดหาที่พักด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีมากในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่และสร้างความสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาของการเรียนที่วิทยาลัย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย CDE ให้ความสำคัญอย่างมากกับสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาของวิทยาลัย และเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณากำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติทั้งหมดของวิทยาลัย

วิทยาลัยสามารถรักษาประวัติผลงานอันดีเยี่ยมในด้านการรักษาความปลอดภัย, ความปลอดภัยของนักศึกษาทั้งในและนอกวิทยาเขต รวมถึงมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพที่ดีของนักศึกษา หัวใจหลักของทุกมาตรการด้านความปลอดภัยของ CDE คือทีมงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที่พิจารณาทบทวนวิธีการต่างๆและพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ในกรณีที่นักศึกษามีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยในช่วงเวลาที่อยู่ที่วิทยาลัย นักศึกษาสามารถแจ้งคณาจารย์หรือติดต่อไปยังแผนกบริการรักษาความปลอดภัยที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง ภายในวิทยาเขตรวมถึงที่พักในวิทยาเขตมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและมีเจ้าหน้าที่ประจำหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัย

เมือง Sherbrooke มีชื่อเสียงในด้านการเป็นชุมชนที่มีความปลอดภัย, น่าอยู่อาศัยและมีความหลากหลาย นักศึกษาจะรู้สึกอบอุ่นใจกับการใช้ชีวิต, ทำงานและทำกิจกรรมทางสังคม ทางวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากทั่วโลกและมีบริการสำหรับนักศึกษานานาชาติเป็นการเฉพาะเพื่อบรรเทาความกังวลในเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการเรียนที่วิทยาลัย

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Student Testimonial
Sherbrooke Quebec 37, Wellington North
CDE College stands out as a private educational institution proud of its quality and recognized by the Ministry of Education and Higher Education (legal mention). It offer programs in labor shortage and requested by employers. Beside this, the college offers quality training, short term and a deserved job.

CDE provides short-term training programs that surpass the standard quality criteria that are found normally elsewhere. Courses are offered in small groups to monitor and adequate supervision to the success of your studies. The teaching staff is greatly appreciated for their dedication, their commitment to the success of their students and their concrete expertise of the reality of employment.

Operating in the field of consulting and training in information technology for more than 20 years, CDE Solutions Informatiques collaborates with several companies in Eastern Canada, to solve various computer problems. Constantly in innovation mode, CDE Solutions Informatiques is distinguished by its avant-garde and collaborative solutions, its personalized customer service and its team of specialized professionals.

Sherbrooke campus is located in the heart of downtown Sherbrooke and is surrounded by cafes, trendy restaurants and unique shops. Today, this campus provides training for nearly 150 students and has more than 52 employees. This is the College's main campus, one that has proudly helped launch the career of more than 1,500 graduates.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_296827_320px.jpg College de l'Estrie (CDE) https://www.idp.com/thailand/universities/coll%C3%A8ge-de-lestrie-cde/iid-ca-01190/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3324

 • $2218
  บ้านพัก
 • $733
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์