พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

College of Southern Nevada

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Southern Nevada (CSN) เป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในรัฐเนวาดา

CSN มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในวิทยาเขต 3 แห่งอันมีพลวัตในเมืองมหานครลาสเวกัส วิทยาเขตแต่ละแห่งมีห้องทดลองและห้องเรียนอันทันสมัย, สมาพันธ์นักศึกษาแห่งใหม่ล่าสุดและบริการนักศึกษาต่างๆมากมาย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาและประกาศนียบัตรอันหลากหลายที่มีการเปิดสอนใน11 สาขาการเรียนซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหนึ่งในหลักสูตรอนุปริญญามากกว่า 180 หลักสูตรหรือหนึ่งใน 11 หลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสามารถโอนหน่วยกิตไปยังหนึ่งในวิทยาลัย 4 ปีที่เป็นพันธมิตรหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก CSN เพื่อเรียนจนสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีด้วยการโอนหน่วยกิตที่ได้รับการรับรองจากการเรียน 2 ปีแรกที่ CSN

พันธกิจของ CSN คือการทำให้นักศึกษาทุกคนสามารถบรรลุผลสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้า

นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมด้วยรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นคุณค่า พร้อมด้วยโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว

วิทยาเขตของ CSN มีนักศึกษามากกว่า 36,000 คนที่เรียนเพื่อบรรลุเป้าหมาย, ความฝันและความทะเยอทะยานของตนเอง CSN มีบริการต่างๆมากมายสำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อช่วยให้การปรับตัวสู่ชีวิตใหม่ในลาสเวกัสมีความสะดวกง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีเวลาในการมุ่งมั่นกับการเรียนและทำความรู้จักเพื่อนใหม่

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด?

ข่าวสารล่าสุด?

หลักสูตรปริญญาตรีใหม่ในสาขาการวางแผนการท่องเที่ยว, การประชุมและงานกิจกรรม

นอกเหนือจากหลักสูตรอนุปริญญามากมายที่มีการเปิดสอนแล้ว ทาง CSN ยังมีการเปิดสอน 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในช่วงปลายปี 2020 ทางวิทยาลัยได้เปิดตัวหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการรับรองในสาขาการวางแผนการท่องเที่ยว, การประชุมและงานกิจกรรม จะมีที่ใดในโลกที่ดีกว่าลาสเวกัสในการเรียนหลักสูตรสาขานี้?

ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมการประชุมมากมายที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกในแต่ละปี นักศึกษาของ CSN จะได้เรียนในใจกลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การประชุมและงานกิจกรรม และมีโอกาสเรียนรู้จากบุคลากรมืออาชีพที่ดีที่สุดในโลก โดยนักศึกษารุ่นแรกจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2021

รูปแบบการเรียนแบบ 2+2 เป็นอย่างไร?

นักศึกษาของ CSN จะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังหนึ่งในสถาบันการศึกษาพันธมิตรของวิทยาลัยเพื่อสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีหลังจากสำเร็จการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปีที่ CSN

เมื่อนักศึกษาเรียนจนสำเร็จคุณวุฒิ AA, AS, หรือ AB วิชาเรียนที่นักศึกษาผ่านการเรียนที่ CSN จะเทียบเท่าการเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีที่หนึ่งในสถาบันการศึกษาพันธมิตรของวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย 2 ปีของสหรัฐอเมริกาต้องผ่านขั้นตอนการรับรองวิทยฐานะในด้านคุณภาพของหลักสูตรการเรียนและได้รับการพิจารณาให้คะแนนด้วยเกณฑ์ที่กำหนดเหมือนกับมหาวิทยาลัย 4 ปี

นักศึกษาที่เข้าเรียนในวิทยาลัย Southern Nevada จะมีโอกาสได้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนที่คุ้มค่าเงินและในหลักสูตรที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมุ่งเน้นในการรักษารูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นคุณค่า พร้อมด้วยโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว

ทางวิทยาลัยให้ความสำคัญกับคณาจารย์ที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์, อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์กวดวิชาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนรวมถึงมีประสบการณ์จากการทำงานจริง

นักศึกษาของ CSN จะสามารถพัฒนาผลสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและวิชาชีพไปอีกระดับด้วยการใช้ประโยชน์จากบริการด้านการเรียนเพิ่มเติมอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาทุกคน อย่างเช่นการกวดวิชา, บริการช่วยเหลือด้านการเขียน, การให้คำปรึกษา, การบัญชี, ภาษา, ความช่วยเหลือในห้องทดลองด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

CSN มีความภาคภูมิใจในมาตรฐานความเป็นเลิศที่มีให้กับนักศึกษาอันได้แก่:

 • สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย
 • หลักสูตรการปรุงอาหาร ACE – การจัดอันดับหลักสูตรที่น่ายกย่อง
 • คณาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานจริง
 • ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีมากกว่าวิทยาลัย 2 ปีทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา
 • บริการช่วยเหลือฟรีด้านการกวดวิชาและการเขียน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย Southern Nevada เปิดสอนหลักสูตรที่มีความทะเยอทะยานและนวัตกรรมอันหลากหลายในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จสำหรับนักศึกษา

วิทยาลัยมีวิชาเรียนรวมทั้งสิ้น 4,994 ชั้นเรียน โดยมีวิชาเรียนรวม1,304 ชั้นเรียนที่ดำเนินการสอนทั้งวิชาทางออนไลน์

วิทยาลัยประกอบด้วย 6 คณะวิชาและ 2 แผนกวิชาดังนี้:

 • เทคโนโลยีขั้นสูงและประยุกต์
 • ศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์
 • ธุรกิจ, การให้บริการและบริการสาธารณะ
 • ครุศาสตร์, พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • แผนกวิชาการพัฒนาแรงงานและเศรษฐกิจ
 • การฝึกงานศึกษา

ทั้ง 6 คณะวิชาและ 2 แผนกวิชาเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายใน 11 สาขาการเรียน

 • ศิลปะและการออกแบบ
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ
 • ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
 • ครุศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การให้บริการและศิลปะการทำอาหาร
 • มนุษยศาสตร์และการสื่อสาร
 • อุตสาหกรรม, การผลิต, การก่อสร้างและการขนส่ง
 • ความปลอดภัยสาธารณะ
 • สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

หลักสูตรปริญญา: หลักสูตรปริญญาเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนหลักสูตรแบบเต็มเวลาที่ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษที่นำไปสู่การสำเร็จคุณวุฒิประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษา, อนุปริญญาหรือปริญญาตรี หลักสูตรนี้จะไม่รวมการเรียนภาษาอังกฤษ ESL นักศึกษาควรตรวจสอบข้อกำหนดด้านความรู้ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ: หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อเป็นหลักสูตรหนึ่งปีสำหรับนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง แต่ยังจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษ ESL เพิ่มเติมก่อนที่จะมีความพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตรวิชาการแบบเต็มเวลา โดยนักศึกษาจะมีตารางเรียนที่ผสมผสานการเรียน ESL ขั้นสูงและวิชาเรียนปีแรกของวิทยาลัย

หลักสูตร ESL: หลักสูตร ESL (English as a Second Language) เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการอ่าน, การเขียน, การพูดและการฟัง พร้อมด้วยการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรนี้ไม่มีการกำหนดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาทุกคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก*ต้องแสดงหลักฐานประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งจะใช้สำหรับการรับเข้าเรียนเท่านั้นยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่น ผลคะแนนสอบสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ผลคะแนนสอบต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบขั้นต่ำสำหรับหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อของวิทยาลัย:

หลักสูตรปริญญา

IELTS : 6.0

TOEFL : 61 iBT / 500 PBT*

Duolingo : 90

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

IELTS : 5.5

TOEFL : 52 iBT / 470 PBT

Duolingo : 80

ผลคะแนนสอบ *TOEFL สูงกว่า 71iBT/527 PBT จะได้รับเข้าเรียนโดยตรงในระดับ ENG 113

ผู้สมัครบางรายอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถดูรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นผลคะแนนสอบได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

CSN เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นอันดับแรก การเป็นนักศึกษาใหม่ในวิทยาลัยใหม่, เมืองใหม่และประเทศใหม่จะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครสำหรับทุกคน แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาจะประทับใจไปอีกนาน

CSN ตระหนักดีว่านักศึกษากำลังจะเริ่มต้นการเดินทางอันน่าตื่นเต้น แต่ก็อาจสร้างความกังวลใจได้ในบางเวลา ด้วยเหตุนี้ทาง CSN จะคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้า

ศูนย์นานาชาติของ CSN มีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายวัฒนธรรมและคอยให้บริการนักศึกษานานาชาติของวิทยาลัยในทุกๆด้านของประสบการณ์การเรียน

ทางวิทยาลัยจะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการเรียนที่วิทยาลัยหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาและโอนย้ายหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษาพันธมิตรของ CSN เพื่อเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี

แผนกนานาชาติมีบริการอันหลากหลายในด้านการรับเข้าเรียน การปฐมนิเทศ การลงทะเบียนเรียน ชั้นเรียนปูพื้น กิจกรรมการแนะนำเบื้องต้นต่างๆ กฎระเบียบการเข้าเมือง การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม ทางเลือกการโอนหน่วยกิต การฝึกอบรมหลังสำเร็จการศึกษา (OPT) และอีกมากมาย

นอกจากนี้ทาง CSN ยังมีบริการเพื่อความสำเร็จของนักศึกษามากมายสำหรับนักศึกษาของ CSN ทุกคน อาทิเช่น:

 • การกวดวิชาฟรี
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการเขียนฟรี
 • การให้คำปรึกษาด้านอาชีพฟรี
 • ความช่วยเหลือฟรีในด้านการบัญชี, ภาษา, ห้องทดลองคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ภายในวิทยาเขต

วิทยาลัย Southern Nevada ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักศึกษา, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน วิทยาเขตและศูนย์ต่างๆของ CSN ได้รับการปกป้องโดยแผนกบริการตำรวจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแผนกตำรวจที่ก่อตั้งและควบคุมดูแลโดย Nevada System of Higher Education เพื่อปกป้องคุ้มครองนักศึกษา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเพื่อให้นักศึกษามีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือ: การเรียนของนักศึกษา

ทางวิทยาลัยขอแนะนำให้นักศึกษาทุกคนติดตั้งแอพพลิเคชั่น MobileSAFETY ไว้บนโทรศัพท์ของตนเองเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญด้านความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงบริการความปลอดภัยในวิทยาเขตและข้อมูลการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลาสเวกัส

เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันหลายเมือง โดยส่วนใหญ่แล้วลาสเวกัสนับว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัย อย่างไรก็ตามนักศึกษาควรมีสติสนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัว, หลีกเลี่ยงซอยที่มืดในเวลากลางคืน, ไม่ควรปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ, หลีกเลี่ยงพื้นที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคยของเมืองในเวลากลางคืนและควรมีเพื่อนร่วมเดินทางหนึ่งหรือสองคน นักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเมืองพร้อมๆไปกับการระมัดระวังป้องกันและมีไหวพริบ

Show more +Show less -
279
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1767

 • $816
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?