พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

Colleges of Contra Costa

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Contra Costa ประกอบด้วย 3 วิทยาลัยชุมชนที่มีนักศึกษานานาชาติลงทะเบียนเรียนมากกว่า 600 คนจาก 60 ประเทศได้แก่:

 • วิทยาลัย Contra Costa
 • วิทยาลัย Diablo Valley
 • วิทยาลัย Los Medanos

ด้วยทำเลที่ตั้งในเขตพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโก วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญามากกว่า 125 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรอันหลากหลาย ทางวิทยาลัยจะรับประกันการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 29 แห่งจาก 32 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย อีกทั้งยังมีประวัติการโอนหน่วยกิตที่ดีเยี่ยมไปยังสถาบันการศึกษา 4 ปีของเอกชนในรัฐแคลิฟอร์เนียและไปยังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนแห่งอื่นๆในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้วิทยาลัย Diablo Valley ยังเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อการโอนหน่วยกิตไปยัง UC Berkeley สำหรับนักศึกษานานาชาติอีกด้วย โดยมีนักศึกษาโอนหน่วยกิตนานาชาติเกือบ 40% ที่ได้เข้าเรียนที่ UC Berkeley นับตั้งแต่ปี 2010 (นักศึกษามากกว่า 1,000 คน)

ด้วยขนาดชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 24 ถึง 30 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการเปิดกว้าง, เข้าถึงได้ง่ายและมุ่งมั่นในความสำเร็จของนักศึกษา รวมถึงบริการช่วยเหลือต่างๆ อย่างเช่นการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลและศูนย์โอนหน่วยกิตและอาชีพ นักศึกษานานาชาติสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางของการเรียน

ด้วยค่าเล่าเรียนต่อปีเพียงแค่ประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการเรียน 30 หน่วยกิตต่อปีทำให้วิทยาลัยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คุ้มค่าเงินที่สุดสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเรียนหลักสูตรโอนหน่วยกิต นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังมีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนดี รวมถึงทางเลือกการทำงานในวิทยาเขตที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเรียนและค่าครองชีพ โดยมีบริการที่พักอย่างเช่นอพาร์ทเม้นต์แบบส่วนตัวหรือพักรวมกันและโฮมสเตย์ที่มีความเป็นมิตรใกล้กับวิทยาลัย

ในช่วงนอกเวลาเรียน วิทยาลัยมีสโมสรและองค์กรมากกว่า 130 ประเภทให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้เขตพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโกยังมีกิจกรรมกลางแจ้งและบันเทิงต่างๆมากมายอีกด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

นักศึกษานานาชาติที่ได้รับเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 จะมีทางเลือกในการเรียนทางออนไลน์ขณะที่อยู่ในต่างประเทศสำหรับภาคเรียนแรกหรือเลื่อนเวลาการลงทะเบียนเรียนไปจนถึงเดือนมกราคมปี 2023 นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติที่โอนหน่วยกิตจากวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาสามารถลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ขณะที่พักอาศัยในประเทศได้ นักศึกษานานาชาติที่ปัจจุบันกำลังเรียนต้องรักษาสถานะการลงทะเบียนเรียนของตนเองไปตลอดหลักสูตรแม้ว่าจะเรียนจากนอกสหรัฐอเมริกาก็ตาม

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของวิทยาลัย Contra Costa จะได้รับการศึกษาที่ดีเยี่ยมในสาขาการเรียนของตนเองเพื่อช่วยให้สามารถโอนหน่วยกิตไปยังการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอกปัจจุบันหรือสาขาใหม่ คณาจารย์ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่สอน ไม่ใช่ทำการวิจัย ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยอาจารย์ไม่ใช่โดยนักศึกษาระดับบัณฑิต ด้วยวันเริ่มต้นการเรียน 5 รอบตลอดทั้งปี หลักสูตรจะรวมชั้นเรียนกวดวิชาและการให้คำปรึกษาด้านการเรียน ดังนั้นนักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าเส้นทางการเรียนที่เลือกเหมาะสมกับตนเอง

คณาจารย์ของทั้ง 3 วิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองเพื่อการเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้อย่างประสบผลสำเร็จตลอดชีวิต เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยก้าวทันการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม และได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือการเข้าสู่อาชีพการทำงาน

นักศึกษาต่างมีความเห็นตรงกันว่าอาจารย์ผู้สอนทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ, เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่าย อาจารย์ทุกท่านจะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ผ่านทางการสอนอันมีนวัตกรรมและการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน รวมถึงนอกเวลาเรียน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัยทั้ง 3 แห่งของวิทยาลัย Contra Costa มีทางเลือกหลักสูตรระดับปริญญามากมาย วิทยาลัยแต่ละแห่งมีการเปิดสอนหลักสูตรโอนหน่วยกิต AA-T และ AA-S ในสาขาเฉพาะทางต่างๆที่รับประกันว่านักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในกลุ่มของ California State University และ University of California ได้โดยตรง

วิทยาลัย Contra Costa (CCC)

CCC ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1949 ในเมือง San Pablo มีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 1,600 คน โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาและประกาศนียบัตรมากกว่า 120 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆอย่างเช่นหลักสูตรการพยาบาล, บริการยานยนต์และศิลปะการปรุงอาหาร

วิทยาลัย Los Medanos (LMC)

LMC ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1974 ในเมือง Pittsburg มีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 2,800 คน โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาและประกาศนียบัตรมากกว่า 100 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสาขาอาชีพเชิงเทคนิค อย่างเช่นวิศวกรรมศาสตร์, การสื่อสารศึกษา, การพัฒนาเด็ก, คณิตศาสตร์, การพยาบาล, เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือ, เทคโนโลยีกระบวนการ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนหลักสูตรเกียรตินิยม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับพันธมิตร 10 แห่ง อย่างเช่น UCLA

วิทยาลัย Diablo Valley (DVC)

DVC ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1949 เช่นกันที่เมือง Pleasant Hill โดยมีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 6,500 คน และมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาและประกาศนียบัตรมากกว่า 60 หลักสูตร หลายๆหลักสูตรมุ่งเน้นการสอนสาขาอาชีพในเชิงเทคนิค ซึ่งจะช่วยนักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ทักษะเป็นหลัก โดย DVC เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนที่ติดอันดับต้นๆของรัฐแคลิฟอร์เนีย (EDsmart)

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่หนึ่งในวิทยาลัยของวิทยาลัย Contra Costa จะต้องแสดงหลักฐานประวัติผลการเรียนของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนนสอบ SAT/ACT สำหรับการรับเข้าเรียน

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่ภาษาหลักไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยต้องได้คะแนนสอบขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้หรือเทียบเท่า:

 • TOEFL iBT – 61
 • IELTS Academic - 5.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 4.5
 • Duolingo English Test – 90
 • CAE – 160
 • iTEP Academic – 3.5
 • PTE Academic - 45
 • GTEC CBT – 1,100
 • EIKEN – 2A
 • TOEFL iTP (*สำหรับนักศึกษานานาชาติที่เรียนหนึ่ง/สองภาคเรียนที่วิทยาลัย)

นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นผลคะแนนสอบ TOEFL/IELTS โดยสำหรับหลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษของพันธมิตร นักศึกษาจะได้รับจดหมายรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขในกรณีที่สำเร็จการเรียนคุณวุฒิต่อไปนี้:

 • ศูนย์ภาษา ELS - ระดับ 109 (EAP)
 • Kaplan International – Kaplan Higher Intermediate (UPS)
 • หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษของ UC Davis – สำเร็จการเรียนหลักสูตร Community College Pathway Track ในระดับสูงสุดด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0 หรือสูงกว่า
 • ประกาศนียบัตร IEC@OCC Advanced B Level

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ค่าเล่าเรียน

นักศึกษาของวิทยาลัย Contra Costa จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยค่าเล่าเรียนที่ต่ำ โดยมีอัตราค่าเล่าเรียนประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งจะเป็นเส้นทางการเรียนที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงสำหรับการสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี โดยค่าเล่าเรียนนี้จะรวมค่ากวดวิชาและการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลฟรีแล้ว

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยทั้ง 3 แห่งมีทุนเรียนดีของตนเอง รวมถึงมีทุนการศึกษาจากภายนอกจากผู้บริจาค, องค์กรและมูลนิธิต่างๆ โดยทุนการศึกษาเหล่านี้จะเป็นความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่วิทยาลัย

ทุนเรียนดีส่วนใหญ่จะมีมูลค่าตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 เหรียญสหรัฐ โดยแต่ละทุนจะมีข้อกำหนดเฉพาะในด้านคุณสมบัติที่นักศึกษาต้องมีตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยอาจเป็นเกณฑ์อย่างเช่นเกรดเฉลี่ย, สาขาการเรียนและการมีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน

นักศึกษานานาชาติควรตรวจสอบทุนการศึกษาที่มีมอบให้ของแต่ละวิทยาลัย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

โอกาสการโอนหน่วยกิต

วิทยาลัย Contra Costa มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเองโดยการเปิดสอนหลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตไปยังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกา โดยมีการรับประกันการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่ม California State University และ University of California

นักศึกษาอเมริกันและนานาชาติมากกว่า 1,000 คนจากวิทยาลัยสามารถเรียนต่อและลงทะเบียนเรียนที่สถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงทั่วสหรัฐอเมริกา อย่างเช่น UCLA, UC Berkeley, UC Davis, UC San Diego, UC Irvine และ UC Santa Barbara โดย DVC เป็นวิทยาลัยโอนหน่วยกิตไปยัง UC Berkeley ระดับชั้นนำสำหรับนักศึกษานานาชาติ

วิทยาลัย Contra Costa มีเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลกมากกว่า 10,000 คนที่ได้โอนหน่วยกิตไปยังวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 4 ปีและสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจะได้รับความช่วยเหลือด้านอาชีพจากวิทยาลัย Contra Costa โดยมีความช่วยเหลืออย่างเช่นการแนะแนวอาชีพ, การแนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน, ความช่วยเหลือด้านการสมัครงานและความช่วยเหลือด้านการหางาน ทีมงานบริการด้านอาชีพมีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้ชุมชนนักศึกษาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง

Show more +Show less -
600
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Colleges of Contra Costa
At Colleges of Contra Costa
Colleges of Contra Costa Highlights
At Colleges of Contra Costa
At Colleges of Contra Costa
At Colleges of Contra Costa
At Colleges of Contra Costa
At Colleges of Contra Costa
At Colleges of Contra Costa
At Colleges of Contra Costa
At Colleges of Contra Costa
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1767

 • $816
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?