พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

Conestoga เป็นหนึ่งในวิทยาลัยโพลีเทคนิคระดับชั้นนำของประเทศแคนาดาที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนที่มุ่งเน้นอาชีพ, การฝึกอบรมและการวิจัยประยุกต์ที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับความสำเร็จ วิทยาลัย Conestoga ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 วิทยาลัยแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษามากกว่า 31,000 คนในแปดวิทยาเขต รวมไปถึงผู้เรียนนอกเวลาอีกกว่า 30,000 คน ซึ่งสมัครเรียนในหลักสูตรที่มีมากกว่า 230 สาขาวิทยาลัย Conestoga มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มากไปกว่านั้นยังมีสภาพแวดล้อมที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมต่อผู้เรียน

Conestoga เป็นชุมชนนานาชาติที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติจาก 80 ประเทศที่เรียนที่วิทยาลัย นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงหลักสูตรในหลากหลายระดับ ทั้งหลักสูตรในระดับอนุปริญญา, หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร, หลักสูตรระดับปริญญา, และหลักสูตรต่อยอด

Waterloo เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ ตั้งอยู่ใกล้กับ Torontoภูมิภาค Waterloo เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของเมืองหลวงแห่งเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่แสวงหาความก้าวหน้า ความทันสมัย และแนวความคิดใหม่ๆในการทำธุรกิจ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การขยายปรับปรุงคณะวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการใหม่ที่ได้มีการประกาศคือการขยายปรับปรุงหนึ่งในคณะวิชาที่เก่าแก่ที่สุดของ Conestoga ผ่านทางการสร้างวิทยาเขตใหม่ในใจกลางเมือง Kitchener โดยจะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยและพื้นที่การเรียนการสอนเฉพาะทางต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดแคลนบุคลากรในทักษะที่สำคัญต่างๆและดึงดูดผู้ที่มีความสามารถด้านงานสร้างสรรค์มาสู่ภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น

โดยรวมแล้วหลักสูตรในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของวิทยาลัย Conestoga จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากการลงทุนใหม่นี้ โดยจะมีการเปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติมในสาขาต่างๆอย่างเช่นการวาดภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหว, การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและอีกมากมาย

วิทยาเขตใหม่ใน Cambridge

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัย Conestoga ได้ซื้อที่ดินในเมืองเคมบริดจ์จำนวนสองแปลง ขนาด 250,000 ตารางฟุตและขนาด 41 เอเคอร์ มูลค่าสูงกว่า 33 ล้านดอลล่าร์แคนาดา โดยที่ดินทั้งสองแปลงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรด้านการเรียนรู้อันทันสมัย

การพัฒนาครั้งนี้เปรียบเสมือนหมุดหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่ให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

การวางผังพื้นที่สำหรับวิทยาเขตใหม่ได้เริ่มต้นแล้วและเปิดให้บริการแล้ววันนี้ นักศึกษาในหลักสูตรฝึกอาชีพประจำวิทยาเขต Waterloo, Kitchener, Cambridge และ Guelph จะมีโอกาสเข้าถึงอาคารเรียนแห่งใหม่นี้ได้เช่นกัน

วิทยาเขตแห่งใหม่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการลดความซ้ำซ้อนในการเรียนในแต่ละหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาสามารถเยี่ยมชมวิทยาเขตได้ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

Conestoga เป็นวิทยาลัยโปลีเทคนิคในระดับคุณภาพที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งใน Ontario วิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นให้การศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานและการวิจัย นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับความรู้ที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการทำงานในอนาคต

ครูผู้สอนของวิทยาลัยต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในสาขาวิชาของตน นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิดวิทยาลัย Conestoga เป็นสถาบันการศึกษาที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใน Ontario ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้วิทยาลัยและองค์กรทางธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างอิสระ

วิทยาลัย Conestoga มีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทางในหลายๆด้าน เช่นเดียวกับศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต Waterloo ศูนย์แห่งนี้มีส่วนช่วยให้นักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเล็กได้มีโอกาสเข้าถึงการทำงานในสถานการณ์จริง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ออกมาเป็นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย Conestoga เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 230 สาขา ให้ความสำคัญกับการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกเรียนทั้งในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา และระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงยังมีหลักสูตรฝึกงานเปิดสอนอีกหลายสาขา หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยต่างได้รับการยอมรับ และผ่านการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 230 หลักสูตร เช่นเดียวกันกับจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีมากกว่าวิทยาลัยอื่นๆในพื้นที่ Greater Toronto Area

หลักสูตรวิชาที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการเรียน ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต นอกจากนี้วิทยาลัย Conestoga ยังได้รับความร่วมมืออันดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในการต่อยอดความรู้ให้แก่ตนเอง คณะวิชาที่สำคัญประกอบไปด้วย:

 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิชาธุรกิจ
 • คณะวิชาบริการสังคมและชุมชน
 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คณะวิชาการโรงแรม, การท่องเที่ยวและศิลปะการปรุงอาหาร
 • คณะวิชาสหวิทยาการ
 • คณะวิชาช่างฝีมือและการฝึกหัด
 • คณะวิชาการพัฒนาบุคลากร

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้าเรียนในวิทยาลัย Conestoga มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำการสมัคร

นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยกำหนดดังต่อไปนี้:

 • หลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร: 6.0 IELTS (โดยไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 5.5), 80 TOEFL (ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์, หลักสูตรการบำบัดระบบทางเดินหายใจ, หลักสูตรการประชาสัมพันธ์, หลักสูตรโภชนาการ, และหลักสูตรวารสารศาสตร์)
 • หลักสูตรระดับปริญญา: 6.5 IELTS (โดยไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 6.0), 88 TOEFL (ครอบคลุมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์, หลักสูตรการบำบัดระบบทางเดินหายใจ, หลักสูตรการประชาสัมพันธ์, หลักสูตรโภชนาการ, และหลักสูตรวารสารศาสตร์)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต: 6.5 IELTS (โดยไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 6.0), 88 TOEFL (สำหรับหลักสูตร IT และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์อาจต้องมีคะแนนอื่นๆร่วมด้วย)

หากนักศึกษาคนใดมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด พวกเค้าสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ (English for Academic Studies (EAS))

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Conestoga เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางที่จัดสรรไว้สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารชั้นเลิศภายในร้านอาหารประจำวิทยาเขต ซึ่งเปิดให้บริการโดยนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีร้านหนังสือ ศูนย์เด็กเล็ก และพื้นที่นันทการ

หอพักของวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาเขต นักศึกษาจึงได้รับความสะดวกอำนวยความสะดวกทั้งในการเดินทางและการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งไปยังวิทยาเขต Doon and Cambridge รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆดังต่อไปนี้:

 • ห้องครัวพร้อมไมโครเวฟ
 • ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
 • ทีวีและช่องรายการเคเบิ้ล
 • โทรศัพท์และอินเตอร์เนตไร้สาย
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • พื้นที่อ่านหนังสือและพื้นที่ส่วนกลาง
 • เครื่องซักผ้า

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกีฬา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย Conestoga มุ่งหวังในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม เช่นเดียวกับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวิทยาเขต

มาตรการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย มีจุดมุ่งหวังในการ:

 • เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนและวิทยาลัย
 • ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชนรอบๆวิทยาลัย
 • ขยายขอบเขตความปลอดภัยส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการป้องกัน, การให้ความรู้ และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Conestoga ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวิทยาเขตและประสานงานกับตำรวจท้องที่ในกรณีฉุกเฉิน

สำนักงานด้านความปลอดภัยประจำวิทยาเขตทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกฏระเบียบด้านความปลอดภัยของวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของท้องถิ่น

Show more +Show less -
8000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Engineering Degrees at Conestoga College
Inspired Lives Conestoga Alumni Stories
At Conestoga College
At Conestoga College
At Conestoga College
Choose Conestoga College
At Conestoga College
Location
At Conestoga College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
Conestoga College Conestoga College
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Conestoga College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Conestoga College Conestoga College
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Conestoga College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม