พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

Conestoga เป็นหนึ่งในวิทยาลัยโปลีเทคนิคที่มีคุณภาพในแคนาดา และอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เติบโตเร็วที่สุดใน Ontario นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1967 วิทยาลัยแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษามากกว่า 23,000 คนในแปดวิทยาเขต รวมไปถึงผู้เรียนนอกเวลาอีกกว่า 30,000 คน ซึ่งสมัครเรียนในหลักสูตรที่มีมากกว่า 200 สาขาวิทยาลัย Conestoga มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มากไปกว่านั้นยังมีสภาพแวดล้อมที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมต่อผู้เรียน

Conestoga เป็นชุมชนนานาชาติที่เต็มไปด้วยความพิเศษ นักศึกษาต่างชาติมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกต่างเลือกเรียนที่นี่ นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงหลักสูตรในหลากหลายระดับ ทั้งหลักสูตรในระดับอนุปริญญา, หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร, หลักสูตรระดับปริญญา, และหลักสูตรต่อยอด

Waterloo เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ ตั้งอยู่ใกล้กับ Torontoภูมิภาค Waterloo เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของเมืองหลวงแห่งเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่แสวงหาความก้าวหน้า ความทันสมัย และแนวความคิดใหม่ๆในการทำธุรกิจ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Covid-19

ตามที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แพร่กระจายไปทั่วโลก วิทยาลัย Conestoga จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นอกจากนี้วิทยาลัย Conestoga ยังเน้นย้ำถึงความต่อเนื่องของการศึกษา ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็นสำคัญ

การพัฒนาใหม่ๆ

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัย Conestoga ได้ซื้อที่ดินในเมืองเคมบริดจ์จำนวนสองแปลง ขนาด 250,000 ตารางฟุตและขนาด 41 เอเคอร์ มูลค่าสูงกว่า 33 ล้านดอลล่าร์แคนาดา โดยที่ดินทั้งสองแปลงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรด้านการเรียนรู้อันทันสมัย

การพัฒนาครั้งนี้เปรียบเสมือนหมุดหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่ให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

วิทยาเขตแห่งใหม่มีกำหนดการเปิดใช้งานภายในเดือนกันยายน 2021 นักศึกษาในหลักสูตรฝึกอาชีพประจำวิทยาเขต Waterloo, Kitchener, Cambridge และ Guelph จะมีโอกาสเข้าถึงอาคารเรียนแห่งใหม่นี้ได้เช่นกัน

วิทยาเขตแห่งใหม่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการลดความซ้ำซ้อนในการเรียนในแต่ละหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

Conestoga เป็นวิทยาลัยโปลีเทคนิคในระดับคุณภาพที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งใน Ontario วิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นให้การศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานและการวิจัย นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับความรู้ที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการทำงานในอนาคต

ครูผู้สอนของวิทยาลัยต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในสาขาวิชาของตน นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิดวิทยาลัย Conestoga เป็นสถาบันการศึกษาที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใน Ontario ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้วิทยาลัยและองค์กรทางธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างอิสระ

วิทยาลัย Conestoga มีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทางในหลายๆด้าน เช่นเดียวกับศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต Waterloo ศูนย์แห่งนี้มีส่วนช่วยให้นักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเล็กได้มีโอกาสเข้าถึงการทำงานในสถานการณ์จริง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ออกมาเป็นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย Conestoga เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 200 สาขา ให้ความสำคัญกับการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกเรียนทั้งในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา และระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงยังมีหลักสูตรฝึกงานเปิดสอนอีกหลายสาขา หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยต่างได้รับการยอมรับ และผ่านการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 200 หลักสูตร เช่นเดียวกันกับจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีมากกว่าวิทยาลัยอื่นๆในพื้นที่ Greater Toronto Area

หลักสูตรวิชาที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการเรียน ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต นอกจากนี้วิทยาลัย Conestoga ยังได้รับความร่วมมืออันดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในการต่อยอดความรู้ให้แก่ตนเอง คณะวิชาที่สำคัญประกอบไปด้วย:

 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิชาธุรกิจ
 • คณะวิชาบริการสังคมและชุมชน
 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คณะวิชาการโรงแรม, การท่องเที่ยวและศิลปะการปรุงอาหาร
 • คณะวิชาสหวิทยาการ
 • คณะวิชาช่างฝีมือและการฝึกหัด
 • คณะวิชาการพัฒนาบุคลากร

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้าเรียนในวิทยาลัย Conestoga มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำการสมัคร

นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยกำหนดดังต่อไปนี้:

 • หลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร: 6.0 IELTS (โดยไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 5.5), 80 TOEFL (ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์, หลักสูตรการบำบัดระบบทางเดินหายใจ, หลักสูตรการประชาสัมพันธ์, หลักสูตรโภชนาการ, และหลักสูตรวารสารศาสตร์)
 • หลักสูตรระดับปริญญา: 6.5 IELTS (โดยไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 6.0), 88 TOEFL (ครอบคลุมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์, หลักสูตรการบำบัดระบบทางเดินหายใจ, หลักสูตรการประชาสัมพันธ์, หลักสูตรโภชนาการ, และหลักสูตรวารสารศาสตร์)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต: 6.5 IELTS (โดยไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 6.0), 88 TOEFL (สำหรับหลักสูตร IT และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์อาจต้องมีคะแนนอื่นๆร่วมด้วย)

หากนักศึกษาคนใดมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด พวกเค้าสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ (English for Academic Studies (EAS))

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Conestoga เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางที่จัดสรรไว้สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารชั้นเลิศภายในร้านอาหารประจำวิทยาเขต ซึ่งเปิดให้บริการโดยนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีร้านหนังสือ ศูนย์เด็กเล็ก และพื้นที่นันทการ

หอพักของวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาเขต นักศึกษาจึงได้รับความสะดวกอำนวยความสะดวกทั้งในการเดินทางและการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งไปยังวิทยาเขต Doon and Cambridge รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆดังต่อไปนี้:

 • ห้องครัวพร้อมไมโครเวฟ
 • ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
 • ทีวีและช่องรายการเคเบิ้ล
 • โทรศัพท์และอินเตอร์เนตไร้สาย
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • พื้นที่อ่านหนังสือและพื้นที่ส่วนกลาง
 • เครื่องซักผ้า

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกีฬา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย Conestoga มุ่งหวังในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม เช่นเดียวกับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวิทยาเขต

มาตรการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย มีจุดมุ่งหวังในการ:

 • เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนและวิทยาลัย
 • ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชนรอบๆวิทยาลัย
 • ขยายขอบเขตความปลอดภัยส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการป้องกัน, การให้ความรู้ และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Conestoga ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวิทยาเขตและประสานงานกับตำรวจท้องที่ในกรณีฉุกเฉิน

สำนักงานด้านความปลอดภัยประจำวิทยาเขตทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกฏระเบียบด้านความปลอดภัยของวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของท้องถิ่น

Show more +Show less -
3200
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Engineering Degrees at Conestoga College
Inspired Lives Conestoga Alumni Stories
At Conestoga College
At Conestoga College
At Conestoga College
At Conestoga College
At Conestoga College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1992

 • $805
  บ้านพัก
 • $814
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
Conestoga College Conestoga College
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Conestoga College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Conestoga College Conestoga College
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Conestoga College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์