text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ในเวลาไม่ถึง 3 ทศวรรษ CQUniversity Australia ได้พัฒนาจนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย พร้อมด้วยวิทยาเขตหลายแห่งในเมืองต่างๆทั่วประเทศ อย่างเช่นเมือง Brisbane, Melbourne, Rockhampton และ Sydney วิทยาเขตทุกแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก, บริการช่วยเหลือ, บริการที่พักและทำเลที่ตั้งใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียพร้อมๆไปกับการได้รับคุณวุฒิการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

CQUniversity Australia เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศออสเตรลียในด้านโอกาสการได้งานเต็มเวลาของผู้สำเร็จการศึกษาและเงินเดือนเริ่มต้น (Good Universities Guide 2021) อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS) และได้คะแนน 5 ดาวในด้านโอกาสการได้งาน, ความเป็นสากลและการสอน (ระบบให้คะแนนดาวประจำปี 2019 โดย QS) CQUniversity ได้คะแนนสูงกว่าระดับมาตรฐานโลกใน 22 หมวดการวิจัย (ERA 2018) มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในด้านนวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืนซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการได้รับสถานะ Changemaker Campus แห่งแรกของประเทศออสเตรเลียโดย Ashoka U และได้รับการยกย่องในฐานะมหาวิทยาลัยระดับท็อป 200 ของโลกในการจัดอันดับผลกระทบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2020 โดย Times Higher Education

CQUniversity เปิดสอนหลักสูตรใน 14 สาขาวิชา ตั้งแต่สาขาการบัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วิชาชีพสุขภาพ, การจัดการโครงการและวิทยาศาสตร์ ด้วยการมุ่งเน้นในด้านโอกาสการได้งาน ทางมหาวิทยาลัยได้ช่วยให้นักศึกษานานาชาติประมาณ 1,000 คนได้มีโอกาสฝึกงานนับตั้งแต่ปี 2015

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ดำเนินการสอน 100 เปอร์เซ็นต์ทางออนไลน์พร้อมๆไปกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนที่วิทยาเขตในประเทศออสเตรเลีย ทาง CQUniversity จะทำการลงทะเบียนให้นักศึกษาเรียนทางออนไลน์ก่อน จากนั้นจึงโอนย้ายการเรียนไปยังวิทยาเขตเมื่อมีการเปิดประเทศออสเตรเลีย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

เรียนภาษาอังกฤษฟรี

ในปี 2021 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรวิชาการจะมีสิทธิ์เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่เปิดสอนโดย CQUEnglish นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 10 สัปดาห์จะสามารถประหยัดเงิน ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ 4,150 เหรียญออสเตรเลีย หากเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 30 สัปดาห์ นักศึกษาจะสามารถประหยัดเงินได้รวม 12,450 เหรียญออสเตรเลีย อีกทั้งนักศึกษายังอาจมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับหลักสูตรวิชาการด้วย ซึ่งจะทำให้ประหยัดเงินได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์คุณภาพเยี่ยมและคอยสนับสนุนช่วยเหลือของ CQUEnglish ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่ได้รับคะแนนที่สูงจากนักศึกษาในการสำรวจ English Language Barometer (ELB) ประจำปี 2019-2020 จากผลการสำรวจ ELB ทาง CQUEnglish ได้คะแนนความพึงพอใจในด้านบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ 96.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาศูนย์การสอนภาษาอังกฤษของประเทศออสเตรเลียที่เข้าร่วมในการสำรวจนี้

เรียนทางออนไลน์กับผู้นำในอุตสาหกรรม

CQUniversity เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านการศึกษาทางไกลและทางออนไลน์ โดยมีประสบการณ์ 40 ปีในด้านการศึกษาทางไกล และ 25 ปีในด้านหลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนทางออนไลน์ในระหว่างที่ประเทศออสเตรเลียยังคงปิดประเทศ

อีกระดับของการเรียนทางออนไลน์

ด้วยความมุ่งมั่นในด้านนวัตกรรมการศึกษาทางออนไลน์ CQUniversity ได้พัฒนาการเรียนทางออนไลน์ไปอีกระดับด้วยแพลตฟอร์มการเรียน Be Different โดยหลักสูตร Be Different อย่างเช่น MBA (ความเป็นผู้นำ) จะเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูง, สามารถกำหนดตารางเรียนด้วยตนเอง, เข้าเรียนได้ทุกเวลาและมีค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่าหลักสูตรออนไลน์มาตรฐาน โดยมีค่าเล่าเรียนรวม 19,000 เหรียญออสเตรเลีย – น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนหลักสูตร MBA ทางออนไลน์ของประเทศออสเตรเลียทุกหลักสูตร

ส่วนลดสำหรับนักศึกษา

หากนักศึกษายอมรับข้อเสนอรับเข้าเรียนภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2021 (สำหรับเริ่มต้นการเรียนในภาคเรียนที่ 2) หรือวันที่ 8 ตุลาคม 2021 (สำหรับเริ่มต้นการเรียนในภาคเรียนที่ 3) นักศึกษาจะได้ส่วนลดค่าเล่าเรียน 1,000 เหรียญออสเตรเลีย ซึ่งส่วนลดนี้จะถูกนำไปหักออกจากค่าเล่าเรียนในภาคเรียนต่อไป โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทุกข้อในจดหมายรับเข้าเรียน

Show more +Show less -
video Bg

คุณภาพการสอน

CQUniversity ได้คะแนน 5 ดาวในด้านการสอนจากการให้คะแนนดาวโดย QS ในปี 2019 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการสอนอันมีนวัตกรรมและคณาจารย์ที่มีความสามารถสูงของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณาจารย์หลายท่านยังเป็นนักวิจัยที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการคิดค้นนวัตกรรมและรวมความรู้จากการวิจัยไว้ในการสอนในห้องเรียน รวมถึงในมหาวิทยาลัยและสังคมในวงกว้างด้วย ผลการสำรวจ Quality Indicators for Learning and Teaching (QILT) ประจำปี 2020 แสดงให้เห็นว่า CQUniversity มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การเรียนโดยรวมของนักศึกษา ผลการสำรวจนี้ตอกย้ำถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาของชุมชนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่มีนวัตกรรม, ความเชี่ยวชาญและทำงานอย่างหนักของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดนักศึกษา

CQUniversity Australia

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

บริการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

77 เปอร์เซ็นต์

73.1 เปอร์เซ็นต์

การพัฒนาทักษะด้านการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

84 เปอร์เซ็นต์

80.9 เปอร์เซ็นต์

การปรับปรุงทักษะด้านการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

80.4 เปอร์เซ็นต์

79.1 เปอร์เซ็นต์

บริการช่วยเหลือนักศึกษาหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

76.5 เปอร์เซ็นต์

74 เปอร์เซ็นต์

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

62.2 เปอร์เซ็นต์

60.8 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ CQUniversity ยังมีระบบ Learning and Teaching Framework เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข่าย Learning and Teaching Services (LTS) ให้บริการทรัพยากรต่างๆเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่คณาจารย์ก้าวทันข้อมูลและการเรียนการสอนใหม่ๆ

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและรับรองวิทยฐานะในประเทศออสเตรเลียและทั่วโลกผ่านทางระบบ Australian Qualifications Framework ซึ่งทำให้คุณวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาได้รับมีคุณภาพระดับโลก ด้วยประวัติผลงานอันดีเยี่ยมในด้านการสอนหลักสูตรและวิชาเรียนทางระบบออนไลน์ที่มีเทคโนโลยีสูงและยืดหยุ่น มหาวิทยาลัยจะช่วยให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนจากทุกหนแห่งทั่วโลกที่จะสามารถสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาและทักษะความรู้อันมีคุณภาพของประเทศออสเตรเลียเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

Show more +Show less -
video Bg

ทางเลือกด้านการเรียน

CQUniversity Australia แบ่งออกเป็นหลายคณะวิชา ซึ่งทุกคณะวิชาดำเนินการสอนหลักสูตรอันหลากหลายในขอบเขตสาขาความรู้ของตนเอง ตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาจนถึงหลักสูตรการวิจัยขั้นสูง

คณะวิชาธุรกิจและกฎหมาย

คณะวิชาธุรกิจและกฎหมาย: หลักสูตรของคณะวิชาได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานผ่านทางการฝึกงานในหลักสูตรอย่างเช่นปริญญาตรีการบัญชี, ปริญญาโทการบัญชีวิชาชีพ, ปริญญาตรีธุรกิจ, ปริญญาโทการจัดการธุรกิจ, ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย์, ปริญญาโทการจัดการสำหรับวิศวกรและปริญญาโทการจัดการโครงการ

คณะวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์

หลายๆหลักสูตรจะมอบประสบการณ์การทำงานและรวมการทำงานไว้ในหลักสูตรการเรียน อีกทั้งคณาจารย์ยังมีการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเองด้วย

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิชามีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยจำนวนนักศึกษา 5,000 คนในปัจจุบัน คณะวิชานี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและจะมอบทักษะการทำงานจริงด้วยการฝึกงานที่รวมไว้ในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปริญญาโทระบบสารสนเทศและปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิชาสุขภาพ, การแพทย์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิชาเปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้นอาชีพซึ่งดำเนินการสอนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับโลก อาทิเช่นคลินิกสุขภาพ, ห้องทดลองวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ออกกำลังกายและพื้นที่สำหรับการเกษตร ซึ่งทั้งหมดจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา

คณะวิชาการพยาบาล, การผดุงครรภ์และสังคมศาสตร์

คณะวิชาเป็นผู้นำในด้านหลักสูตรปริญญาตรีการพยาบาลและปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมในด้านประสบการณ์ทางวัฒนธรรมจากการเดินทางไปเรียนยังประเทศเนปาล, อินเดียและกัมพูชาผ่านทางโครงการ Short-term Mobility อีกด้วย

คณะวิชาการวิจัยระดับบัณฑิต

คณะวิชามีรูปแบบการดำเนินงานวิจัยที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน โดยมีความร่วมมือกันทำงานและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่ดีเยี่ยมและมุ่งเน้นการวิจัยประยุกต์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

Show more +Show less -
video Bg

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครจะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร โดยการสมัครเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรของ CQUniversity ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดด้านการเรียนและข้อกำหนดด้านความรู้ภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดด้านการเรียน

 • ประกาศนียบัตร: สำเร็จการเรียนระดับ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า
 • อนุปริญญา: สำเร็จการเรียนระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จคุณวุฒิ Australian Qualifications Framework (AQF) Certificate IV หรือเทียบเท่า
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี: สำเร็จการเรียนเทียบเท่าระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย ขณะที่คุณวุฒิหลักสูตรปูพื้นศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือคุณวุฒิ Australian Certificate IV ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน นอกจากนี้การสำเร็จการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร, อนุปริญญาหรืออนุปริญญาขั้นสูง (หรือเทียบเท่า) ก็ช่วยให้สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นในหลักสูตรที่ต้องการได้
 • หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี: สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยเทียบเท่าระดับผ่านเกณฑ์ของประเทศออสเตรเลียใน 2 ภาคเรียนสุดท้ายจากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ
 • การวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี: ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครและสมัครผ่านทาง iStart พร้อมด้วยการแสดงความจำนงในการเข้าเรียน
 • เงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะรายประเทศจะใช้สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญาและปริญญาตรี

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

CQUniversity Australia รับพิจารณาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใช้เพื่อให้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีการกำหนดผลคะแนนสอบ IELTS และ TOEFL สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ดังนี้

IELTS

 • ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา - 5.5 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.0)
 • หลักสูตรชั้นเรียนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี – 6.0 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5)
 • การวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี – 6.5 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0)

TOEFL

 • ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา - คะแนนรวม 65 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 15
 • หลักสูตรชั้นเรียนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี - คะแนนรวม 75 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 17
 • หลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี - คะแนนรวม 79 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 21

บางหลักสูตรมีข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับมาตรฐาน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
video Bg

สิ่งอำนวยความสะดวก

CQUniversity Australia มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย อาทิเช่น:

 • ศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัยระดับโลก 8 แห่ง
 • สถานที่เรียน, ห้องทดลอง, ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมสันทนาการอันทันสมัย
 • ระบบการสอนและความช่วยเหลือทางออนไลน์ที่ครอบคลุมหลากหลายอย่างเช่น Moodle และ Zoom
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในวิทยาเขต อาทิเช่นเขตพื้นที่ด้านวิศวกรรม, คลินิกสุขภาพสหเวช, โรงเรียนดนตรี, โรงเก็บเครื่องบิน, ห้องทดลองด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบสวนอุบัติเหตุทางการบินและภัตตาคารสำหรับการเรียนการสอน
 • สถานที่สำหรับการสวดมนต์และพิธีกรรมทางศาสนา
 • หอพักนักศึกษาในวิทยาเขตที่ Mackay และ Rockhampton

การเรียนทางออนไลน์

CQUniversity มีประวัติผลงานอันดีเยี่ยมในด้านการสอนหลักสูตรออนไลน์ภายในสภาพแวดล้อมอันมีนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับสูง โดยมีนักศึกษามากกว่า 17,000 คนที่เรียนทางออนไลน์ในช่วงปลายปี 2019 CQUniversity มีประวัติผลงานที่ดีเยี่ยมในการดำเนินการสอนหลักสูตรออนไลน์ในระบบการเรียนออนไลน์อันมีนวัตกรรมและทันสมัย โดยในช่วงปลายปี 2020 CQUni มีนักศึกษาประมาณ 19,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนทางออนไลน์ทั้งหลักสูตรหรือลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์ก่อนแล้วจึงมาเรียนที่วิทยาเขตหลังจากที่ออสเตรเลียเปิดประเทศอีกครั้ง

ข้อดีมากมายของการเรียนทางออนไลน์อย่างเช่น:

 • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นและสะดวกสบายของการเรียนจากที่บ้านของตนเอง, การปรับเปลี่ยนการเรียนได้ตามรูปแบบการใช้ชีวิตและสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนในตลอดเวลา
 • นักศึกษาจะสามารถก้าวทันแนวโน้มด้านดิจิทัล, เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ
 • การเรียนทางออนไลน์จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น, ระเบียบวินัยในตนเอง, ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้จ้างงานต้องการในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นนี้
 • นักศึกษาจะสามารถประหยัดค่าเดินทางและเวลา

ทรัพยากรห้องสมุดทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ประกอบด้วยหนังสืออิเล็คทรอนิกส์มากกว่า 500,000 เล่มและฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดได้เช่นเดียวกับการเรียนที่วิทยาเขต

ที่พักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาในวิทยาเขต 2 แห่งของมหาวิทยาลัยที่ Capricornia College Rockhampton และ Canefield College Mackay มีบริการที่พักราคาไม่แพงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อันเป็นมิตรที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตนักศึกษาได้

Show more +Show less -
video Bg

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือและทรัพยากรอันหลากหลายที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียนและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักศึกษา พร้อมด้วยการให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาใหม่เป็นการเฉพาะด้วย ผลการสำรวจ International Student Barometer (ISB) ประจำปี 2018 ในด้านประสบการณ์ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยระบุว่า:

 • 94 เปอร์เซ็นต์มีความพึงพอใจมากหรือพึงพอใจกับประสบการณ์เมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย
 • 92 เปอร์เซ็นต์มีความพึงพอใจมากหรือพึงพอใจกับบริการช่วยเหลือต่างๆ
 • 91 เปอร์เซ็นต์มีความพึงพอใจมากหรือพึงพอใจกับประสบการณ์การเรียน
 • 90 เปอร์เซ็นต์มีความพึงพอใจมากหรือพึงพอใจกับประสบการณ์การพักอาศัย

ทีมงานช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยและในประเทศออสเตรเลีย โดยมีความช่วยเหลือในด้าน:

 • ที่พัก
 • การลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ
 • การสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของวีซ่านักศึกษา
 • นโยบายและมาตรการต่างๆ
 • การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียน

ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ

ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการที่มีในทุกวิทยาเขตของ CQUniversity มีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมอันเป็นมิตรและสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษา โดยมีบริการด้านสวัสดิการ อาทิเช่น:

 • การให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับและการแนะนำบริการเฉพาะด้าน
 • การเป็นตัวแทนนักศึกษา
 • บริการด้านทรัพย์สินของนักศึกษา
 • โครงการพี่เลี้ยงนักศึกษา และความเป็นผู้นำ
 • บริการเพื่อผู้พิการ
 • บริการด้านศาสนา

CQUniversity ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาและมีบุคลากรด้านความปลอดภัยเตรียมพร้อมให้บริการ รวมถึงมีมาตรการเพิ่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งวิทยาเขตด้วย

ความช่วยเหลือด้านวิชาการ

ทีมงานช่วยเหลือด้านการเรียนของ CQUniversity Australia จะทำงานร่วมกับคณาจารย์ในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบช่วยเหลือด้านการเรียนที่ครอบคลุมอยู่ทั่วทุกวิทยาเขต

ทีมงานอันเป็นมิตรและมีประสบการณ์สูงของศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาการ (ALC) มีความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวและทางออนไลน์ผ่านทางกิจกรรมเวิร์คช็อป, การตรวจงานประจำวิชา, การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวและอีกมากมาย นอกจากนี้ศูนย์ ALC ยังมีทรัพยากรความรู้ในบางสาขาความรู้ด้วย อย่างเช่นการสื่อสารเชิงวิชาการ, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

Show more +Show less -
5348
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
801st  / 1250
English at CQUniversity
Rockhampton Campus Building
Student Life of Sara Manka
CQU Students
CQUniversity – Student Life of Haiqing Ma
CQUniversity - Student Life of Bui Lan Huong
Student Life of Kaixiang Zhu
Student Life of Rag
This is Thu’s story
This is Ruben
CQUniversity – Student Life of Baljinnyam Davaajav (Bella)
Melbourne Victoria 120 Spencer Street
Sydney New South Wales 400 Kent Street
North Rockhampton Queensland Bruce Highway
Brisbane Queensland 160 Ann Street
Mackay Queensland 151-171 Boundary Road
Noosaville Queensland 90 Goodchap Street
Bundaberg Queensland 6 University Drive
Gladstone Queensland 613 Bryan Jordan Drive
Townsville Queensland 538 Flinders Street
Cairns Queensland Corner Abbott and Shields Streets
Wayville South Australia 44 Greenhill Road
Perth Western Australia 10 William Street
CQUniversity as Australia?s largest regional university with a proud and rich history dating back to 1889. It has been on a phenomenal trajectory in recent years and its remarkable growth in student numbers, new courses, new campuses, infrastructure and reputation has seen it emerge as one of Australia?s truly great universities. The University is committed to learning, seeing its role as enabling students to be what they want to be.

Students can study with Australia?s largest regional university and enjoy the confidence of knowing they have chosen a world-class education. CQUniversity offers students the choice to study what, where and how they like because it is focused on helping students be what they want to be. With over 100 different degrees to choose from, it offers some of the best mixes of theoretical and practical learning across any of the Australian universities whether students choose to study by online study or on-campus. The University runs programs in a wide range of disciplines.

CQUniversity has many locations, each with its own lively character and range of facilities and services as well as program and course offerings. The University has 16 campuses including newly merged regional Queensland campuses in Gladstone, Emerald, Mackay and Rockhampton along with existing campuses in Adelaide, Bundaberg, Brisbane, Cairns, Gladstone, Mackay, Melbourne, Perth, Rockhampton, Noosa, Sydney and Townsville.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_222234_320px.jpg CQUniversity Australia https://www.idp.com/thailand/universities/cquniversity-australia/iid-au-00433/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2451

 • $1019
  บ้านพัก
 • $897
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.5
คุณภาพการสอน
3.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
2.8
การจัดอันดับโลก
CQUniversity Australia CQUniversity Australia
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
CQUniversity Australia - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
CQUniversity Australia CQUniversity Australia
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
CQUniversity Australia - by, 2020-01-07
1.0/ 5 stars
CQUniversity Australia CQUniversity Australia
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
CQUniversity Australia - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars
CQUniversity Australia CQUniversity Australia
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
CQUniversity Australia - by, 2020-02-03
4.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

CQUniversity Australia CQUniversity Australia
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
CQUniversity Australia - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
CQUniversity Australia CQUniversity Australia
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
CQUniversity Australia - by, 2020-01-07
1.0/ 5 stars
CQUniversity Australia CQUniversity Australia
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
CQUniversity Australia - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars
CQUniversity Australia CQUniversity Australia
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
CQUniversity Australia - by, 2020-02-03
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์