พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Curtin (CC) ซึ่งก่อตั้งขี้นในปี 2000 เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Curtin (CU) นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับอนุปริญญาจะได้รับประกันการได้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากมายที่มีการเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย Curtin

วิทยาลัย Curtin ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Perth ประมาณ 6 กิโลเมตรในรัฐ Western Australia ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของทวีปและมีแนวชายฝั่งทะเลที่ยาวถึง 10,000 กิโลเมตร รวมถึงแนวปะการังชายฝั่งที่อยู่ห่างจากตอนเหนือของเมือง Perth เพียง 2 ชั่วโมง พร้อมด้วยหาดทรายสีขาวอันเงียบสงบและแนวปะการังที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเพียงไม่กี่เมตร

Perth เป็นเมืองหลวงของรัฐ Western Australia และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเติบโตด้านประชากรและเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดของประเทศออสเตรเลีย Perth เป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัย พร้อมด้วยวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายและค่าครองชีพที่ต่ำกว่าเมืองหลวงของรัฐอื่นๆในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติ อีกทั้ง Perth ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลกในอันดับต้นๆอย่างต่อเนื่องด้วย

วิทยาลัย Curtin ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Curtin ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ตลอดระยะเวลาของการเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมในงานกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสโมสรและชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย Curtin เป็นสถาบันสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลักสำหรับมหาวิทยาลัยพร้อมทางเลือกหลักสูตรอันหลากหลาย คุณวุฒิอนุปริญญาของวิทยาลัย Curtin ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเท่าการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีปีแรกจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อชั้นปีที่สองของหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Curtin ได้โดยตรง

ทางวิทยาลัยมีทางเลือกหลักสูตรแบบเร่งรัดและมีการรับเข้าเรียน 3 รอบต่อปีการศึกษาซึ่งจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นสำหรับนักศึกษา วิทยาลัย Curtin ได้ช่วยให้นักศึกษามากกว่า 20,000 คนบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเองที่มหาวิทยาลัย Curtin วิทยาลัย Curtin จะช่วยให้การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยมีความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทางวิทยาลัย Curtin มีมาตรการรับมือกับการระบาดของ Covid-19ทั่วโลกด้วยแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างรอบคอบเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัยทั้งในและนอกวิทยาเขต สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของวิทยาลัยเปิดให้บริการด้วยการดำเนินมาตรการความปลอดภัยที่ชัดเจนและเข้มงวด รวมถึงมีการรักษาระยะห่างทางสังคมทั่วทุกพื้นที่ในวิทยาเขต ในปีการศึกษานี้ หลายๆหลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การเรียนการสอนในรูปแบบวิทยาเขตดิจิทัล โดยมีหลายๆวิชาเรียนที่ดำเนินการสอนทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางสามารถเรียนจากทางไกลได้ ทางวิทยาลัยและคณาจารย์มีความมุ่งมั่นในการปรับตัวเข้ากับความท้าทายในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในช่วงเวลานี้ นักศึกษานานาชาติสามารถมั่นใจได้ว่าทางวิทยาลัยให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของนักศึกษา พร้อมด้วยบริการช่วยเหลือต่างๆที่เหมาะสมคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Curtin ตอกย้ำชื่อเสียงของวิทยาลัยด้วยการสอนที่มีคุณภาพสูงสุด นับตั้งแต่ก่อตั้งทางวิทยาลัยได้ช่วยให้นักศึกษามากกว่า 20,000 คนได้บรรลุเป้าหมายด้านการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Curtin พร้อมๆไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นประโยชน์และไม่แบ่งแยกผู้คนสำหรับนักศึกษาทุกคน

วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ 6 หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดยทีมคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและประสบการณ์อันหลากหลาย หลายๆท่านได้ผ่านการเรียนและดำเนินการสอนในระดับนานาชาติมาแล้ว นักศึกษาของวิทยาลัย Curtin จะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและสภาพแวดล้อมการเรียนที่ได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีเวลาปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย Curtin ได้คะแนน 5 ดาวใน 5 หัวข้อจากการจัดอันดับโดย Good Universities Guide ประจำปี 2020 และเป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลียจากการจัดอันดับในด้านอัตราการได้งานเต็มเวลา, คุณวุฒิของคณาจารย์, เงินเดือนเริ่มต้นและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

วิทยาลัย Curtin มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนผ่านทางระบบดิจิทัลที่มีการพัฒนาล่าสุด นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการสอนที่มีคุณภาพระดับชั้นนำของวิทยาลัยได้จากทุกที่ทั่วโลก และสามารถได้รับทราบผลการประเมินงานประจำวิชาจากอาจารย์ผู้สอนได้ รวมถึงได้รับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลอีกด้วย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยมีดังนี้:

 • อนุปริญญาสาขาพาณิชยศาสตร์
 • อนุปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • อนุปริญญาสาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 • อนุปริญญาสาขาศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • อนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สมัครที่สำเร็จการเรียนระดับ Year 12 หรือเทียบเท่าจะได้เรียนในหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่สอง ซึ่งประกอบด้วยการเรียน 8 วิชาระดับมหาวิทยาลัย โดยจะใช้เวลาเรียน 2 ถึง 3 ภาคเรียนและจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่สองของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Curtin ได้โดยตรงหลังจากเรียนจบหลักสูตร

นักศึกษามีทางเลือกหลักสูตรอันหลากหลายให้เลือกเรียนขึ้นอยู่กับหลักสูตรอนุปริญญาที่เลือกสมัคร ผู้สมัครที่สำเร็จการเรียนเพียงแค่ระดับ Year 11 จะเริ่มต้นการเรียนระดับอนุปริญญาในขั้นที่หนึ่ง โดยประกอบด้วยการเรียน 8 วิชาระดับเตรียมมหาวิทยาลัยภายในเวลา 2 ถึง 3 ภาคเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การสำเร็จการเรียนระดับ Year 12 หลังจากนั้นจึงเรียนหลักสูตรอนุปริญญาของตนเองในขั้นที่สองและเข้าเรียนต่อชั้นปีที่สองของหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันสำหรับนักศึกษานานาชาติคือหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับสูงกว่าปริญญาตรี (PPP – Postgraduate Preparation Program) ซึ่งจะรับประกันการได้เข้าเรียนในชั้นปีแรกของหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Curtin นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ยังสามารถพัฒนาทักษะที่ถ่ายโอนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียนต่อและอาชีพการทำงานในอนาคต

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิทยาลัย Curtin จะมอบทางเลือกเส้นทางการเรียนเพื่อการสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาลัยขอเชิญชวนให้นักศึกษาจากพื้นฐานคุณสมบัติด้านการเรียนอันหลากหลายและจากประเทศต่างๆสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย โดยมีข้อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในด้านการเรียนและภาษาอังกฤษที่แยกจากกันสำหรับการเรียนในขั้นที่หนึ่งและสอง ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อการได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่หนึ่ง ผู้สมัครต้องผ่านการเรียน 4 วิชาเรียนที่ระดับ General Certificate of Education (GCE) O-Level ด้วยเกรด D หรือสูงกว่า หรือสำเร็จการเรียนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) Year 1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 18 คะแนน

สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่สอง ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนวิชามาตรฐาน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรอนุปริญญาที่เลือกเรียน) ไม่ว่าจะเป็นการได้ 2 คะแนนจาก 2 วิชาเรียนระดับ GCE A-Level หรือ 3 คะแนนจาก 3 วิชาเรียนระดับ GCE A-Level ซึ่งทั้งสองกรณีสามารถใช้การรวมคะแนน 2 วิชาเรียนระดับ AS-Level เป็น 1 คะแนนได้ สำหรับการใช้คุณวุฒิ IB ผู้สมัครต้องได้คะแนน 20 หรือ 22 คะแนนจาก 6 วิชาเรียนระดับ IB ที่ทำการสอบในครั้งเดียวกัน

ผู้สมัครนานาชาติอาจไม่ได้ใช้ระบบการประเมินผลทั้ง 2 ระบบนี้ ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยจึงมีเว็บไซต์ที่แสดงรายชื่อระดับเกรดเทียบเท่ารายประเทศที่ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนจะสามารถดูข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครเรียน โดยข้อกำหนดต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการพิจารณาของทีมงานรับเข้าเรียนของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดการเข้าเรียนเพิ่มเติมในด้านคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสำหรับการรับเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่หนึ่ง ผู้สมัครต้องมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนนรวม IELTS academic 5.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.0

สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่สอง ผู้สมัครต้องมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนนรวม 5.5 โดยได้คะแนนขั้นต่ำ 5.5 ในทุกหมวดการสอบขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียน อย่างไรก็ตามยังมีสถาบันประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับอีกหลายราย ซึ่งสามารถดูรายการเปรียบเทียบได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ปัจจุบันทางวิทยาลัย Curtin ยอมรับพิจารณาผลสอบทางออนไลน์

Show more +Show less -
ค่าเล่าเรียนและเงินทุน

ค่าเล่าเรียนและเงินทุน

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติในปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับตามหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่หนึ่งอยู่ที่ 25,000 เหรียญออสเตรเลีย ซึ่งเท่ากับ 3,125 เหรียญออสเตรเลียต่อวิชาเรียน หรือ 12,500 เหรียญออสเตรเลียต่อภาคเรียน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่สองจะแตกต่างกันตามหลักสูตร โดยจะอยู่ระหว่าง 29,500 ถึง 38,000 เหรียญออสเตรเลียสำหรับทั้งหลักสูตร ดูอัตราค่าเล่าเรียนเฉพาะของหลักสูตรได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับสูงกว่าปริญญาตรี (PPP) และหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาพาณิชยศาสตร์มีอัตราค่าเล่าเรียนที่ 13,200 เหรียญออสเตรเลียและ 14,900 เหรียญออสเตรเลียตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรจำเป็นสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Curtin

นอกจากนี้ยังมีค่าลงทะเบียนเรียน 150 ถึง 200 เหรียญออสเตรเลียขึ้นอยู่กับหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับอนุปริญญาที่เลือกเรียน และค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) ต่อปี 609 เหรียญออสเตรเลียสำหรับนักศึกษานานาชาติ ทีมงานบริการช่วยเหลือทางการเงินของวิทยาลัย Curtin สามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านการเงินต่างๆ อย่างเช่นข้อกำหนดวีซ่า, ที่พักและค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน

ทางวิทยาลัย Curtin มีทุนเรียนดีหลายทุนมอบให้กับนักศึกษานานาชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตามผลการพิจารณาของทีมงานรับเข้าเรียนของวิทยาลัย โดยเป็นทุนที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ส่วนลดค่าเล่าเรียนปีแรก 10 เปอร์เซ็นต์จนถึงเงินช่วยเหลือครั้งเดียวมูลค่า 6,295 และสามารถนำไปใช้เพื่อปรับลดค่าเล่าเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาครอบครัว Navitas หลายทุนมอบให้กับผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเดียวกันหลายคนที่เรียนพร้อมกันที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

วิทยาลัย Curtin มีทุนการศึกษาหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับอนุปริญญาสำหรับนักศึกษานานาชาติทุกคน ซึ่งจะเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน 12.5 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่สอง ขณะที่มหาวิทยาลัย Curtin จะมอบส่วนลด 12.5 เปอร์เซ็นต์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย Curtin ทุกคนที่ได้คะแนน CWA 65 เปอร์เซ็นต์จากการเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นที่สอง

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาของวิทยาลัยจะสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดได้เหมือนกับนักศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขต Perth

วิทยาเขต Curtin มีสภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก, ปลอดภัยและไม่แบ่งแยกผู้คน นักศึกษาจะพบว่ามีทุกอย่างที่ต้องการเพื่อความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและการเรียนภายในระยะทางเดินสั้นๆ ภายในวิทยาเขตมีห้องคอมพิวเตอร์, พื้นที่การเรียน, ร้านหนังสือนักศึกษาและห้องสมุดหลายชั้นเพื่อรองรับความต้องการด้านการเรียนของประชากรนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่องานบริการอื่นๆ อาทิเช่นบริการธนาคารเต็มรูปแบบ, ศูนย์การแพทย์และศูนย์ดูแลเด็กสำหรับผู้ที่ต้องเรียนไปพร้อมๆกับการสร้างครอบครัว ภายในวิทยาเขตมีร้านอาหารให้บริการอย่างน้อย 11 ร้าน รวมถึงบาร์และสถานที่แสดงดนตรีสด และหอศิลปะระดับโลกที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัย Curtin

ภายในวิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬามากมาย พร้อมด้วยโรงยิมอันทันสมัยและศูนย์ฟิตเนสที่เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของสโมสรและชมรมกีฬาต่างๆของมหาวิทยาลัย Curtin นักศึกษาของวิทยาลัย Curtin จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาตั้งแต่วันแรก นักศึกษาจะได้มีโอกาสพบปะผู้คนใหม่ๆและสร้างมิตรภาพใหม่นอกห้องเรียน ประชากรนักศึกษาของวิทยาลัย Curtin มีความหลากหลายทั้งในด้านคุณลักษณะและวัฒนธรรม นักศึกษาของทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะสามารถใช้บริการด้านศาสนาได้ฟรีและเป็นความลับ โดยมีอนุศาสนาจารย์จากหลากหลายศาสนาและกลุ่มความเชื่อเข้ามาทำกิจกรรมในวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง

Show more +Show less -
1248
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at Curtin College
Join us at Curtin College
Join us at Curtin College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2459

 • $1028
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $395
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์