พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยดีกิ้น (DC) ตั้งอยู่ในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดีกิ้น นักศึกษามากกว่า 22,000 คนสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่ตนเองสนใจได้อย่างราบรื่น เช่นเดียวกับผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาจำนวนกว่า 70% สามารถต่อยอดการศีกษาของตนเองได้ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

วิทยาลัยดีกิ้น (DC) ตั้งอยู่ในรัฐวิคตอเรีย ซึ่งเป็นรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น ทางหลวง Great Ocean Road ทางหลวงสายสำคัญที่เชื่อมต่อย่านตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิทยาเขตทั้งสามแห่งของวิทยาลัยตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยดีกิ้น ประกอบไปด้วยวิทยาเขต Melbourne Burwood และวิทยาเขตอีกสองแห่งในเมือง Geelong ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์นเป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร สามารถสัญจรได้ทั้งทางรถไฟและรถยนต์โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง

ด้วยสภาพแวดล้อมที่อัดแน่นไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร, บาร์, ชายหาด, และย่านศิลปะ มีส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองชายฝั่งทะเลทั้งสองแห่งได้เป็นอย่างดี เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรม และได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมไปถึงยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงกาแฟของโลกด้วยเช่นกัน

นักศึกษามากกว่า 3,000 คนจากออสเตรเลียและต่างประเทศล้วนสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยดีกิ้น โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติสูงถึง 60%วิทยาลัยดีกิ้นเป็นเสมือนจุดหมายสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยดีกิ้น หลักสูตรระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยดีกิ้นเทียบเท่ากับการเรียนชั้นปีที่หนึ่งในระดับปริญญาตรี นั่นหมายความว่า ภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อชั้นปีที่สองในระดับปริญญาตรีได้ทันที นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Fast track ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกระยะเวลาในการเรียนได้อย่างยืดหยุ่นหลักสูตรระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยดีกิ้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาของวิทยาลัยดีกิ้นได้ประโยชน์จากการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ห้องเรียน, อุปกรณ์กีฬา, ชมรมและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยดีกิ้น นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร pathway programs ที่เป็นเสมือนตัวช่วยในการปรับตัวให้แก่นักศึกษาต่างชาติ สำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตในต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

Show more +Show less -
เหตุผลที่ต้องเลือกดีกิ้น

เหตุผลที่ต้องเลือกดีกิ้น

วิทยาลัยดีกิ้นเสริมสร้างทักษะความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาให้แก่นักศึกษา ควบคู่ไปกับทางเลือกในด้านการเรียนที่ดึงดูดให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถและเพิ่มความโดดเด่นให้แก่ตนเอง

วันเริ่มต้นเรียนที่หลากหลาย

นักศึกษาสามารถเลือกวันเริ่มต้นในการเรียนได้อย่างยืดหยุ่น โดยวิทยาลัยดีกิ้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถวางแผนและกำหนดวันเริ่มต้นเรียนได้ 3 ช่วงต่อปี

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตทั้งสามแห่งของวิทยาลัยตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยดีกิ้น นักศึกษาจึงสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย

สภาพแวดล้อมในการเรียน

วิทยาลัยดีกิ้นจัดเตรียมบริการและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหวัง เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างราบรื่น

Fast-track options

เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร Fast-track ช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ภายในระยะเวลาเพียงแปดเดือน

ชั้นเรียนขนาดเล็ก

วิทยาลัยดีกิ้นให้ความสำคัญกับการออกแบบห้องเรียนให้มีขนาดเล็ก สามารถรองรับนักศึกษาได้ไม่เกิน 30 คน นักศึกษาจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึง เช่นเดียวกับการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย

Show more +Show less -
วิทยาเขต

วิทยาเขต

วิทยาลัยดีกิ้นประกอบไปด้วย3 วิทยาเขตหลักในออสเตรเลีย ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยดีกิ้นรัฐวิคตอเรีย วิทยาเขตทั้งสามแห่งมีดังนี้:

Melbourne Burwood

วิทยาเขต Melbourne Burwood เป็นวิทยาเขตขนาดใหญ่ที่สุดของวิทยาลัยดีกิ้น แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวและบรรยากาศอันผ่อนคลายของธรรมชาติวิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 16 กิโลเมตร เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษากว่า 26,000 คน และเจ้าหน้าที่อีกกว่า 1,500 คน ภายในวิทยาเขตประกอบไปด้วยอาคารเรียนที่มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม ควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย

Waterfront

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของ Geelong ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่โอบล้อมไปด้วยความสวยงามของ Corio Bay, และชายฝั่ง Victorian Surf Coast ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนอกจากความสวยงามของทำเลที่ตั้ง บรรยากาศภายในวิทยาเขต Waterfront ยังโดดเด่นไปด้วยห้องเรียน, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์ ที่ต่างได้รับการออกแบบไว้อย่างทันสมัย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไว้อย่างลงตัว

Waurn Ponds

วิทยาเขต Waurn Ponds ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ Geelong เพียบพร้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามของชายหาดและทางหลวง Great Ocean Roadวิทยาเขตแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ Geelong Technology Precinct ซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกอบรมด้านวิศวกรรม และวิทยาลัยการแพทย์ดีกิ้น (Deakin Medical School) ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตในต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย:

หลักสูตรปูพื้นฐาน

หลักสูตรปูพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดีกิ้นจึงส่งเสริมให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ Year 11 ตามหลักสูตรของออสเตรเลีย ได้สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนี้

เนื้อหาหลักสูตรมีทั้งแบบมาตรฐานและแบบเสริมทักษะ โดยในแบบมาตรฐานประกอบไปด้วย 8 วิชา: 4 กลุ่มวิชาหลักและ 4 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม เช่นเดียวกับหลักสูตรในแบบเสริมทักษะ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชาหลัก โดยมีหนึ่งในนั้นถูกเลือกจาก 2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

อนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ Year 12 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจ สาขาการพาณิชย์ สาขาการสื่อสาร สาขาการจัดการก่อสร้าง สาขาการออกแบบ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนต์ สาขาโทรทัศน์และแอนิเมชั่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาศาสตร์ ทุกหลักสูตรสามารถต่อยอดความรู้ในสาขาเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยดีกิ้นได้ต่อไป

Masters qualifying program

Masters qualifying program (ธุรกิจและกฎหมาย) เป็นหลักสูตรทางเลือกในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยดีกิ้น เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาธุรกิจและกฎหมาย ให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยดีกิ้นและ Deakin University's English Language Institute (DUELI)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทั่วไปที่ไม่นับเป็นวุฒิการศึกษา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนี้ได้อย่างเปิดกว้าง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ก่อนได้รับการพิจารณาเข้าเรียนในวิทยาลัยดีกิ้น นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรปูพื้นฐาน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ Australian Year 11 สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐานของวิทยาลัยดีกิ้นได้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆได้จากทางวิทยาลัย

อนุปริญญา

สำหรับการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอนุปริญญา นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ Year 12 และหากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ Australian Year 12 ควบคู่ไปกับวิชาเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์

Masters qualifying program

สำหรับการสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่าระดับ post-year 12) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยดีกิ้นเปิดสอนเนื้อหาวิชาในรูปแบบภาษาอังกฤษ นักศึกษาต่างชาติจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด โดยต้องยื่นคะแนนสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS รวมไปถึงคะแนนสอบอื่นๆ ตามที่ทางลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางวิทยาลัย

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้การใช้ชีวิตภายในวิทยาลัยของนักศึกษาเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ความช่วยเหลือด้านวิชาการ

ที่ปรึกษาด้านวิชาการและผู้ดูแลหลักสูตรทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะในแต่ละรายวิชา

การให้คำปรึกษา

นักศึกษาจากวิทยาเขต Burwood และ Geelong สามารถเข้ารับคำปรึกษาในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดกว้าง อาทิเช่น เรื่องส่วนตัว, เรื่องที่พัก, ปัญหาครอบครัว, ภาวะคิดถึงบ้าน, และเรื่องอื่นๆที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต

บริการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความพิการ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความพิการ - The Disability Resource Centre (DRC) มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความพิการและมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตภายในวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ของ DRC สามารถให้คำแนะนำและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

บริการด้านการแพทย

นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการด้านการแพทย์ได้จากศูนย์การแพทย์ประจำวิทยาเขตทั้งสามแห่ง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่มีประสบการณ์พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างครอบคลุม

Show more +Show less -
ที่พัก

ที่พัก

นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกที่พักอาศัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต ทางวิทยาลัยขอแนะนำว่านักศึกษาควรเลือกรูปแบบที่พักทันทีที่ทราบว่าตนเองได้เข้าเรียนในวิทยาเขตใด และต้องคำนึงถึงสถานที่ งบประมาณ และรูปแบบการพักอาศัยที่เหมาะสมกับตนเอง

ที่พักภายในวิทยาเขต

การพักอาศัยภายในหอพักของวิทยาลัยช่วยให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง การเข้าสังคม รวมไปถึงการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้อย่างหลากหลายหอพักของวิทยาลัยตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตทั้งสามแห่งของดีกิ้น - Melbourne Burwood, Geelong Waterfront และ Geelong Waurn Ponds โดยหอพักแต่ละแห่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครบครัน เช่นเดียวกับระบบอินเตอร์เนตไร้สายที่ครอบคลุมทั่วบริเวณของวิทยาลัย

ที่พักนอกวิทยาเขต

International House - มีเฉพาะในวิทยาเขต Melbourne Burwood

International House ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขต Melbourne Burwood นักศึกษาสามารถใช้เวลาเดินเท้าเพียงห้านาที สถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนหอพักในฝันของใครหลายๆคน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและปลอดภัย มาพร้อมกับห้องพักทั้งในรูปแบบบ้านและอพาร์ตเม้นท์ ช่วยให้การพักอาศัยใน International House ตอบโจทย์ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

โฮมสเตย์

โฮมสเตย์เป็นรูปแบบการพักอาศัยที่เหมาะสำหรับครอบครัว, คู่รัก หรือพักคนเดียว การพักอาศัยในรูปแบบนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาต่างชาติที่เพิ่งมาศึกษาที่เมลเบิร์นเป็นครั้งแรก ถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ควบคู่การศึกษาวัฒนธรรมของออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการพักอาศัยแบบแชร์ห้องพัก ที่แต่ละห้องได้รับการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างครบครัน นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Student Life Housing Service

Show more +Show less -
2105
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Deakin College
Join us at Deakin College
At Deakin College
Join us at Deakin College
At Deakin College
Join us at Deakin College
At Deakin College
Join us at Deakin College
At Deakin College
Join us at Deakin College
At Deakin College
Join us at Deakin College
At Deakin College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2470

 • $1039
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $395
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
เรียนต่อป.ตรี - โท ที่ The University of Queensland มหาวิทยาลัย อันดับ 5 ในออสเตรเลีย

ฟรี Info Session ออนไลน์ เรียนต่อป.ตรี - โท ที่ The University of Queensland มหาวิทยาลัย อันดับ 5 ในออสเตรเลีย ทุนการศึกษาสูงสุด 250,000 บาท (10,000 AUD) พร้อมพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยตรง ใครกำลังวางแผนเรียนต่อปริญญาที่ประเทศออสเตรเลีย พลาดไม่ได้

AU Bangkok, Thailand 20th ต.ค. 2021 12:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรียนต่อประถมและมัธยมกับโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ฟรี สัมมนาออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ Queensland Government School องค์กรการศึกษานานาชาติแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ในหัวข้อ " เรียนประถมและมัธยมกับโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ เลือกโรงเรียนไหนดี พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษา" เตรียมพร้อมทุกข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเรียนต่อ ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย ค่าเทอม ค่าครองชีพ และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอีกด้วย

AU Bangkok, Thailand 30th ต.ค. 2021 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Interview Program 2021

ส่งท้ายปี 2021 กับงานเรียนต่อประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แบบเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดในไทย พบและพูดคุยกับตัวแทนสถาบันศึกษาชั้นนำของโลกที่คัดมาไว้ให้แล้วกว่า 28 แห่ง ข้อมูลครบถ้วน ตั้งแต่ระดับประถม-มัธยม คอร์สวิชาชีพ คอร์สภาษา ตลอดจนระดับปริญญาตรี - โท - เอก เข้าร่วมฟรี ตลอดงาน ไม่ว่าน้อง ๆ วางแผนไปเรียนต่อออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ปีนี้ หรือ ปีไหน ๆ ก็ไม่ควรพลาด * ร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

AU NZ Bangkok, Thailand 20th พ.ย. 2021 10:00 ก่อนเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์