พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Dublin City (DCU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านคุณภาพการสอน, สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, การวิจัยและนวัตกรรม QS World University Rankings ให้คะแนน DCU ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกและ Times Higher Education ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในเรื่องอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ดีที่สุดในประเทศไอร์แลนด์

DCU มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาผ่านหลักสูตรปริญญาที่เป็นนวัตกรรมและชีวิตนักศึกษาที่มีชีวิตชีวา สิ่งเหล่านี้ทำให้นักศึกษาอยู่ในจุดที่ดีเยี่ยมสำหรับโอกาสในการจ้างงานและอัตราการจ้างงานของ DCU อยู่ในอันดับหนึ่งในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำในไอร์แลนด์สำหรับการจ้างงานบัณฑิต และเป็นอันดับที่ 19 จากทั่วโลก มหาวิทยาลัยยังมุ่งมั่นที่จะสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคมรวมถึงการดำเนินการด้านสภาพอากาศ, ความยั่งยืน และสุขภาพและคุณภาพชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ถูกบันทึกไว้เมื่อ DCU ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านผลงานที่ทำเพื่อสังคมโดยยึดตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

Dublin เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาและเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับการทำงาน DCU มีวิทยาเขตทั้งหมดสามแห่งตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง Dublin แต่ละวิทยาเขตมีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ และชุมชนที่เอื้อต่อชีวิตนักศึกษาแบบองค์รวม นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก, การสนับสนุนนักศึกษาที่ยอดเยี่ยม และการเชื่อมโยงระบบขนส่งที่ดี DCU เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักศึกษาและสังคม ผ่านนวัตกรรมการวิจัย และการศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Sunday Times มอบรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปีให้กับ DCU

ในปี 2021 มหาวิทยาลัย Dublin City ได้รับการยกย่องในด้านการส่งเสริมการยกระดับสถานะทางสังคมและความหลากหลายด้วยการได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปีโดย Sunday Times ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลนี้มาแล้ว 2 ครั้งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งคู่มือแนะนำนี้ในปี 2002

ทาง Sunday Times ได้แสดงความเห็นถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยด้วยการยกย่องความมุ่งมั่นของ DCU ในการส่งเสริมความหลากหลายและการยกระดับสถานะทางสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการรับนักศึกษานานาชาติจำนวนมากเข้าเรียน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 17,000 คนจากทั่วโลกในแต่ละปีและยังคงมุ่งมั่นในการสร้างชื่อเสียงด้านความก้าวหน้าที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1980

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษา

DCU เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศไอร์แลนด์ในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนที่สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาจากผลการสำรวจล่าสุดผ่านทางเว็บไซต์ studentsurvey.ie โดยเป็นการประเมินประสบการณ์ของนักศึกษาทั่วประเทศไอร์แลน์จากเกณฑ์การสำรวจ 9 หัวข้อ

2020 QS Graduate Employability Rankings

จากการจัดอันดับ 2020 QS Graduate Employability Rankings มหาวิทยาลัย Dublin City ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 19 ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งในไอร์แลนด์ที่มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงสุด

อัตราการจ้างงานบัณฑิตจะวัดจากสัดส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาด้วยการจ้างงานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาภายใน 12 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นหนึ่งในห้าตัวชี้วัดที่วัดโดยการจัดอันดับ QS rankings ซึ่ง DCU อยู่กลุ่ม 301-500 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด

หลักสูตรใหม่

DCU มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและนักศึกษา โดยมีหลักสูตรใหม่ในปีนี้อย่างเช่นหลักสูตรปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์, การจัดการระดับโลก (การปฏิรูปด้านดิจิทัล) และฟิสิกส์ดาราศาสตร์และทฤษฎีสัมพัทธภาพ

DCU เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 12 ของโลก

DCU อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกและอันดับที่ 2 ของประเทศไอร์แลนด์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย UI GreenMetric ครั้งล่าสุด โดยการจัดอันดับที่ก่อตั้งขึ้นโดย University of Indonesia นี้จะเป็นการยกย่องมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการดำเนินการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

DCU มอบ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซี่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน คณาจารย์มีความกระตือรือร้น, พร้อมสนองตอบความต้องการ และมีประสบการณ์ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นตัวของตัวเอง, เป็นคนมีวิจารณญาณ และมีความมั่นใจ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของโปรแกรมการเรียนซึ่งสะท้อนความต้องการในปัจจุบันขององค์กรและสังคม ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีการเตรียมการสำหรับความต้องการทั้งของบัณฑิตและนายจ้างในอนาคต

คณะวิชาแต่ละคณะมีความมุ่งมั่นในการสอนที่เป็นเลิศ ด้วยการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆในหลายสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น คณะวิชาบริหารธุรกิจ DCU ได้รับการยอมรับจาก AACSB ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก การวิจัยถูกรวมเข้ากับการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติช่วยให้นักศึกษาพัฒนาเป็นบัณฑิตที่พร้อมประกอบอาชีพ

หลักสูตรต่างๆที่ DCU เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานในระหว่างการศึกษาซึ่งรวมถึงการฝึกงานในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษา มหาวิทยาลัยมอบโอกาสดังกล่าวให้แก่นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการจ้างงานของบัณฑิต

ศาสตราจารย์หลายท่านและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง เหล่าคณาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ชั้นเรียนมีขนาดเล็กดังนั้นนักศึกษาแต่ละคนจึงได้รับความสนใจจากอาจารย์อย่างใกล้ชิดตามที่ต้องการ หลักสูตรและโปรแกรมต่างๆที่เปิดสอนล้วนอยู่ภายใต้วิธีการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกว่า 80 หลักสูตร และมี หลักสูตร ระดับสูงกว่าปริญญาตรีและ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารให้นักศึกษาได้เลือกเรียนที่ DCU มีตัวเลือกหลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรนอกเวลาเช่นเดียวกับการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย หลักสูตรต่างๆได้รับการสอน โดยห้าคณะวิชาต่อไปนี้:

คณะบริหารธุรกิจ DCU

ครอบคลุมในด้าน ธุรกิจโลก, การบัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครอบคลุมในด้านภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร, ภาษา, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, นิติศาสตร์, ปรัชญา, ดนตรี และอื่นๆ

สถาบันศึกษาศาสตร์ DCU

ครอบคลุมด้านการศึกษาศิลปะ, การพัฒนามนุษย์, การศึกษาแบบครบวงจรและแบบพิเศษ, นโยบายและการปฏิบัติ, การศึกษาปฐมวัยและอื่นๆ

วิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ครอบคลุมในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์, วิศวกรมมอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตเครื่องจักรกล และวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และสุขภาพ

ครอบคลุมสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์เคมี, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์มนุษย์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์

หลักสูตรปูพื้นฐาน

DCU ยังมีหลักสูตรปูพื้นฐานที่เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้หากนักศึกษาไม่มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีโดยตรง นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐาน (Pathway Foundation) ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โปรแกรมเหล่านี้เปิดสอนในวิทยาเขตของ DCU ในเมือง Dublin และนักศึกษาจะได้เป็นนักศึกษาของ DCU ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงบริการระดับโลก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

DCU สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติยื่นใบสมัครโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากจะทำให้ขั้นตอนการสมัครง่ายขึ้น มี ข้อกำหนดทั่วไปในการสมัครเข้าเรียน รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหลักสูตรและโปรแกรมต่างๆ

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

เนื่องจากการเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องพิสูจน์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยยื่นผลการทดสอบด้านภาษาอันใดอันหนึ่งตามรายการต่อไปนี้:

 • IELTS - ขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีส่วนใดมีคะแนนต่ำกว่า 6.0 (สำหรับคณะบริหารธุรกิจ DCU ต้องมีคะแนน 6.5 ขึ้นไป ในด้านการเขียนและการพูด)
 • TOEFL – ขั้นต่ำ 92 คะแนน (สำหรับคณะบริหารธุรกิจ DCU ต้องมีคะแนน 21 คะแนนขึ้นไป ในแต่ละส่วนย่อย)
 • PTE Academic - ขั้นต่ำ 63 คะแนน โดยไม่มีส่วนใดมีคะแนนต่ำกว่า 59 (สำหรับคณะบริหารธุรกิจ DCU ต้องมีคะแนน 63 คะแนนขึ้นไป ในด้านการเขียนและการพูด)
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านทาง Duolingo
 • DET - นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนน DET ขั้นต่ำ 110 คะแนน ผู้สมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีต้องได้คะแนน DET ขั้นต่ำ 110 ถึง 120 คะแนนขึ้นอยู่กับคณะที่ต้องการเข้าเรียน

นักศึกษาที่มาจากประเทศดังต่อไปนี้ จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะทางด้านภาษา: บราซิล, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, คูเวต, มาเลซีย, โอมาน, ซาอุดิอาระเบีย, ยูเออี, สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

โดยทั่วไปจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (GPA) 3.2 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ประสบการณ์ด้านการศึกษา, อาชีพ และประสบการณ์ส่วนตัวอื่นๆของนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาสำหรับหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีบางหลักสูตร นอกจากนี้นักศึกษายังจำเป็นที่จะต้องผ่านข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

DCU กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยพัฒนาการล่าสุดรวมถึงศูนย์นักศึกษาที่ล้ำสมัย ซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมทางสังคม, วัฒนธรรม, การมีส่วนร่วมระดับโลก และกิจกรรมผู้ประกอบการ

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ ขนาดใหญ่และหลากหลาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมและส่วนตัว อาทิ:

 • ร้านหนังสือ
 • ธนาคาร
 • ร้านเสริมสวย
 • ร้านขายยา
 • ร้านพิมพ์เอกสาร
 • บริการด้านภาษาและการแปล
 • ตัวเลือกร้านอาหาร
 • Helix Centre for Performing Arts
 • ห้องเรียนแบบเธียเตอร์ที่ทันสมัย
 • คาเฟ่และร้านอาหาร

ห้องสมุด

มีห้องสมุดสองแห่งที่ DCU, ห้องสมุด O'Reilley Library ใน Glasnevin และห้องสมุด Cregan Library ในวิทยาเขต St Patrick ทั้งสองแห่งมีพื้นที่การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น, ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ, หนังสือ, วารสาร, การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและอื่นๆอีกมากมาย

กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

สโมสรและสมาคมต่างๆมากกว่า 150 แห่งคือหัวใจของ DCU มหาวิทยาลัยภูมิใจนำเสนอห้องออกกำลังกายที่ได้รับรางวัลวิทยาเขตกีฬาอันทันสมัยและสนามสำหรับเล่นกีฬา มหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของ University Sports Complex, ลานกีฬา DCU และศูนย์ฟุตบอล ที่ DCU Sports and Wellbeing นักศึกษาสามารถออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงตลอดจนเพลิดเพลินกับกีฬาและกิจกรรมต่างๆ

อนุศาสนาจารย์

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมบริการทางศาสนาได้ทุกวันภายในสามวิทยาเขต และค้นหาพื้นที่ส่วนตัวสำหรับสังเกตุการณ์และการชำระล้างบาป มีการจัดกิจกรรมสำหรับความเชื่อและศรัทธาในทุกศาสนาและมีกิจกรรมชุมชนที่นำนักศึกษาทุกคนมารวมกัน

ที่พัก

นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีที่ต้องการพักอาศัยในมหาวิทยาลัย สามารถพักในหอพักนักศึกษาที่มีห้องนอนส่วนตัว, พื้นที่นั่งเล่น และห้องครัวส่วนกลาง ห้องพักได้รับการตกแต่งอย่างเต็มรูปแบบและมีอินเทอร์เน็ตไร้สาย มีห้องน้ำในตัวให้เลือก

กิจกรรมบันเทิง

DCU ยังเป็นเจ้าภาพจัดงาน comedy festivals เชิญวิทยากรพิเศษ และวิทยากรอิสระมาสอนตลอดทั้งปี

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

92 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาของ DCU เข้าสู่การทำงานแบบมืออาชีพหรือเรียนต่อภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

บริการหางาน

ในระหว่างการศึกษาและในฐานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้รับประโยชน์จากบริการด้านอาชีพที่หลากหลายของมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางการจ้างงานหรือ Careers Service ช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่มีประสบการณ์จะช่วยให้คำแนะนำกับนักศึกษา ไม่ว่านักศึกษาจะรู้หรือไม่รู้ว่าตัวเองอยากเดินไปในทิศทางใด

บริการนี้นำเสนอการเรียนรู้และการพัฒนาที่มีคุณภาพ, โอกาส และความช่วยเหลือที่ปรับให้เข้ากับจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน อาทิ:

 • ทักษะการสัมภาษณ์งาน
 • ศูนย์ประเมินความพร้อม
 • การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง
 • เวิร์คชอปเรื่องการหางานและการสร้างแบรนด์
 • การวางแผนอาชีพ
 • การให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
 • แบบทดสอบด้านความถนัดและจิตวิทยา
 • ตลาดนัดอาชีพ
 • การให้คำปรึกษา
 • กิจกรรมสร้างเครือข่าย
 • รายชื่ออุตสาหกรรมและกิจกรรมภายใน

Show more +Show less -
2300
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Ireland

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
International students
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
At Dublin City University
Dublin 9 Dublin Collins Ave Ext, Whitehall
Dublin City University (DCU) is a research intensive, globally-engaged, dynamic institution that is distinguished by both the quality and impact of its graduates and its focus on the translation of knowledge into societal and economic benefit. Close to the centre of Ireland?s capital city, DCU is one of Ireland?s youngest and most innovative universities.

The University continuously invest in updating its courses and facilities to ensure students will experience a modern, world-class education. The student/academic staff ratio is the best in Ireland. DCU work closely with industry to give students a modern, relevant, well-researched curriculum delivered in world-class facilities and labs. It is noted for having an entrepreneurial, innovative and creative culture. Students can choose from over 200 programmes across faculties like Engineering and Computing, Business School, Humanities and Social Sciences, Science and Health and Institute of Education.

DCU is the home of the National Institute for Digital Learning (NIDL), a centre of excellence for the advance of online, distance and blended learning. The focus is on using digital technologies to give the best possible learning experience. As a student at DCU, learning will benefit from DCU?s digital campus. Lecturers and teaching staff share lecture notes, video clips, podcasts, online journals and discussion forums on Moodle, DCU?s virtual learning environment.

The DCU library is an ideal space to work and study in peace. Each floor has study areas for students or their study group. Work or research using WiFi or library PCs and printers. The library has books, journals and databases across all subject areas and its library staff will give students help and advice.

The 85-acre campus is one of the safest in Ireland. It features bright modern architecture, and was planned to encourage interaction. Students will find it as a place where they can live, learn and develop in a bustling yet intimate environment. There are seven restaurants and cafes on the campus. As DCU is in a residential area 15 minutes from Dublin city centre (3.5 miles/6km) students will enjoy the best of both worlds. It?s an easy commute on foot or by bike to university and students will be still close to the vibrant heart of a capital city in their free time. The on-campus Dublin Bus stop offers another easy way to get around.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_201565_320px.jpg Dublin City University https://www.idp.com/thailand/universities/dublin-city-university/iid-ie-01248/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ€1765

 • €713
  บ้านพัก
 • €651
  อาหาร
 • €101
  ชีวิตประจำวัน
 • €300
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์