text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Edith Cowan (ECU) เป็นสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ที่มีแนวคิดก้าวหน้าสำหรับนักศึกษาจากทั่วโลกที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะและประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1991 และได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดอันดับที่ 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2018 โดย Times Higher Education

ด้วยวิทยาเขต 2 แห่งในเมือง Perth (Joondalup และ Mount Lawley) และอีกหนึ่งแห่งในเมือง Bunbury ทางตอนใต้ของเมือง Perth (วิทยาเขต South West) ในแต่ละปีจะมีนักศึกษานานาชาติประมาณ 6,000 ปีเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Perth เป็นเมืองหลวงของรัฐ Western Australia และมีสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นักศึกษาจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่พร้อมๆไปกับชายหาด, สวนสาธารณะและป่าที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

ECU มีค่านิยมหลัก 4 ประการซึ่งยึดถือปฏิบัติกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอันได้แก่: ความซื่อสัตย์, การเคารพนับถือ, การหาคำตอบอย่างมีเหตุผลและความเป็นเลิศส่วนบุคคล ค่านิยมเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้ความสามารถของตนเองได้ในระดับสูงสุดและสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับความแตกต่างและความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนร้องขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

ด้วยสโมสร, ชมรมและองค์กรด้านวิชาการและสังคมอื่นๆมากมายให้เข้าร่วมกิจกรรม ECU ต้องการให้นักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์อันน่าจดจำในแบบออสเตรเลียอย่างแท้จริง หลักสูตรการเรียนได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนมากมายรวมถึงทางเลือกหลักสูตรเต็มรูปแบบด้วย มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการดึดดูดนักศึกษานานาชาติจากทุกพื้นเพให้มาเรียนที่หนึ่งใน 8 คณะวิชาอันมีนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การมอบประสบการณ์รอบด้านที่ดีที่สุดคือเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย Edith Cowan ซึ่งจากดัชนีวัดคุณภาพการเรียนการสอนของรัฐบาลออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับว่ามีประสบการณ์นักศึกษาที่ดีที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 85% ที่ให้คะแนน ECU ในระดับสูง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้คะแนนสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในด้านคุณภาพการสอน, การพัฒนาทักษะและความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติคือส่วนที่มีความสำคัญของ ECU และทางมหาวิทยาลัยได้มีการยกย่องความสำเร็จของประชากรนักศึกษานานาชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงมีทุนการศึกษาหลายทุนเพื่อช่วยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่ทุน Student Award for Contribution to University Life ของรองอธิการบดี จนถึงทุน Family and Alumni International Scholarship โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลทุนการศึกษารายประเทศได้จากเว็บไซต์ทุนการศึกษาของ ECU

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ECU ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการสอนอันเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ในคู่มือ Good Universities Guide ฉบับปี 2019 ทางมหาวิทยาลัยได้คะแนน 86.4% ในด้านคุณภาพการสอน ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 20% ของมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังได้คะแนน 5 ดาวในด้านคุณภาพการสอนเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกันและเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวในรัฐ Western Australia ที่ทำได้

ทั้งคณาจารย์และนักวิจัยของ ECU มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมอบความรู้ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและชีวิตของผู้คนทั่วโลก หลักสูตรการเรียนได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอาชีพการทำงานเป็นสำคัญ รวมถึงการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรจากบุคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดงาน นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานภาคปฏิบัติมากมายเพื่อเสริมความรู้ด้านทฤษฎีของตนเองโดยการมีส่วนร่วมในการทำงานในอุตสาหกรรม, การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและทริปเดินทางภาคสนามต่างๆ อีกทั้งยังมีโอกาสเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ECU ประกอบด้วย 8 คณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลาย:

คณะวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่สาขาศิลปะร่วมสมัยจนถึงสังคมศาสตร์ นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้เรียนวิชาเรียนในสาขาต่างๆของคณะวิชาเพื่อให้ได้ความรู้ที่กว้างขวาง

คณะวิชาธุรกิจและกฎหมาย

หลักสูตรของคณะวิชาธุรกิจและกฎหมายของ ECU ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรสาขากฎหมาย, การเงิน, การตลาดและอีกมากมาย

คณะวิชาครุศาสตร์

คณะวิชาครุศาสตร์เป็นคณะวิชาในสาขานี้ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Western Australia โดยเปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนรุ่นใหม่ ทุกหลักสูตรมีการรวมประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่มีประโยชน์มากมาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของ ECU เปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านวิศวกรรม – ตั้งแต่สาขาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์จนถึงวิศวกรรมเรือ หลักสูตรได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Engineers Australia และรับรองโดย Washington Accord

คณะวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

คณะวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพในสาขาชีวเวชศาสตร์, สุขภาพสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางอาชีพและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คณะวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

คณะวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะด้านมากมายที่รวมความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติไว้ในหลักสูตรการเรียน

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายที่จะขยายขอบเขตความคิดของนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากมาย

สถาบันศิลปะการแสดง Western Australia

หลักสูตรของสถาบันมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศออสเตรเลียและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงทั้งการแสดงบนเวทีและเบื้องหลัง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่ ECU ต้องมีคุณสมบัติด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีหลายวิธีที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าว อาทิเช่นผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา, การสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาหรือการเรียนระดับอุดมศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีจากสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยทั่วไปคือคะแนนขั้นต่ำ IELTS: 6.0 TOEFL iBT: 70 GCE O Level: เกรด C GCE A Level: เกรด E PTE: 57-64 OET: B ในทุกหมวดการสอบ หรือคะแนนสอบเทียบเท่าอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับ โดยข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับหลักสูตร, ระดับการเรียนและปัจจัยอื่นๆ

ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อจากสถาบันการศึกษาอื่นๆในเมือง Perth สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระดับปริญญาตรีแต่ยังมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลายๆหลักสูตรจะรวมความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษานานาชาติจะสามารถเลือกพักที่วิทยาเขตแห่งใดแห่งหนึ่งใน 3 แห่งของ ECU ที่บริหารจัดการโดย Campus Living Villages โดยมีทางเลือกที่พักหลากหลายแบบ อาทิเช่นแบบห้องพักเดี่ยวและรวมหลายห้องพักพร้อมด้วยพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการประกอบอาหาร ที่พักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับอาคารเรียนในวิทยาเขตซึ่งทำให้การใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีความสะดวกง่ายดาย

ค่าเช่าที่พักเริ่มต้นที่ประมาณ 200 เหรียญออสเตรเลียและมีทุนที่พัก 50% สำหรับผู้ที่เรียนที่วิทยาเขต Mount Lawley อีกทั้งยังมีทางเลือกที่พักนอกวิทยาเขตที่ดูแลจัดการโดย ECU Village ให้บริการอีกด้วย

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในวิทยาเขต ไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถรองรับทุกความต้องการและความชอบจนถึงบริการสุขภาพนักศึกษาที่มีแพทย์ทั่วไป, พยาบาลและบุคลากรมืออาชีพด้านอื่นๆคอยให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการอนุศาสนาจารย์หลากหลายศาสนา, สมาคมนักศึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน, สังคมและการเงินและกิจกรรมต่างๆ, ร้านทำผมและเสริมความงาม, ห้องสมุดและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาประกอบแว่น อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตด้านอุปกรณ์การเรียนเช่นเทคโนโลยีมัลติมีเดียและซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์อันทันสมัยด้วย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ECU มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เรียนและทำงานที่มหาวิทยาลัย โดยมีทีมงานรักษาความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงที่ทำงานตลอดวันทุกวันเพื่อทำให้วิทยาเขตทุกแห่งเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกสบายและมีความสุข ทางทีมงานจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา, คณาจารย์และผู้มาเยือนทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย

ทางเดินรอบมหาวิทยาลัยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินเป็นเพื่อนนักศึกษาไปรอบวิทยาเขตในเวลากลางคืน นอกจากนี้ทาง ECU ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักศึกษาด้วยการมีโทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารส่วนใหญ่ด้วย

Perth เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีและปลอดภัยสำหรับนักศึกษา รวมถึงบริการรถประจำทางฟรีสำหรับผู้ที่อาศัยในเขตเมือง Perth, Fremantle และ Joondalup นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาจะได้รับส่วนลด 40-45% สำหรับบริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท

Show more +Show less -
6011
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
401st  / 1250
At ECU
Master of Management
Civil Engineering PhD
Motorsports with ECU
Exercise & Sports Science
Engineering BA
Nutrition and Human Biology
Electrical Engineering
Engineering Journey
Professional Accounting MA
Mount Lawley Western Australia 2 Bradford Street
Bunbury Western Australia 585 Robertson Drive
Joondalup Western Australia 270 Joondalup Drive
Established in 1991, ECU took the opportunity to reshape the way higher education is delivered in a distinctive and inspiring campus environment. Edith Cowan University is one of the world's best young universities. It welcomes students wishing to study in Australia who aren't Australian citizens or permanent residents. The university is constantly scanning what?s happening in the world and translating the same into challenging, realistic and highly practical courses that prepare students for the future. The programs are developed in consultation with industry groups and focuses on the graduates' employability skills.

To help the students with a career direction, it groups the similar fields of work into study areas. Within each study area, the students can choose an undergraduate or postgraduate degree. And within most degree courses, they can choose the speciality, or major subject. Practicums and networking events are integral to most of the courses and students can be offered paid internships as part of their studies.

The university provides a variety of services and facilities that go beyond the classroom, with opportunities for personal development and social interaction for students and staff. On-campus accommodation at all three campuses, managed by Campus Living Villages, Students enjoy 24-hour access to on-campus computing facilities. Campus libraries provide comprehensive book and journal collections, electronic resources and facilities for study and research.

ECU has three campuses in Western Australia, Joondalup and Mount Lawley in the Perth metropolitan area and our South West campus in Bunbury, 200km south of the Perth CBD, a vibrant, sophisticated and safe city that's regularly rated in the top 10 in the world for liveability. Its modern facilities are among the best students can find at any university in Australia.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_176546_320px.jpg Edith Cowan University https://www.idp.com/thailand/universities/edith-cowan-university/iid-au-00443/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์