พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Edith Cowan University

Australia
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Edith Cowan (ECU) เป็นสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ที่มีแนวคิดก้าวหน้าสำหรับนักศึกษาจากทั่วโลกที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะและประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1991 และได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดอันดับที่ 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2018 โดย Times Higher Education

ด้วยวิทยาเขต 2 แห่งในเมือง Perth (Joondalup และ Mount Lawley) และอีกหนึ่งแห่งในเมือง Bunbury ทางตอนใต้ของเมือง Perth (วิทยาเขต South West) ในแต่ละปีจะมีนักศึกษานานาชาติประมาณ 6,000 ปีเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Perth เป็นเมืองหลวงของรัฐ Western Australia และมีสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นักศึกษาจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่พร้อมๆไปกับชายหาด, สวนสาธารณะและป่าที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

ECU มีค่านิยมหลัก 4 ประการซึ่งยึดถือปฏิบัติกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอันได้แก่: ความซื่อสัตย์, การเคารพนับถือ, การหาคำตอบอย่างมีเหตุผลและความเป็นเลิศส่วนบุคคล ค่านิยมเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้ความสามารถของตนเองได้ในระดับสูงสุดและสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับความแตกต่างและความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนร้องขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

ด้วยสโมสร, ชมรมและองค์กรด้านวิชาการและสังคมอื่นๆมากมายให้เข้าร่วมกิจกรรม ECU ต้องการให้นักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์อันน่าจดจำในแบบออสเตรเลียอย่างแท้จริง หลักสูตรการเรียนได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนมากมายรวมถึงทางเลือกหลักสูตรเต็มรูปแบบด้วย มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการดึดดูดนักศึกษานานาชาติจากทุกพื้นเพให้มาเรียนที่หนึ่งใน 8 คณะวิชาอันมีนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การมอบประสบการณ์รอบด้านที่ดีที่สุดคือเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย Edith Cowan ซึ่งจากดัชนีวัดคุณภาพการเรียนการสอนของรัฐบาลออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับว่ามีประสบการณ์นักศึกษาที่ดีที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 85% ที่ให้คะแนน ECU ในระดับสูง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้คะแนนสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในด้านคุณภาพการสอน, การพัฒนาทักษะและความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติคือส่วนที่มีความสำคัญของ ECU และทางมหาวิทยาลัยได้มีการยกย่องความสำเร็จของประชากรนักศึกษานานาชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงมีทุนการศึกษาหลายทุนเพื่อช่วยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่ทุน Student Award for Contribution to University Life ของรองอธิการบดี จนถึงทุน Family and Alumni International Scholarship โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลทุนการศึกษารายประเทศได้จากเว็บไซต์ทุนการศึกษาของ ECU

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ECU ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการสอนอันเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ในคู่มือ Good Universities Guide ฉบับปี 2019 ทางมหาวิทยาลัยได้คะแนน 86.4% ในด้านคุณภาพการสอน ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 20% ของมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังได้คะแนน 5 ดาวในด้านคุณภาพการสอนเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกันและเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวในรัฐ Western Australia ที่ทำได้

ทั้งคณาจารย์และนักวิจัยของ ECU มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมอบความรู้ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและชีวิตของผู้คนทั่วโลก หลักสูตรการเรียนได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอาชีพการทำงานเป็นสำคัญ รวมถึงการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรจากบุคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดงาน นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานภาคปฏิบัติมากมายเพื่อเสริมความรู้ด้านทฤษฎีของตนเองโดยการมีส่วนร่วมในการทำงานในอุตสาหกรรม, การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและทริปเดินทางภาคสนามต่างๆ อีกทั้งยังมีโอกาสเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ECU ประกอบด้วย 8 คณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลาย:

คณะวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่สาขาศิลปะร่วมสมัยจนถึงสังคมศาสตร์ นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้เรียนวิชาเรียนในสาขาต่างๆของคณะวิชาเพื่อให้ได้ความรู้ที่กว้างขวาง

คณะวิชาธุรกิจและกฎหมาย

หลักสูตรของคณะวิชาธุรกิจและกฎหมายของ ECU ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรสาขากฎหมาย, การเงิน, การตลาดและอีกมากมาย

คณะวิชาครุศาสตร์

คณะวิชาครุศาสตร์เป็นคณะวิชาในสาขานี้ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Western Australia โดยเปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนรุ่นใหม่ ทุกหลักสูตรมีการรวมประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่มีประโยชน์มากมาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของ ECU เปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านวิศวกรรม – ตั้งแต่สาขาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์จนถึงวิศวกรรมเรือ หลักสูตรได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Engineers Australia และรับรองโดย Washington Accord

คณะวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

คณะวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพในสาขาชีวเวชศาสตร์, สุขภาพสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางอาชีพและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คณะวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

คณะวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะด้านมากมายที่รวมความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติไว้ในหลักสูตรการเรียน

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายที่จะขยายขอบเขตความคิดของนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากมาย

สถาบันศิลปะการแสดง Western Australia

หลักสูตรของสถาบันมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศออสเตรเลียและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงทั้งการแสดงบนเวทีและเบื้องหลัง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่ ECU ต้องมีคุณสมบัติด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีหลายวิธีที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าว อาทิเช่นผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา, การสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาหรือการเรียนระดับอุดมศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีจากสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยทั่วไปคือคะแนนขั้นต่ำ IELTS: 6.0 TOEFL iBT: 70 GCE O Level: เกรด C GCE A Level: เกรด E PTE: 57-64 OET: B ในทุกหมวดการสอบ หรือคะแนนสอบเทียบเท่าอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับ โดยข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับหลักสูตร, ระดับการเรียนและปัจจัยอื่นๆ

ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อจากสถาบันการศึกษาอื่นๆในเมือง Perth สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระดับปริญญาตรีแต่ยังมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลายๆหลักสูตรจะรวมความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษานานาชาติจะสามารถเลือกพักที่วิทยาเขตแห่งใดแห่งหนึ่งใน 3 แห่งของ ECU ที่บริหารจัดการโดย Campus Living Villages โดยมีทางเลือกที่พักหลากหลายแบบ อาทิเช่นแบบห้องพักเดี่ยวและรวมหลายห้องพักพร้อมด้วยพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการประกอบอาหาร ที่พักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับอาคารเรียนในวิทยาเขตซึ่งทำให้การใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีความสะดวกง่ายดาย

ค่าเช่าที่พักเริ่มต้นที่ประมาณ 200 เหรียญออสเตรเลียและมีทุนที่พัก 50% สำหรับผู้ที่เรียนที่วิทยาเขต Mount Lawley อีกทั้งยังมีทางเลือกที่พักนอกวิทยาเขตที่ดูแลจัดการโดย ECU Village ให้บริการอีกด้วย

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในวิทยาเขต ไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถรองรับทุกความต้องการและความชอบจนถึงบริการสุขภาพนักศึกษาที่มีแพทย์ทั่วไป, พยาบาลและบุคลากรมืออาชีพด้านอื่นๆคอยให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการอนุศาสนาจารย์หลากหลายศาสนา, สมาคมนักศึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน, สังคมและการเงินและกิจกรรมต่างๆ, ร้านทำผมและเสริมความงาม, ห้องสมุดและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาประกอบแว่น อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตด้านอุปกรณ์การเรียนเช่นเทคโนโลยีมัลติมีเดียและซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์อันทันสมัยด้วย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ECU มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เรียนและทำงานที่มหาวิทยาลัย โดยมีทีมงานรักษาความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงที่ทำงานตลอดวันทุกวันเพื่อทำให้วิทยาเขตทุกแห่งเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกสบายและมีความสุข ทางทีมงานจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา, คณาจารย์และผู้มาเยือนทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย

ทางเดินรอบมหาวิทยาลัยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินเป็นเพื่อนนักศึกษาไปรอบวิทยาเขตในเวลากลางคืน นอกจากนี้ทาง ECU ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักศึกษาด้วยการมีโทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารส่วนใหญ่ด้วย

Perth เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีและปลอดภัยสำหรับนักศึกษา รวมถึงบริการรถประจำทางฟรีสำหรับผู้ที่อาศัยในเขตเมือง Perth, Fremantle และ Joondalup นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาจะได้รับส่วนลด 40-45% สำหรับบริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท

Show more +Show less -
6011
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
401st  / 1250
At ECU
Master of Management
Civil Engineering PhD
Motorsports with ECU
Exercise & Sports Science
Engineering BA
Nutrition and Human Biology
Electrical Engineering
Engineering Journey
Professional Accounting MA
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
เรียนต่ออออสเตรเลีย กับ TAFE SA เจาะลึกหลักสูตรวิชาชีพมาแรง เรียนจบอยู่ต่อยาว สูงสุด 2 ปี พร้อมข้อมูลคอร์สภาษา ทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้

รับฟังข้อมูลการเรียนของวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแอดิเลด อย่าง TAFE South Australia มาให้ข้อมูลการเรียนต่อสายวิชาชีพที่น่าจับตามอง พร้อมหลักสูตรที่เรียนแล้วสามารถอยู่ต่อได้ยาว ๆ หลังเรียนจบสูงสุดถึง 2 ปี อีกทั้งยังมีข้อมูลคอร์สเรียนภาษา ที่น้อง ๆ สามารถทำงาน part-time ระหว่างเรียนได้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงาน เท่านั้นยังไม่พอ เรายังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ พูดคุยสอบถามเรื่องที่สนใจกับตัวแทนสถาบันโดยตรงอีกด้วย

AU Bangkok, Thailand 29th ม.ค. 2022 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์