พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

Education Queensland International (EQI) ถ่ายทอดความรู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่นักเรียนในระดับประถมวัย

EQI เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย และอยู่ในกำกับดูแลของกองการศึกษาประจำรัฐควีนส์แลนด์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับโรงเรียนชั้นนำต่างๆภายในรัฐ

โรงเรียนมากกว่า 90 แห่งเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการศึกษากับทาง EQI โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงมีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการ:

 • เพลิดเพลินไปกับหลักสูตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • เลือกสาขาวิชาได้อย่างหลากหลาย
 • เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

บรรยากาศภายในรัฐควีนส์แลนด์เต็มไปด้วยสีสัน และความมีชีวิตชีวาของทั้งผู้คนและสถานที่ นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของธรรมชาติและชายหาด

หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • หลักสูตรประถมศึกษาตั้งแต่ระดับ Prep ไปจนถึง Year 6
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับ Year 7 ไปจนถึง Year 12
 • หลักสูตรเตรียมมัธยมปลาย
 • หลักสูตร International Baccalaureate (IB), เป็นหลักสูตรระยะเวลาสามปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 10 ไปจนถึง Year 12
 • หลักสูตร Pathway มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

หน่วยงานของรัฐควีนส์แลนด์ประสานความร่วมมือกับทางภาคเอกชน, ภาคอุตสาหกรรม, รวมไปถึงนักวิจัยในการยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักเรียน ควบคู่ไปกับการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในด้านนวัตกรรม

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Virtual high school preparation program

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับมัธยมศึกษาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้ภายในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งเพื่อนนักเรียนและครูผู้สอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ภายหลังสำเร็จหลักสูตร ผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบผลการเรียนของบุตรหลาน เช่นเดียวกับการเข้ารับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของผู้เรียน

เนื่องด้วยข้อจำกัดในการเดินทาง นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมของ EQI สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนต้นสังกัดของตนเองได้ทันที โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเน้นให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งในระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับกลาง

Virtual high school - Year 10

หลักสูตร Year 10 program เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเสมือนจริง และได้เริ่มเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนมกราคม 2022

นักเรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และแพลตฟอร์มออนไลน์ Education Perfect โดยรูปแบบการสอนจะเน้นไปที่การเรียนในหกสาขาวิชา

เนื้อหาวิชาในแพลตฟอร์มจะได้รับการบันทึกในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนได้ตลอดเวลา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

การรับประกันคุณภาพ

ทุกโรงเรียนในเครือข่ายของ EQI ต่างได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพหลักสูตรและรูปแบบการสอน นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับความรู้ในระดับแถวหน้าได้อย่างแน่นอน

การสอน

ด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กนักเรียนจากทั่วโลก เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ออสเตรเลียได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) มากไปกว่านั้นการเรียนการสอนในรัฐควีนส์แลนด์ยังได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่เข้มแข็งที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน

นักเรียนจะได้ประโยชน์จากหลักสูตรที่มีคุณภาพ ผสมผสานเข้ากับบรรยากาศห้องเรียนขนาดเล็ก เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนที่มีจำนวนเพียง 25-28 คนได้อย่างทั่วถึง ครูผู้สอนของที่นี่ล้วนมีความชำนาญและสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

ความพึงพอใจของนักศึกษา

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาประจำปี 2020/2021

 • ความพึงพอใจต่อหลักสูตรสูงถึง 98%
 • นักเรียนมากกว่า 94% จะแนะนำให้นักเรียนคนอื่นๆเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้
 • นักเรียนมากกว่า 98% ได้ซึมซับประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับที่สูงกว่าที่คาดหวัง

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

โรงเรียนในระดับประถมและระดับมัธยมของรัฐควีนส์แลนด์ เป็นโรงเรียนในรูปแบบผสมผสาน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปสามารถสมัครเรียนได้อย่างเปิดกว้าง

สาขาวิชา

นักเรียนมีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • การพายเรือ
 • วิศวกรรม
 • คณิตศาสตร์
 • ความเป็นเลิศด้านกีฬา
 • การแล่นเรือใบ
 • ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • ความเป็นเลิศด้านผู้นำ
 • ศิลปะการแสดง
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

EQI ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและระบบการศึกษาที่อาจไม่เป็นที่คุ้นเคยกับนักเรียนต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงเปิดสอนหลักสูตร Pathway เพื่อเป็นเสมือนตัวช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจระบบการศึกษาและอาชีพ

หลักสูตร Pathway ประกอบไปด้วยหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั้งในระดับมัธยมศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับหลักสูตรพัฒนาอาชีพสำหรับการทำงานในอนาคต

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบคุณสมบัติทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษได้จากหน้าเว็บไซต์ของทาง EQI

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร International Student Program เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2-6 ปี จำเป็นต้องมีผลการเรียนในรายวิชาหลักผ่านเกณฑ์ในช่วงสองปีแรกของการเรียน (จากโรงเรียนเก่า) คุณสมบัติทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการสมัครเรียนในระดับประถมศึกษา

หลักสูตรเตรียมมัธยมปลาย

คุณสมบัติทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการสมัครเรียนในระดับประถมศึกษา หากแต่นักเรียนจำเป็นต้องมีผลการเรียนในรายวิชาหลักผ่านเกณฑ์ในช่วงสองปีแรกของการเรียน (จากโรงเรียนเก่า)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

นักเรียนจำเป็นต้องมีผลการเรียนในรายวิชาหลักผ่านเกณฑ์ในช่วงสองปีแรกของการเรียน (จากโรงเรียนเก่า) และ:

 • ต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนด (นักเรียนสามารถใช้คะแนนสอบจาก HSP ได้) หรือ
 • ต้องเคยสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี

คุณสมบัติสำหรับการสมัครเรียนในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา

International Baccalaureate (IB)

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตร IB ระดับ Year 11-12 จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • สำเร็จการศึกษาทั้งใน Years 9 และ 10
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ได้กำหนด หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี
 • ผ่านการสัมภาษณ์ หรือผ่านการสอบในบางสาขาวิชา

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงเรียนแต่ละแห่งภายในรัฐควีนส์แลนด์เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ประกอบไปด้วย:

 • ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบ eLearning
 • ห้องปฏิบัติการด้านมัลติมีเดีย, วิทยาศาสตร์, และคอมพิวเตอร์
 • สภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ทางน้ำ
 • ห้องเรียนซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของป่าฝนเดนทรี (Daintree Rainforest)
 • ห้องเรียนบนแนวปะการัง Great Barrier Reef
 • เทคโนโลยีด้านสื่อโทรทัศน์, ภาพยนตร์, และการเขียนโปรแกรม
 • อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์, ระบบไฟ, และเครื่องเสียง
 • แปลงเกษตรสาธิต

นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านวิชาการ โรงเรียนแต่ละแห่งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนผ่านการเล่นกีฬาในหลากหลายประเภท อาทิเช่น ฟุตบอล, ฮอกกี้, กอล์ฟ, พายเรือ, และกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆ

ศูนย์ฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Training Centre)

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน Gap State High School แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น หน้าผาจำลอง, แท่นปีนเชือก, และอุปกรณ์สำหรับฝึกทักษะทางด้านร่างกาย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา คือสิ่งที่ทาง EQI ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ผ่านการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น:

 • เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับการติดต่อสื่อสารในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศ
 • ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
 • แอพพลิเคชั่น Pre-departure
 • ผู้ประสานงาน – ทำหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาทั้งในเรื่องที่พัก, เรื่องการเรียน และปัญหาทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ความปลอดภัยทางน้ำ

การว่ายน้ำและกิจกรรมทางน้ำถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของชาวออสเตรเลีย ด้วยเหตุนี้ EQI จึงได้เปิดหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รู้สึกมั่นใจกับการทำกิจกรรมทางน้ำ

Surf Live Saving Queensland (SLSQ) เป็นทีมงานหลักในการให้ความรู้ และฝึกอบรมนักเรียนผ่านกิจกรรมทางน้ำในหลากหลายรูปแบบ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาทางน้ำอย่างถูกวิธี เช่นเดียวกับการเข้าถึงความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลตนเองในระหว่างทำกิจกรรม

Show more +Show less -
85000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At EQI
At EQI
Hero Image
At EQI
At EQI
At EQI
At EQI
At EQI
At EQI
At EQI
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.5
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.5
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
2.5
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.5
Education Queensland International Education Queensland International
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Education Queensland International - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Education Queensland International Education Queensland International
Rated4/5based on2 student reviews
Alright Customer reviews:
Education Queensland International - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรียนต่อออสเตรเลีย อัปสกิลสาย Digital Communication พร้อมต่อยอดอาชีพในอนาคต จบไม่ตรงสายก็เรียนได้

สัมมนาข้อมูลสาขามาแรงแห่งปี Digital Communication จาก Queensland University of Technology (QUT) มหาวิทยาลัย Top Australian University under 50 years หลักสูตรการเรียนสาย Digital Communication สามารถช่วยให้น้อง ๆ ต่อยอดเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบได้หลากหลาย อีกทั้งเป็นหนึ่งในสกิลที่ทุกตลาดต้องการตัว เจาะลึกทุกข้อมูลสำคัญ เรียนอะไรบ้าง สอบยากไหม สมัครเรียนอย่างไร มีให้ทุกคำตอบ ตอกย้ำด้วย session ส่งท้าย กับการแชร์ประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสายงานที่เกี่ยวข้อง และ ศิษย์ปัจจุบันที่กำลังศึกษาจริงที่ QUT เท่านั้นยังไม่พอ เรายังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ พูดคุยสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยตรงอีกด้วย

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 4th มิ.ย. 2022 01:30 หลังเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Education Queensland International Education Queensland International
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Education Queensland International - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Education Queensland International Education Queensland International
Rated4/5based on2 student reviews
Alright Customer reviews:
Education Queensland International - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์