text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

Everthought College of Construction

Australia
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยการก่อสร้าง Everthought (ECOC) เป็นวิทยาลัยฝีกอบรมเฉพาะทางในประเทศออสเตรเลีย โดยนับตั้งแต่ปี 2007 วิทยาลัยได้ผลิตช่างที่มีทักษะสูงผ่านทางการสอนหลักสูตรวิชาชีพในสาขา:

 • การจัดการอาคารและการก่อสร้าง
 • งานช่างไม้
 • งานปูกระเบื้องผนังและพื้น
 • งานก่ออิฐและอิฐบล็อก

นักศึกษาจะสามารถเรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิอนุปริญญาและประกาศนียบัตร และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆเพื่ออาชีพที่มีผลตอบแทนและรายได้สูงในอุตสาหกรรมนี้ โดย ECOC ได้คะแนนดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าที่ 61.7

หลักสูตรดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมและเสริมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีเฉพาะทางอันทันสมัย หลายๆหลักสูตรมีการรวมการเรียนภาคปฏิบัติผ่านทางการทำงาน อีกทั้งวิทยาลัยยังมีการรับเข้าเรียนหลายรอบต่อปีและมีทางเลือกการเรียนอันยืดหยุ่นหลากหลาย

ด้วยผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติมากกว่า 6,500 คน ECOC จะมอบการศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอันมีเอกลักษณ์สำหรับนักศึกษานานาชาติ คุณวุฒิการศึกษาของวิทยาลัยได้รับการยอมรับทั่วโลกและเป็นที่ต้องการของผู้จ้างงาน อีกทั้งทำเลที่ตั้งของวิทยาลัยจะมอบประสบการณ์การเรียนอันน่าจดจำสำหรับนักศึกษาด้วย

วิทยาลัยมีสาขาสองแห่ง หนึ่งแห่งในเมือง Brisbane รัฐ Queensland และอีกแห่งในเมือง Perth รัฐ Western Australia นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาลัยทั้งสองแห่งจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวออสเตรเลียแท้ๆ ที่ซึ่งนักศึกษาจะมีความสุขกับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงาม รวมถึงชายหาดที่ดีที่สุดในโลกหลายแห่ง อีกทั้งเมืองมหานครต่างๆของประเทศออสเตรเลียยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและมีกิจกรรมบันเทิงมากมายด้วย

ชุมชนวิทยาลัยคือหัวใจหลักของความสำเร็จของนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่นงานเฉลิมฉลองด้านวัฒนธรรม, วันอาหารโลกและกิจกรรมบาบีคิวในวิทยาเขต วิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือมากมายที่สามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและด้านอื่นๆ อาทิเช่นหลักสูตรเสริมทักษะการเรียน, ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ, การให้คำปรึกษา, ความช่วยเหลือด้านการเงิน, บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินหลังเวลาทำการปกติ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

COVID-19

วิทยาลัยการก่อสร้าง Everthought มีมาตรการรับมือกับการระบาดและมีการทำงานอย่างหนักเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของนักศึกษาของวิทยาลัย แม้ว่าจะมีการปิดวิทยาเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสไปแล้ว ทาง ECOC ยังคงดำเนินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา โดยก่อนที่จะเกิดการระบาด ทางวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนการสอนหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ และมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนเชิงทฤษฎีในแพลตฟอร์มต่างๆ

ในช่วงเวลานี้นักศึกษาจะมุ่งเน้นการเรียนในด้านทฤษฎีเป็นหลักและจะได้เรียนต่อในภาคปฏิบัติเมื่อมีความปลอดภัยที่จะทำได้ ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนจึงไม่ได้มีการหยุดชะงักเสียทีเดียว เพียงแต่มีการจัดลำดับก่อนหลังที่ต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในช่วงเวลานี้เป้าหมายของวิทยาลัยคือการทำให้การเรียนของนักศึกษาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินด้วย

วิทยาลัยมีการโพสต์อัพเดตข่าวสารล่าสุดบนเว็บไซต์และมีการดำเนินการเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารล่าสุด

ปัจจุบันวิทยาลัยการก่อสร้าง Everthought ได้รับสถานะเป็นสถาบันการศึกษาระดับ Assessment Level 1 - เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการขอวีซ่านักศึกษา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัยการก่อสร้าง Everthought ได้มีการดำเนินการสอนหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษาต่างๆมานานกว่า 10 ปีและมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมากกว่า 6,500 คน การเรียนการสอนที่วิทยาลัยฝึกอบรมเฉพาะทางจะยึดความสำเร็จของนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

คณาจารย์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในสาขาวิชาช่างของตนเอง และมีการทำงานเพื่อให้ความรู้และทักษะของตนเองทันสมัยอยู่เสมอ หลักสูตรการเรียนจะเป็นการรวมการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ากับฝีมือช่างระดับสูงของอุตสาหกรรม การเรียนการสอนจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่จำลองสถานการณ์จริงในชีวิต ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับก้าวต่อไปของอาชีพการทำงาน

นักศึกษาได้ให้คะแนนตอบรับในระดับดีเยี่ยมกับวิทยาลัย โดยได้คะแนนดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า (NPS – net promoter score) ที่ 61.7 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าคณะวิชาธุรกิจ Harvard

วิทยาลัยมีการรับเข้าเรียนหลักสูตรด้านการช่าง 4 รอบและหลักสูตรด้านการควบคุมและจัดการการก่อสร้างสูงสุด 8 รอบในแต่ละปี ซึ่งหมายความจะมีการเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรต่างๆทุก 6 สัปดาห์ ตารางเรียนมีความยืดหยุ่นด้วยโครงสร้างการเรียนในห้องเรียนหนึ่งสัปดาห์และนอกห้องเรียนอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้เรียนในการทำงานจริงสัปดาห์เว้นสัปดาห์

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มี 4 หลักสูตรหลักที่นักศึกษานานาชาติสามารถเลือกเรียนดังนี้

อนุปริญญาอาคารและการก่อสร้าง (การจัดการ)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและหลักปฏิบัติทางวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยความสามารถหลักต่างๆที่ครอบคลุมทักษะด้านการบริหารจัดการ อย่างเช่นการควบคุมสถานที่ก่อสร้าง, บทบาทหน้าที่ในด้านการจัดการการก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, การจัดตารางงานโครงการ, การวางแผนโครงการและบทบาทหน้าที่อื่นๆในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

Certificate III สาขางานช่างไม้

นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์พร้อมๆไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานช่างไม้ในสถานที่ก่อสร้าง เนื้อหาการเรียนหลักจะมุ่งเน้นงานด้านที่อยู่อาศัย โดยจะครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ อย่างเช่นการวัดและการคำนวณ, การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ, การอธิบายแผนงานและการติดตั้งพื้น

Certificate III สาขางานปูกระเบื้องผนังและพื้น

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจการฝึกอบรมแบบบูรณาการในด้านการก่อสร้าง, งานช่างประปาและบริการต่างๆ หลักสูตรได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่อยู่ในสายงานช่างปูผนังและพื้น นักศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับงานปูกระเบื้องผนังและพื้นด้วยวัสดุเซรามิค, หินชนวน, ดินเหนียว, กระจก, หินอ่อนและกระเบื้องประเภทอื่นๆเพื่อการใช้งานและความสวยงาม

Certificate III สาขางานก่ออิฐ/งานก่ออิฐบล็อก

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสถานที่ก่อสร้างในตำแหน่งช่างก่ออิฐและช่างก่ออิฐบล็อก นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการที่ดีที่สุดในการก่อและยึดติดอิฐและวิธีการก่อสร้างผนังตกแต่ง, ประตูโค้ง, บานผนังและเสาสำหรับโครงสร้างเชิงพาณิชย์, บ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เนื่องจากหลักสูตรการเรียนดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ต้องการได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาของวิทยาลัยการก่อสร้าง Everthought ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกสามารถแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองด้วยผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผลการสอบอันเป็นที่ยอมรับและคะแนนขั้นต่ำสำหรับการเข้าเรียนมีดังนี้:

 • IELTS - 5.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5
 • TOEFL IBT – 46
 • PTE – 42
 • CAE – 47

หรือผลการสอบเทียบเท่าจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS) ของวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับ

วิธีการสมัคร

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนมายังวิทยาลัยได้โดยตรงโดยการดาวน์โหลด, กรอกและส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:

 • แบบฟอร์มใบสมัคร ECOC
 • แบบฟอร์ม Genuine Temporary Entrant

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอคำแนะนำจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองในด้านการเข้าเมืองของนักศึกษา ซึ่งจะสามารถช่วยในเรื่องการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตทั้ง 2 แห่งของ ECOC เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา อย่างเช่นห้องเวิร์คช็อปฝึกอบรม, ห้องเรียนฝึกอบรม, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อุตสาหกรรม, ทรัพยากรต่างๆและพื้นที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการ วิทยาเขตทั้ง 2 แห่งมีการจัดกิจกรรมทางสังคมอย่างเช่นงานบาร์บีคิวและงานเฉลิมฉลองด้านวัฒนธรรมและมีรถตู้จำหน่ายกาแฟมาเยี่ยมเยือนทุกสัปดาห์

วิทยาเขต Brisbane

วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ในเมือง Salisbury ทางตอนใต้ของย่านธุรกิจใจกลางเมือง Brisbane โดยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีที่พักที่มีราคาเหมาะสมให้บริการและอยู่ใกล้กับบริการขนส่งสาธารณะต่างๆ วิทยาเขตประกอบด้วยอาคารเรียน, สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และห้องพักผ่อนนักศึกษา

วิทยาเขต Perth

เขตพื้นที่ Cannington อยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางเมือง 15 นาทีและอยู่ใกล้กับบริการขนส่งสาธารณะ วิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับการเรียนสาขาเฉพาะทาง, สถานที่เรียนสำหรับการเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 4,000 ตรม. พร้อมด้วยห้องเวิร์คช็อป, ห้องเรียนและห้องทำงาน รวมถึงห้องพักผ่อนนักศึกษา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

เนื่องจากการเรียนการสอนมุ่งเน้นภาคปฏิบัติอย่างมาก ความปลอดภัยของชุมชนนักศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ ECOC

ทางวิทยาลัยมีความช่วยเหลือและสนับสนุนคอยให้บริการตลอดเวลา และนักศึกษาสามารถแสดงความเห็นหากมีความกังวลในเรื่องใดก็ตาม นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ซึ่งจะรวมชั้นเรียนด้านความปลอดภัยที่นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลและเรียนรู้จากผู้ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์

อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว

นักศึกษาทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวเพื่อให้มีความปลอดภัยในระหว่างการเรียนการสอน นักศึกษาจะต้องสวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม, รองเท้าบู๊ทหัวเหล็กและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นอื่นๆขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน

สุขภาพและความปลอดภัย

ECOC มีกลยุทธ์มากมายเพื่อให้นักศึกษามีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของประสบการณ์การเรียนที่วิทยาลัยดังนี้:

 • นโยบายและมาตรการความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงาน
 • นโยบายและมาตรการสำหรับเหตุการณ์วิกฤต
 • เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาล
 • ชุดเครื่องมือปฐมพยาบาลในทุกห้องเวิร์คช็อป
 • บริการช่วยเหลือนักศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
 • พนักงานดับเพลิง

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join Everthought College of Construction
Join Everthought College of Construction
Join Everthought College of Construction
Join Everthought College of Construction
Join Everthought College of Construction
Join Everthought College of Construction
Join Everthought College of Construction
Join Everthought College of Construction
Join Everthought College of Construction
Salisbury Queensland Building 4 / 460-492 Beaudesert Road
Cannington Western Australia Building 3/92 Mallard Way
Everthought College of Construction encompasses two specialist training colleges in Queensland and Western Australia. Operating since 2007, ECOC has built a community made up of its most skilled tradespeople and students from Australia and all over the world. Together they share ideas and help each other to achieve student?s goals.

All the courses offered are pair together with the latest technology in building and construction with fine craftsmanship that industry leaders are known for, and it all takes place in clean, modern and centrally-located learning spaces. The college?s ?real world? facilities reflect the current industry standards in construction, but with all the conveniences of transport links nearby so their students can live around the city and maintain a social life and study/life balance.

The Brisbane campus is based in Salisbury, just south of the Brisbane CBD. Situated near a large university campus, there is plenty of affordable accommodation and public transport nearby. The large training facility is equipped with the latest tools and equipment needed for a range of trades including carpentry, brick and block laying, roof trusses, paining and decorating, steel-fixing, and wall and floor tiling. The state-of-the-art elearning facilities will equip students for the future of the industry.

The Cannington Campus is a 15-minute drive from the CBD and has free all day parking. It?s also a five-minute walk from Queens Park train station. The purpose-built, clean and modern training facilities are equipped to teach students specialised skills in carpentry, brick and block laying, wall and floor tiling, and leadership and management.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_292492_320px.jpg Everthought College of Construction https://www.idp.com/thailand/universities/everthought-college-of-construction/iid-au-01176/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2453

 • $1021
  บ้านพัก
 • $897
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์