พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Fleming ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1967 จะมอบประสบการณ์การเรียนแบบประเทศแคนาดาอย่างแท้จริงทั้งในและนอกห้องเรียน วิทยาเขตตั้งอยู่ในเมือง Peterborough, Lindsay และ Haliburton อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่พร้อมธรรมชาติที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม ด้วยทะเลสาบใหญ่และทิวทัศน์ทางธรรมชาติของป่าและที่ราบอันกว้างใหญ่ของเขตพื้นที่นี้

วิทยาลัย Fleming เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์แห่งแรกๆของรัฐ Ontario โดยตั้งชื่อตาม Sir Sandford Fleming วิศวกรและนักประดิษฐ์ชาวสกอตแลนด์ที่เป็นผู้ออกแบบเส้นทางรถไฟข้ามทวีปสายแรกของประเทศแคนาดาและคิดค้นระบบเวลามาตรฐาน Universal Standard Time ที่ยังคงมีการใช้บอกเวลาทั่วโลกในปัจจุบัน

วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพอันหลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรระดับช่างฝึกหัดจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีความหลากหลายตั้งแต่สาขาการบัญชี, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการวางระบบเครือข่ายสารสนเทศไร้สายจนถึงสาขาการป่าไม้ในเมือง, ทัศนศิลป์และการเชื่อมโลหะและอีกมากมาย

ชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อยและออกแบบเพื่อให้การเรียนตรงกับความต้องการส่วนบุคคล นักศึกษาจะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์และได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษาที่นอกเหนือจากด้านการเรียน นักศึกษาจะได้ทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะยั่งยืนตลอดชีวิต

หลักสูตรของวิทยาลัยได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้จ้างงาน องค์ประกอบการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะสามารถฝึกฝนความรู้ที่ได้เรียนในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นในห้องทดลอง, แคมป์ภาคสนาม, การจำลองสถานการณ์, การทำงานหรือการทำงานสหกิจศึกษาหรือการทำโครงการประยุกต์หรือชุมชน

นอกจากนี้ 95.7 เปอร์เซ็นต์ของผู้จ้างงานยังมีความพึงพอใจหรือพึงพอใจมากกับความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย (Key Performance Indicator Survey) ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าวิทยาลัย Fleming เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาระดับนานาชาติ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรการเรียนใหม่ที่มีการเปิดสอนที่วิทยาลัย Fleming อาทิเช่น:

 • พื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - ประกาศนียบัตรวิทยาลัย Ontario
 • นักสังคมสงเคราะห์/นักสุขภาพจิตและการติดยาเสพติด อนุปริญญาคู่

สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ อาทิเช่น:

 • อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพที่วิทยาเขต Sutherland ในเมือง Perterborough
 • ห้องทดลองธรณีศาสตร์ที่วิทยาเขต Frost ในเมือง Lindsay รัฐ Ontario

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีบริการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพส่วนบุคคคลที่มีทรัพยากร, หลักสูตรและแอพพลิเคชั่นอันหลากหลายที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการเรียน

โครงการพัฒนาใหม่เพิ่มเติม อย่างเช่น:

 • ศูนย์นวัตกรรมด้านการผลิตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ศูนย์ความก้าวหน้าในด้านอิเล็คทรอนิคส์เชิงกลและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเชิงอุตสาหกรรม
 • หอพักนักศึกษาใหม่สำหรับวิทยาเขต Haliburton – ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยการเจริญรอยตามชื่อเสียงของชื่อวิทยาลัย วิทยาลัย Fleming ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมและงานวิชาการประยุกต์ที่ทำให้วิทยาลัยมีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคแห่งอื่นๆ

ทางวิทยาลัยมีทีมคณาจารย์ชั้นยอด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิสูงและประสบการณ์อันกว้างขวางในสาขาวิชาของตนเอง โดยหลายๆท่านมีบทบาทหน้าที่ระดับสูงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และสามารถถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพด้วยการใช้วิธีการสอนและการสื่อสารอันหลากหลาย

หลักสูตรทั้งหมดของวิทยาลัย Fleming ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะนำไปสู่หลักสูตรการเรียนที่เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับหลากหลายบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย พร้อมด้วยการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดในการเรียน ขณะที่อาจารย์ผู้สอนหลายๆท่านก็สามารถแนะนำเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีโอกาสมากมายในการเพิ่มมูลค่าให้กับโอกาสทางอาชีพในระยะยาว โดยคุณวุฒิการศึกษาจากทุกหลักสูตรของวิทยาลัยเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

นักศึกษาทุกคนจะได้รับประโยชน์จากวิชาเรียนภาคปฏิบัติ อย่างเช่นทริปงานภาคสนาม, การฝึกหัดงานในห้องทดลองและคลินิก และการทำงานโครงการประยุกต์ร่วมกับพันธมิตรอันหลากหลายในภาคธุรกิจและองค์กรไม่แสวงหากำไร นอกจากนี้นักศึกษาจะยังสามารถใช้ทักษะของตนเองในภาคปฏิบัติผ่านทางการฝึกงานและการฝึกหัดงานอันมีค่าและเสริมประวัติส่วนตัวด้วย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 100 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, อนุปริญญาขั้นสูงจนถึงประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยหลักสูตรต่างๆจะดำเนินการสอนใน 7 คณะวิชาเรียนเฉพาะทางที่วิทยาเขต 3 แห่ง

วิทยาเขต Sutherland, Peterborough

คณะวิชาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรจะมุ่งเน้นประสบการณ์การทำงานจริงเชิงประยุกต์, วิธีคิดแบบผู้ประกอบธุรกิจและทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

คณะวิชาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกันในห้องทดลอง, คลินิกและการฝึกหัดภาคปฏิบัติในทีมงานแบบสหวิทยาการ ซึ่งการผสมผสานทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัตินี้จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความโดดเด่น

คณะวิชากระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาชุมชน

นักศึกษาจะสามารถสำรวจเรียนรู้อาชีพในด้านกฎหมายและการรักษาความปลอดภัยและการอารักขาที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลพร้อมด้วยทางเลือกในการสับเปลี่ยนหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2

คณะวิชาช่างฝีมือและเทคโนโลยี

ศูนย์ช่างฝีมือและเทคโนโลยี Kawartha ได้รับการออกแบบร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบร้านบริการต่างๆอันทันสมัย, ห้องเรียนอัจฉริยะ, ห้องทดลองเทคโนโลยีสูงและพื้นที่การเรียนแบบแยกวิชาเรียนและบูรณาการ

คณะวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิชานี้เปิดสอนหลักสูตรเชื่อมต่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญาสาขาศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

วิทยาเขต Frost, Lindsay, Ontario

คณะวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยการมุ่งเน้นในด้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะไม่ได้ใช้เวลาเรียนในห้องบรรยายมากนัก โดยจะเป็นการเรียนด้วยการทำงานภาคสนาม, การเรียนภาคสนามและโครงการเชิงประยุกต์ต่างๆที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะของตนเองในภาคปฏิบัติ

วิทยาเขต Haliburton, วิทยาเขตHaliburton และ Sutherland, Peterborough

คณะวิชาศิลปะและการออกแบบ Haliburton

คณาจารย์ของคณะวิชานี้เป็นผู้ที่กำหนดแนวทางการเรียนด้านศิลปะ, การออกแบบ, งานฝีมือและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรอนุปริญญาการออกแบบบูรณาการและอนุปริญญาทัศนศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์

หลักสูตรมรดกทางวัฒนธรรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีแบบเร่งรัดจะดำเนินการสอนในเมือง Peterborough ที่วิทยาเขต Sutherland และในพิพิธภัณฑ์ นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับอาชีพด้านการอนุรักษ์วัตถุต่างๆในพิพิธภัณฑ์หรือการดูแลและจัดการงานนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรประเภทต่างๆอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาจากระดับการเรียนและการฝึกหัดต่างๆ เงื่อนไขการรับสมัครจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหลักสูตรและผลสำเร็จด้านการเรียน โดยสามารถดูข้อมูลได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย Fleming

นอกจากนี้ยังมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังแผนกรับเข้าเรียนของวิทยาลัยที่จะคอยให้บริการเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียนได้ทุกเวลา นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นวันครบกำหนดที่สำคัญต่างๆและเกณฑ์การรับเข้าเรียนที่อาจรวมถึงการส่งเอกสารเพิ่มเติม อย่างเช่นผลงานที่ผ่านมาหรือหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 • IELTS 6.0 (พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5 และคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0 สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนผ่านทาง SDS)
 • TOEFL ข้อสอบอินเตอร์เน็ต (iBT) 80 คะแนน พร้อมคะแนนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
 • TOEFL ข้อสอบกระดาษ (PBT) 550 คะแนน

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรอนุปริญญาผู้ช่วยเภสัชกร

 • IELTS – 6.5 (พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • TOEFL ข้อสอบอินเตอร์เน็ต (iBT) 91 คะแนน (พร้อมคะแนนไม่ต่ำกว่า 23 ในหมวดการพูด, 25 ในหมวดการเขียน, 22 ในหมวดการอ่าน, 21 ในหมวดการฟัง)
 • TOEFL ข้อสอบกระดาษ (PBT) – 580 คะแนน

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 • IELTS – 6.5 พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • TOEFL ข้อสอบอินเตอร์เน็ต (iBT) 88 คะแนน พร้อมคะแนนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 22 คะแนน
 • TOEFL ข้อสอบกระดาษ (PBT) – 577 คะแนน

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรเชื่อมต่อ ESL โดยผลการประเมินความรู้จะเป็นตัวกำหนดว่านักศึกษาควรเริ่มต้นเรียนในระดับทักษะใดจาก 8 ระดับ

ข้อกำหนดด้านการเรียนและอื่นๆสามารถดูได้จากหน้าเว็บเพจของหลักสูตรนั้นๆ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Fleming มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม อย่างเช่นห้องทดลองเฉพาะทาง, สตูดิโอและศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริงและฝึกหัดนักศึกษาในด้านทักษะต่างๆที่ผู้จ้างงานต้องการ

ศูนย์ช่างฝีมือและเทคโนโลยี Kawartha (KTTC)

ศูนย์ระดับโลกที่วิทยาเขต Sutherland แห่งนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับผู้จ้างงานด้านช่างฝีมือระดับชั้นนำ โดยมีศูนย์กลางหลักคือ Skills Arena ที่ซึ่งนักศึกษาจากสาขางานช่างฝีมือต่างๆจะได้เรียนร่วมกัน

ศูนย์ความก้าวหน้าในด้านอิเล็คทรอนิคส์เชิงกลและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเชิงอุตสาหกรรม (CAMIIT)

ศูนย์วิจัยอเนกประสงค์ที่มีอุปกรณ์ครบครันแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์, นักวิจัยของคณะ, วิศวกรและนักเทคโนโลยี นักศึกษาจะได้รับการฝึกหัดผ่านทางประสบการณ์การทำงานจริง, การวิจัยประยุกต์และกิจกรรมด้านนวัตกรรมต่างๆ

ศูนย์ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีน้ำและน้ำเสีย (CAWT)

ศูนย์ CAWT ที่วิทยาเขต Frost เป็นศูนย์กลางการวิจัยเทคโนโลยีสะอาดในด้านเทคโนโลยีน้ำและน้ำเสียอันมีนวัตกรรมที่จะฝึกหัดทักษะเชิงประยุกต์ให้กับนักศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมด้านการผลิตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (CIAP)

ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเทคโนโลยีสูงที่วิทยาเขต Frost แห่งนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานในโครงการวิจัยประยุกต์ร่วมกับทีมนักวิจัยและพันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรม

หอพักนักศึกษา

ทั้งวิทยาเขต Frost และ Sutherland มีหอพักแบบห้องชุดให้บริการภายในวิทยาเขต นักศึกษาจะมีห้องนอนของตนเองพร้อมด้วยห้องน้ำรวมและพื้นที่ส่วนกลางในรูปแบบห้องพักรวม 6 คน ทัวร์เยี่ยมชมหอพักได้ที่นี่

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

นักศึกษาเต็มเวลาที่วิทยาเขต Frost และ Sutherland จะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีของศูนย์กิจกรรมสันทนาการต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง อย่างเช่นศูนย์กีฬาทางน้ำและฟิตเนส นอกจากนี้วิทยาเขต Sutherland ยังมีสนามหญ้าเทียมมาตรฐาน FIFA 1 Star และมีเส้นทางเดินป่าที่วิทยาเขตทั้งสองแห่งด้วย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ชุมชนอันเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตต่างๆของวิทยาลัย Fleming มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยและเป็นมิตร โดยทางวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนในชุมชน Fleming

มาตรการต่างๆที่มีการดำเนินการ อย่างเช่น:

 • ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบตรวจตราทุกอาคารในวิทยาเขตและหอพักนักศึกษา
 • กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงทั้งในและนอกอาคารของวิทยาลัยเพื่อป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
 • โทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินติดตั้งอยู่ทั่ววิทยาเขต
 • การป้องกันและช่วยเหลือเหตุรุนแรงทางเพศ พร้อมด้วยบริการข้อมูลและแจ้งเหตุทางออนไลน์
 • ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินติดประกาศในห้องเรียนและห้องบรรยาย
 • บริการ ‘Safe Walk' - นักศึกษาสามารถขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินร่วมทางเป็นเพื่อนในกรณีที่ต้องเดินไปยังสถานที่ต่างๆในวิทยาเขตในเวลากลางคืน
 • บริการ Battery Booster เป็นบริการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือในการสตาร์ทรถของตนเอง

วิทยาลัย Fleming มีการรับมือกับการระบาดของ Covid-19 ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยมาตรการต่างๆอันหลากหลายครอบคลุมในการลดการแพร่ระบาดและผลกระทบของไวรัสนี้เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคน

Show more +Show less -
2300
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Fleming College
At Fleming College
At Fleming College
At Fleming College
At Fleming College
At Fleming College
At Fleming College
At Fleming College
At Fleming College
At Fleming College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.8
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.6
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
4.2
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.2
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2020-01-12
3.0/ 5 stars
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2020-02-01
5.0/ 5 stars
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2020-01-12
3.0/ 5 stars
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Fleming College Fleming College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fleming College - by, 2020-02-01
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม