พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Florida Institute of Technology

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยี Florida (Florida Tech) เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันหลากหลายที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ชั้นนำของอุตสาหกรรม

Florida Tech เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นในฐานะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ในปี 1958 และได้มีการพัฒนาจนมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรสาขา STEM ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมจนได้รับการยกย่องให้เป็น ‘มหาวิทยาลัย STEM ของรัฐฟลอริดา' สถาบันเทคโนโลยี Florida เป็นสถาบันการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยที่มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในอนาคต

Florida Tech มีความภาคภูมิใจในประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลาย ด้วยจำนวนนักศึกษานานาชาติประมาณหนึ่งในสามของประชากรนักศึกษาและมาจากมากกว่า 100 ประเทศ นักศึกษานานาชาติจะรู้สึกสะดวกสบายในวิทยาเขตด้วยบริการและกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิเช่นบริการให้คำปรึกษา, บริการแนะแนวอาชีพและเทศกาลนานาชาติต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ Florida Tech อีกทั้งทางสถาบันยังเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของแคมเปญ #YouAreWelcomeHere ด้วย

Florida Tech เป็น ‘มหาวิทยาลัยระดับชาติในกลุ่ม Tier One ที่ดีที่สุด' โดย U.S. News & World Report อีกทั้งยังตั้งอยู่ในเมือง Melbourne ของรัฐ Florida ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ซึ่งทำให้นักศึกษาจะมีความสุขกับชีวิตนอกห้องเรียนด้วยงานกิจกรรมต่างๆ, องค์กรนักศึกษามากกว่า 150 ประเภทและการทำกิจกรรมบนเขตชายฝั่งอันมีชื่อเสียงของรัฐฟลอริดา นอกจากนี้ Florida Tech ยังมีทีมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ NCAA Division II ในหลากหลายประเภทกีฬาด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Florida Tech ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ดีที่สุดประจำปี 2020

ไม่นานมานี้ทาง Florida Tech ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ดีที่สุดในรายงานประจำปี 2020 ของ U.S. News & World Report ซึ่งได้ทำการประเมินมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก 1,500 แห่งในด้านชื่อเสียงและการวิจัยเชิงวิชาการ โดยมีสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเพียง 249 แห่งที่ติดอันดับในรอบสุดท้าย

Robert Morse หัวหน้าฝ่ายนักกลยุทธ์ข้อมูลของ U.S. News & World Report กล่าวว่าการจัดอันดับนี้มีการเพิ่มหัวข้ออย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุมความต้องการของนักศึกษาในด้านต่างๆ โดยระบุว่าสถาบันการศึกษาจะได้รับการตัดสินจากคุณภาพของการวิจัย ซึ่งทำให้การจัดอันดับนี้มีวิธีการจัดอันดับที่มีความแตกต่าง

การจัดอันดับจะทำการประเมินสถาบันการศึกษาจาก 81 ประเทศ ซึ่ง Florida Tech อยู่ในอันดับที่ 12 ในด้าน ‘ความร่วมมือระดับนานาชาติ – ตามประเทศ' รวมถึงอันดับที่ 29 ในด้าน ‘จำนวนเปอร์เซ็นต์ของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในบรรดาผลงานวิจัยระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด' นอกจากนี้ทางสถาบันยังอยู่ในอันดับ 3 ร่วมจาก 750 มหาวิทยาลัยในด้านสาขาวิชาเฉพาะด้าน อย่างเช่นสาขาฟิสิกส์ (อนุภาคและนิวเคลียร์ คณิตศาสตร์ ควอนตัมและเชิงทฤษฎี) Florida Tech เป็นหนี่งในแปดมหาวิทยาลัยในรัฐนี้ที่ติดอันดับในการจัดอันดับประจำปี 2020

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

สถาบันเทคโนโลยี Florida เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสำรวจเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศด้านการการสอนและการวิจัย

คณาจารย์

เพื่อการบรรลุเป้าหมายนี้ของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนักการศึกษา, นักวิชาการและนักวิจัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติจะใช้เทคโนโลยีอันมีนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของชุมชนทั้งระดับท้องถิ่น, รัฐ, ประเทศและนานาชาติ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน, ผู้ประกอบธุรกิจและนักบินอวกาศที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยอันน่าตื่นเต้นและสร้างความท้าทายให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถและขยายขอบเขตความรู้ของตนเอง

คณาจารย์ของ Florida Tech จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดด้านการเรียนและวิชาชีพ การเรียนที่ Florida Tech มีพลังขับเคลื่อนที่ได้รับการชี้แนะแนวทางโดยคณาจารย์ที่ปรารถนาให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาพร้อมด้วยทักษะ, ความรู้และความมั่นใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการทำงาน

วิชาการอันแข็งแกร่ง

นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ Florida Tech จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความท้าทายที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นคว้าวิจัยและสร้างพลังความสามารถด้วยนวัตกรรม

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

Florida Tech มีความเชื่อว่าการเรียนควรมุ่งเน้นภาคปฏิบัติและประสบการณ์เชิงลึก นักศึกษาในทุกหลักสูตรจะสามารถมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในห้องทดลอง, งานภาคสนามและโครงการวิจัยต่างๆ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

Florida Tech มีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนใน 4 วิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนในสาขาวิชาต่างๆดังนี้

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของ Florida Tech โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, คอมพิวเตอร์, ครุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาในทุกระดับการเรียนจะได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัย, งานตามสัญญาและโครงการต่างๆที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

วิทยาลัยการบิน

หลักสูตรของวิทยาลัยการบินได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรด้านการบินระดับชั้นนำของประเทศ วิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการบิน ทางวิทยาลัยมีนักศึกษา 400 คนที่เรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาการบินโดยตรงและที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการบินที่วิทยาเขต Melbourne ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยจิตวิทยาและศิลปศาสตร์

วิทยาลัยจิตวิทยาและศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขา อาทิเช่นการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์, นิติจิตวิทยา, มนุษยศาสตร์, วารสารศาสตร์แบบผสมผสาน, จิตวิทยาและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ทั่วโลก, จิตวิทยาอุตสาหกรรม/องค์กร, การจัดการพฤติกรรมองค์กร, ความเป็นผู้นำองค์กรและการวิเคราะห์พฤติกรรมวิชาชีพ

วิทยาลัยธุรกิจ Bisk

วิทยาลัยธุรกิจ Bisk จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในอนาคต โดยจะมอบพื้นฐานอันแข็งแกร่งในสาขาความรู้ทางธุรกิจที่สำคัญ, การประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจในภาคปฏิบัติและฝึกฝนให้นักศึกษาคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจสมัยใหม่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยจะมีความพร้อมในการบริหารจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง, ริเริ่มและเป็นผู้นำธุรกิจและสามารถรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจระดับโลก

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดเวลาด้วยการใช้ใบสมัครทางออนไลน์ของ Florida Tech เงื่อนไขการรับเข้าเรียนจะแตกต่างกันตามระดับความรู้ของนักศึกษาและหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาตรี

ฝ่ายรับเข้าเรียนระดับปริญญาตรีจะทำการประเมินความพร้อมของนักศึกษาสำหรับหลักสูตรนั้นๆ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาจากเอกสารต่อไปนี้:

 • ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอันเป็นที่ยอมรับ
 • เรียงความ
 • จดหมายรับรอง

ผู้สมัครนานาชาติไม่จำเป็นต้องส่งผลคะแนนการสอบวัดมาตรฐาน (SAT หรือ ACT) แต่ผลคะแนนสอบดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณามอบทุนการศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ยังมีเกณท์ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษด้วย

เงื่อนไขการรับสมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทของ Florida Tech ต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับภูมิภาค รวมถึงผู้สมัครต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ในระดับปริญญาตรีเพื่อการได้รับพิจารณารับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทของ Florida Tech

Show more +Show less -
video Bg

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบันเทคโนโลยี Florida มีสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมในวิทยาเขตมากกว่า 40 แห่งและมีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมาย อาทิเช่นหอประชุม, ห้องประชุม, ห้องเรียน, ห้องบรรยาย, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์, สถานที่จัดเลี้ยง, สถานที่เล่นกีฬา, ศูนย์ศิลปะการแสดงขนาด 500 ที่นั่ง, โบสถ์ขนาดเล็กและใหญ่, สวนพฤกษศาสตร์และพื้นที่สีเขียวกลางแจ้ง

ศูนย์กีฬาและสันทนาการ Charles and Ruth Clemente

อาคารขนาด 62,000 ตารางฟุตที่ประกอบด้วยโรงยิมทีมกีฬามหาวิทยาลัย, โรงยิมกีฬาภายใน, ห้องยกน้ำหนัก, ห้องฟิตเนสแบบกลุ่ม, สนามแร็กเก็ตบอลและคาเฟ่/ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

อัฒจันทร์กลางแจ้ง Panthereum

อัฒจันทร์กลางแจ้งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตและการแสดงอื่นๆพร้อมด้วยเวทีที่หันหน้าสู่สนามหญ้ากลางแจ้งอันเขียวชอุ่ม

ศูนย์ศิลปะการแสดง Gleason

อาคารเอนกประสงค์สไตล์โรงละครที่ล้อมรอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่สำหรับการแสดงอันหลากหลายทั้งระดับมืออาชีพและระดับชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับการจัดการประชุมขนาดใหญ่, การบรรยายและการประชุมผ่านวิดีโอ

ที่พัก

Florida Tech มีบริการที่พักมากกว่า 27 แบบ ชุมชนหอพักนักศึกษาและอพาร์ทเม้นต์มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย อาทิเช่นช่องเคเบิลทีวีและเฮชดีมากกว่า 70 ช่อง, โทรศัพท์และบริการว๊อยซ์เมล์, ห้องซักผ้า, อินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้สาย

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษา Panther Fund Merit

ทุนการศึกษาบางส่วนที่พิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้สมัคร (เกรดเฉลี่ยรวมถึง คะแนนสอบวัดมาตรฐานที่ส่งมาในช่วงที่ทำการสมัครเรียน) โดยจะนำมาพิจารณาในช่วงกระบวนการรับเข้าเรียน ทุนเรียนดีนี้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนต้องรักษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำที่ 2.6 ในระหว่างการเรียนที่ Florida Tech เพื่อให้มีสิทธิ์ต่ออายุทุนเป็นรายปี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี Panther Fund Merit

ทุนค่าเล่าเรียนที่มอบให้กับนักศึกษานานาชาติมูลค่าสูงสุด 12,500 เหรียญสหรัฐและไม่คำนึงถึงความจำเป็นทางการเงิน ผู้สมัครเรียน Florida Tech ส่วนใหญ่จะได้รับข้อเสนอทุนเรียนดีในระดับใดระดับหนึ่ง

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิต

ทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักศึกษานานาชาติในหลากหลายจำนวนเงิน โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียนที่มีมูลค่าสูงสุด 6,000 เหรียญสหรัฐและไม่คำนึงถึงความจำเป็นทางการเงิน

ทุนการศึกษานักกีฬา

ทุนการศึกษานักกีฬา Florida Tech (NCAA Division II) ที่มอบให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนแต่ละท่านผ่านทางแผนกนักกีฬา โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาชายเบสบอล, บาสเก็ตบอล, ว่ายน้ำ, เรือพายและซอคเกอร์ และนักกีฬาหญิงบาสเก็ตบอล, ลาครอสส์, ซอคเกอร์, ว่ายน้ำและเรือพาย

เงินช่วยเหลือครอบครัว Florida Tech

เงินช่วยเหลือ Legacy

บุตรของศิษย์เก่า Florida Tech ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเต็มเวลาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 เหรียญสหรัฐที่สามารถขอต่ออายุได้สูงสุด 4 ปีและเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทุนการศึกษาอื่นๆที่ได้รับ

เงินช่วยเหลือครอบครัว

พี่น้องของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่ Florida Tech ในปัจจุบันจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 เหรียญสหรัฐที่สามารถขอต่ออายุได้สูงสุด 4 ปีและเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทุนการศึกษาอื่นๆที่ได้รับ โดยนักศึกษาพี่น้องทุกคนจะได้รับทุนเมื่อลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน

Show more +Show less -
2972
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
801st  / 1250
At Florida Institute of Technology
At Florida Institute of Technology
Join us at Florida Institute of Technology
At Florida Institute of Technology
At Florida Institute of Technology
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1767

 • $816
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Gateway to USA เตรียมความพร้อมเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

ฟรี สัมมนาออนไลน์  Gateway to USA เตรียมความพร้อมเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

📅 วันเสาร์ที่ 10  กันยายน 2565  

⏰เวลา 13.00-15.00 น.  

💻 เข้าร่วมงานผ่าน ZOOM   

ทีม USA ทัก! พี่ ๆ IDP ขอพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกทุกข้อมูลที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจสมัครเรียนต่อ USA  ระดับการศึกษาแต่ละประเภท การเลือกคอร์สเรียน เลือกหลักสูตร เกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียน ข้อมูลสุด Exclusive ขนาดนี้ ไม่เข้าร่วม ไม่ได้แล้ว พร้อมเปิดโอกาส ถาม-ตอบแบบตรงไปตรงมากับพี่แพรและพี่ดาริน เจ้าหน้าที่แนะแนวคนเก่งของ IDP คำถามใดที่ยังหาคำตอบไม่ได้ มาพบกันในวันงาน ข้อมูลเน้น ๆ ไม่มีกั๊กแน่นอน

US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 10th ก.ย. 2022 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?