พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Fraser International College (FIC)

Canada
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยนานาชาติ Fraser (FIC) เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย Simon Fraser (SFU) เป็นการเฉพาะ โดยนักศึกษานานาชาติจะสามารถเรียนหลักสูตรปีแรกที่ FIC และโอนหน่วยกิตไปยังชั้นปีที่สองของหลักสูตรปริญญาตรีที่ SFU ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย, ได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับความช่วยเหลือด้านการเรียนที่มีอยู่มากมาย FIC ดำเนินการสอนนักศึกษามากกว่า 2,500 คนจากทั่วโลก

หลักสูตรมีการเริ่มต้นการเรียนในเดือนกันยายน, มกราคมและพฤษภาคม โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อดังนี้:

 • ระดับปูพื้น – หลักสูตรโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยขั้นที่ 1
 • ระดับปริญญาตรี – หลักสูตรโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยขั้นที่ 2
 • ระดับปริญญาตรี - อนุปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่สาขาศิลปะ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การสื่อสารและธุรกิจ การสื่อสาร, ศิลปะและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์

FIC ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลักของ SFU ในเมือง Burnaby นักศึกษาของ FIC จะสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆในวิทยาเขตได้ อย่างเช่นโรงยิม, ห้องสมุด, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์, โรงอาหาร, ที่พัก, สโมสร, ห้องแล็บงานสร้างสรรค์และอีกมากมาย! หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก SFU นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 3 ปี

วิทยาเขตของ SFU ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มหานคร Vancouver ระหว่างแนวเทือกเขาและมหาสมุทร Vancouver มีชื่อเสียงในฐานะเมืองที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลกและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศแคนาดาพร้อมด้วยประชากรที่มีความหลากหลายมากกว่า 2 ล้านคน Vancouver เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและปลอดภัย โดยมีโอกาสทำกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมจนถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

SFU ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในด้านความยั่งยืน

Times Higher Educaiton (THE) ได้จัดให้มหาวิทยาลัย Simon Fraser อยู่ในอันดับที่ 19 ของโลกในด้านการตอบสนองต่อเป้าหมายหลักด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN)

การจัดอันดับผลกระทบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี 2020 โดย THE ได้จัดให้ SFU อยู่ในอันดับต้นๆในหลากหลายด้าน อย่างเช่น:

 • อันดับ 1 ในด้านผลกระทบต่อเมืองและชุมชนที่มีความยั่งยืน
 • อันดับ 5 ในด้านสถาบันการศึกษาที่มีสันติภาพ, ความยุติธรรมและความก้าวหน้า
 • อันดับ 7 ในด้านการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร
 • อันดับ 9 ในด้านการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การจัดอันดับนี้จะพิจารณาการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ THE ได้ทำการสำรวจสถาบันการศึกษามากกว่า 760 แห่งจากมากกว่า 85 ประเทศ

Andrew Petter อธิการบดีของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ''ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมของประเทศแคนาดา เรามีพันธกิจในการช่วยสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี, มีความแข็งแกร่งและความยั่งยืน" ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์อันมีค่าของ SFE สำหรับโครงการริเริ่มต่างๆทั่วโลก

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

FIC เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นและปริญญาตรี หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อจะช่วยให้นักศึกษานานาชาติมีความพร้อมสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา

สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่สาขา:

 • ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การสื่อสารและธุรกิจ
 • การสื่อสาร, ศิลปะและเทคโนโลยี
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์วิศวกรรม
 • สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์

หลักสูตรปูพื้น

หลักสูตรโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยขั้นที่ 1 (UTPI – University Transfer Program Stage 1) – หลักสูตรนี้จะเชื่อมการเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยการเรียน 8 วิชาภายในเวลา 2 ภาคเรียน (8 เดือน) หลังจากนั้นจึงเรียนต่อหลักสูตร UTP ขั้นที่ 2

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยขั้นที่ 2 (UTPII – University Transfer Program Stage II) – หลักสูตรนี้เทียบเท่าการเรียนชั้นปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ SFU หลักสูตร UTPII ประกอบด้วยการเรียนวิชาเรียน 10 วิชาหรือมากกว่าและมีระยะเวลาเรียน 3 ภาคเรียน (12 เดือน) หลังจากสำเร็จการเรียนหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังชั้นปีที่สองของหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยตามข้อกำหนด GPA

หลักสูตรอนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์ –นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาตรีจากการเรียนหลักสูตร 2 ปีนี้ หลังจากนั้นนักศึกษาจะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังชั้นปีที่สามของหลักสูตรปริญญาตรีที่ SFU หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติด้านการเรียนผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด เนื่องจากหลักสูตรดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดีก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร

การเข้าเรียนโดยตรง

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนโดยตรงจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร UTPI หรือ UTPII โดยนักศึกษาต้องผ่านการเรียนวิชาความรู้เชิงวิชาการที่ไม่มีหน่วยกิตด้วย

นักศึกษาต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้หรือผลคะแนนสอบเทียบเท่าอันเป็นที่ยอมรับ:

 • IELTS Academic – 6.0 พร้อมคะแนนหมวดการอ่านและการเขียนขั้นต่ำ 6.0 และคะแนนหมวดการฟังและการพูด 5.5
 • TOEFL – 79 คะแนนพร้อมคะแนนหมวดการอ่านและการเขียนขั้นต่ำ 18 คะแนน
 • PTE – 58 พร้อมคะแนนขั้นต่ำ 58 ในหมวดการฟัง, การอ่าน, การพูดและการเขียน

การเข้าเรียนแบบ Integrated

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แบบ Integrated ที่กำหนดจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร UTPI หรือ UTPII ได้ โดยนักศึกษาจะเรียนวิชา INTG100 และ 2 วิชาเรียนในภาคเรียนแรก ในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการเรียนวิชา INTG100 ด้วยเกรด A นักศึกษาจะไม่ต้องเรียนวิชาความรู้เชิงวิชาการ

นักศึกษาต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้หรือผลคะแนนสอบเทียบเท่าอันเป็นที่ยอมรับ:

 • IELTS Academic – 5.5 พร้อมคะแนนขั้นต่ำ 5.5 ในหมวดการอ่านและการเขียนและ 5.0 ในหมวดการฟังและการพูด
 • TOEFL – 69 คะแนนพร้อมคะแนนหมวดการอ่านและการเขียนขั้นต่ำ 15 คะแนน
 • PTE – 42 พร้อมคะแนนขั้นต่ำ 42 ในหมวดการอ่านและการเขียนและ 36 ในหมวดการฟังและการพูด

การเข้าเรียนแบบ Cornerstone

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แบบ Cornerstone ที่กำหนดจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร UTPI หรือ UTPII ได้ โดยนักศึกษาจะเรียนวิชาเรียน Cornerstone ในภาคเรียนแรก ในกรณีที่นักศึกษาได้เกรด A นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรได้โดยตรง ส่วนผู้ที่ได้เกรด B จะได้เข้าเรียนแบบ Integrated โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาความรู้เชิงวิชาการ

นักศึกษาต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้หรือผลคะแนนสอบเทียบเท่าอันเป็นที่ยอมรับ:

 • IELTS Academic – 5.0 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 4.5 หรือ 5.5 โดยได้คะแนนขั้นต่ำ 5.0 ในหมวดการอ่านและการเขียนและ 4.5 ในหมวดการฟังและการพูด
 • TOEFL – 59 คะแนนพร้อมคะแนนหมวดการอ่านและการเขียนขั้นต่ำ 12 คะแนน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาของ FIC จะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากวิทยาลัยตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ SFU วิทยาเขตมีนักศึกษา 28,000 คนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยและการเรียน

วิทยาเขตที่เป็นมิตรกับคนเดินถนนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานฝ่ายบริหารและวิชาการ ซึ่งรวมถึงบริการนักศึกษาต่างๆ, ห้องสมุด, หอพักนักศึกษาและร้านค้าต่างๆ นักศึกษาของ FIC จะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆได้ทุกประเภท อย่างเช่นห้องแล็บคอมพิวเตอร์, สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการอื่นๆ

ที่พัก

นักศึกษาของ FIC จะสามารถพักอาศัยในหอพักของ SFU ที่อยู่ใกล้กับห้องเรียนในวิทยาเขต Burnaby โดยเป็นบริการห้องพักเดี่ยว พร้อมด้วยบริการอินเตอร์เน็ต, ห้องพักผ่อน, โทรทัศน์และเตาไมโครเวฟ รวมถึงมีโรงอาหารที่ให้บริการแพ็กเกจมื้ออาหารด้วย

หอพัก GEC Burnaby Heights มีบริการที่พักที่ตกแต่งพร้อมอยู่สำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยตั้งอยู่ใกล้กับบริการขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปวิทยาเขตได้อย่างสะดวกง่ายดาย หอพัก GEC Burnaby Heights เป็นที่พักที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาของ FIC

ทางเลือกที่พักนอกวิทยาเขตจะเป็นในรูปแบบที่พักรวมและที่พักให้เช่าส่วนตัว รวมถึงมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวแคนาดาด้วย ทาง FIC สามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติเพื่อการค้นหาที่พักที่เหมาะสม

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

เป้าหมายของ FIC คือการช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเองโดยการโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Simon Fraser โดยทางวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือมากมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนที่ SFU และสำเร็จคุณวุฒิปริญญา

นักศึกษาของ FIC จะได้รับการดูแลในแบบเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลที่มากกว่าและมีบริการช่วยเหลือเฉพาะด้านต่างๆ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอน, เจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออื่นๆทุกคนคอยให้คำแนะนำและแนะแนวนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศจะเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์นักศึกษาที่ FIC โดยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ซึ่งผู้เรียนจะได้พบปะคณาจารย์, เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนและได้ทำความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาที่หลายคนจะกลายเพื่อนตลอดชีวิต

โครงการปรับตัวเข้ากับชุมชน (CTP)

ทีมงาน CTP มีความช่วยเหลือส่วนบุคคลและด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาของ FIC โดยจะทำหน้าที่ให้การต้อนรับนักศึกษาที่กิจกรรมปฐมนิเทศและให้คำปรึกษาในระหว่างปีการศึกษา อีกทั้งทางทีมงานยังมีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อนนักศึกษาที่ซึ่งนักศึกษาจะได้สร้างความคุ้นเคยกับทรัพยากรต่างๆในวิทยาเขตผ่านทางความสัมพันธ์กับนักศึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า

ทีมงานรณรงค์จิตสำนึก (ACT)

ทีมงาน ACT ของ FIC จะช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่นักศึกษาของ FIC และ SFU มีความกังวลใจ โดยจะทำหน้าที่สร้างจิตสำนึก, ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆและมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีความสำคัญในหลากหลายด้าน

โครงการให้ความรู้โดยเพื่อนนักศึกษา

โครงการนี้จะสร้างโอกาสในด้านการมีส่วนร่วม, ความสำเร็จด้านการเรียนและการพัฒนาอาชีพ โดยเป็นโครงการที่บริหารจัดการโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษา โดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่มีความสำคัญที่สุดกับการเรียนของนักศึกษาของ FIC ทางทีมงานจะคอยให้คำแนะนำส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อมที่ไม่วิจารณ์ตัดสินนักศึกษา

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

เส้นทางเรียนต่อหลักจากวิทยาลัยนานาชาติ Fraser คือมหาวิทยาลัย Simon Fraser โดยนักศึกษานานาชาติจะสามารถเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยและสำเร็จคุณวุฒิที่จำเป็นสำหรับการเข้าเรียนในชั้นปีที่สองของหลักสูตรระดับปริญญาที่ SFU ได้โดยตรง

มหาวิทยาลัย Simon Fraser

การเรียนที่ SFU จะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับนักศึกษาไปตลอดชีวิต หลักสูตรการเรียนจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพมากมาย นักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนของตนเอง รวมถึงทักษะต่างๆที่สามารถถ่ายโอนได้และเป็นที่ต้องการของผู้จ้างงาน บริการช่วยเหลือต่างๆของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อย่างเช่นบริการแนะแนวอาชีพที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานผ่านทาง:

 • ประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรม
 • กิจกรรมเวิร์คช็อป
 • บริการช่วยหางาน

หลักสูตรสหกิจศึกษาของ SFU

SFU มีหลักสูตรสหกิจศึกษาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ หลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้ทำงานแบบมีรายได้ในระหว่างการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญา ทาง SFU มีการเปิดสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาในทุกสาขาการเรียนในระดับปริญญาตรี 54 หลักสูตรและระดับบัณฑิต 10 หลักสูตร พร้อมด้วยตำแหน่งงานสหกิจศึกษาประมาณ 2,500 ตำแหน่งในแต่ละปี

 • ทุกคณะเรียนของ SFU มีทางเลือกการเรียนแบบสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา
 • ทุกตำแหน่งงานจะเป็นงานแบบมีรายได้ระยะเวลาขั้นต่ำ 4 เดือน
 • การทำงานสามตำแหน่งจะได้รับการระบุไว้ในใบรับรองผลการเรียนของ SFU
 • ศิษย์เก่าของ FIC ได้ทำงานผ่านการเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษากับบริษัทต่างๆมากมาย อย่างเช่น Ernst and Young, Fluor, IBM, KPMG, Microsoft, Coca-Cola, Bank of Montreal และ Tata Industries

SFU ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาและสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของโลก โดยได้ดำเนินการสอนหลักสูตรมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1965 และปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศแคนาดา คุณภาพการสอน, การวิจัยและการมีส่วนร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

Show more +Show less -
2500
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
Join us at Fraser International College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2001

 • $812
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์