พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

George Mason University - INTO USA

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย George Mason คือการเตรียมความพร้อมอนาคตของโอกาสการทำงานมากมาย มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จ

ด้วยสถานที่ตั้งในเมือง Fairfax ใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซี มหาวิทยาลัย George Mason เป็นสถาบันการศึกษาที่จะมอบประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้งในด้านธุรกิจ, การปกครอง, การวิจัยและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 25 ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดและเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมมากที่สุดอันดับที่ 35 ของสหรัฐอเมริกาประจำปี 2021 โดย U.S. News & World Report

ที่ Mason มีทางเลือกการสมัครตรงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เช่นเดียวกับหลักสูตรปรับพื้นฐาน โดยหลักสูตร International Year One และ Undergraduate Transfer จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตร Graduate Pathway จะสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนดูแลในทุกอย่างก้าว ตั้งแต่ก่อนมาถึงจนจบการศึกษา นักศึกษาจะศึกษาที่ศูนย์ Mason Global ที่เป็นศูนย์รวมของบริการและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่นการจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาและตัวเลือกด้านอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในมหาวิทยาลัยเช่นห้องสมุดหรือพื้นที่ออกกำลังกาย

มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามากมาย มูลค่าสูงสุด 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

กรุงวอชิงตันดีซีนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่าง เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและความน่าตื่นเต้น ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของเมืองถือเป็นโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์และโอกาสในอุตสาหกรรมที่ประเมินค่าไม่ได้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงตัวเมืองได้ภายใน 45 นาที หรือจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศชานเมืองของ Fairfax ตั้งแต่คาเฟ่ไปจนถึงการซื้อเครื่องแต่งกาย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ที่มหาวิทยาลัย George Mason นักศึกษานานาชาติจะได้รับผลดีจากประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและความเชี่ยวชาญ จากการจัดอันดับของ U.S. News & World Report ปีค.ศ. 2020-21 ได้จัดอันดับให้เป็น :

 • มหาวิทยาลัยเอกชนยอดเยี่ยมอันดับที่ 65
 • มหาวิทยาลัยที่เปี่ยมนวัตกรรมอันดับที่ 35
 • มหาวิทยาลัยที่คุ้มค่าที่สุดอันดับที่ 129
 • หนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายมากที่สุด
 • มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับชาติอันดับที่ 143

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Mason ถูกสร้างขึ้นจากคณาจารย์และศิษย์เก่าที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้น โดยคณาจารย์ได้รับทุนและการเป็นผู้นำมากมาย เช่นอดีตตผู้อำนวยการ CIA และ NSA, นักบินอวกาศหญิงมุสลิมเชื้อสายอิหร่านคนแรก และผู้ประกาศข่าวจาก CNN

หลักสูตรในสาขาต่างๆมากมายของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่สูงในการจัดอันดับ โดยอยู่อันดับที่ 1 ในสาขาการวิเคราะห์และการระงับข้อพิพาท (Schools.com, 2018), อันดับที่ 19 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดย U.S. News & World Report ปี 2021 และอันดับที่ 79 ในการจัดอันดับหลักสูตรธุรกิจระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุดโดย U.S. News & World Report ปี 2020 นักศึกษาของหลักสูตร INTO ที่ได้เรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยจะได้รับความรู้, ความมุ่งมั่นและประสบการณ์เพื่อความสำเร็จหลังจากสำเร็จการศึกษา

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ที่ Mason นำเสนอทางเลือกหลักสูตรเตรียมความพร้อมมากมาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษานานาชาติในการพัฒนาทักษะของตนเองและก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

การสมัครเข้าศึกษาตรงระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติทางวิชาการและภาษาอังกฤษตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาตรงยังมหาวิทยาลัย George Mason ได้ทันที

การสมัครเข้าศึกษาตรงระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีคุณสมบัติทั้งด้านวิชาการและภาษาอังกฤษตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาตรงในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย George Mason ได้ทันที

หลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 (IY1)

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์ทางวิชาการและภาษาอังกฤษ สำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Mason สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 ที่นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะของตนเองไปพร้อมกับเก็บหน่วยกิตการศึกษาไปได้พร้อมกัน โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้นักศึกษานานาชาติสามารถจบการศึกษาในระยะเวลาเท่ากับนักศึกษาท้องถิ่น

หลักสูตรเทียบโอนระดับปริญญา

เหมาะกับนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเทียบโอนไปยังมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรที่ต้องการพร้อมกับการพัฒนาทักษะของตนเอง

หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย Mason สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการ, ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ GMAT/GRE ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้คำแนะนำทางวิชาการ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ภาคการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาการ, ภาษาอังกฤษและการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ในการสมัครเข้าศึกษาในสถาบัน INTO มหาวิทยาลัย George Mason University นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเป็นไปคุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาดังนี้

การสมัครเข้าศึกษาตรงระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติทางวิชาการ : จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเกรด GPA ขั้นต่ำ 3.0 ขึ้นกับหลักสูตร โดยอาจมีการขอเอกสารและการทดสอบเพิ่มเติม

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ : คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.5 (โดยทุกหมวดจะต้องมีคะแนน 6.0) คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 80 (โดยทุกหมวดจะต้องมีคะแนน 18) หรือเทียบเท่า

การสมัครเข้าศึกษาตรงระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติทางวิชาการ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า, คะแนน GRE หรือ GMAT (ตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร), เอกสารเพิ่มเติม (ตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ : คะแนน IELTS ระหว่าง 6.5-7.0 (โดยทุกหมวดจะต้องมีคะแนน 6.0-7.0) คะแนน TOEFL ระหว่าง 80-93 (โดยทุกหมวดจะต้องมีคะแนน 20) หรือเทียบเท่า

หลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 (IY1)

คุณสมบัติทางวิชาการ : จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเกรด GPA ขั้นต่ำ 2.3 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ : คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 5.0 คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 50 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอนระดับปริญญา

คุณสมบัติทางวิชาการ : จบการศึกษาในวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 30 หน่วยกิตในการเทียบโอน, เกรด GPA ขั้นต่ำ 2.3

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ : คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.5 คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 80 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติทางวิชาการ : เป็นไปตามแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจะต้องจบกรศึกษาในระดับปริญญาตรี, อนุปริญญาบัตรหรือเทียบเท่า คะแนน GPA อยู่ที่ 2.5-2.75 ตามแต่ละหลักสูตร รวมไปถึงคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ : คะแนน IELTS ขั้นต่ำระหว่าง 6.0-6.5 คะแนน TOEFL ขั้นต่ำระหว่าง 65-75 หรือเทียบเท่า

ภาษาอังกฤษวิชาการ

ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Mason ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามากมายตลอดทั้งปี โดยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และช่วยเหลือในด้านค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ โดยมีทั้ง :

ทุนระดับภูมิภาค

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา สามารถได้รับทุนมูลค่า 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคนั้นและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติอื่นๆ

ทุนส่งเสริมความหลากหลาย

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษาสามารถได้รับทุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคัดเลือกนักศึกษาโดยอัตโนมัติจากประวัติและภูมิหลังที่มีความหลากหลาย

ทุน ''Follow My Lead''

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษาสามารถได้รับทุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยนักศึกษาจะต้องแสดงประวัติส่วนตัวและเรียงความเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและประสบการณ์ความเป็นผู้นำ

ทุนศึกษาต่อ

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Mason สามารถสมัครรับทุนการศึกษามูลค่า 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยนักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA ที่ 3.0-3.5

นักศึกษาจะต้องตรวจสอบทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครและข้อกำหนดของแต่ละทุนการศึกษาในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

Ángel Cabrera Global Center

Ángel Cabrera Global Center ให้บริการนักศึกษาของ Mason 270 คน พร้อมด้วยพื้นที่ห้องพักผ่อน, ห้องเรียน, โรงอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งเป็นที่สถาบัน INTO ตั้งอยู่ ซึ่งยังเป็นศูนย์กลางของนักศึกษานานาชาติในชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัย Mason

ศูนย์ตั้งอยู่ใกล้กับชั้นเรียน, ตัวเลือกด้านอาหาร, พื้นที่ออกกำลังกาย และห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีทีมประสบการณ์นักศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะมีความสุขกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

ที่พัก

ที่พักมีค่าบริการเฉลี่ย 20,190 เหรียญสหรัฐต่อปีการศึกษา ซึ่งรวมถึงบริการมื้ออาหารสำหรับนักศึกษาหลักสูตร International Year Oneโดยนักศึกษานานาชาติส่วนมากจะพักอยู่ในมหาวิทยาลัยในศูนย์ Mason Global หรือที่ Whitetop Hall โดยที่พักตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสนับสนุนมากมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวันหอพักนักศึกษามีพื้นที่ส่วนกลาง, ห้องพักพร้อมห้องน้ำในตัว, ห้องเรียนและพื้นที่ทำสมาธิ

บริการอาหาร

ในมหาวิทยาลัยมีศูนย์อาหาร 3 แห่ง รวมถึงศูนย์ the Globe ที่มีอาหารมากมายจากทั่วทุกมุมโลก นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินกับอาหารมากมายในทุกข้อกำหนดของอาหารหรือความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งอาหารตามความชอบได้อีกด้วย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย George Mason มอบโอกาสให้กับนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตนักศึกษา ในปีการศึกษาค.ศ. 2018-2019 นักศึกษากว่า 93% สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมและสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย George Mason นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Mason ได้รับการศึกษาที่เตรียมความพร้อมตัวเองไปสู่อาชีพที่ทรงคุณค่าในสังคมโลก

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

ทีมสนับสนุนด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย Mason จะช่วยนักศึกษาให้มีความพร้อมในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง ในบริการสนับสนุนเช่น :

 • การสัมมนาเขียนประวัติส่วนตัว
 • การฝึกซ้อมสัมภาษณ์งาน
 • กิจกรรมสมัครงานกับนายจ้างท้องถิ่น
 • การเข้าถึงเครือข่ายอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
 • การฝึกงานในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

ความสำเร็จของบัณฑิต

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Mason กว่า 82% ได้รับการจ้างงานหรือเข้าศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบการศึกษา โดยนักศึกษากลุ่มนี้ 82% ได้ทำงานตรงตามสายงานที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยเงินเดือนในช่วงปีแรกจากการสำรวจบัณฑิตอยู่ที่ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่ตั้งอันยอดเยี่ยม

เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Mason ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี นักศึกษาสามารถได้รับประโยชน์จากการอยู่ในเมืองที่หางานได้ง่ายที่สุด 10 อันดับแรก (จาก Indeed ปีค.ศ. 2018) นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในด้านโอกาสในอาชีพกลุ่ม STEM (จาก WalletHub ปีค.ศ. 2019) และเมืองเวอร์จีเนียเหนือ กำลังจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งที่สองของบริษัท Amazon

รีวิวจากนักศึกษา

''เป้าหมายของกิจการระหว่างประเทศคือการมีส่วนร่วมกับสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วโลก ที่มหาวิทยาลัย George Mason คุณจะได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเด็นระดับโลก และฝึกหัดการคิดแบบเชิงตรรกะ ซึ่งเป็นทักษะที่มีค่ามากที่สุดที่จำเป็นในโลกของการทำงานจริง'' Kevin, ประเทศจีน - ปริญญาโทสาขาการค้าและนโยบายนานาชาติ

''กรุงวอชิงตันดีซีเป็นพื้นที่ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม มีโอกาสมากมายที่นี่ ฉันมีโอกาสพบเพื่อนจากสถาบัน INTO Manson บ่อยครั้งมาก ส่วนมากมีงานในดีซีหรือในเวอร์จีเนีย พวกเราเป็นนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่ Mason'' Mi, ประเทศจีน - ปริญญาโทสาขาบัญชี, พนักงานตรวจสอบที่บริษัท SB & Company

Show more +Show less -
2519
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
251st  / 1250
At George Mason University
Studying abroad - a day in the life of Ade (Indonesia)
At George Mason University
At George Mason University
At George Mason University
At George Mason University
Join George Mason University
At George Mason University
At George Mason University
At George Mason University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1756

 • $805
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
ฟรี สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ

สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ โดย พี่ Bank ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ แชร์เคล็ดลับการเขียน SOP พร้อมเทคนิคการเริ่มต้นเขียน SOP ไม่ว่าจะเป็น Do's and Don'ts เนื้อหาใจความอื่น ๆ ที่จะบ่งบอกตัวตนของน้อง ๆ และทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจรับน้อง ๆ เข้าศึกษาต่อ

GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 21st ต.ค. 2021 04:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์