พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Golden West College

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Golden West (GWC) เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Huntington Beach โดยเป็นหนึ่งในวิทยาลัยในเขต Coast Community College District และระบบวิทยาลัยชุมชนของรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการเรียนที่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมผ่านทางโอกาสการเรียนต่างๆดังนี้:

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการโอนไปยังมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรอนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร

อัตราการโอนการเรียนโดยรวมจาก GWC ไปยังมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือมหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ในระดับท็อป 10% ของวิทยาลัยชุมชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีทางเลือกสาขาวิชาเอกมากกว่า 60 สาขาเพื่อมอบเส้นทางการเรียนอันหลากหลายสำหรับนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมสาขาต่างๆอย่างเช่นสาขาศิลปศาสตร์, ภาษา, สังคมศาสตร์, การดูแลสุขภาพและอีกมากมาย วิทยาลัยมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านวิชาการ และมีการสอนที่ได้รับสนับสนุนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

นักศึกษานานาชาติจะได้รับประโยชน์จากศูนย์หลักสูตรระดับโลกและวัฒนธรรมที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือเฉพาะด้านที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับการเรียนของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอันเป็นมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านการแนะแนวนักศึกษานานาชาติ, การให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านของชีวิตนักศึกษานานาชาติ อย่างเช่นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน, ที่พักและการตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้งยังมีการเปิดสอนหลักสูตร ESL สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองด้วย

นักศึกษาจะมีโอกาสมากมายในด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนแล้ว นักศึกษาจะมีโอกาสมากมายในการได้รับประสบการณ์ทางสังคม อย่างเช่นการร่วมทำกิจกรรมกับสโมสรและองค์กรมากมายที่บริหารจัดการโดยนักศึกษา

ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 วิทยาเขตของ GWC ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามมากกว่า 120 เอเคอร์พร้อมด้วยนักศึกษา 13,000 คน เมือง Huntington Beach ตั้งอยู่ในใจกลางรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ห่างจากตอนใด้ของเมืองลอสแองเจลิสเพียง 30 ไมล์

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

ปัจจุบันวิทยาลัย Golden West ดำเนินการสอนด้วยระบบทางไกลเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือต่างๆทางออนไลน์และยังคงให้บริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันหลักสูตรส่วนใหญ่ดำเนินการเรียนการสอนทางออนไลน์ ทางวิทยาลัยมีแผนที่จะกลับคืนสู่การเรียนการสอนหลักสูตรในวิทยาเขตสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 โดยจะมีหลักสูตร 30% ที่ดำเนินการสอนในชั้นเรียน

นักศึกษาสามารถติดต่อมายังวิทยาลัยหากมีข้อสงสัยที่สำคัญและสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆได้จากเว็บไซต์ของ GWC

วิทยาลัยชุมชนระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

วิทยาลัย Golden West ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนระดับท็อป 150 ของสหรัฐอเมริกาที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Aspen Prize ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องความเป็นเลิศของวิทยาลัยชุมชนในด้านการพัฒนาผลสำเร็จของนักศึกษาที่ดีเยี่ยม โดยมีวิทยาลัยชุมชนเพียง 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อรับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GWC ในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง

แผนกวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

วิทยาลัยยังคงมีการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์, การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่านักศึกษาจะมีพื้นฐานความรู้และพื้นเพที่มาอันหลากหลายอย่างไรก็ตาม

แผนกวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของวิทยาลัย Golden West มีการเปิดสอนหลักสูตรมากมายที่ตรงกับข้อกำหนดสำหรับสาขาวิชาเอกนอกสาขาวิทยาศาสตร์ ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการทำงานประจำวิชาในอนาคตและหลักสูตรส่วนใหญ่ยังรวมการเรียนภาคปฏิบัติในห้องทดลองไว้อีกด้วย

ทางแผนกวิชามีการบูรณาการทรัพยากรต่างๆทางออนไลน์และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่มีแผนการโอนการเรียนไปยังวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี

ศูนย์ Stem

วิทยาลัย Golden West ดำเนินการสร้างอาคารคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์หลังใหม่แล้วเสร็จในปี 2019 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ STEM ที่มีพื้นที่เปิดกว้างเพื่อให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือแบบส่วนตัว, แบบเป็นกลุ่มและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขา STEM ทางวิทยาลัยมีทรัพยากรฟรีต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงมีงานกิจกรรม, สโมสร STEM และโอกาสด้านการวิจัยและการฝึกงานด้วย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของ GWC จะได้รับการสอนที่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการทางวิชาชีพ ชั้นเรียนจะมีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถให้การเอาใจใส่นักศึกษาเป็นรายบุคคล วิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Western Association of Schools and Colleges

ศูนย์หลักสูตรระดับโลกและวัฒนธรรม (CGCP)

CGCP เป็นฐานสำหรับหลักสูตรระหว่างประเทศและระดับโลกของวิทยาลัย โดยจะทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือคุณภาพสูงที่ตรงกับความต้องการในระหว่างการเรียน โดยจะสอดคล้องกับความสามารถหลักทางวิชาชีพที่กำหนดโดย NAFSA: AIE เพื่อให้มั่นใจว่าทางวิทยาลัยดำเนินการสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพและปลูกฝังการมีส่วนร่วมแบบข้ามวัฒนธรรม

นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการแนะแนวส่วนบุคคลแล้ว นักศึกษายังจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย อย่างเช่นความช่วยเหลือด้านการสมัครเรียน, การให้คำแนะนำด้านวีซ่า, กิจกรรมปฐมนิเทศและการแนะนำที่พัก

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

วิทยาลัย Golden West มีบริการต่างๆอันหลากหลายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของวิทยาลัยตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือที่เป็นมิตรภายในศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติจะคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง

โดยมีบริการต่างๆดังนี้:

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่แนะแนวจะช่วยนักศึกษาสำรวจทางเลือกด้านอาชีพและแผนการเรียนต่างๆ
 • บริการช่วยเหลือด้านการรับเข้าเรียนและการตรวจคนเข้าเมือง ที่ซึ่งนักศึกษานานาชาติจะได้รับความช่วยเหลือในด้านการขอวีซ่า
 • กิจกรรมปฐมนิเทศที่จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา
 • ศูนย์ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนและการอ่านด้วยการกวดวิชาฟรี

แผนก ESL

แผนกภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเปิดสอนหลักสูตรใน 7 ระดับ โดยมีชั้นเรียนที่ดำเนินการสอนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนอันหลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษานานาชาติสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันหลากหลายที่จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง GWC ประกอบด้วยวิทยาลัยในสาขาต่างๆดังนี้:

 • ศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์
 • อาชีพศึกษา
 • สังคมศาสตร์
 • ศูนย์ฝึกอบรมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • สุขภาพ, วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการกีฬา
 • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะวิชาการพยาบาล

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการโอนไปยังมหาวิทยาลัย

นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับ 60-72 หน่วยกิตจากการเรียนที่วิทยาลัยและสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่สาม จากนั้นนักศึกษาจะสามารถเรียนสองปีสุดท้ายและสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี โดยมีระบบ UC Transfer Admission Guarantee ที่จะช่วยรับประกันการได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยของ UC ที่ต้องการ

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสองปีสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการโอนหน่วยกิตการเรียนไปยังวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสี่ปี หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน

ประกาศนียบัตร

ทางวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่มีหน่วยกิต 12-44 หน่วยกิต ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนตามสาขาการเรียนและอาชีพที่ต้องการได้ อย่างเช่นสาขาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, การออกแบบ, เทคโนโลยียานยนต์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย Golden West ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

 • สำเร็จการศึกษาระดับไฮสคูล
 • กำลังเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของระดับไฮสคูลหรือเทียบเท่า หรือมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า (นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมาย)

นักศึกษานานาชาติต้องกรอกใบสมัครนักศึกษานานาชาติและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและส่งสำเนาหนังสือเดินทาง อีกทั้งต้องส่งจดหมายรับรองการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแสดงถึงแหล่งเงินทุน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนนสอบ SAT, ACT, AP หรือมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี ทางวิทยาลัยจะทำการพิจารณารับเข้าเรียนในเวลาไม่นานหลังจากนั้น

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่วิทยาลัย ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของนักศึกษานักศึกษาสามารถส่งหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยผลคะแนนสอบขั้นต่ำและประเภทของการทดสอบที่ทางวิทยาลัยยอมรับมีดังนี้:

 • TOEFL iBT – 61
 • TOEFL PBT – 500
 • IELTS – 5.5

นักศึกษานอกเวลา

นักศึกษาที่เรียนอยู่ที่สถาบันการศึกษาแห่งอื่นในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วสามารถสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย Golden West ในฐานะนักศึกษานอกเวลาได้ ในกรณีที่นักศึกษามีเอกสารแบบฟอร์ม I-20 จากโรงเรียนของตนเอง นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครขอวีซ่านักศึกษานานาชาตินอกเวลา F-1, จดหมายอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจลงนามของโรงเรียนและสำเนาแบบฟอร์ม I-20 ฉบับปัจจุบัน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Golden West มีสิ่งอำนวยความสะดวก, บริการและโครงการต่างๆอันหลากหลายที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน อย่างเช่นห้องสมุดที่มีบริการสื่อความรู้, หนังสือ, ทรัพยากรออนไลน์และคอมพิวเตอร์มากมาย นักศึกษาจะสามารถอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์นักศึกษาที่มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์, สแกนเนอร์และปรินท์เตอร์

ศูนย์นักศึกษามีบริการโรงอาหาร, พื้นที่พักผ่อนพร้อมโทรทัศน์ HD, อินเตอร์เน็ตไร้สายและคาเฟ่คอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการได้ฟรี อีกทั้งยังมีสโมสรและองค์กรนักศึกษามากมายให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการยกระดับประสบการณ์การเรียนของตนเองและทำความรู้จักเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยมีสโมสรต่างๆที่ครอบคลุมความสนใจอันหลากหลายของนักศึกษา

ศูนย์บริการนักศึกษา GWC ตั้งอยู่ในใจกลางวิทยาเขต ซึ่งบริการส่วนใหญ่จะอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ อย่างเช่นแผนกการเงิน, แผนกรับเข้าเรียนและเอกสาร, แผนกชีวิตในวิทยาเขต, แผนกความช่วยเหลือด้านการเงิน, แผนกหลักสูตรระดับโลกและวัฒนธรรม, บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียนและอาชีพ และศูนย์โอนย้ายการเรียน ที่นี่คือศูนย์กลางของบริการทุกอย่างที่จะช่วยเหลือการเรียนของนักศึกษา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

แผนกความปลอดภัยสาธารณะของวิทยาลัย Golden West มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม โดยมีการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัยที่ซึ่งสมาชิกทุกคนของชุมชน GWC จะสามารถพัฒนาก้าวหน้า ทำเลที่ตั้งของวิทยาลัยในเมือง Huntington Beach มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษา โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนี่งในสิบเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในการจัดอันดับอัตราอาชญากรรมของเมือง ชุมชนแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม, การเปิดกว้างและความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายให้กับนักศึกษา

ทางแผนกจะทำหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี ทีมงานของแผนกเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมในด้านต่างๆ อย่างเช่นการปฐมพยาบาลและ CPR และการดำเนินขั้นตอนด้านความปลอดภัยในวิทยาเขต บริการต่างๆของแผนก อาทิเช่น:

 • การป้องกันอาชญากรรม
 • การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
 • การอพยพเพื่อความปลอดภัย
 • ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน
 • บริการช่วยเหลือเมื่อเกิดการล็อคห้อง
 • แผนกของหาย
 • การช่วยสตาร์ทยานพาหนะ
 • วิดีโอฝึกอบรม
 • คำแนะนำด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ทาง GWC ยังมีข้อมูลและคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่นักศึกษาควรทำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Holi Festival
Surf city
Digital Art
Student Services Center
Graduate
Graduate
Math & Science Building
Dance performance
Chinese Lunar New Year
Nursing
Surf city
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1759

 • $807
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $99
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์