text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
video Bg

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่งานวิจัยอยู่ในอันดับ Top 2 เปอร์เซ็นต์ในระดับโลก นำเสนอหลักสูตรมากมายทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ โดยอยู่ในอันดับที่ 33 ใน QS World University Rankings: Top 50 Under 50 ประจำปีค.ศ. 2021

มหาวิทยาลัย Griffith มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านคุณภาพการสอนและงานวิจัย หลักสูตรที่เปิดสอนมีให้เลือกมากกว่า 200 หลักสูตร ทั้งในด้านวิศวกรรม ไอที และการบิน นอกจากนี้นักศึกษายังได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่งช่วยให้พวกเค้ามีโอกาสมากขึ้นในการจ้างงาน

หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกโดยมีหลักสูตรมากถึง 8 สาขาติดอันดับใน 100 อันดับแรกของโลกตามการจัดอันดับของShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020 นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านงานวิจัยที่โดดเด่น จากการจัดอันดับ Excellence in Research for Australia ปีค.ศ. 2018 ได้ประเมินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาตรฐานโลกหรือสูงกว่าใน 50 สาขาวิชา

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Griffith ประสบการณ์ที่หลากหลายจากสิ่งอำนวยความสะดวก, การบริการและกิจกรรมต่างๆที่ครอบคลุมทุกด้าน นักศึกษาสามารถใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้, เข้าร่วมชมรมกีฬา, เข้าใช้ห้องปฏิบัติการณ์ต่างๆ และกิจกรรมกลางแจ้งที่น่าสนใจมากมายในมหาวิทยาลัย Griffith มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในสามเมืองใหญ่ของประเทศออสเตรเลียทั้ง Logan, Brisbane และ Gold Coast นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและสิ่งที่น่าสนใจในเขตเมือง พร้อมด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนกว่า 40 ปีของมหาวิทยาลัย ที่สร้างบัณฑิตที่มีความยอดเยี่ยมกว่า 200,000 คนจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

สถาปัตยกรรมศาสตร์, การก่อสร้าง และการวางผังเมือง

สตูดิโอออกแบบของ Griffith เน้นการปฏิบัติ และมุ่งเน้นที่รูปแบบของความยั่งยืน สาขาวิชานี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ธุรกิจและการปกครอง

นักศึกษาสามารถมองหาโอกาสต่างๆได้ในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา ท่ามกลางองค์การอื่นๆ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 3 ของโลกโดยเป็นผลจากการจัดอันดับของ ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020

อาชญวิทยาและกฏหมาย

สาขากฎหมายได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 ของออสเตรเลียโดยเป็นผลจากการจัดอันดับของ ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020 นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับประสบการณ์และมุมมองในด้านกฎหมาย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดผ่านครูผู้สอน

การศึกษา

ปริญญาในสาขาต่างๆเหล่านี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานโดยการเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน และให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาทักษะการสอนของพวกเขาในสถานที่ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย

วิศวกรรมศาสตร์, ไอที และการบิน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ของ Griffith มีสาขาด้านวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งปริญญาด้านไอทีผ่านทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบข้อมูลและการออกแบบมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีโครงการการบินของออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

คณะมนุษยศาสตร์, ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาจะได้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคม, วัฒนธรรมและผู้คน และวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ

นักศึกษาและนักวิจัยของ Griffith ได้เรียนรู้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และเตรียมความพร้อมในการทำงานวิชาชีพด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของโลกโดยเป็นผลจากการจัดอันดับของ ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020

ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากพื้นที่สำหรับเรียนรู้อันทันสมัยจากคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งทุ่มเทให้กับการผลิตแบบมืออาชีพด้านดนตรีที่มีระดับความสามารถสูงสุด

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้ชนะเลิศรางวัลต่างๆมากมาย ภายในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ และยังจะได้รับประโยชน์จากความผูกพันกับภาคอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการทำงานจริง

ทัศนศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่การออกแบบ, ศิลปกรรม, การถ่ายภาพ และสื่อดิจิทัล Queensland College of Art ยังมีโรงเรียนด้านภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคือ Griffith Film School ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์และจอภาพสำหรับงานโปรดักชั่น, การออกแบบแอนิเมชั่นและเกม

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาด้านการวิจัย ที่มหาวิทยาลัย Griffith อาทิ:

 • นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบวัดระดับ Internet-based (iBT) TOEFL ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้น้อยกว่า 19 คะแนน
 • Pearson Test of English (Academic): คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 58 คะแนนโดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน)
 • IELTS : คะแนนขั้นต่ำที่ 6.5 โดยที่ไม่มีคะแนนในหมวดใดต่ำกว่า 6.0

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี จำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านวิชาการผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเทียบเท่ากับระดับ 12 ของประเทศออสเตรเลียในบางหลักสูตรอาจมีกฎเกณฑ์ที่สูงกว่าหลักสูตรทั่วไป นักศึกษาอาจจำเป็นต้องส่งตัวอย่างผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำกิจกรรม รวมไปถึงเอกสารรับรองทางการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบในการสมัครเรียน

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการนอมรับ นอกจากนี้จะต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัครเข้าศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาความรู้ทักษะอื่นๆของนักศึกษาเช่น ประสบการณ์ทำงาน, การศึกษาที่ผ่านมาในบางสาขาวิชา

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบไปด้วย:

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยายขนาดใหญ่ รองรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ 50 คน ไปจนถึง 700 คน

การกีฬา

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาประกอบไปด้วย โรงยิม สนามเทนนิส ลู่วิ่ง สระว่ายน้ำ สนามกีฬา และพื้นที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการ

อาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่กว้างขวาง, ร้านกาแฟภายในวิทยาเขต, บาร์ และร้านอาหาร

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัย Griffith ประกอบไปด้วยเครือข่ายห้องสมุดที่มีอยู่มากมาย นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ และเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดทั้งปี

สตูดิโอและห้องทดลองปฏิบัติการ

สตูดิโอและห้องทดลองปฏิบัติการ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา นักศึกษาจึงมีโอกาสในการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

ร้านค้า

ร้านค้าตั้งอยู่โดยรอบวิทยาเขต เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

คอมพิวเตอร์และการพิมพ์เอกสาร

นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงพิมพ์เอกสารและถ่ายสำเนาได้จากเครื่องปริ้นเตอร์ภายในวิทยาเขต

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Griffithจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ดังนี้:

Griffith 2020 Starter Scholarship

ทุนการศึกษาประเภทนี้จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมภาระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 20% ของค่าเล่าเรียนในช่วง Trimester 2 และ/หรือ 3 ประจำปี 2020

ทุนการศึกษา Griffith Remarkable

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Griffith โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน 50% ตลอดระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

ทุนการศึกษา International Student Academic Excellence

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Griffith โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน 25% ตลอดระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

ทุนการศึกษา International Student Academic Merit

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Griffith โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน 20% ตลอดระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยที่ปลอดภัย

มหาวิทยาลัย Griffith มุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยและครอบคลุมในทุกด้านให้กับสังคมนักศึกษา ทั้งในด้านการกลั่นแกล้ง, ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ

บริการดูแลความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากCampus Support Teamทำงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวิทยาเขต

ทีมความปลอดภัยจะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย, การปฐมพยาบาล, ข้อมูลมหาวิทยาลัย, ความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่มหาวิทยาลัย และการจราจร เช่นเดียวกับการจัดการที่จอดรถ นอกจากนี้ทีมงานยังเป็นจุดติดต่อแรกของนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยต่างๆ

การดูแลความปลอดภัย

ถ้านักศึกษาอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย Griffith จนถึงช่วงเวลาดึก ทีมรักษความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะช่วยเหลือในการเดินทางไปยังที่จอดรถหรือหอพักภายในมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

บริการด้านอาชีพและการจ้างงาน

บริการด้านอาชีพและการจ้างงานมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนอนาคต เพื่อให้มีความพร้อมต่อการหางานที่เหมาะสมกับทักษะและความสนใจของตนเอง นักศึกษาสามารถเข้ารับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้อย่างครอบคลุม อาทิเช่น เทคนิคในการเขียน resume, การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน, การเขียนจดหมายแนะนำตัว รวมไปถึงเทคนิคในการหางาน

ที่ปรึกษาทางด้านอาชีพของมหาวิทยาลัยจะช่วยดูแลนักศึกษาในด้าน :

 • ทำความเข้าใจในทางเลือกของอาชีพ
 • วางตัวนักศึกษาเองให้อยู่ในตลาดของนายจ้างที่คาดหวัง
 • มองหางานที่เหมาะสมในช่วงหลังจากการสำเร็จการศึกษา

ทีมงานจะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายมืออาชีพ เช่นเดียวกับการใช้ social media ในการทำงานของตนเอง ยังมีการเรียนรู้ข้อมูลในจากการฝึกหัดการสมัครงาน ที่รวมถึงกระบวนการจ้างงานเช่นเดียวกับทางเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง

ยังมรการสนับสนุนทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเขียนจดหมายแนะนำตัว, ประวัติส่วนตัวแบบมืออาชีพและการสร้าง LinkedIn profiles ที่เหมาะสมกับนายจ้างออสเตรเลีย

Show more +Show less -
9418
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
The Griffith PhD and research degree experience
Join us at Griffith University - Gold Coast campus
Griffith Study
Join us at Griffith University
Join us at Griffith University
Join us at Griffith University
Griffith-Nathan Campus
Nathan Campus
Brisbane
Glycomics
Goldcoast Campus

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.5
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
3.5
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.5
การจัดอันดับโลก
Griffith University Griffith University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Griffith University - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
Griffith University Griffith University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Griffith University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Meadowbrook Queensland 68 University Drive
Mount Gravatt Queensland 176 Messines Ridge Road
Nathan Queensland 170 Kessels Road
South Brisbane Queensland 226 Grey Street
Gold Coast Queensland Parklands Drive
Griffith University is committed to helping international students make the most of their time in Australia by providing quality education, guidance and support. With more than 200 degrees and a reputation for research and teaching excellence, it continues to be a leading university of choice. A highly ranked university with an international outlook, university?s research excellence, innovative teaching and learning practices, along with strong ties to industry, makes it one of the leading providers of higher education in the Asia Pacific.

Griffith University offers a range of study options and pathways to help international students. It has a range of internationally focused undergraduate, postgraduate and research degrees that span a wide range of disciplines and are informed by world-class research and industry connections which prepare students for remarkable careers. The university also offers English language courses, diploma pathway options and a Study Abroad and Exchange program. It also provides a range of student support services aimed at enriching both university and off-campus experience.

Spanning three major cities, Griffith University campuses are perfectly situated. From its spectacular coastlines to its lush, heritage-listed rainforests and city hotspots, Brisbane, Logan and the Gold Coast offer easy access to some of the best shopping, multicultural dining and entertainment precincts in Australia. Queensland has a beautiful subtropical climate with warm sunny summers and mild winters.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_176565_320px.jpg Griffith University https://www.idp.com/thailand/universities/griffith-university/iid-au-00438/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
ฟรี สัมมนาเรียนและฝึกงานการโรงแรมแบบมีรายได้กับ Le Cordon Bleu

ฟรีสัมมนาหัวข้อพิเศษ "เรียนพร้อมฝึกงานแบบมีรายได้ ในร้านอาหาร หรือโรงแรมชื่อดัง พร้อมเส้นทางสู่การเป็นเชฟ ที่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์" กับ Le Cordon Bleu Australia & New Zealand

AU Chiang Mai, Thailand 13th พ.ย. 2020 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 14th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โท เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 32 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ของสมมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์