พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

International College of Management, Sydney

Australia
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยการจัดการนานาชาติ Sydney – ICMS เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งมอบความรู้ด้านธุรกิจและการจัดการนับตั้งแต่ปี 1996 พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพผ่านหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนICMS ตั้งอยู่ในซิดนี่ย์ เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เป็นจุดหมายปลายทางที่นักศึกษาอยากมาเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก (ตามการสำรวจของ QS, 2020)

ICMS เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุมในสามวิทยาเขตวิทยาเขต Northern Beaches เป็นที่จดจำในฐานะของ ‘ปราสาทบนเนินเขา' เนื่องด้วยสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่สร้างด้วยหิน คล้ายคลึงกับปราสาทในศตวรรษที่ 19 ภายในวิทยาเขตแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, สนามเทนนิสและสนามบาสเกตบอล เช่นเดียวกันกับระบบอินเตอร์เนตไร้สาย

ชายหาด 9 แห่ง ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ซึ่ง 1 ในนั้นคือชายหาด Manly ที่ได้รับการโหวตให้เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในออสเตรเลีย (ตามการสำรวจของ TripAdvisor)ทางเดิน Harbourside ปกคลุมด้วยแนวของพุ่มไม้จากด้านทิศเหนือไปจนถึงทิศใต้ ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ดึงดูดให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินไปกับความร่มรื่นและบรรยากาศอันผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังมีท่าเรือ Manly ที่นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่ Central Sydney ได้อย่างสะดวกสบาย โดยใช้เวลาเพียง 17 นาที

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางซิดนี่ย์ เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา แวดล้อมไปด้วยแหล่งธุรกิจชั้นนำที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซึมซับทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตได้อย่างเปิดกว้างในระดับประเทศ ICMS เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีบัณฑิตได้รับการจ้างงานสูงที่สุดด้วยจำนวนกว่า 90% (ตามการสำรวจของ ICMS graduate survey 2018) บัณฑิตทุกคนต่างเป็นผู้ที่มีความรู้ เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตน

นักศึกษามากกว่า 2000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกต่างเลือกเรียนใน ICMSด้วยความหลากหลายของสังคมภายในมหาวิทยาลัย หล่อหลอมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ มีความโดดเด่นในด้านการจัดการ และมีความพร้อมต่อการทำงานได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ICMS ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยมาตรการที่มีความเข้มงวดและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย:

 • ทุกชั้นเรียนของปี 2020 จะทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และจะมีบางสาขาวิชาเท่านั้นที่เปิดสอนในรูปแบบปกติ
 • ทุกชั้นเรียนอาจกลับมาทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในลำดับต่อไป
 • ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ICMS จะเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการสอนในรูปแบบปกติ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้นักศึกษาทราบภายในเดือนหน้า

เมื่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติกลับมา นักศึกษาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย โดยจะมีเจลล้างมือติดตั้งตามจุดต่างๆรอบบริเวณของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ที่ผ่านการสัมผัสทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ หรือลูกบิดประตูจะได้รับการฆ่าเชื้อในทันทีภายหลังการใช้งาน รวมไปถึงมาตรการรักษาระยะห่างจะถูกบังคับใช้ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนนักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น CovidSafe ก่อนกลับเข้ามาเรียนในรูปแบบปกติ

นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศสำคัญและความคืบหน้าต่างๆ ผ่านทางหน้าเพจICMS Covid-19

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ที่เคยมีตำแหน่งงานในสาขาต่างๆ อาทิเช่น ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, ผู้กำหนดทิศทางด้านการตลาด, CEO, นักวิเคราะห์การเงิน, ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ, และนักสื่อสารองค์กร นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสซึมซับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากแขกรับเชิญพิเศษ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแบ่งปันความรู้ทั้งในด้านการบริหารและการทำธุรกิจให้แก่นักศึกษา

ICMS ทำงานอย่างทุ่มเทกับภาคส่วนทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อออกแบบหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพของเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ

Dr Dominic Szambowski ผู้บริหารและอธิการบดีของ ICMS กล่าวว่า

''ICMS มีพันธกิจที่สำคัญในการส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้วยพันธกิจที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ ICMS ทุ่มเทกับการออกแบบหลักสูตร โดยให้ความสำคัญกับการบูรณการทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร นอกจากนี้คณาจารย์ของที่นี่ ก็ต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างเป็นอย่างดีดังนั้นการเลือกมาเรียนที่ ICMS นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาวิชาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ รวมไปถึงความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจภายหลังสำเร็จการศึกษา''

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

ICMS เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการดำเนินธุรกิจ นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการสมัครเรียน

ทุกหลักสูตรให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

ระดับปริญญาตรี

บางส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน:

 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การตลาด)
 • ปริญญาตรีธุรกิจ (การจัดการงานกิจกรรม)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (Fashion and Global Brand Management)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ การจัดการ (การบัญชี
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพย์สิน (การพัฒนา, การลงทุน และการประเมินค่า)
 • ปริญญาตรีการจัดการการให้บริการ
 • ปริญญาตรี (การจัดการงานกิจกรรม)

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีการเปิดสอน อาทิเช่น:

 • ปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ปริญญาโทการจัดการ
 • ปริญญาโทสาขา Event Management
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาการจัดการเหตุฉุกเฉิน
 • ปริญญาโทสาขาการจัดการ (การท่องเที่ยวและการบริการ)
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาธุรกิจ

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

ด้วยความร่วมมือกับทางวิทยาลัย International Sports College of Australia (ISCA) และสถาบัน Aspire Institute, ICMS เปิดโอกาสให้นักศึกษาของทั้ง ISCA และ Aspire ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ สามารถสมัครเรียนใน ICMS ได้

Show more +Show less -
วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนท 1

นักศึกษาต้องเลือกหลักสูตรที่ตนเองสนใจเข้าเรียนใน ICMS

ขั้นตอนท 2

นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติในการรับเข้าของหลักสูตรที่ตนเองสมัคร หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางหลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อของทาง Aspire Institute เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนระดับปริญญาของ ICMS

ขั้นตอนท 3

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครออนไลน์ให้แก่ ICMS ได้โดยตรง หรือจะส่งผ่านตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอนท 4

นักศึกษาต้องแนบเอกสารสำคัญมาพร้อมกับใบสมัคร

ขั้นตอนท 5

เมื่อ ICMS ได้รับใบสมัครของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะได้รับหนังสือตอบรับเข้าเรียน หรือหนังสือรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขในลำดับต่อไป นักศึกษาอาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณา (หากจำเป็น)

ขั้นตอนท 6

หนังสือยืนยันการรับเข้าเรียน (CoE) จะถูกส่งให้นักศึกษาก็ต่อเมื่อ

 • นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณา
 • หนังสือรับรองพร้อมสัญญาได้รับการเซ็นและบันทึกวันที่
 • แบบฟอร์ม GTE ผ่านการพิจารณา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Genuine Student (GS) และ GTE
 • หนังสือยืนยันการรับเข้าเรียนได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์
 • มีการชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว

Show more +Show less -
วิทยาเขต

วิทยาเขต

วิทยาเขตใน Manly และ Sydney CBD เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษากว่า 2,300 คน

วิทยาเขต Northern Beaches

วิทยาเขต Northern Beaches เป็นที่จดจำในฐานะของ ‘ปราสาทบนเนินเขา' ตั้งอยู่ใกล้กับชายหาด Manly ใน Manly CBD นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งช้อปปิ้ง และเดินเล่นไปตามแนวชายหาดได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางเข้าสู่ซิดนี่ย์ โดยใช้เวลาเพียง 17 นาทีจากการสัญจรทางเรือ

วิทยาเขตแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์, คาเฟ่, สนามเทนนิสและสนามบาสเกตบอล, บาร์และร้านอาหาร รวมไปถึงระบบอินเตอร์เนตไร้สาย

วิทยาเขต City

วิทยาเขตแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับ ‘วิทยาเขตในย่านธุรกิจ' ตั้งอยู่ภายในเขตธุรกิจของซิดนี่ย์ การเรียนภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นอาชีพในด้านธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม

Manning เป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของซิดนี่ย์ โดยตั้งอยู่ใกล้กับ World Square Shopping Centre นักศึกษาสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟ

นักศึกษาสามารถเดินทางไปคาเฟ่, ศูนย์อาหาร, ร้านอาหารได้อย่างสะดวกสบายเพียงไม่กี่ก้าวจากวิทยาเขต

Esplanade และ วิทยาเขต ISCA

วิทยาลัย International Sports College of Australia และสถาบัน Aspire Institute เป็นสถานศึกษาสองแห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อให้แก่นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนใน ICMS

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ICMS เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียที่มีบัณฑิตได้รับการจ้างงานสูงที่สุด และมีจำนวนที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่ม G8บัณฑิตจาก ICMS ต่างได้รับการจ้างงาน 100% ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

การอบรมด้านอาชีพมีส่วนสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาได้มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่โดดเด่นในตลาดแรงงาน

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีโอกาสฝึกงานเป็นระยะเวลา 9 เดือน เช่นเดียวกันกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถสะสมชั่วโมงการทำงานให้ครบ 600 ชั่วโมงควบคู่ไปกับการทำวิจัย

ที่ปรึกษาด้านการหางานของ ICMS ช่วยให้นักศึกษาได้ทำงานและมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เล่าเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการสมัครงาน

Show more +Show less -
677
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At ICMS
At ICMS
A typical day at ICMS
At ICMS
At ICMS
At ICMS
At ICMS
At ICMS
At ICMS
At ICMS
At ICMS
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
เรียนต่ออออสเตรเลีย กับ TAFE SA เจาะลึกหลักสูตรวิชาชีพมาแรง เรียนจบอยู่ต่อยาว สูงสุด 2 ปี พร้อมข้อมูลคอร์สภาษา ทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้

รับฟังข้อมูลการเรียนของวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแอดิเลด อย่าง TAFE South Australia มาให้ข้อมูลการเรียนต่อสายวิชาชีพที่น่าจับตามอง พร้อมหลักสูตรที่เรียนแล้วสามารถอยู่ต่อได้ยาว ๆ หลังเรียนจบสูงสุดถึง 2 ปี อีกทั้งยังมีข้อมูลคอร์สเรียนภาษา ที่น้อง ๆ สามารถทำงาน part-time ระหว่างเรียนได้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงาน เท่านั้นยังไม่พอ เรายังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ พูดคุยสอบถามเรื่องที่สนใจกับตัวแทนสถาบันโดยตรงอีกด้วย

AU Bangkok, Thailand 29th ม.ค. 2022 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์