พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

International College of Manitoba (Navitas) at University of Manitoba

Canada
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยนานาชาติ Manitoba (ICM) ตั้งอยู่ในเมืองที่สดใสของประเทศแคนนาดาคือเมือง Winnipeg เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานหลากหลายหลักสูตร มุ่งเป้าไปที่การให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตและเรียนในประเทศแคนาดา หลักสูตรการเรียนการสอนและระบบสนับสนุนของวิทยาลัยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยนักศึกษาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ชีวิตในแคนาดา

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร UTP Stage II program นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัย Manitoba ได้ (U of M)

ICM ตั้งอยู่ที่ U of M วิทยาเขต Fort Garry โดยอยู่ห่างจากย่านธุรกิจของเมือง Winnipeg ซึ่งอยู่ในกลางประเทศแคนาดาเพียง 10 กิโลเมตร และเป็นที่รู้จักในชื่อว่า ''ประตูสู่โลกตะวันตก'' เมือง Winnipeg มีบทบาทสำคัญในการขนส่ง, การผลิต, การเกษตร และการเงิน ซึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือ และตำแหน่งที่ตั้งของเมืองนี้ทำให้ที่นี่เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการค้นพบสิ่งต่างๆในประเทศแคนดา

Winnipeg เป็นเมืองหลวงสมัยใหม่พร้อมด้วยกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษา มีร้านค้า, ร้านอาหาร งานศิลปะ และโรงละคร ตลอดจนเทศกาลที่มีชื่อเสียงหลายประเภท อาทิเทศกาลด้านวัฒนธรรม, อาหาร และกีฬา มีทะเลสาบที่สวยงามและภูมิประเทศที่เปิดกว้างอยู่ใกล้ ๆ มีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายให้เข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่การเดินป่าและการขี่จักรยานเสือภูเขา ไปจนถึงการเล่นสกีและกีฬาบนหิมะ ท้องฟ้าของเมือง Winnipeg เป็นหนึ่งในท้องฟ้าที่สดใสที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และเมืองนี้มีน้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศแคนาดา

ความหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแคนาดาและนักศึกษาต่างชาติคิดเป็นเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนของนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศ เนื่องจาก ICM ตั้งอยู่ในวิทยาเขต U of M นักศึกษาจึงได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ U of M ร่วมกันตลอดระยะเวลาของการศึกษา นักศึกษาของ ICM ยังสามารถเข้าร่วมชมรมและสมาคมของมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะสังสรรค์นอกห้องเรียน และช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากการเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามาสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ICM ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เป็นลำดับต้น ๆ การเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วทำให้ ICM สามารถส่งมอบโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมดที่มีคุณภาพและสร้างความแตกต่างให้กับนักศึกษาได้เช่นเดิม นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในกิจกรรมทางสังคมออนไลน์ และสามารถเข้าถึงผู้สอน, อาจารย์ที่ปรึกษาและติวเตอร์ได้มากขึ้น

วิทยาลัยได้พัฒนาพอร์ทัลการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงและคณาจารย์ได้เพิ่มความท้าทายในการส่งมอบสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงให้กับนักศึกษา ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางสังคม และสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุน

ติวเตอร์สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานและการบ้านที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย และจัดทำแบบฝึกหัดที่เหมาะกับนักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งการย้ายติวเตอร์ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนนักศึกษาของ ICM วิทยาลัยและทีมวิชาการมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลานี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นักศึกษาสามารถติดตาม @icmanitoba บนอินสตาแกรมเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ICM มีโปรแกรมโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย (UTP) ในขั้นที่หนึ่งและสอง (stages one และ two) โดยขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ณ วันที่สมัครเรียน

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่ ICM และสำเร็จการศึกษาในระดับ Year 11 หรือเทียบเท่า จะได้เข้าเรียนในหลักสูตร UTP ขั้นที่หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร pre-university จำนวนแปดหลักสูตร ใช้เวลาในการเรียนสองภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษามีวุฒิเทียบกับ Year 12 และสามารถเข้าเรียนหลักสูตรขั้นที่สองในสาขาวิชาที่เลือกเรียนได้

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ Year 12 หรือเทียบเท่า จะได้เข้าเรียนในหลักสูตร UTP ขั้นที่สอง หลักสูตรนี้ประกอบด้วยหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัยสิบหน่วยกิต ใช้เวลาเรียนสามภาคการศึกษา และเมื่อจบหลักสูตรแล้วนักศึกษาสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัย U of M ได้ ICM มีหลักสูตร UTP ขั้นที่สองให้นักศึกษาได้เลือกเรียนถึงหกหลักสูตร

 • UTP Stage 2: การเกษตรและวิทยาศาสตร์อาหาร
 • UTP Stage 2: ศิลปะ
 • UTP Stage 2: บริหารธุรกิจ
 • UTP Stage 2: วิศวกรรมศาสตร์
 • UTP Stage 2: สิ่งแวดล้อม โลก และทรัพยากร
 • UTP Stage 2: วิทยาศาสตร์

นักศึกษามี ตัวเลือกในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มากมายให้เลือกที่ U of M โดยพิจารณาจากหลักสูตร UTP ที่นักศึกษาเลือกเรียน นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อม จะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งจะกลายเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสำหรับนักศึกษาในระหว่างการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ICM เป็นวิทยาลัยทางเลือกสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแห่งนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาและมีภูมิหลังในระดับนานาชาติ วิทยาลัยมีข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันสำหรับหลักสูตร UTP ขั้นตอนหนึ่งและสอง ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดเหล่านี้

สำหรับ UTP ขั้นที่หนึ่งข้อกำหนดเบื้องต้นมาตรฐานคือ นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ Year 11 ด้วยเกรดเฉลี่ยที่กำหนด ตัวอย่างเช่น มีผลคะแนน General Certificate of Education (GCE) O-Level โดยมีเกรด D หรือสูงกว่าหรือสำเร็จการศึกษา International Baccalaureate (IB) Year One Diploma อย่างน้อย 18 คะแนน

สำหรับ UTP ขั้นที่สอง มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้ารับเข้าเรียนคือ นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ Year 12 หรือเทียบเท่า ซึ่งอาจรวมถึงการมีผลการทดสอบ GCE A-Level สองวิชาที่มีเกรด D ขึ้นไป แม้ว่าวิชา AS-Level สองวิชาอาจรวมเป็นหนึ่งวิชาได้ สำหรับผู้ที่ใช้คะแนน IB จะต้องมีผลคะแนน 22 คะแนนขึ้นไป จากหกวิชา IB โดยเป็นคะแนนที่ได้จากการสอบในครั้งเดียวกัน

เนื่องจากผู้สมัครจากต่างประเทศอาจไม่ได้ใช้ระบบการประเมินผลการสอบทั้งสองแบบนี้ เว็บไซต์ของ ICM จึงมีรายละเอียดรายการ ระดับการเทียบเกรดของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้สมัครจะสามารถอ่านข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครเข้าเรียนได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดการรับสมัครเข้าเรียนในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่บนเว็บไซต์ของ ICM ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงระดับคะแนนที่เทียบกับเท่า IELTS academic test 5.5 โดยไม่มีส่วนย่อยใดมีคะแนนต่ำกว่า 5.0 เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร UTP ขั้นที่หนึ่งและสอง วิทยาลัยยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากหลายแห่ง และนักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบรายการเปรียบเทียบผลคะแนน นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอาจได้รับการยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษ

Show more +Show less -
ค่าธรรมเนียม & เงินสนับสนุน

ค่าธรรมเนียม & เงินสนับสนุน

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2021/22 แบ่งออกเป็น 2 ระดับตามหลักสูตร UTP ขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง

 • ค่าเล่าเรียนในหลักสูตร UTP ขั้นที่หนึ่งอยู่ที่ 18,247 ดอลลาร์แคนาดาตลอดระยะเวลาสองภาคการศึกษา
 • ค่าเล่าเรียนในหลักสูตร UTP ขั้นที่สองอยู่ที่ 19,175 ดอลลาร์แคนาดาตลอดระยะเวลาสามภาคการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีค่าบริการนักศึกษาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายภาคบังคับ 105 ดอลลาร์แคนาดาต่อเทอม รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกกีฬาและนันทนาการประจำปี 250 ดอลลาร์แคนาดา ค่าประกันสุขภาพ 700 ดอลลาร์แคนาดา ICM เข้าใจดีว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษายังต่อในต่างประเทศค่อนข้างสูงสำหรับนักศึกษา ทางวิทยาลัยจึงมี ทุนการศึกษาและแผนการให้ทุนการศึกษา จำนวนมากเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 สามารถสมัครชิงทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 1,500 เหรียญแคนาดา ผู้สมัครเพียงเขียนเรียงความต้นฉบับหรืออัพโหลดวิดีโอสั้นๆที่บอกเล่าถึงเหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนที่ ICM หรือ UM โดยสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากเว็บเพจเกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาอื่นๆอีกหลายทุนมอบให้กับนักศึกษาปัจจุบันด้วย อาทิเช่น:

 • ทุนการศึกษา Susan Deane Memorial Scholarship – 5,500 ดอลลาร์แคนาดา จำนวนหนึ่งทุนการศึกษาต่อเทอม
 • ทุนการศึกษา Academic Distinction Scholarship – 1,000 ดอลลาร์แคนาดา จำนวนห้าทุนการศึกษาต่อเทอม
 • ทุนการศึกษา Exceptional Academic Performance Scholarship – 750 ดอลลาร์แคนาดา จำนวนหกทุนการศึกษาต่อเทอม
 • ทุนการศึกษา Community Engagement Scholarship – 500 ดอลลาร์แคนาดา จำนวนห้าทุนการศึกษาต่อเทอม
 • ทุนการศึกษา Resiliency Award Scholarship – 250 ดอลลาร์แคนาดา จำนวน 12 ทุนการศึกษาต่อเทอม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือวิธีการสมัคร

ทีมบริการสนับสนุนทางการเงินของ ICM สามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางการเงินเพิ่มเติม เช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า, ค่าที่พัก และค่าครองชีพ วิทยาลัยยังมอบเงินทุนการศึกษาสำหรับครอบครัว Navitas หากมีสมาชิกหลายคนในครอบครัวเดียวกันเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเดียวกัน

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ICM มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับ สำหรับการเปลี่ยนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจศึกษาต่อในแคนาดาและเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการเรียน การสนับสนุนนี้ครอบคลุมตั้งแต่คำแนะนำด้านวิชาการไปจนถึงคำแนะนำส่วนบุคคล และยังรวมถึง บริการสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ที่หลากหลาย

ICM's Student Success Advisors ซึ่งทำงานร่วมกับคณาจารย์มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะการจัดการเวลา, การสัมภาษณ์ หรือเทคนิคในการสอบ Student Success Advisors ให้คำแนะนำในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน, จัดสัมมนาทางวัฒนธรรมเชิงโต้ตอบ และจัดโปรแกรมการสอนแบบ peer tutoring วิทยาลัยยังให้การสนับสนุนส่วนบุคคลที่นอกไปจากบริการให้คำปรึกษาซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นความลับ บริการนี้มีให้กับนักศึกษาทุกคนในกรณีที่สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาส่วนตัวขึ้น

นักศึกษายังสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนทางการเงินซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านวีซ่า, การประกันภัย, การจัดทำงบประมาณและงบการเงินส่วนบุคคล นักศึกษาที่ ICM เป็นภาพสะท้อนของกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรมและประเทศ นักศึกษาทั้งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงบริการด้านศาสนาและความเชื่อได้ฟรีและเป็นความลับ มีบริการดูแลเด็กสำหรับนักศึกษาที่มีสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว

ICM มีพอร์ทัลออนไลน์ที่ได้รับการจัดระเบียบอย่างดี ซึ่งทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอลและมาตรการด้านทรัพยากรต่างๆเพื่อให้นักศึกษามั่นใจในความปลอดภัยและสวัดิภาพ แม้ว่าปัจจุบัน ICM จะทำการสอนทุกหลักสูตรผ่านทางออนไลน์ แต่วิทยาลัยได้เผยแพร่คู่มือสุขภาพและความปลอดภัยที่ครอบคลุมทางออนไลน์ รวมถึง คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Covid-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงข้อควรระวังและมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงการแพร่ระบาดไปทั่วโลก

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

โปรแกรมของ ICM นำเสนอเส้นทางตรงสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลากหลักสูตรที่ U of M นักศึกษาจะได้เพิ่มความสามารถในการจ้างงาน โดยการสร้างชุดทักษะที่จำเป็นและได้รับประสบการณ์ที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาในการหาตำแหน่งงานหลังจากเรียนจบ

มหาวิทยาลัย Manitoba ยังมีบริการด้านอาชีพและการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงพอร์ทัลอาชีพออนไลน์, แผนการให้คำปรึกษา, ความช่วยเหลือเรื่องการเขียน CV และโปรแกรมการฝึกอบรมด้านอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าของ U of M ซึ่งมีบัณฑิตกว่า 145,000 คน ในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก และได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเครือข่ายผู้สนับสนุนและคอนแทคระดับมืออาชีพ

หลังจากจบในชั้นปีที่สองที่ U of M ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ICM ยังมีโอกาสเข้าร่วมใน โครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการรวมความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์การทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ โปรแกรม Co-op ให้การฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความโดดเด่นขั้นตอนสมัครเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม นักศึกษายังได้พัฒนาเครือข่ายและโอกาสในการทำงานที่ช่วยให้การหางานทำเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาโดยไม่มีโปรแกรม Co-op นายจ้างรายใหญ่ที่ร่วมมือกับโครงการ Co-op ของ U of M ได้แก่ Amazon, Boeing Canada, KPMG, PwC และ Ubisoft

การเรียนที่ ICM จะช่วยให้นักศึกษาได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จในการจ้างงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
Join us at International College of Manitoba
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1994

 • $807
  บ้านพัก
 • $814
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
Himanshu
International College of Manitoba (Navitas) at University of Manitoba
It was a good experience at Icm.
แสดงทั้งหมด +
International College of Manitoba (Navitas) at University of Manitoba International College of Manitoba (Navitas) at University of Manitoba
Rated5/5based on1 student reviews
It was a good experience at Icm. Customer reviews:
International College of Manitoba (Navitas) at University of Manitoba - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

International College of Manitoba (Navitas) at University of Manitoba International College of Manitoba (Navitas) at University of Manitoba
Rated5/5based on1 student reviews
It was a good experience at Icm. Customer reviews:
International College of Manitoba (Navitas) at University of Manitoba - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์