พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

International College Portsmouth - Navitas UK

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยนานาชาติ Portsmouth (ICP) ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งทางใต้ของสหราชอาณาจักร เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย Portsmouth

หลักสูตร Pathway เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาต่างชาติที่อยากเข้ามาเรียนในสหราชอาณาจักร หากนักศึกษามีคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนในหลักสูตรวิชาการ หรือหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตร Pathway เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนต่อระดับปริญญาได้

หลักสูตรเตรียมความพร้อมของ ICP มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคยกับการเรียนในระดับปริญญาผ่านการเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐาน (Foundation Program) และหลักสูตร International First Year Degree โดยภายหลังสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Portsmouth ได้ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปูพื้นฐานและหลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท (pre-MBA) ที่มีส่วนสำคัญในการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาต่างชาติได้มีความรู้ในด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

Portsmouth เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางทะเล ประกอบไปด้วยประชากรประมาณ 250,000 คน เมืองแห่งนี้ดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกด้วยบรรยากาศของเมืองที่มีเอกลักษณ์ ผสมผสานเข้ากับความสวยงามของชายหาดและพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านอาหาร,คาเฟ่, ห้างสรรพสินค้า, ผับ, บาร์, และสถานที่สำคัญต่างๆได้เช่นกัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักศึกษาของ ICP สามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 4,000 คน โดยนักศึกษาเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Portsmouth

มหาวิทยาลัย Portsmouth เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษาจำนวนกว่า 25,000 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 5,000 คน จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

แม้รูปแบบการเรียนการสอนในปีนี้อาจจะแตกต่างไปจากเดิม แต่ ICP และมหาวิทยาลัย Portsmouth ยังคงยึดมั่นในการถ่ายทอดความรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่นักศึกษาICP และมหาวิทยาลัย Portsmouth ได้เปิดทำการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2020 ด้วยการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล โดยมีการวัดอุณหภูมิ, กำหนดพื้นที่, และตั้งจุดบริการน้ำยาล้างมือ

ด้วยมาตรการจำกัดจำนวนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาเขต รูปแบบการเรียนการสอนจึงผสมผสานระหว่างการเรียนในรูปแบบออนไลน์และการเรียนภายในห้อง นักศึกษาที่ต้องการเข้ามาเรียนภายในวิทยาเขตจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ศูนย์ทดสอบไวรัสโคโรน่าประจำวิทยาเขต

มหาวิทยาลัย Portsmouth ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ ที่ประสานความร่วมมือกับทางสภาเมือง (Portsmouth City Council) และหน่วยงานด้านสาธารณสุข (Department of Health and Social Care – DHSC) ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่, นักศึกษา, และประชาชนภายในเมือง Portsmouthหากนักศึกษาหรือบุคลากรคนใด รู้สึกว่าตัวเองอาจมีอาการเข้าข่าย เป็นผู้ติดเชื้อ ก็สามารถเข้ารับบริการได้ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัย Portsmouth ได้ริเริ่มทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมศึกษาอัตราการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อในด้านจิตวิทยา ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาผลกระทบของการกักตัวที่มีผลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์ผลการวิจัยของทั้งสองเรื่องล้วนให้ประโยชน์กับสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยรูปแบบห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้นักศึกษายังได้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้มากขึ้นด้วยเช่นกันครูผู้สอนของ ICP ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน สามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

วิทยาลัยนานาชาติ Portsmouth และมหาวิทยาลัย Portsmouth ต่างได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทั้งในด้านการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ ด้วยความโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการและบริการให้ความช่วยเหลือ ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการเตรี

แม้ต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ ICP และมหาวิทยาลัย Portsmouth ยังคงมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมของการเรียนในรูปแบบปกติให้ได้มากที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการสอน ได้รับการอัพเดทผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ICP เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาในมหาวิทยาลัย Portsmouth หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปูพื้นฐานระดับปริญญาตรีแบ่งเป็น 10 สาขาวิชา:

 • การบัญชีและการเงิน
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบและการวางผังเมือง
 • ธุรกิจและการจัดการ
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรม
 • การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีมีเดียและเกม
 • การสำรวจที่ดิน
 • วิทยาศาสตร์

นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐาน (ระยะเวลา 1 หรือ 2 ภาคเรียน) หรือหลักสูตร International First Year Degree ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทั้งในด้านวิชาการและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเบื้องต้นนักศึกษาทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ควบคู่กับการมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐาน จำเป็นต้องได้คะแนนสอบ IELTS อย่างน้อย 5.5 (5.5) หรือเทียบเท่า A level และ 6.0 (5.5) สำหรับหลักสูตร International First Year Degree

หลักสูตรปูพื้นฐานระดับปริญญาโทแบ่งเป็น 6 สาขาวิชา:

 • ธุรกิจและการจัดการ
 • การศึกษา
 • การเงิน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกระบวนยุติธรรมทางอาญา
 • การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย Portsmouth ได้อย่างราบรื่น นักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 ภาคเรียน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2009 ICP เปิดรับนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครมาในรูปแบบออนไลน์ โดยต้องมีคุณสมบัติทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักศึกษาจึงจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่เปิดสอบได้จากหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาง ICP จึงเปิดรับใบสมัครและผลคะแนนสอบของนักศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์

ICP ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผ่านการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีความพร้อมและความมั่นใจที่เพียงพอต่อการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Portsmouth

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาของ ICP สามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Portsmouth เป็นเสมือนศูนย์กลางนักศึกษา ซึ่งรวบรวมทุกสิ่งอย่างที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของนักศึกษาไว้อย่างครบครัน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้, บริการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ, และพื้นที่การเรียนรู้ขนาดใหญ่

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องฟิตเนส, สนามสควอช, โรงยิม, คลินิคสุขภาพ, และห้องสวดมนต์ในทุกศาสนา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเรียนรู้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องสมุดที่สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 31,000 คน ห้องสมุดแห่งนี้ประกอบไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือ, วารสาร, eBook, และสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์วิทยาเขตของ ICP ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์เทคโนโลยีในระดับชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น Future Technology Centre, Bloomberg Suite, Motion Capture Studio, และห้องปฏิบัติการเฉพาะทางในหลากหลายสาขา

ICP ทราบดีว่าการเลือกหอพักที่เหมาะสมมีผลต่อการเรียน และการใช้ชีวิตใน Portsmouth ด้วยเหตุนี้เอง ICP จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัย (ICP Hall of Residence) ควบคู่ไปกับการจับจองห้องพักในแบบ en-suite ที่มีค่าเช่าตั้งแต่ 90 – 165 ปอนด์ต่อสัปดาห์ ภายในห้องพักประกอบไปด้วยพื้นที่ทำอาหารและห้องน้ำในตัว นักศึกษาสามารถเดินเท้าไปยังมหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีจากหอพัก

พื้นที่โดยรอบวิทยาเขตรายล้อมไปด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ หรือจะเลือกเดินเท้าก็ใช้เวลาเพียงห้านาทีเท่านั้นPortsmouth ได้รับการจัดอันดับจาก NatWest Student Living Index ให้เป็น 1 ใน 20 เมืองของสหราชอาณาจักรที่มีค่าครองชีพในอัตราที่ไม่แพง

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

การเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยถือเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่สำคัญของนักศึกษา พวกเค้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ, มีโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เช่นเดียวกับการลองทำสิ่งต่างๆมากมาย ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้ประโยชน์จากการพึ่งพาตัวเอง ไปพร้อมๆกับการมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในวิทยาเขต เช่นเดียวกับกล้องวงจรปิดที่ได้รับการติดตั้งอยู่โดยรอบ นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลด้านความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพได้จากหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Portsmouth สร้างการตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและชุมชนผ่านโครงการ Student Watch โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง Hampshire Police Constabularyนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ และใช้ประสบการณ์ที่ได้ เพิ่มลงไปใน resume

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Southsea Pier
Facilities at International College Portsmouth (ICP)
International College Portsmouth (ICP) Foyer
Students on the ICP campus
Facilities at International College Portsmouth (ICP)
Aerial view of Portsmouth
Students on beach
Aerial view of Portsmouth
Spinnaker tower
Fashion at International College Portsmouth (ICP)
Engineering at International College Portsmouth (ICP)
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1309

 • £469
  บ้านพัก
 • £519
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £233
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
ฟรี สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ

สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ โดย พี่ Bank ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ แชร์เคล็ดลับการเขียน SOP พร้อมเทคนิคการเริ่มต้นเขียน SOP ไม่ว่าจะเป็น Do's and Don'ts เนื้อหาใจความอื่น ๆ ที่จะบ่งบอกตัวตนของน้อง ๆ และทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจรับน้อง ๆ เข้าศึกษาต่อ

GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 21st ต.ค. 2021 04:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์