พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบัน Kangan มีความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อนำทางนักศึกษาไปสู่อาชีพการทำงาน

สถาบัน Kangan ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne ของรัฐ Victoria และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของรัฐพร้อมด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการสอนหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในหลากหลายสาขาวิชา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 91 ปีในด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่เรียนที่มีความยืดหยุ่น, นวัตกรรมและพลังสร้างสรรค์พร้อมด้วยบรรยากาศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

หลักสูตรที่ Kangan เปิดสอนจะมุ่งเน้นทักษะการทำงานจริงและได้รับการออกแบบร่วมกับพันธมิตรของมหาวิทยาลัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้หลักสูตรและผลสำเร็จจากการเรียนตรงกับความต้องการด้านธุรกิจของผู้จ้างงานในปัจจุบัน

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชามากมาย อย่างเช่นสาขายานยนต์, บริการสุขภาพและชุมชน, การออกแบบแฟชั่น, ธุรกิจ, การให้บริการและความงาม ด้วยจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 30,000 คนในแต่ละปี สถาบัน Kangan มีหลักสูตรอันหลากหลายที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติที่เลือกมาเรียนที่สถาบัน Kangan จะได้รับความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเรียนด้วยบริการช่วยเหลือต่างๆฟรี อย่างเช่นบริการช่วยเหลือด้านภาษา, บริการให้คำปรึกษาส่วนตัวและบริการช่วยเหลือด้านการเรียน

Kangan มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง โดยทางสถาบันมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งจะเป็นหลักประกันทางเลือกเพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนักศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทุนการศึกษา International Automotive กุมภาพันธ์ 2022

ทางสถาบันมีความยินดีที่จะประกาศผลการมอบทุนการศึกษาสาขายานยนต์สำหรับนักศึกษานานาชาติใหม่ที่สมัครเรียนหลักสูตรยานยนต์ 2 ปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาหนึ่งภาคเรียนมูลค่า 8,400 เหรียญออสเตรเลีย*

เหตุใดควรเลือกเรียนหลักสูตรยานยนต์ที่ ACE?

มีหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่มีคุณภาพเทียบเท่าหลักสูตรยานยนต์ของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านยานยนต์ของสถาบัน Kangan โดย ACE เป็นหนึ่งในสถาบันสอนด้านยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียที่ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านยานยนต์

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะภาคปฏิบัติและได้รับความรู้แบบเจาะลึกในด้านกลศาสตร์ของยานพาหนะส่วนบุคคล นักศึกษาจะได้เรียนในหลากหลายสถานที่ อย่างเช่นในห้องบรรยายจนถึงการชมการสาธิตภาคปฏิบัติและการเรียนรู้การทำงานจริงผ่านทางยานพาหนะที่ใช้สอนทั้งในพื้นที่ทำงานด้านยานยนต์จำลองและประสบการณ์การทำงานภาคสนาม

วันปิดรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 2022

Show more +Show less -
คุณภาพการสอนและบริการช่วยเหลือนักศึกษา

คุณภาพการสอนและบริการช่วยเหลือนักศึกษา

สถาบัน Kangan เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานจนถึงอนุปริญญาขั้นสูงและหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญา สถาบัน Kangan มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นมิตร พร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะคอยนำทางนักศึกษาสู่เป้าหมายความสำเร็จด้านการเรียนและวิชาชีพ

สถาบัน Kangan ปฏิบัติตามมาตรฐาน VRQA Minimum Standards of Registration และรับรองว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่แนวคิดเชิงบวก, การแข่งขันอย่างยุติธรรม, การยอมรับในความหลากหลาย และการชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของสถาบัน Kangan จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยการให้การฝึกสอนส่วนบุคคลและให้คำแนะนำในด้านต่างๆต่อไปนี้:

 • ทักษะการเขียนเพื่อการเขียนเรียงความและรายงาน
 • ไวยากรณ์และการสะกดคำ
 • ทักษะการเรียน
 • ทักษะการพูด

ทีมนานาชาติที่สถาบัน Kangan ยังให้ความมั่นใจว่านักศึกษาแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษาต่างชาติที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ความช่วยเหลือด้านที่พัก
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของชาวออสเตรเลียรวมถึงประเพณีต่างๆ
 • การให้แนะนำเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของออสเตรเลีย
 • การค้นหาสถานที่ซื้ออาหารที่ถูกใจ
 • การรับมือกับความคิดถึงบ้านและความเหงา

สถาบัน Kangan ยังมีบริการจัดหางานเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยให้นักศึกษาหางานทำได้ขณะอยู่อาศัยและเรียนที่ออสเตรเลีย บริการนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมายอย่างเช่น:

 • เวิร์คช็อปการเขียนประวัติส่วนตัว
 • ความช่วยเหลือในด้านการเขียนจดหมายสมัครงานและเกณฑ์การคัดเลือก
 • การฝึกสอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อหานายจ้าง
 • เครื่องมือในการค้นหางานฟรี
 • คำแนะนำด้านการจ้างงานรายอุตสาหกรรม
 • การเตรียมตัวและความช่วยเหลือด้านการสัมภาษณ์งาน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

สถาบัน Kangan เปิดสอนหลักสูตรในแผนกวิชาต่างๆต่อไปนี้:

ยานยนต์

นักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆที่มีการเปิดสอนที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ (ACE) อันทันสมัยที่วิทยาเขต Docklands

การบัญชี

โลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น หลักสูตรการบัญชีของสถาบัน Kaplan จะมอบทักษะภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้นักศึกษามีความได้เปรียบและโดดเด่นจากผู้อื่นในตลาดงาน

ศูนย์แฟชั่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศูนย์แห่งนี้จะดำเนินการฝึกอบรมคุณภาพสูงอันมีนวัตกรรมและตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในสาขาแฟชั่นและความงาม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีทักษะต่างๆเพื่อการประสบความสำเร็จในวงการค้าปลีกสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ศูนย์บริการสุขภาพและชุมชน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านสุขภาพและชุมชนจะดำเนินการสอนในสถานที่เรียนอันทันสมัยของสถาบัน Kangan หลักสูตรจะส่งเสริมจิตสำนึกในสถานการณ์ต่างๆผ่านทางการเรียนจากสถานการณ์จำลอง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านทางการทำงานในสถานการณ์ที่สมจริงโดยการใช้อุปกรณ์อันทันสมัย, ห้องแล็บจำลองและกิจกรรมฝึกหัดอื่นๆ รวมถึงการทำงานจริงภายใต้การดูแลและชี้แนะที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถใช้ความรู้ทฤษฎีที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ

การปรุงอาหารและขนมอบเชิงพาณิชย์

นักศึกษาจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในฐานะนักศึกษาสาขาการปรุงอาหารหรือขนมอบ การเรียนการสอนจะดำเนินการในร้านอาหารสำหรับการฝึกหัดที่ได้รับใบอนุญาตที่มีชื่อว่า Richards และร้านเบเกอรี่ที่ Broadmeadows หรือที่อาคารเรียนด้านการให้บริการและเบเกอรี่แห่งใหม่ล่าสุดที่ Bendigo

การเรียนภาษาอังกฤษ

ศูนย์ฝึกอบรมของ ELICOS ใน Docklands มีหลักสูตรอันหลากหลายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อการเรียนต่อหรือทำงาน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักศึกษา อาทิเช่น...

ห้องสมุด

สถาบัน Kangan มีห้องสมุดให้บริการที่วิทยาเขตส่วนใหญ่ โดยมีบริการหนังสือ, นิตยสาร, วารสารและดีวีดีมากมายที่นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการได้

โรงอาหาร

โรงอาหารภายในสถาบันมีบริการอาหารกลางวันและของว่างคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม ด้วยที่นั่งอันสะดวกสบายและสถานที่ที่ผ่อนคลาย นักศึกษาจะชื่นชอบบรรยากาศของโรงอาหารของสถาบันที่มีให้บริการในวิทยาเขตส่วนใหญ่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภายในวิทยาเขตมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายสำหรับนักศึกษาทุกคน ด้วยความเร็วสูงถึง 100 Mbps และพื้นที่ครอบคลุมที่เพิ่มขึ้น นักศึกษาจะสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา และมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้ในระหว่างการเรียนได้จากเว็บไซต์ของสถาบัน Kangan

Show more +Show less -
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ - ELICOS ของสถาบัน Kangan เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษานานาชาติ หลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองและมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย, หลักสูตร TAFE หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ:

 • การเขียนเรียงความและรายงาน
 • การนำเสนองานและการสื่อสารด้วยความมั่นใจ
 • การค้นคว้าวิจัยและการอ้างอิง
 • การศึกษาอย่างอิสระและการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • การพัฒนาความรู้ในด้านไวยากรณ์และคำศัพท์
 • การสร้างความคิดและการนำความคิดนั้นไปใช้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน

ELICOS Center ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Docklands ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ Southern Cross และอยู่ใกล้กับริมน้ำ รวมถึงร้านกาแฟที่ทันสมัยและศูนย์การค้าบูติก

Show more +Show less -
ความเห็นจากนักศึกษา

ความเห็นจากนักศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษาพร้อมด้วยคำชื่นชมจากนักศึกษานานาชาติที่ประสบความสำเร็จของสถาบัน Kangan

Jemy Kondo – อนุปริญญาสาขาการออกแบบและการจัดการสินค้าแฟชั่นประยุกต์ / มาเลเซีย

''ก่อนตัดสินใจเดินทางมาเรียนที่ออสเตรเลีย ดิฉันได้พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันสอนด้านแฟชั่นเนื่องจากดิฉันหลงไหลในแฟชั่นและมันเป็นงานที่ดิฉันต้องการทำ ดิฉันเลือกมาเรียนที่ Kangan เพราะคิดว่าที่นี่เป็นสถาบันที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ดิฉันชอบที่นี่เพราะสภาพแวดล้อมของสถาบันและอาจารย์ที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาก''

''ดิฉันได้รับความรู้มากมายที่สถาบัน Kangan และมีความสุขมากกับการเรียนที่นี่ ดิฉันดีใจมากที่ได้เห็นผลงานเสื้อผ้าของตนเองบนเวทีแฟชั่นโชว์ประจำปี ดิฉันตื้นตันใจไปด้วยความสุขและความภูมิใจ''

Joseph Roger Jonathan Thompson – อนุปริญญาสาขาเทคโนโลยียานยนต์ / มอริเชียส

''สถาบัน Kangan มีบริการช่วยเหลือที่จะช่วยคุณหางานเพื่อการได้รับประสบการณ์การทำงาน ผมได้ทำงานที่บริษัท Good Year เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นช่างยนต์ที่เก่งขึ้น''

Frederick Milal Onaput – อนุปริญญาสาขาเทคโนโลยียานยนต์, ปาปัวนิวกีนี

''ผมอยากแสดงความขอบคุณฝ่ายบริหารของศูนย์ ACE ของ Kangan (ประธานบริหารและทีมบริหาร) และแผนกนักศึกษานานาชาติที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาเรียนหลักสูตรสาขายานยนต์ที่นี่''

''ผมรู้สึกภูมิใจที่จะบอกว่าการมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้คือการตัดสินใจที่ถูกต้องเนื่องจากการเรียนและการฝึกหัดของที่นี่คือประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่ง หลักสูตรการเรียน, สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฝึกหัดทุกอย่างตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญในหลักสูตรนี้คือประสบการณ์การทำงาน ผมขอขอบคุณโครงการฝึกงานที่ได้ช่วยเสริมการเรียนได้อย่างดียิ่ง ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้หลักสูตรยานยนต์ของ Kangan เป็นหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก''

Shu-Ting Lin – ELICOS /ไต้หวัน

''เราเรียนร่วมกัน, เราเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เราทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เราเล่นบาสเก็ตบอลและทำบาร์บีคิวกินกันในสวน''

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2461

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $395
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Australia Education Fair 2022

สิ้นสุดการรอคอย ออสเตรเลียพร้อมเปิดประเทศแล้ว ถึงเวลาบินลัดฟ้า สำหรับ #ทีมออสเตรเลีย กับงานเรียนต่อที่ IDP พบตัวแทนสถาบันชั้นนำระดับโลกจากออสเตรเลียกว่า 30 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศปี 2022 อย่างละเอียด สำหรับคอร์สภาษา คอร์สวิชาชีพ ตลอดจนระดับปริญญาตรี-โท-เอก เตรียมทุกข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเรียนต่อ สถาบันที่น่าสนใจ คุณสมบัติเข้าเรียน คอร์สเรียนดัง หลักสูตรมาแรง คณะที่น่าจับตามอง ทุนการศึกษาและโปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนไทยแบบจัดเต็ม อีกทั้งรับฟังข้อมูล exclusive และ อัปเดตสำคัญจากพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญ IDP

AU Bangkok, Thailand 15th ม.ค. 2022 10:00 ก่อนเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์