text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบัน Kangan ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne รัฐ Victoria และเป็นหนึ่งในสถาบันด้านการฝึกอบรมและฝึกหัดอาชีพที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 80 ปีในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมระดับอาชีวศึกษา สถาบัน Kangan ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสการได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายวิชา ประกอบด้วย เครื่องยนต์, สุขภาพและการพยาบาล, ออกแบบแฟชั่น, บริหารธุรกิจ, ไอที, การต้อนรับ และการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยจำนวนนักศึกษาปีละกว่า 30,000 คน Kangan เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายให้กับนักศึกษา

ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 สถาบันการศึกษาแห่งนี้เกิดจากการควบรวมสถาบันการศึกษาหลัก 4 แห่งเข้าด้วยกัน 5 วิทยาเขตของสถาบันประกอบด้วย Broadmeadows, Docklands, Essendon, Moonee Ponds และ Richmond นักศึกษานานาชาติเลือกให้สถาบัน Kangan เป็นจุดหมายปลายทางในการสนับสนุนการเดินทางของตนเอง และเตรียมพร้อมกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียและในสถาบัน Kangan ด้วยคลาสปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียน คลาสนี้มีข้อมูลในแง่มุมต่างๆของการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย สถาบัน Kangan พร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

ตั้งอยู่เมือง Melbourne นักศึกษาต่างชาติจะได้อยู่ในเมืองที่มีความหลากหลายของประชากรที่มาจากทั่วโลก สถาบัน Kangan มีบริการสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาต่างชาติ เช่น การสนับสนุนด้านภาษา, การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล และการสนับสนุนในเรื่องการเรียน นักศึกษาสามารถใช้บริการสนับสนุนต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

Kangan มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง โดยทางสถาบันมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งจะเป็นหลักประกันทางเลือกเพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนักศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Torrens และมหาวิทยาลัย Central Queensland ในแพ็คเกจปูพื้นฐานแพ็คเกจใหม่

สถาบัน Kangan ได้ดำเนินความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Torrens และมหาวิทยาลัย Central Queensland (CQU) ขอแนะนำ แพ็คเกจปูพื้นฐาน ในหลักสูตรสาขาการโรงแรม และแฟชั่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในปี 2019

แพ็คเกจปูพื้นฐานแพ็คเกจใหม่ข้างต้น เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร:

 • สถาบัน Kangan เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการออกแบบแฟชั่นประยุกต์และการขายสินค้า โดยมีตัวเลือกในการรับรองการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขาการออกแบบแฟชั่นที่มหาวิทยาลัย Torrens ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาแล้ว รวมถึงการรับประกันการได้เข้าศึกษาต่อจากหลักสูตรอนุปริญญาการจัดการการต้อนรับ ไปสู่ระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การจัดการการต้อนรับ)
 • สถาบัน Kangan มีตัวเลือกมากมายสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญาหรืออนุปริญญาขั้นสูงที่สถาบัน Kangan และเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Central Queensland

นักศึกษาของ Kangan ชนะเลิศรางวัลระดับชาติด้านการพยาบาล

Roxanne Riley นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรอนุปริญญา สาขาพยาบาลได้รับรางวัล 2018 Australian Nursing & Midwifery Federation (ANMF) – Victorian Branch Student Nurse Award เธอได้รับการยอมรับในเรื่องความรู้ความเข้าใจที่ยอดเยี่ยมของเธอเกี่ยวกับการพยาบาลระดับมืออาชีพ ควบคู่ไปกับทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่โดดเด่น

“สถาบัน Kangan ช่วยให้ฉันมาถึงเป้าหมายในอาชีพของฉัน โดยการนำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและสอดรับกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ฉันมีทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นอาชีพพยาบาล” Riley กล่าว

Show more +Show less -
คุณภาพการสอนและการสนับสนุนนักศึกษา

คุณภาพการสอนและการสนับสนุนนักศึกษา

Kangan มีหลักสูตรให้เลือกมากมายตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานไปจนถึงอนุปริญญาขั้นสูง และหลักสูตรปูพื้นฐานมากถึง 12 หลักสูตร Kangan เสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นมิตรด้วยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการและวิชาชีพ

สถาบัน Kangan ปฏิบัติตามมาตรฐาน VRQA Minimum Standards of Registration และรับรองว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่ความถูกต้อง, การแข่งขันอย่างยุติธรรม, การยอมรับในความหลากหลาย และการชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง

คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของ Kangan ส่งเสริมนักศึกษาโดยการ ให้การดูแลเป็นรายบุคคล และคอยให้คำแนะนำและให้แนวทางในเรื่องต่อไปนี้:

 • ทักษะการเขียนเพื่อการเขียนเรียงความ (essays) และรายงาน
 • ไวยากรณ์และการสะกดคำ
 • ทักษะการเรียน
 • ทักษะการพูด

ทีมนานาชาติที่สถาบัน Kangan ยังให้ความมั่นใจว่านักศึกษาแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษาต่างชาติ (International Student Liaison officer) ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ความช่วยเหลือด้านที่พัก
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของชาวออสเตรเลียรวมถึงประเพณีต่างๆ
 • การให้แนะนำเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของออสเตรเลีย
 • การค้นหาสถานที่ซื้ออาหารที่ถูกใจ
 • การรับมือกับความคิดถึงบ้านและความเหงา

สถาบัน Kangan ยังมีบริการจัดหางานเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยให้นักศึกษาหางานทำได้ขณะอยู่อาศัยและเรียนที่ออสเตรเลีย บริการนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • เวิร์คช็อปการเขียนประวัติส่วนตัว (resume)
 • ความช่วยเหลือด้านการเขียนจดหมายสมัครงานและเกณฑ์การคัดเลือก
 • การฝึกสอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อหานายจ้าง
 • เครื่องมือในการค้นหางานฟรี
 • คำแนะนำด้านการจ้างงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ
 • การเตรียมตัวและความช่วยเหลือด้านการสัมภาษณ์งาน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

สถาบัน Kangan เสนอ หลักสูตร ในสาขาต่างๆดังนี้:

ยานยนต์

นักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆที่มีการเปิดสอนที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ (ACE) อันทันสมัยที่วิทยาเขต Docklands

ธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจ Kangan เปิดสอนหลักสูตรการบัญชี, ธุรกิจ และการจัดการ

ศูนย์แฟชั่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศูนย์แฟชั่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 20 หลักสูตรในสาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น, การตกแต่งหน้าร้าน, การออกแบบภายใน, หมวกสตรี และ เส้นผมและความงาม

ศูนย์บริการสุขภาพและชุมชน

หลักสูตรสาขาสุขภาพ, การพยาบาล, การช่วยเหลือผู้พิการ, วิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ มีการสอนที่ศูนย์สุขภาพและบริการชุมชน

การต้อนรับ, การทำอาหาร และการอบขนม

ภัตตาคาร Richards ที่ได้รับใบอนุญาตในวิทยาเขตเป็นศูนย์กลางของการเรียนหลักสูตรต่างๆและการฝึกอบรมทั้งหมดสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสร้างชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Kangan มีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถปรับแต่งหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนเองได้

การศึกษาภาษาอังกฤษ

ศูนย์ฝึกอบรมของ ELICOS ใน Docklands มีหลักสูตรหลากหลายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเพื่อช่วยให้ผู้คนได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อหรือเพื่อการทำงาน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด

สถาบัน Kangan มี ห้องสมุดเฉพาะ ที่วิทยาเขตใน Broadmeadows, Docklands และ Richmond ซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือ, นิตยสาร, วารสาร และดีวีดี นักศึกษาสามารถเลือกจากตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

โรงอาหาร

โรงอาหารในวิทยาเขตมีบริการอาหารกลางวันและของว่างจานด่วนชั้นดีในราคาที่สมเหตุสมผล และด้วยที่นั่งอันสะดวกสบายและสถานที่อันแสนผ่อนคลาย นักศึกษาจะรักบรรยากาศที่ผ่อนคลายของโรงอาหาร โรงอาหารมีให้บริการที่วิทยาเขต Docklands และ Broadmeadows

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาทุกคน ด้วยความเร็วสูงถึง 100 Mbps และการครอบคลุมพื้นที่ไร้สายที่เพิ่มขึ้นนักศึกษาสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา และมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สันทนาการสำหรับนักศึกษา

ทีมที่ดูแลการมีส่วนร่วมและการเก็บข้อมูลของนักศึกษา จัดให้มีบริการสนับสนุนนักศึกษาฟรี รวมทั้งบริการนันทนาการ นักศึกษาจะได้เริ่มต้นการเดินทางและทัวร์ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งจะมีการดำเนินการเป็นระยะๆ และกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจของนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความผูกพันซึ่งกันและกัน จะไม่มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อเมื่อมาเรียนที่สถาบัน Kangan

Show more +Show less -
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ - หลักสูตร ELICOS ของสถาบัน Kangan เป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย, หลักสูตร TAFE หรือการเตรียมพร้อมสำหรับการจ้างงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ:

 • การร่างเรียงความและรายงาน
 • การสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารด้วยความมั่นใจ
 • หัวข้อการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
 • การศึกษาอย่างอิสระและการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • การสร้างความคิดและการนำความคิดนั้นไปใช้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน

ELICOS Center ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Docklands ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ Southern Cross และอยู่ใกล้กับริมน้ำ รวมถึงร้านกาแฟที่ทันสมัยและศูนย์การค้าบูติก

Show more +Show less -
ความเห็นจากนักศึกษา

ความเห็นจากนักศึกษา

ฟังสิ่งที่นักศึกษาพูด ด้วยความชื่นชม จากนักศึกษาต่างชาติที่ประสบความสำเร็จที่สถาบัน Kangan

Rishabh Sharma - Certificate III สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยานพาหนะขนาดเล็ก / อินเดีย

“ผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเรียนที่สถาบัน Kangan เนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับตัวผม ที่จะทำให้ผมได้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้น อาจารย์ที่นี่มีความเชี่ยวชาญมากจากภาคอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ อาจารย์ของผมยังช่วยดูแลการสร้างโอกาสในการทำงานที่ GN Autoworks ใน Hoppers Crossings ที่ซึ่งผมได้รับประสบการณ์ในการทำงานมากมายเช่นการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และซ่อมรถยนต์ ผมวางแผนที่จะศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และหวังว่าจะได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งใหม่และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต”

Ketty Domingue - Certificate IV สาขาการปรุงอาหารเพื่อการพาณิชย์

“เป้าหมายของฉันคือการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง และฉันมาที่ Melbourne เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างของอาหาร ฉันสนุกกับหลักสูตรที่สถาบัน Kangan ค่ะ การอบรมในห้องครัวมีทั้งอุปกรณ์ที่ครบครันและอาจารย์ที่คอยสอนอยู่ข้างๆนักศึกษาตลอดเวลา”

Zhuo Ping Bo - อนุปริญญาขั้นสูงสาขาการต้อนรับ (การปรุงอาหารเพื่อการพาณิชย์) / จีน

“ในปีแรกของการเรียนในหลักสูตรนี้ของฉัน เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าครัว ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในเรื่องการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารกับผู้อื่น ในการเรียนทำอาหารฉันได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมของออสเตรเลียด้วย สถาบัน Kangan แนะนำฉันกับตัวแทนในประเทศจีน และดูเหมือนว่าจะได้รับการยกย่องอย่างสูงเนื่องจากได้รับรางวัล มันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนเอกชนอื่นๆ เพราะฉันได้มีการฝึกปฏิบัติมากขึ้น”

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Docklands Victoria 1 Batmans Hill Drive
Essendon Victoria 38 Buckley Street
Moonee Ponds Victoria Level 1, 21-31 Hall Street
Richmond Victoria 85 Cremorne Street
Broadmeadows Victoria Pearcedale Parade
Bendigo Victoria 23 Mundy Street
Bendigo Victoria Charleston Road
Echucha Victoria Corner of Hare and Darling streets
Kangan Institute is a flexible, innovative and friendly place of learning, with a dynamic multicultural atmosphere. With over 28,000 enrolments annually, it helps build the skills, knowledge and confidence of individuals across Victoria, in Australia and overseas. The Institute is a major training provider for the automotive, health and nursing sectors and indigenous education. It also has a strong presence in a range of industries such as fashion, business as well as justice and legal.

Kangan Institute?s courses range from basic certificate to diploma and advanced diploma levels, with pathways to over 25 university degrees. The Skills Recognition program assesses prior knowledge and experience, awarding students with the credits or qualification to match their existing skills.

The institute?s programs are delivered across five campuses in Broadmeadows, Docklands, Essendon, Moonee Ponds and Richmond. In 2014 Kangan Institute and Bendigo TAFE merged and are trading brands of the company entity Bendigo Kangan Institute. Bendigo TAFE and Kangan Institute have been nominated as the Victorian TAFE Association Large Training Provider in 2016 and 2017. With more than 80 years of experience in vocational education and training, it is a flexible, innovative and dynamic place of learning with a rich multicultural atmosphere.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_246095_320px.jpg Kangan Institute https://www.idp.com/thailand/universities/kangan-institute/iid-au-00531/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
ฟรี สัมมนาเรียนและฝึกงานการโรงแรมแบบมีรายได้กับ Le Cordon Bleu

ฟรีสัมมนาหัวข้อพิเศษ "เรียนพร้อมฝึกงานแบบมีรายได้ ในร้านอาหาร หรือโรงแรมชื่อดัง พร้อมเส้นทางสู่การเป็นเชฟ ที่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์" กับ Le Cordon Bleu Australia & New Zealand

AU Chiang Mai, Thailand 13th พ.ย. 2020 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 14th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โท เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 32 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ของสมมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์