พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

คณะวิชาธุรกิจ Kaplan (KBS) ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียและมีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่วิทยาเขต 5 แห่งของมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาการเรียนต่างๆอย่างเช่นธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การเป็นผู้นำ, การประกอบธุรกิจ, การจัดการและการจัดการโครงการ, วิเคราะห์วิทยา, การท่องเที่ยว, การจัดการดิจิทัลและบริการสุขภาพ KBS มีวิทยาเขตในเมือง Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane และ Perth ซึ่งทุกแห่งมีสภาพแวดล้อมการเรียนและกิจกรรมทางสังคมที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา

รูปแบบการเรียนของ KBS ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการฝึกงาน ด้วยความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมในองค์กรต่างๆมากมาย นักศึกษาของ KBS จะได้มีโอกาสฝึกงานในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานในระหว่างการเรียนและจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีหนึ่งในสามของนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกงานได้รับข้อเสนอรับเข้าทำงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021

วิทยาเขตของ KBS ทุกแห่งตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง นักศึกษาจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและได้ใช้ชีวิตในเมืองอันมีชีวิตชีวา สิ่งอำนวยความสะดวกในทุกวิทยาเขตประกอบด้วยห้องสมุดและที่พักอันทันสมัย, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมและคาเฟ่ รวมถึงมีบริการนักศึกษาอันหลากหลายที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาที่ KBS

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการเฉพาะด้านต่างๆ อย่างเช่นการแนะแนวอาชีพที่ตรงกับความต้องการและบริการช่วยเหลือด้านการเรียน รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการช่วยเหลือส่วนบุคคลหากต้องการ นักศึกษานานาชาติจะได้รับการต้อนรับด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศที่จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตนักศึกษาและการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

PIEoneer Awards

คณะวิชาธุรกิจ Kaplan ได้รับรางวัล Student Support Award ที่งานมอบรางวัล PIEoneer Awards อีกทั้งยังได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในด้านโครงการ Lifelong Learning Guarantee โดยการเข้ารอบสุดท้ายในด้านการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIEoneer Awards และความสำเร็จของ KBS ได้จากเว็บไซต์

วิทยาเขต Perth

คณะวิชาธุรกิจ Kaplan ได้เปิดให้บริการที่วิทยาเขต Perth และมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาการบัญชี, วิเคราะห์วิทยาธุรกิจและบริหารธุรกิจ รวมถึงหลักสูตร MBA ที่ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ

หลักสูตร MBA ใหม่ที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการและการเป็นผู้นำในด้านความสามารถทางนวัตกรรมและทรัพยากรข้อมูลขององค์กรผ่านทางหลักสูตรนี้

วิเคราะห์วิทยาธุรกิจ

KBS มีการเปิดสอนหลักสูตรวิเคราะห์วิทยาธุรกิจที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยความเข้าใจ, ความรู้และทักษะเชิงเทคนิคที่จำเป็นสำหรับความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตร:

 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ (นอกเวลา)

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการรับสมัครของหลักสูตรได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยธุรกิจ Kaplan

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

การควบคุมคุณภาพหลักสูตร

คณะกรรมการด้านวิชาการของวิทยาลัยประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม และผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาการ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหลักสูตรของวิทยาลัยแห่งนี้

คณะกรรมการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆภายในวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ รวมไปถึงการแก้ปัญหาอื่นๆ

ระบบคุณภาพวิชาการและการจัดการของ KBS จะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านวิชาการรวมถึงคณะอนุกรรมการด้วย

สมาชิกในคณะกรรมการด้านวิชาการของวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น สาขาการบริหารธุรกิจและบัญชี สาขาอุดมศึกษา และสาขาการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

นักศึกษาสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บเพจการจัดการและความเป็นผู้นำของ KBS

ประสบการณ์การเรียน

วิทยาลัยธุรกิจ Kaplan เปิดสอนหลักสูตรที่ใช้ในการทำงานในภาคเอกชน มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในอนาคต นักศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้ได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

คณะวิชาธุรกิจ Kaplan มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้จ้างงานทั่วประเทศออสเตรเลียและเข้าถึงโอกาสการจ้างงานอันหลากหลาย ศูนย์อาชีพของคณะวิชาจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสงานที่ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรมนั้นๆ

ผลการวิจัยล่าสุดซึ่งดำเนินการในประเทศออสเตรเลียระบุว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกงานจะมีทักษะที่ดีกว่าทั้งในด้านการตัดสินใจ รวมถึงการบริหารจัดการด้านอาชีพเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฝึกงาน ปัจจุบันการฝึกงานได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนที่สำคัญของการเรียน อันจะนำไปสู่เครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง, รายได้หลังสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในอุตสาหกรรม การฝึกงานจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาส:

 • พัฒนาทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนในภาคปฏิบัติ พร้อมๆไปกับการได้รับหน่วยกิตการเรียนด้วย
 • ได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมการทำงานระดับมืออาชีพ รวมถึงได้เรียนรู้การดำเนินงานธุรกิจในแต่ละวัน
 • พัฒนาความเชี่ยวชาญในการทำงานและความรู้ในอุตสาหกรรม รวมถึงมีโอกาสขยายเครือข่ายทางวิชาชีพของตนเอง

นอกจากนี้การฝึกงานของคณะวิชายังมีสถานะเป็นวิชาเลือกในกรณีที่นักศึกษาเรียนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้:

 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ – รหัส CRICOS ของหลักสูตร 078566F
 • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ - รหัส CRICOS ของหลักสูตร 078565G
 • ปริญญาโทสาขาการบัญชี - รหัส CRICOS ของหลักสูตร 078568D
 • ปริญญาโทสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ (หลักสูตรขยาย) - รหัส CRICOS ของหลักสูตร 0100426
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ - รหัส CRICOS ของหลักสูตร 067756B
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การตลาด) - รหัส CRICOS ของหลักสูตร 087660M
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การบัญชี) - รหัส CRICOS ของหลักสูตร 085958J
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การจัดการการให้บริการและการท่องเที่ยว) - รหัส CRICOS ของหลักสูตร 085961C
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การจัดการ) - รหัส CRICOS ของหลักสูตร 085959G

ข้อดีของการฝึกงาน

หนึ่งในสามของนักศึกษาได้รับข้อเสนอการจ้างงานหลังจากการฝึกงาน (ภาคเรียนที่ 1, 2021)

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

วิทยาลัยธุรกิจ Kaplan จะช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนรวมถึงอาชีพของตนเอง หลักสูตรที่ดำเนินการสอนที่วิทยาลัยจะมีช่วงเวลาการรับเข้าเรียนและสำเร็จหลักสูตรหลายรอบ ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาต่างๆของการเรียนหรืออาชีพการทำงานของนักศึกษา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ระดับ Year 12

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการเปิดสอน:

 • อนุปริญญาสาขาธุรกิจ
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การบัญชี)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การจัดการการให้บริการและการท่องเที่ยว)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การตลาด)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การจัดการ)

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มีการเปิดสอน:

 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ (นอกเวลา)
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาการบัญชี
 • ปริญญาโทวิชาชีพการบัญชี
 • ปริญญาโทสาขาการบัญชี

นอกจากนี้คณะวิชาธุรกิจ Kaplan ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมคุณสมบัติระดับสูงกว่าปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนที่กำหนดสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการได้รับเข้าเรียนที่คณะวิชาธุรกิจ Kaplan ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับเข้าเรียนที่กำหนดโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะวิชา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครได้จากเว็บไซต์

Show more +Show less -
สาขาวิชา

สาขาวิชา

หลักสูตร MBA

หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่มีการเติบโตเร็วที่สุด และกลายเป็นหนึ่งในคุณวุฒิการศึกษาที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะไปสู่ระดับมืออาชีพ

ธุรกิจ

ด้วยสาขาวิชาที่มีความหลากหลายให้เลือกเรียน อาทิเช่น สาขาการเงิน, ทรัพยากรบุคคล, การสื่อสาร และสาขากฎหมาย จะทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นในด้านธุรกิจ

วิเคราะห์วิทยา

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของอุตสาหกรรมนี้ในด้านบุคลากรที่มีความเข้าใจในวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ปัจจุบัน KBS ได้มีการเปิดสอน 4 หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจจะมีสิทธิ์สมัครใบรับรอง IAPA ในฐานะนักศึกษาได้

การตลาด

สาขาวิชาการตลาดช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจโครงสร้างของธุรกิจในด้านการตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดความรู้ของตนเองได้จากการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การให้บริการ

สาขาวิชานี้ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการทำงานในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากสาขานี้ ไปใช้ในการทำงานได้ทั่วโลก

การบัญชี

หลักสูตรของวิทยาลัยธุรกิจ Kaplan มุ่งเน้นการทำงานในอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาโทการบัญชี, ปริญญาโทวิชาชีพการบัญชีและปริญญาตรีธุรกิจ (การบัญชี) ได้รับการรับรองจาก CPA Australia, CA ANZ และ ACCA เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยคุณวุฒิที่จะช่วยให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับการทำงาน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของ KBS อาทิเช่น:

 • ศูนย์บริการด้านประสบการณ์นักศึกษาและอาชีพประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ และโต๊ะให้คำปรึกษา
 • ห้องสมุดที่เพียบพร้อมไปด้วยหนังสือด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
 • ห้องนั่งเล่น ที่มาพร้อมกับตู้ขายอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำครัว
 • ห้องปลอดเสียง
 • ห้องอ่านหนังสือส่วนตัว
 • สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และห้องแล็บคอมพิวเตอร์
 • ฟรีไวไฟ
 • นักศึกษามีทางเลือกมากมายในการเลือกหอพักรอบๆวิทยาเขต

Adelaide

วิทยาเขตใน Adelaide ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อยู่ไม่ไกลจากแหล่งการค้า ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เปิดกว้างเลียบชายหาด เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืน (ใข้เวลาในการขับรถประมาณ 20 นาที)

Brisbane

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ห่างจากสถานีรถไฟโดยการเดินเพียงห้านาที นักศึกษาจะสามารถใช้บริการร้านอาหารที่มีคุณภาพระดับโลก, คาเฟ่และร้านค้าต่างๆที่ Queen Street Mall ที่อยู่ใกล้กัน นักศึกษาที่เรียนที่นี่จะสามารถเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตกลางแจ้งอันมีชีวิตชีวาและมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกิจกรรมฟรีในเมืองได้ตลอดทั้งปี

Melbourne

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่าน Docklands อันโด่งดัง เพียบพร้อมไปด้วยร้านอาหารนานาชนิด นักศึกษาใช้เวลาไม่นานในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาจะได้เพลิดเพลินไปกับบาร์ที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า และเดินเล่นในย่านที่มีชื่อเสียงของเมือง นักศึกษาสามารถใช้บริการ City Circle tram ในการเดินทางได้ฟรี

Perth

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขต West Perth ซึ่งมีความทันสมัยและเดินทางถึงได้อย่างสะดวกง่ายดาย และอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโดยการใช้บริการรถประจำทางฟรีเพียง 10 นาที อีกทั้งยังมีเที่ยวบินตรงจากเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา, เอเชียและอีกหลายเมือง นักศึกษาจะพบว่าที่นี่คือประตูสู่ความหลากหลายของประเทศออสเตรเลีย

Sydney

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Town Hall Station และอยู่ตรงข้ามกับอาคาร Queen Victoria Buildingใช้เวลาไม่นานในการเดินทางเข้าสู่ Hyde Park, Chinatown, Pitt Street Mall, และ Darling Harbour

Show more +Show less -
2399
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Adelaide - Computers
Sydney - Graduation
Sydney - Breakroom
Adelaide - MBA Students
Brisbane - Booths
Brisbane - Cafe
Brisbane - Reception
Melbourne - Classroom
Melbourne - Meeting
Melbourne - Reception
Sydney - Computer Room
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2461

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $395
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
kanthida
Kaplan Business School
school and teachers willing to help students in their study
แสดงทั้งหมด +
Kaplan Business School Kaplan Business School
Rated4/5based on1 student reviews
school and teachers willing to help students in their study Customer reviews:
Kaplan Business School - by, 2019-12-27
4.0/ 5 stars
Australia Education Fair 2022

สิ้นสุดการรอคอย ออสเตรเลียพร้อมเปิดประเทศแล้ว ถึงเวลาบินลัดฟ้า สำหรับ #ทีมออสเตรเลีย กับงานเรียนต่อที่ IDP พบตัวแทนสถาบันชั้นนำระดับโลกจากออสเตรเลียกว่า 30 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศปี 2022 อย่างละเอียด สำหรับคอร์สภาษา คอร์สวิชาชีพ ตลอดจนระดับปริญญาตรี-โท-เอก เตรียมทุกข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเรียนต่อ สถาบันที่น่าสนใจ คุณสมบัติเข้าเรียน คอร์สเรียนดัง หลักสูตรมาแรง คณะที่น่าจับตามอง ทุนการศึกษาและโปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนไทยแบบจัดเต็ม อีกทั้งรับฟังข้อมูล exclusive และ อัปเดตสำคัญจากพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญ IDP

AU Bangkok, Thailand 15th ม.ค. 2022 10:00 ก่อนเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Kaplan Business School Kaplan Business School
Rated4/5based on1 student reviews
school and teachers willing to help students in their study Customer reviews:
Kaplan Business School - by, 2019-12-27
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์