text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยธุรกิจ Kaplan ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรในสาขาการจัดการ, การตลาด, การเงิน, วิเคราะห์วิทยา, ธุรกิจ, การท่องเที่ยว, การจัดการดิจิทัล, การประกอบธุรกิจ, การจัดการโครงการ, การเป็นผู้นำและบริการด้านสุขภาพต่างๆ KBS มีสถานที่เรียนใน 5 เมืองใหญ่ทั่วประเทศออสเตรเลียที่เมือง Adelaide, Perth, Melbourne, Sydney และ Brisbane ทำเลที่ตั้งของวิทยาเขตทุกแห่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมการเรียนและสังคมของนักศึกษา

การฝึกงานเพื่อการเรียนเป็นหัวใจหลักของรูปแบบการเรียนที่ KBS ด้วยการใช้เครือข่ายในภาคอุตสาหกรรม KBS สามารถจัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริงก่อนที่จะเรียนจบหลักสูตร ซึ่งจะเป็นความได้เปรียบอย่างมากในด้านศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา โดยหนึ่งในสามของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานเพื่อการเรียนระหว่างเดือนมีนาคม 2018 ถึงมีนาคม 2020 สามารถได้รับข้อเสนอรับเข้าทำงานประจำ

นักศึกษาจะได้เรียนที่วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากเมืองที่มีสภาพแวดล้อมอันมีชีวิตชีวาและชุมชนนักศึกษาที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน นักศึกษาจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยที่มีคุณภาพระดับชั้นนำ อย่างเช่นห้องสมุด, ที่พัก, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์และคาเฟ่ นอกจากนี้ยังมีบริการนักศึกษาอันหลากหลายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและยกระดับประสบการณ์การเรียนที่ KBS ด้วย

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการต่างๆ อย่างเช่นบริการช่วยเหลือด้านการเรียน, บริการแนะแนวอาชีพ, บริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือส่วนบุคคล อีกทั้งยังมีกิจกรรมปฐมนิเทศที่จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในวิทยาเขตและในประเทศออสเตรเลียได้

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ไม่นานมานี้ทางวิทยาลัยธุรกิจ Kaplan ได้เปิดให้บริการที่วิทยาเขต Perth และเปิดตัวหลักสูตรวิเคราะห์วิทยาธุรกิจระดับสูงกว่าปริญญาตรีหลากหลายหลักสูตร

วิทยาเขต Perth

วิทยาเขต Perth ของ KBS สำหรับนักศึกษานานาชาติจะเป็นเสมือนประตูสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศออสเตรเลียมีมอบให้นักศึกษา เมือง Perth มีชื่อเสียงในด้านบรรยากาศที่ผ่อนคลาย, แสงแดด, วิถีการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

PIEoneer Awards 2020

KBS สามารถเข้ารอบสุดท้ายในการมอบรางวัล PIEoneer Awards 2020 ในหมวด ‘รางวัลการให้บริการด้านการศึกษาที่มีแนวคิดก้าวหน้า' และ ‘รางวัลผลกระทบระดับนานาชาติในด้านโอกาสการได้งาน' นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIEoneer Awards และความสำเร็จของ KBS ได้จากเว็บไซต์

วิเคราะห์วิทยาธุรกิจ

KBS มีการเปิดสอนหลักสูตรวิเคราะห์วิทยาธุรกิจที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยความเข้าใจ, ความรู้และทักษะเชิงเทคนิคที่จำเป็นสำหรับความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตร:

 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ (นอกเวลา)

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการรับสมัครของหลักสูตรได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยธุรกิจ Kaplan

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

การควบคุมคุณภาพหลักสูตร

คณะกรรมการด้านวิชาการของวิทยาลัยประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม และผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาการ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหลักสูตรของวิทยาลัยแห่งนี้

คณะกรรมการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆภายในวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ รวมไปถึงการแก้ปัญหาอื่นๆ

ระบบคุณภาพวิชาการและการจัดการของ KBS จะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านวิชาการรวมถึงคณะอนุกรรมการด้วย

สมาชิกในคณะกรรมการด้านวิชาการของวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น สาขาการบริหารธุรกิจและบัญชี สาขาอุดมศึกษา และสาขาการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

นักศึกษาสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บเพจการจัดการและความเป็นผู้นำของ KBS

ประสบการณ์การเรียน

วิทยาลัยธุรกิจ Kaplan เปิดสอนหลักสูตรที่ใช้ในการทำงานในภาคเอกชน มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในอนาคต นักศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้ได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในวิทยาลัยธุรกิจ Kaplan จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด ซึ่งถูกกำหนดโดยคณะกรรมการด้านวิชาการของวิทยาลัย

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถดูเงื่อนไขการรับสมัครรายประเทศระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีได้จากเว็บไซต์

คุณสมบัติทางภาษา

นักศึกษานานาชาติต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากหนึ่งในการทดสอบต่อไปนี้:

 • IELTS หรือ PTE
 • TOEFL
 • Kaplan International Test of English (KITE)
 • CAE
 • General Certificate of Education (GCE)
 • หลักสูตร English for Academic Purposes (EAP)
 • Murdoch Institute of Technology (MIT) English Placement Assessment

นักศึกษาควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครจากเว็บไซต์เพื่อดูว่าหลักสูตรที่ต้องการสมัครเข้าเรียนรับพิจารณาผลคะแนนสอบประเภทใด ผลคะแนนสอบควรมีอายุไม่เกินสองปีก่อนวันเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียน แต่มีความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 จะสามารถเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อซึ่งจะรวมการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนในหลักสูตรของตนเองต่อไป

นักศึกษาควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวิทยาลัยธุรกิจ Kaplan เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษา

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

วิทยาลัยธุรกิจ Kaplan จะช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนรวมถึงอาชีพของตนเอง หลักสูตรที่ดำเนินการสอนที่วิทยาลัยจะมีช่วงเวลาการรับเข้าเรียนและสำเร็จหลักสูตรหลายรอบ ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาต่างๆของการเรียนหรืออาชีพการทำงานของนักศึกษา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ระดับ Year 12

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการเปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • อนุปริญญาสาขาธุรกิจ
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การบัญชี)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การจัดการการให้บริการและการท่องเที่ยว)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การตลาด)
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การจัดการ)

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มีการเปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ
 • ปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ (นอกเวลา)
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตสาขาการบัญชี
 • ปริญญาโทวิชาชีพการบัญชี
 • ปริญญาโทสาขาการบัญชี

Show more +Show less -
สาขาวิชา

สาขาวิชา

หลักสูตร MBA

หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่มีการเติบโตเร็วที่สุด และกลายเป็นหนึ่งในคุณวุฒิการศึกษาที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะไปสู่ระดับมืออาชีพ

ธุรกิจ

ด้วยสาขาวิชาที่มีความหลากหลายให้เลือกเรียน อาทิเช่น สาขาการเงิน, ทรัพยากรบุคคล, การสื่อสาร และสาขากฎหมาย จะทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นในด้านธุรกิจ

วิเคราะห์วิทยา

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของอุตสาหกรรมนี้ในด้านบุคลากรที่มีความเข้าใจในวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ปัจจุบัน KBS ได้มีการเปิดสอน 4 หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโทวิเคราะห์วิทยาธุรกิจจะมีสิทธิ์สมัครใบรับรอง IAPA ในฐานะนักศึกษาได้

การตลาด

สาขาวิชาการตลาดช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจโครงสร้างของธุรกิจในด้านการตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดความรู้ของตนเองได้จากการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การให้บริการ

สาขาวิชานี้ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการทำงานในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากสาขานี้ ไปใช้ในการทำงานได้ทั่วโลก

การบัญชี

หลักสูตรของวิทยาลัยธุรกิจ Kaplan มุ่งเน้นการทำงานในอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาโทการบัญชี, ปริญญาโทวิชาชีพการบัญชีและปริญญาตรีธุรกิจ (การบัญชี) ได้รับการรับรองจาก CPA Australia, CA ANZ และ ACCA เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยคุณวุฒิที่จะช่วยให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับการทำงาน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของ KBS อาทิเช่น:

 • ศูนย์บริการด้านประสบการณ์นักศึกษาและอาชีพประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ และโต๊ะให้คำปรึกษา
 • ห้องสมุดที่เพียบพร้อมไปด้วยหนังสือด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
 • ห้องนั่งเล่น ที่มาพร้อมกับตู้ขายอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำครัว
 • ห้องปลอดเสียง
 • ห้องอ่านหนังสือส่วนตัว
 • สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และห้องแล็บคอมพิวเตอร์
 • ฟรีไวไฟ
 • นักศึกษามีทางเลือกมากมายในการเลือกหอพักรอบๆวิทยาเขต

Adelaide

วิทยาเขตใน Adelaide ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อยู่ไม่ไกลจากแหล่งการค้า ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เปิดกว้างเลียบชายหาด เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืน (ใข้เวลาในการขับรถประมาณ 20 นาที)

Brisbane

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ห่างจากสถานีรถไฟโดยการเดินเพียงห้านาที นักศึกษาจะสามารถใช้บริการร้านอาหารที่มีคุณภาพระดับโลก, คาเฟ่และร้านค้าต่างๆที่ Queen Street Mall ที่อยู่ใกล้กัน นักศึกษาที่เรียนที่นี่จะสามารถเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตกลางแจ้งอันมีชีวิตชีวาและมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกิจกรรมฟรีในเมืองได้ตลอดทั้งปี

Melbourne

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่าน Docklands อันโด่งดัง เพียบพร้อมไปด้วยร้านอาหารนานาชนิด นักศึกษาใช้เวลาไม่นานในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาจะได้เพลิดเพลินไปกับบาร์ที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า และเดินเล่นในย่านที่มีชื่อเสียงของเมือง นักศึกษาสามารถใช้บริการ City Circle tram ในการเดินทางได้ฟรี

Perth

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขต West Perth ซึ่งมีความทันสมัยและเดินทางถึงได้อย่างสะดวกง่ายดาย และอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโดยการใช้บริการรถประจำทางฟรีเพียง 10 นาที อีกทั้งยังมีเที่ยวบินตรงจากเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา, เอเชียและอีกหลายเมือง นักศึกษาจะพบว่าที่นี่คือประตูสู่ความหลากหลายของประเทศออสเตรเลีย

Sydney

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Town Hall Station และอยู่ตรงข้ามกับอาคาร Queen Victoria Buildingใช้เวลาไม่นานในการเดินทางเข้าสู่ Hyde Park, Chinatown, Pitt Street Mall, และ Darling Harbour

Show more +Show less -
2399
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Adelaide - Computers
Sydney - Graduation
Sydney - Breakroom
Adelaide - MBA Students
Brisbane - Booths
Brisbane - Cafe
Brisbane - Reception
Melbourne - Classroom
Melbourne - Meeting
Melbourne - Reception
Sydney - Computer Room

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
kanthida
Kaplan Business School
school and teachers willing to help students in their study
แสดงทั้งหมด +
Kaplan Business School Kaplan Business School
Rated4/5based on1 student reviews
school and teachers willing to help students in their study Customer reviews:
Kaplan Business School - by, 2019-12-27
4.0/ 5 stars

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Sydney New South Wales Level 8, 540 George Street
Docklands Victoria Level 4, 370 Docklands Drive
Adelaide South Australia Level 1, 68 Grenfell Street
Brisbane Queensland Ground Level, 369 Ann Street
Perth Western Australia Level 1, 1325 Hay Street
Kaplan Business School is a recognised provider of quality business programs across Australia. Since the inaugural launch in 2008, it has grown from a small institution servicing a few hundred students, to four campus network housing over 2000 scholars. The School is committed to the continuous development of students and staff, investing in course development and delivery to ensure students go on to achieve their goals and aspirations.

KBS delivers industry focused qualifications so students can develop work ready skills to manage, lead and succeed in today?s fast paced and competitive environment. All subjects contain theoretical and practical relevance to maximise graduate employability by providing students with the tools needed to achieve their educational & career goals.

Kaplan Business School has four campuses across Australia, all in major cities. Due to the standardised offering, the students have the opportunity to change campuses throughout the course of their program. There is a library at each campus from which students can borrow course-relevant books and reference materials. Students will also have access to extensive online databases and the latest issues of the world?s most esteemed business magazines.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_245108_320px.jpg Kaplan Business School https://www.idp.com/thailand/universities/kaplan-business-school/iid-au-00628/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
ฟรี สัมมนาเรียนและฝึกงานการโรงแรมแบบมีรายได้กับ Le Cordon Bleu

ฟรีสัมมนาหัวข้อพิเศษ "เรียนพร้อมฝึกงานแบบมีรายได้ ในร้านอาหาร หรือโรงแรมชื่อดัง พร้อมเส้นทางสู่การเป็นเชฟ ที่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์" กับ Le Cordon Bleu Australia & New Zealand

AU Chiang Mai, Thailand 13th พ.ย. 2020 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 14th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โท เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 32 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ของสมมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์