พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

Kingston University London

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Kingston เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยของรัฐที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขา พร้อมด้วยมรดกตกทอดด้านการศึกษาที่ย้อนหลังไปถึงปีค.ศ. 1899

มหาวิทยาลัยเปิดกว้างต้อนรับความหลากหลาย โดยมีประชากรนักศึกษาที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์และหลากหลายประมาณ 25,000 คน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่มีความเป็นสากล ซึ่งรวมถึงโอกาสการเรียน, ทรัพยากรความรู้และบริการช่วยเหลือที่มีคุณภาพระดับโลกอันหลากหลาย

มหาวิทยาลัย Kingston เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลายที่ดำเนินการสอนใน 4 คณะเรียนได้แก่: คณะวิชาศิลปะ Kingston, คณะธุรกิจและสังคมศาสตร์, คณะสุขภาพ, วิทยาศาสตร์, บริการสังคมและครุศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรอันมีคุณภาพและมีแนวคิดก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ตรงกับความต้องการของตลาดงานในยุคสมัยใหม่ นักศึกษาจะมีความพร้อมด้วยทักษะและความรู้ในการก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่ตนเองเลือกและมีศักยภาพในการได้งานที่มีการแข่งขันสูงและมีความสำคัญในตลาดงานอันกว้างขวางของกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจ้างงานที่ใหญ่และมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

การเรียนหลักสูตรระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัย Kingston จะมอบคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางวิชาชีพมากมาย รวมถึงประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาอันดีเยี่ยมทั้งในด้านสังคมและชีวิตส่วนตัว

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Kingston เป็นสถาบันการศึกษาที่มีแนวคิดก้าวหน้าและเปิดกว้างสู่โลกภายนอก โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในประเด็นต่างๆระดับโลกที่มีความสำคัญทางสังคม ในปี 2022 มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัล Fairtrade University and College Award ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับสมาพันธ์นักศึกษา Kingston (UKS) โดยมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพียง 25 แห่งของสหราชอาณาจักรที่ได้รับรางวัลนี้

ปัจจุบันรางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้มีการมอบเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆพัฒนาความร่วมมืออันแข็งแกร่งและยั่งยืนกับสมาพันธ์นักศึกษา, คณาจารย์และแผนกต่างๆ โครงการนี้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ที่จัดโดยอาสาสมัครนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและผ่านการฝึกอบรมทักษะที่ถ่ายโอนได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่มีความยั่งยืน

ไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัย Kingston ได้มีการเผยแพร่รายงานที่สนับสนุนการริเริ่มก่อตั้งสมาคมใหม่ที่มีชื่อว่า Future Skills Council ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างๆมีการทำงานร่วมกับผู้กำหนดนโยบายและผู้นำอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนทักษะในประเทศและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในอนาคตของสหราชอาณาจักร รายงานของมหาวิทยาลัยเรียกร้องให้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่นักศึกษาของ Kingston จะได้รับจากมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัยมีประวัติอันยาวนานในด้านการสอน พร้อมด้วยมรดกตกทอดด้านการศึกษามากกว่า 120 ปี คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณวุฒิสูงและประสบการณ์มากมายจนเกิดเป็นชุมชนระดับนานาชาติของอาจารย์ผู้สอน, ที่ปรึกษาและนักวิจัย คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นนักสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ประสบผลสำเร็จร่วมกับนักศึกษาจากทุกเชื้อชาติ คณาจารย์หลายท่านมีส่วนร่วมทำงานในโครงการวิจัยต่างๆในสาขาของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาของ Kingston มีโอกาสที่ดีเยี่ยมในการได้รับข้อมูลทางวิชาชีพที่ล้ำสมัย รวมถึงได้รับความรู้ที่มีความสำคัญในวงการอุตสาหกรรมนั้นๆนอกเหนือจากการเรียน

หลายๆหลักสูตรมีการรวมการทำงานและโอกาสการฝึกงานต่างๆ โดยทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมผู้บรรยายรับเชิญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและสามารถเลือกเส้นทางอาชีพที่มีความสำคัญและประสบความสำเร็จ

มีนักศึกษาจำนวนมากที่แสดงความเห็นชื่นชมความมุ่งมั่นของอาจารย์ผู้สอนและผู้บรรยายของมหาวิทยาลัยที่มีความเต็มใจในการให้เวลาและคำแนะนำกับนักศึกษาทุกคนในหลากหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องการเรียนจนถึงชีวิตส่วนตัว

Show more +Show less -
โครงสร้างการเรียนของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการเรียนของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอันหลากหลายระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Kingston ดำเนินการสอนใน 4 คณะเรียนได้แก่:

ธุรกิจและสังคมศาสตร์

คณะธุรกิจและสังคมศาสตร์ผสมผสานทรัพยากรความรู้ของคณะวิชาธุรกิจ Kingston และคณะวิชานิติศาสตร์, สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ คณะนี้จะส่งเสริมการใฝ่รู้และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อันแข็งแกร่งที่จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถท้าทายแบบแผนดั้งเดิมและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

สุขภาพ, วิทยาศาสตร์, บริการสังคมและครุศาสตร์

คณะนี้มีทรัพยากรและเทคโนโลยีต่างๆที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, เภสัชศาสตร์, การพยาบาล, การผดุงครรภ์, สังคมสงเคราะห์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, โภชนาการ, ครุศาสตร์และการวิจัย ทางแผนกวิชาจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานในวิชาชีพด้วยประสบการณ์ภาคปฏิบัติมากมายและรูปแบบการสอนแบบสหวิทยาการที่จะส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

คณะวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์และสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดยคณะนี้จะผสมผสานการวิจัยแบบสหวิทยาการเข้ากับการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชาการและอุตสาหกรรม หลักสูตรดำเนินการสอนใน 2 คณะวิชาได้แก่: คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและคณะวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์

คณะวิชาศิลปะ Kingston (KSA)

คณะนี้ประกอบด้วย 3 คณะวิชา:

คณะวิชาศิลปศาสตร์ดำเนินการสอนหลักสูตรในสาขาที่มีการเปิดสอนมายาวนานที่สุดของคณะวิชาศิลปะ Kingston ตั้งแต่สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิจิตรศิลป์จนถึงสาขาภาพยนตร์และการถ่ายภาพและศิลปะการแสดง

คณะวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมดำเนินการสอนหลักสูตรเชิงทฤษฎีและประวัติศาสตร์อันหลากหลายที่ครอบคลุมสาขาวิชาด้านงานสร้างสรรค์มากมาย อย่างเช่นสาขาศิลปะ, การออกแบบ, แฟชั่นและภาพยนตร์

คณะวิชาการออกแบบดำเนินการสอนหลักสูตรอันเข้มข้นในเชิงการศึกษา, การวิจัยและวิสาหกิจ

นอกจากนี้นักศึกษาในคณะวิชานี้ยังสามารถแสดงผลงานที่ดีที่สุดของตนเองได้ในงานแสดงผลงานระดับปริญญา KSA ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชุมชนอันมีชีวิตชีวาของศิลปิน, นักเขียน, นักแสดงและนักออกแบบ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Kingston ยอมรับคุณวุฒิการศึกษานานาชาติอันหลากหลายเพื่อการรับเข้าเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถใช้คุณวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ หรือแสดงว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับหลักสูตรผ่านทางประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ, งานอาสาสมัครหรืองานส่วนตัว โดยทางมหาวิทยาลัยยินดีรับพิจารณาใบสมัครของผู้สมัครจากหลากหลายพื้นเพ

ทีมงานรับเข้าเรียนจะพิจารณาความสนใจ, ความสามารถและศักยภาพในการประสบความสำเร็จของผู้สมัครแต่ละคน รวมถึงพิจารณาถึงทักษะและประสบการณ์ต่างๆนอกเหนือจากความสำเร็จด้านการเรียนอย่างเป็นทางการ หลักสูตรดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ผู้สมัครต้องแสดงว่ามีระดับความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร อีกทั้งผู้สมัครทุกคนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีในวันที่ 1 กันยายนของปีแรกของหลักสูตร

หลักสูตรต่างๆจะมีเงื่อนไขการรับสมัครที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นบางหลักสูตรกำหนดให้ต้องส่งผลงานที่ผ่านมาควบคู่กับหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาก่อนหน้า นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนควรตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดจากเว็บเพจเฉพาะของหลักสูตรบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยมีทีมงานรับเข้าเรียนที่จะคอยให้คำแนะนำและแนะแนวตลอดทั้งปี

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Kingston ประกอบด้วย 4 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในและรอบเมือง Kingston upon Thames ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาและปลอดภัยพร้อมด้วยพื้นที่สีเขียวมากมาย โดยแต่ละวิทยาเขตจะมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จด้านการเรียนและการพัฒนาตนเองภายในระยะทางเดินใกล้ๆที่สะดวกสบาย

มหาวิทยาลัย Kingston ได้รับเงินทุนสนับสนุนมากมายในแต่ละปี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนำไปลงทุนอย่างชาญฉลาดในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่นห้องเรียนอันทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีการสอนใหม่ล่าสุด, ห้องบรรยายอันกว้างขวาง, ศูนย์เฉพาะทางระดับสูงกว่าปริญญาตรี, ทรัพยากรการเรียนทางออนไลน์และบริการช่วยเหลือด้านการเรียนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการสร้างอาคารใหม่ Town House มูลค่า 118.7 ล้านปอนด์ที่ได้รับรางวัล RIBA และเป็นที่ตั้งของห้องสมุดใหม่อันทันสมัยที่มีที่นั่งอ่านหนังสือมากกว่า 1,000 ที่นั่ง นอกจากนี้โครงการพัฒนาแห่งใหม่นี้ยังประกอบด้วยคาเฟ่พร้อมด้วยพื้นที่กลางแจ้งสำหรับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถผ่อนคลายและสังสรรค์กัน อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาให้บริการด้วยศูนย์กีฬาหลากหลายประเภทบนพื้นที่ 55 เอเคอร์ที่วิทยาเขต Tolworth Court และศูนย์ฟิตเนสในร่มอันล้ำสมัยที่วิทยาเขต Penrhyn Road

นักศึกษาของ Kingston จะมีทางเลือกบริการที่พักอันหลากหลายในระหว่างการเรียน ทางมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาอันทันสมัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมหลายอาคาร โดยมีห้องพักหลากหลายประเภทให้บริการพร้อมด้วยการเดินทางไปยังห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้อย่างสะดวกง่ายดาย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกใช้บริการที่พักให้เช่าของเอกชนที่มีอยู่หลากหลายในเขตเมือง Kingston หรือ London ได้เช่นกัน

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Kingston upon Thames เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยและการเรียน โดยมีบรรยากาศของชุมชนที่โดดเด่นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะมากมาย และติดอันดับท็อป 5 ของเขตเทศบาลที่มีความปลอดภัยที่สุดในกรุงลอนดอนด้วยการมีอัตราเหตุอาชญากรรมที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกรุงลอนดอนถึง 40 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนนักศึกษาประมาณ 25,000 คนและมีทรัพยากรและบริการมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาและคณาจารย์ทุกคนสามารถอยู่อาศัยและทำงานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ทางมหาวิทยาลัยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจตราการเข้าออกอาคารและพื้นที่ต่างๆในวิทยาเขต อีกทั้งยังเป็นจุดติดต่อแรกเมื่อเกิดปัญหาใดๆในวิทยาเขตและมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ภายในวิทยาเขตจะมีการใช้บัตรประจำตัวและมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นักศึกษาและคณาจารย์จะทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีมาตรการพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการด้วยการฝึกซ้อมอพยพแบบรายบุคคลให้บริการไม่นานหลังลงทะเบียนเรียน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Kingston เป็นศูนย์กลางข้อมูลและทรัพยากรเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมด้วยลิงค์ไปยังบริการด้านสุขภาพ, บริการให้คำปรึกษาและโครงการป้องกันเหตุอาชญากรรมต่างๆ

Show more +Show less -
3680
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
801st  / 1250
At Kingston University
At Kingston University
At Kingston University
At Kingston University
Alberto’s guide to Kingston-upon-Thames
At Kingston University
At Kingston University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

event image 1 Pathway to TOP UK Universities

Flag_GB icon GB Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th เม.ย. 2023 07:00 หลังเที่ยง - 08:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม