พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen (KPU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งเดียวในภาคตะวันตกของประเทศแคนาดาจะมอบทักษะภาคปฏิบัติอันมีค่าให้กับนักศึกษา โดยความรู้ภาคทฤษฎีทั้งหมดจะได้รับการเสริมด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติและการทำงานจริง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัตินอกเหนือจากการได้รับความรู้จากตำราเรียน

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 5 แห่งในรัฐ British Columbia นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติและความรู้ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่โลกของการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยมีนักศึกษามากกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกที่เรียนในหลักสูตรมากกว่า 140 หลักสูตรในวิทยาเขต Langley, Surrey, Cloverdale และ Richmond

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายทั้งระดับปริญญา, อนุปริญญาและประกาศนียบัตรในสาขาศิลปศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษา, การตลาด, วารสารศาสตร์, ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์, การให้คำปรึกษา, อาชญวิทยา, การออกแบบ, การบัญชี, มานุษยวิทยา, การก่อสร้าง, แฟชั่น, ดนตรี, วิทยาศาสตร์และอีกมากมาย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรต่างๆอย่างเช่นบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้, บริการซ่อมแซมยานยนต์, การกลั่นเบียร์, ช่างทำเกือกม้า, การสร้างระบบเครือข่ายข้อมูล, การก่อสร้าง, การเชื่อมและทักษะภาคปฏิบัติอื่นๆอีกมากมาย นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วยความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในยุคสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานในภาคปฏิบัติหรือวิชาการ

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen ที่ซึ่งแนวคิดนำไปสู่การปฏิบัติจะมอบการศึกษาที่ดีเยี่ยมและพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นผู้นำในสาขาของตนเอง อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาด้วยตารางเวลาเรียนที่มีความยืดหยุ่น

แผนแม่บท KPU 2050 Campus Master Plan จะสร้างวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาและเติบโตทางกายภาพของวิทยาเขต Surrey, KPU Tech, Richmond และ Langley จนถึงปี 2050 แผนแม่บทนี้จะทำให้วิทยาเขตทุกแห่งของ KPU เชื่อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในวงกว้างทั้งในทางกายภาพและในด้านดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดกว้างต้อนรับและเข้าถึงได้ในทุกๆด้าน อีกทั้งในแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างมากด้วย

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยต่างๆอย่างเช่นห้องทดลองและสตูดิโอ, ศูนย์ฟิตเนสและศูนย์ศาสนาในหลากหลายความเชื่อ อีกทั้งยังมีบริการรถรับส่งระหว่างวิทยาเขตทั้ง 5 แห่ง ดังนั้นนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงสโมสรและโอกาสกิจกรรมต่างๆที่วิทยาเขตทุกแห่งของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ในฤดูใบไม้ผลิปี 2022 ทาง KPU International ได้มีการมอบทุนการศึกษามูลค่า 300,000 เหรียญแคนาดาให้กับนักศึกษา 60 คน โดยนักศึกษาจากตลาดเกิดใหม่หลักของ KPU จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 เหรียญแคนาดาเพื่อยกย่องความสำเร็จด้านการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการมอบทุนการศึกษา Merit Scholarship มูลค่า 5,000 เหรียญแคนาดาให้กับนักศึกษาที่มีผลสำเร็จด้านการเรียนอันดีเยี่ยม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ KPU International ในการช่วยสนับสนุนการเรียนของนักศึกษานานาชาติ

ในเดือนพฤษภาคมปี 2022 ทางวิทยาเขต Richmond ของ KPU ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาในสาขาอนิเมชั่น 3 มิติขั้นสูง, การผลิตแบบเสมือนจริงและการพัฒนาเกม หลักสูตรศิลปะบันเทิง (ENTA – Entertainment Art) มีการเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นและคุณวุฒิขั้นสูงเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอนาคตทางอาชีพอันน่าตื่นเต้นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ หลักสูตรที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีการทำงานในอุตสาหกรรมจะมอบการศึกษาภาคปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการสร้างผลงาน, เพิ่มโอกาสทางการงานหรือช่วยเร่งเส้นทางอาชีพในสาขาศิลปะบันเทิง นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของ ENTA จะสามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อการทำงานในอุตสาหกรรมของนักศึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานในสตูดิโอก่อนสำเร็จการศึกษา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen จะสามารถใช้งานห้องทดลองและเรียนในสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรอันหลากหลายที่เสริมด้วยโอกาสการเรียนภาคปฏิบัติและประสบการณ์การทำงาน นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ชั้นเรียนทั้งหมดของ KPU มีนักศึกษาสูงสุด 35 คน และความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรมจะช่วยให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงคำแนะนำด้านวิชาชีพ, ประสบการณ์การทำงานและโอกาสทางอาชีพในอนาคต

หลายๆหลักสูตรของ KPU เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวในภาคตะวันตกของประเทศแคนาดา อย่างเช่นหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการจัดการธุรกิจสีเขียว, การออกแบบเสื้อผ้าเฉพาะทางและหลักสูตรระดับปริญญาอื่นๆด้านแฟชั่นและเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญาการกลั่นเบียร์ที่ได้รับการรับรองโดย Master Brewers Association

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในผู้จ้างงานระดับชั้นนำของรัฐ British Columbia ในปี 2021 อีกทั้งนักศึกษายังมีโอกาสมากมายใน ‘การหารายได้ไปพร้อมกับการเรียน' ด้วย

ความคิดเห็นจากนักศึกษา

ดิฉันตัดสินใจที่จะกลับมาเรียนต่อหลังจากที่ได้ทำงานในด้านการจัดซื้อและโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนามเป็นเวลาหลายปี ในช่วงแรกดิฉันรู้สึกไม่มั่นใจกับการทิ้งทุกอย่างเพื่อมุ่งหน้าสู่การเรียนในหลักสูตรอนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาการจัดการการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน (OSCM) ที่ KPU ซึ่งปัจจุบันหลังผ่านการเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ KPU ดิฉันคิดว่าการเลือกมาเรียนหลักสูตร OSCM ที่ KPU เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต

KPU มีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ที่มีความรักในอาชีพพร้อมด้วยคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงและประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรม หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างดีที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้อันหลากหลายเกี่ยวกับ OSCM ในภาคปฏิบัติและได้พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญผ่านทางกิจกรรมในห้องเรียนและงานประจำวิชา เพื่อนร่วมชั้นเรียนอันเป็นมิตรและน่าคบหา บริการช่วยเหลือต่างๆมากมายของ KPU ที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่การเรียนแต่ยังรวมถึงอาชีพการทำงานด้วย ดิฉันรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการเรียนที่ KPU

Thi Huong Nguyen, 2022, อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรี: การจัดการการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen ประกอบด้วย 7 คณะที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนมากกว่า 140 หลักสูตร โดยมีคณะต่างๆดังนี้:

คณะเตรียมความพร้อมวิชาการและอาชีพ

คณะเตรียมความพร้อมวิชาการและอาชีพ (ACP) มีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญาตรีนานาชาติของ KPU เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิผล, ค่าใช้จ่ายเหมาะสมและยืดหยุ่นที่จะนำไปสู่การเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ KPU ที่ต้องการได้โดยตรง ทาง KPU มีความยินดีที่จะมอบอัตราค่าเล่าเรียนใหม่สำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อช่วยนักศึกษาหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อด้วยค่าเล่าเรียนเพียง 56% ของอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีปกติ นักศึกษาจะสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า 300 เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิต! นักศึกษาหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนที่มีหน่วยกิตอันหลากหลายของมหาวิทยาลัยควบคู่กับการเรียนหลักสูตรพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษาสามารถเรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาอันหลากหลายผ่านทางคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนี้ อาทิเช่นหลักสูตรสาขาจิตวิทยา, ดนตรี, การสอน, กฎหมาย, ภาษา, มานุษยวิทยา, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, การให้คำปรึกษา, ศิลปะบันเทิงและอาชญวิทยา

คณะสุขภาพ

คณะสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมในสาขาการดูแลสุขภาพ, การพยาบาล, จิตเวชศาสตร์และการแพทย์แผนโบราณจีน นักศึกษาจะสามารถใช้งานอุปกรณ์อันทันสมัยและห้องทดลองที่มีเทคโนโลยีสูง

คณะวิทยาศาสตร์และวิชาพืชสวน

นักศึกษาจะสามารถเรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาในสาขาการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การปกป้องสิ่งแวดล้อม, การกลั่นเบียร์, วิชาพืชสวนและการเกษตร

คณะช่างฝีมือและเทคโนโลยี

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติที่คณะช่างฝีมือและเทคโนโลยีที่มีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลาย อย่างเช่นการทำเกือกม้า, ภูมิทัศน์พืชสวน, งานช่างไม้, งานก่อสร้าง, การแปรรูปโลหะ, การเชื่อม, งานประปาและอิเล็คทรอนิคส์เชิงกล

คณะวิชาธุรกิจ

นักธุรกิจแห่งอนาคตจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆจากหลักสูตรการเรียนมากกว่า 20 หลักสูตรของคณะวิชาธุรกิจ คณะวิชานี้ได้รับการประเมินคุณภาพโดย Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) เพื่อให้คุณภาพของการศึกษามีความทันสมัย

คณะวิชาการออกแบบ Wilson

หลักสูตรที่คณะวิชาการออกแบบ Wilson เปิดสอนประกอบด้วยหลักสูตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบกราฟฟิก, การออกแบบตกแต่งภายในและแฟชั่นและเทคโนโลยี รวมถึงมีการเรียนภาคสนามที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจด้านการออกแบบจากการเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆด้วย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสามารถมีคุณสมบัติในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen ได้ด้วยหนึ่งในสี่ช่องทางต่อไปนี้ โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเงื่อนไขการรับสมัครของตนเอง

ผู้สมัครระดับไฮสคูลต้องสำเร็จการเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในรัฐ British Columbia หรือจากระบบการศึกษาเทียบเท่าอันเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

ผู้สมัครแบบโอนหน่วยกิตต้องผ่านการเรียนระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 24 หน่วยกิตและต้องแสดงหลักฐานใบรับรองผลการเรียนระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครผู้ใหญ่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 19 ปีในวันแรกของการเรียน และแสดงหลักฐานว่าไม่ได้สำเร็จการเรียนระดับไฮสคูล

ผู้สมัครชาวพื้นเมืองจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการรับเข้าเรียนชาวพื้นเมือง คณะกรรมการนี้จะพิจารณาประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษา, พื้นฐานการศึกษา, ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผู้สมัครควรส่งจดหมายสมัครเรียนส่วนตัว, จดหมายรับรอง 2 ฉบับและเอกสารอย่างเป็นทางการที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นเมือง

หลักสูตรที่ระบุว่าเป็น ‘Open Intake' จะไม่มีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าเรียน ส่วนหลักสูตรที่ระบุว่ามีการรับเข้าเรียนจำนวนจำกัดจะจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าเรียน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen มีการรับเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง ผู้สมัครต้องทำการสมัครเรียนภายในวันปิดรับสมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนของคณะที่ต้องการเข้าเรียน ผู้สมัครทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนที่ KPU

ผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนที่ KPU แต่ยังมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาสามารถเข้าเรียนที่ KPU ได้ด้วยหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้เพื่อการดำเนินการขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานทางออนไลน์เพื่อเข้าดูข้อมูลหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา, การเตรียมความพร้อม, ปริญญาตรีและบัณฑิต

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่นห้องสมุดที่วิทยาเขตทุกแห่งที่ประกอบด้วยห้องอ่านหนังสือ, พื้นที่อันเงียบสงบและบริการเครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนและเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่างเช่นโรงยิม, ศูนย์ประชุม, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์, โรงอาหารและร้านหนังสือ แม้ว่าทุกวิทยาเขตจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่แตกต่างกัน ทางมหาวิทยาลัยก็มีบริการรถโดยสารระหว่างวิทยาเขตเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างวิทยาเขต Surrey, Langley และ Cloverdale

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen ไม่มีบริการที่พักของตนเอง นักศึกษาสามารถเลือกเช่าที่พักของเอกชนที่มีให้บริการหลากหลายประเภทนอกวิทยาเขต โดยบริการรถรับส่งระหว่างวิทยาเขตจะมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกบริการที่พักในเขตพื้นที่ต่างๆได้ในรัศมีที่กว้างมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาที่เรียนที่ KPU จะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีเทคโนโลยีสูงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนของตนเอง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่นห้องทดลอง, โรงเก็บของ, สนามหญ้าเพื่อการสอน, โรงกลั่นเบียร์, ห้องบรรยาย, สนามพืชสวน, เรือนกระจก, ห้องเรียนดนตรี, สตูดิโอ, สถานที่แสดง, ห้องประชุมและห้องแล็บคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ที่วิทยาเขต Surrey ยังมีหอศิลปะสาธารณะตั้งอยู่ในวิทยาเขตด้วย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen มีความภาคภูมิใจในรูปแบบการสอนผ่านทางประสบการณ์ภาคปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสอันหลากหลายในการได้รับประสบการณ์การทำงานจริง อย่างเช่นโอกาสการทำงานและงานอาสาสมัคร, งานภาคสนามและความสัมพันธ์กับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาของ KPU จะสามารถหางานทำได้ทั่วประเทศแคนาดาและทั่วโลก โดยนักศึกษาของ KPU มีอัตราการได้งานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐ British Columbia นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการประเมินทักษะด้านการเขียน, การพูด, การทำงานร่วมกัน, การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาก็ได้คะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐเช่นกัน

มีนักศึกษาจำนวนมากที่เลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen และมีสมาคมศิษย์เก่า KPU ที่จะช่วยให้นักศึกษาเก่าสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กันได้ไม่ว่าจะมีเส้นทางอาชีพใดต่อไปในอนาคต ขณะที่บริการ Career Connection จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาของ KPU สามารถค้นหาโอกาสงานได้ทั่วโลก รวมถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ต่างๆ

ผลการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค Kwantlen ระบุว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาเก่ามีความพึงพอใจโดย ‘ส่วนใหญ่' หรือ ‘ทั้งหมด' กับประสบการณ์การเรียนที่ KPU ขณะที่อีก 14 เปอร์เซ็นต์พึงพอใจเพียง ‘บางส่วน' กับการเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยรวมแล้วนักศึกษารู้สึกว่าตนเองบรรลุเป้าหมายของตนเองและมีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อ

ความเห็นจากผู้สำเร็จการศึกษาของ KPU

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
Discover KPU Surrey Campus Tour
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.7
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.7
คุณภาพการสอน
3.7
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.7
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?