พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

La Trobe College Australia

Australia
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย La Trobe Australia (LTCA) เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางที่เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเข้าเรียนต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัย La Trobe (LTU) นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อของวิทยาลัยจะได้รับประกันการได้เรียนต่อในหลากหลายหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนโดย LTU

LTCA มีสถานที่เรียนสองแห่งในประเทศออสเตรเลีย หนึ่งแห่งในเมืองเมลเบิร์นและอีกแห่งในเมืองซิดนีย์ ซึ่งแต่ละแห่งตั้งอยู่ติดกับวิทยาเขตของ LTU โดยการเรียนและการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลียจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหลากหลาย เมืองเมลเบิร์นและซิดนีย์เป็นเมืองใหญ่อันทันสมัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งสองเมืองจะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอันน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ นักศึกษาจะมีโอกาสทำกิจกรรมทางสังคมมากมายด้วยร้านอาหาร, บาร์และสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันมีชีวิตชีวา รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยพิพิธภัณฑ์, หอศิลปะและงานแสดงดนตรีในท้องถิ่น

ออสเตรเลียเป็นประเทศอันกว้างใหญ่ที่มีภูมิประเทศอันสวยงามและทัศนียภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งสองเมืองเป็นเมืองในเขตชายฝั่ง นักศึกษาจะอยู่ไม่ห่างจากหาดทรายและน้ำทะเลอันอบอุ่นของแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย ทั้งเมืองเมลเบิร์นและซิดนีย์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนี่งสำหรับนักศึกษานานาชาติ

LTCA เป็นสถาบันเพื่อการเข้าเรียนต่อที่ LTU โดยมีทางเลือกการเรียนอันหลากหลายที่เหมาะกับหลักสูตรและวันเริ่มต้นเรียนต่างๆของมหาวิทยาลัย การสำเร็จคุณวุฒิอนุปริญญาจาก LTCA จะเทียบเท่ากับการเรียนปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อในชั้นปีที่สองของหลักสูตรปริญญาตรีได้โดยตรง

ทางวิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนแบบเร่งรัดและมีวันเริ่มต้นการเรียนที่ยืดหยุ่น คุณวุฒิการศึกษาของวิทยาลัยได้รับการยกย่องอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับโดยมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆของประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาของ LTCA จะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้เหมือนกับนักศึกษาของ LTU ซึ่งรวมถึงห้องสมุดอันทันสมัย, พื้นที่อ่านหนังสือและแม้แต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมและสโมสรของมหาวิทยาลัย LTCA จะช่วยให้การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษาประสบผลสำเร็จด้วยความมั่นใจ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

LTCA เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาและแนวคิดอันก้าวหน้าและมีการดำเนินการรับมือกับการระบาดของ Covid-19 ด้วยมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของวิทยาลัยยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่มีแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและมีการรักษาระยะห่างทางสังคมในทั่วทุกพื้นที่ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแผนการรับมือของวิทยาลัยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยทางออนไลน์ พร้อมด้วยการอัพเดทข่าวสารล่าสุดและข้อมูลติดต่ออย่างสม่ำเสมอ

ในปีการศึกษานี้ หลายๆหลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน โดยมีบางวิชาเรียนของหลักสูตรที่ดำเนินการสอนทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางสามารถเรียนจากทางไกลได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ชั้นเรียนที่วิทยาเขตมีจำนวนนักศึกษาน้อย ซึ่งนอกเหนือจากความปลอดภัยที่มีมากขึ้นแล้วยังส่งผลให้อาจารย์และนักศึกษามีเวลาปฏิสัมพันธ์กันได้มากยิ่งขึ้นด้วย ทางวิทยาลัยและคณาจารย์มีความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการเปิดตัวเงินทุน Hardship Fund สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 โดยเงินทุนนี้จะเป็นเงินช่วยเหลือครั้งเดียวมูลค่า 1,000 เหรียญออสเตรเลียเพื่อช่วยนักศึกษาในเรื่องค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค, ค่าอาหารหรือภาระทางการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

LTCA มีชื่อเสียงในด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพและการชี้นำแนวทางให้กับนักศึกษาเพื่อการก้าวสู่ขั้นต่อไปของการเรียนระดับอุดมศึกษา พร้อมๆไปกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีแนวคิดเชิงบวกและไม่แบ่งแยกผู้คน โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อมากมายที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง ซึ่งหลายๆท่านได้ผ่านการสอนและการทำงานในระดับนานาชาติมาแล้ว คณาจารย์ทุกท่านสามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนเองให้กับนักศึกษาจากทุกพื้นเพได้อย่างประสบผลสำเร็จ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและมีเวลาปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้มากขึ้นอันนำไปสู่สภาพแวดล้อมการเรียนที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล

ทางวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร, งานประจำวิชาและทรัพยากรด้านการสอนต่างๆผ่านทางเว็บท่าการเรียนทางออนไลน์ของวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ในโลกและสามารถรับทราบผลตอบรับเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนและงานประจำวิชา รวมถึงได้รับความช่วยเหลือส่วนบุคคลจากอาจารย์ประจำวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ LTU ทาง LTCA มีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงบริการด้านการสอนและการสื่อสารระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคือปัจจัยหลักที่สำคัญในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ทางวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรปูพื้นนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนชั้นปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ LTU โดยมี 3 หลักสูตรปูพื้นเปิดสอนที่ LTCA ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและมนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งมีชีวิต ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษามีทางเลือกอันหลากหลายสำหรับการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ LTU

ส่วนหลักสูตรอนุปริญญาจะเป็นทางเลือกการเรียนแบบเร่งรัดใน 7 แผนกวิชาที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อชั้นปีที่สองของหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้โดยตรงโดยที่นักศึกษาต้องสามารถรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเนื่องจากเป็นการเข้าในชั้นปีที่สูงขึ้น วิชาเรียนในหลักสูตรอนุปริญญาจะมีความเฉพาะทางมากกว่าวิชาเรียนของหลักสูตรปูพื้นและมีหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเตรียมปริญญาโทซึ่งจะรับประกันการเข้าเรียนในชั้นปีแรกของหลักสูตรปริญญาโทที่วิทยาเขตบางแห่งของ LTU ทั่วประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะที่ถ่ายโอนได้อันหลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับอาชีพการทำงานของนักศึกษาในอนาคต อย่างเช่นทักษะการสื่อสาร, การนำเสนองานและการจัดการโครงการ โดยมี 7 แผนกวิชาเรียนที่มีการเปิดสอนที่ LTU ดังนี้:

 • แผนกวิชาศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์และการสื่อสาร
 • แผนกวิชาธุรกิจและพาณิชยศาสตร์
 • แผนกวิชาครุศาสตร์และการสอน
 • แผนกวิชาสุขภาพ
 • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์
 • แผนกวิชากฏหมายและอาชญวิทยา
 • แผนกวิชาวิทยาศาสตร์

ภายในแผนกวิชาเหล่านี้มีหลักสูตรการเรียนหลายร้อยหลักสูตรเปิดสอนที่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการออกแบบเพื่อขยายขอบเขตความรู้ของนักศึกษาของ LTU และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณะเรียนต่างๆและชุมชนวิชาชีพของศิษย์เก่าและหน่วยงานในเครือของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

LTCA จะเป็นสะพานเชื่อมสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยขอเชิญชวนให้นักศึกษาจากสัญชาติและพื้นฐานการเรียนอันหลากหลายสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั้งในด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อการได้เข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อของ LTCA เงื่อนไขการรับเข้าเรียนจะแตกต่างกันตามหลักสูตรและขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยทีมงานรับเข้าเรียนของวิทยาลัย เว็บไซต์ของวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะของหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนจะสามารถดูข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครเรียนได้ อีกทั้งเว็บไซต์นี้ยังมีการแสดงรายการคุณสมบัติด้านการเรียนรายประเทศอีกด้วย.

ทางวิทยาลัยยังมีข้อกำหนดสำหรับคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งมีการแสดงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยการเข้าเรียนหลักสูตรปูพื้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติความรู้เทียบเท่าคะแนนรวม IELTS 5.5 พร้อมด้วยคะแนนขั้นต่ำในทุกหมวดการสอบ 5.0 ส่วนการเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติความรู้เทียบเท่าคะแนนรวม 5.5 พร้อมคะแนนขั้นต่ำในทุกหมวดการสอบ 5.5 อย่างไรก็ตามยังมีสถาบันประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาลัยให้การยอมรับอีกหลายแห่ง ซึ่งสามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทาง LTCA ยอมรับพิจารณาผลคะแนนสอบทางออนไลน์ของสถาบันสอบต่างๆเช่นกัน

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปูพื้นของ LTCA ในระหว่างปีการศึกษา 2020/21 จะอยู่ที่ 23,600 เหรียญออสเตรเลีย ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาเรียน 2 ภาคเรียน และมีค่าลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ 220 เหรียญออสเตรเลียสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยนักศึกษาจะต้องจัดการการเดินทางและประกันทางการแพทย์ด้วยตนเอง ทีมงานบริการช่วยเหลือทางการเงินของ LTCA สามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพิ่มเติม อย่างเช่นข้อกำหนดวีซ่า, ที่พักและค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน

ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา (HEP – Higher Education Provider) อันเป็นที่ยอมรับ LTCA จะช่วยให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงโครงการเงินกู้ยืม FEE-HELP ซึ่งเป็นโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล โดยจะเป็นการชำระเงินโดยตรงให้กับวิทยาลัย นักศึกษาจะชำระเงินคืนหลังจากสำเร็จการศึกษาเมื่อมีรายได้ในระดับหนึ่ง นักศึกษาจะต้องรักษาคะแนนผ่านขั้นต่ำเพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินกู้ยืมตลอดระยะเวลาของการเรียน

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษา Navitas จำนวนหนึ่งที่จะมอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียน และทุนการศึกษาครอบครัวสำหรับผู้ที่มีสมาชิกจากครอบครัวเดียวกันเข้าเรียนที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยพร้อมกัน

 1. ทุนการศึกษา Progression เป็นทุนค่าเล่าเรียน 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีของ La Trobe - โดยจะพิจารณาจากผลคะแนน Weighted Average Mark (WAM) ในหลักสูตรปูพื้นหรืออนุปริญญาของวิทยาลัย La Trobe Australia และเป็นทุนที่มีมอบให้ทั้งที่วิทยาเขตเมลเบิร์นและซิดนีย์
 2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย La Trobe ที่วิทยาเขตซิดนีย์มูลค่าสูงสุด 30% ของค่าเล่าเรียน โดยจะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับ Year 12 (สำหรับทุนระดับปริญญาตรี) หรือในระดับปริญญาตรี (สำหรับทุนระดับปริญญาโท)
 3. ทุนการศึกษา Early Birds ของวิทยาลัย La Trobe Australia มูลค่า 5,000 เหรียญออสเตรเลียสำหรับหลักสูตรปูพื้นและอนุปริญญาทั้งที่วิทยาเขตเมลเบิร์นและซิดนีย์

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาของ LTCA ทั้งสองแห่งจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดได้เหมือนกับนักศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตเมลเบิร์นและซิดนีย์

วิทยาเขตเมลเบิร์นของ LTCA ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขตชานเมือง Bundoora โดยเป็นวิทยาเขตพร้อมที่พักที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีภูมิประเทศสวยงามพร้อมด้วยทางเดินเท้าอันกว้างขวางที่เชื่อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักศึกษา รวมถึงพื้นที่สีเขียวที่เปิดโล่งเพื่อกิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ โดยมีหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขต 6 อาคารและมีทางเลือกที่พักต่างๆที่สามารถรองรับงบประมาณและความต้องการอันหลากหลาย

วิทยาลัยมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางสังคมมากมาย อย่างเช่นบาร์, ร้านอาหารและสถานที่แสดงดนตรี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและฟิตเนสอันทันสมัยของมหาวิทยาลัย ศูนย์กีฬาประกอบด้วยสระว่ายน้ำในร่มพร้อมเครื่องทำความร้อน, โรงยิม, สนามกีฬาในร่มที่มีคุณภาพสูง, สตูดิโอเต้นรำและโยคะ

นอกจากนี้ทาง LTU ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนอันหลากหลายในวิทยาเขตด้วย อย่างเช่นห้องแล็บคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนและห้องสมุดอันทันสมัยที่ให้บริการหนังสือ, วารสารและทรัพยากรความรู้ดิจิทัลมากมายสำหรับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งนักศึกษาของ LTCA ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาและเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนระดับปริญญาได้อย่างง่ายดาย

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทของวิทยาเขตเมลเบิร์นเพื่อการพัฒนาวิทยาเขตที่มีความยั่งยืนตลอดระยะเวลาหลายปีนับจากนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของชุมชนของมหาวิทยาลัย แผนการอันรอบคอบและมีเป้าหมายสูงนี้จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสร้างโอกาสการเรียนระดับโลกที่แสดงถึงค่านิยมโดยรวมของมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาเติบโตและเป็นเครื่องมือเพื่อการประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
1193
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2461

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $395
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Australia Education Fair 2022

สิ้นสุดการรอคอย ออสเตรเลียพร้อมเปิดประเทศแล้ว ถึงเวลาบินลัดฟ้า สำหรับ #ทีมออสเตรเลีย กับงานเรียนต่อที่ IDP พบตัวแทนสถาบันชั้นนำระดับโลกจากออสเตรเลียกว่า 30 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศปี 2022 อย่างละเอียด สำหรับคอร์สภาษา คอร์สวิชาชีพ ตลอดจนระดับปริญญาตรี-โท-เอก เตรียมทุกข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเรียนต่อ สถาบันที่น่าสนใจ คุณสมบัติเข้าเรียน คอร์สเรียนดัง หลักสูตรมาแรง คณะที่น่าจับตามอง ทุนการศึกษาและโปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนไทยแบบจัดเต็ม อีกทั้งรับฟังข้อมูล exclusive และ อัปเดตสำคัญจากพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญ IDP

AU Bangkok, Thailand 15th ม.ค. 2022 10:00 ก่อนเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์