text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย La Trobe มีอายุครบ50ปีในปี2017 ถูกจัดอับดับให้อยู่ใน50อันดับแรกตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2017นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยาน และความมุ่งมั่นอย่างสูง งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับเป็น1.4%ของงานวิจัยทั้งหมดของโลก และด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านโมเลกุล และโรงเรียนกฎหมาย หรือแม้แต่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำได้อย่างแท้จริง

ด้วยการสอนอย่างเป็นมืออาชีพเชื่อมต่อกับองค์กรชั้นนำ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง มีโอกาสสูงในการทำงานในองค์กรชั้นนำ และเป็นที่กล่าวถึงในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้จัดตั้งทีมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหางาน ภายหลังการสำเร็จการศึกษาผ่านทาง Career Ready team ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับการแนะแนวด้านอาชีพ การเขียน CV และเทคนิคต่างๆในการสมัครงาน

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มที่ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ทั้งในเรื่องวีซ่า การอยู่อาศัย การใช้ชีวิต และการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผ่านทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือ International Student Advisory Network

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในหลากหลายวิทยาเขตทั้ง9 เพื่อให้เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างที่วิทยาเขต Melbourne หรือวิทยาเขต Mildura ที่ตั้งของศูนย์วิจัย Freshwater Research Facility รวมไปถึงวิทยาเขต Sydney ที่ซึ่งพร้อมให้ทุกคนได้ค้นหา

ด้วยตัวเลขนักศึกษาต่างชาติกว่า7,000คน จากกว่า110ประเทศ และชมรมกีฬาอีกกว่า20ชมรม ทำให้มหาวิทยาลัย La Trobe เป็นสถานที่ที่วิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยแท้จริง

Show more +Show less -
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย La Trobe มีอายุครบ50ปีในปี2017 ถูกจัดอับดับให้อยู่ใน50อันดับแรกตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2017นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยาน และความมุ่งมั่นอย่างสูง งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับเป็น1.4%ของงานวิจัยทั้งหมดของโลก และด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านโมเลกุล และโรงเรียนกฎหมาย หรือแม้แต่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำได้อย่างแท้จริง

ด้วยการสอนอย่างเป็นมืออาชีพเชื่อมต่อกับองค์กรชั้นนำ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง มีโอกาสสูงในการทำงานในองค์กรชั้นนำ และเป็นที่กล่าวถึงในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้จัดตั้งทีมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหางาน ภายหลังการสำเร็จการศึกษาผ่านทาง Career Ready team ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับการแนะแนวด้านอาชีพ การเขียน CV และเทคนิคต่างๆในการสมัครงาน

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มที่ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ทั้งในเรื่องวีซ่า การอยู่อาศัย การใช้ชีวิต และการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผ่านทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือ International Student Advisory Network

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในหลากหลายวิทยาเขตทั้ง9 เพื่อให้เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างที่วิทยาเขต Melbourne หรือวิทยาเขต Mildura ที่ตั้งของศูนย์วิจัย Freshwater Research Facility รวมไปถึงวิทยาเขต Sydney ที่ซึ่งพร้อมให้ทุกคนได้ค้นหา

ด้วยตัวเลขนักศึกษาต่างชาติกว่า7,000คน จากกว่า110ประเทศ และชมรมกีฬาอีกกว่า20ชมรม ทำให้มหาวิทยาลัย La Trobe เป็นสถานที่ที่วิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยแท้จริง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

รายละเอียดังกล่าวข้างต้นเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆการพัฒนาที่เกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย La Trobe แห่งนี้

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน400อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในด้านวิชาการ นอกจากนี้สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน200อันดับแรกของสาขาวิชาที่ดีที่สุดในโลก ตามการจัดอับของ The Times Higher Education

การจัดหาอาชีพ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้สร้างเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสในการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองผ่านหลักสูตร Career Ready Mentoring โดยในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้พบกับประสบการณ์ในแต่ละสาขาอาชีพ ได้รับมุมมองและรายละเอียดที่เจาะลึก สร้างเครือข่าย และเพิ่มความรู้ในสาขาอาชีพนั้นๆ

วิทยาเขต Sydney

มหาวิทยาลัย La Trobe ใช้งบกว่า 10ล้าน AUD เพื่อปรับปรุงให้วิทยาเขต Sydney เป็นวิทยาเขตที่เพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์ โดยอาคารเรียนได้รับการรับรองในระดับAหรือ5ดาว ตามการจัดอันดับของ NABERS Energy นอกจากนี้ บรรยากาศรอบมหาวิทยาลัย ยังสัมผัสได้ถึงวิวทิวทัศน์ของสวน Hyde Park และเมือง Sydney ได้อีกด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

รายละเอียดังกล่าวข้างต้นเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆการพัฒนาที่เกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย La Trobe แห่งนี้

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน400อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในด้านวิชาการ นอกจากนี้สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน200อันดับแรกของสาขาวิชาที่ดีที่สุดในโลก ตามการจัดอับของ The Times Higher Education

การจัดหาอาชีพ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้สร้างเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสในการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองผ่านหลักสูตร Career Ready Mentoring โดยในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้พบกับประสบการณ์ในแต่ละสาขาอาชีพ ได้รับมุมมองและรายละเอียดที่เจาะลึก สร้างเครือข่าย และเพิ่มความรู้ในสาขาอาชีพนั้นๆ

วิทยาเขต Sydney

มหาวิทยาลัย La Trobe ใช้งบกว่า 10ล้าน AUD เพื่อปรับปรุงให้วิทยาเขต Sydney เป็นวิทยาเขตที่เพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์ โดยอาคารเรียนได้รับการรับรองในระดับAหรือ5ดาว ตามการจัดอันดับของ NABERS Energy นอกจากนี้ บรรยากาศรอบมหาวิทยาลัย ยังสัมผัสได้ถึงวิวทิวทัศน์ของสวน Hyde Park และเมือง Sydney ได้อีกด้วย

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย La Trobe มีหลักสูตร มากมาย เตรียมพร้อมให้กับน้กศึกษาต่างชาติได้เลือกเรียนตามความสนใจดังนี้

 • บัญชี และการวิเคราะห์การเงิน
 • ธุรกิจและการจัดการ
 • การจัดการการท่องเที่ยว และบริการ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา
 • การพยาบาล
 • กฎหมาย และอาชญวิทยา

การศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีวิชาที่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา โดยระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ3ปี ในขณะที่ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการเรียนแบบบรรยายและทำงานวิจัยในสาขานั้นๆ

หลักสูตรการวิจัย

หลักสูตรการวิจัย นำไปสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

นักศึกษาที่สมัครในหลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เปรียบเสมือนสะพานในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ปูพื้นศึกษาและอนุปริญญาผ่านทาง La Trobe College Australia เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้มีความพร้อมมากขึ้นก่อนเข้าศึกษาใน La Trobe

หลักสูตรในแต่ละรายวิชาของมหาวิทยาลัย La Trobe เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงการทำงานจริงในระบบการทำงานผ่านการฝึกงาน และได้รับประสบการณ์อันล้ำค่านอกห้องเรียน

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย La Trobe มีหลักสูตร มากมาย เตรียมพร้อมให้กับน้กศึกษาต่างชาติได้เลือกเรียนตามความสนใจดังนี้

 • บัญชี และการวิเคราะห์การเงิน
 • ธุรกิจและการจัดการ
 • การจัดการการท่องเที่ยว และบริการ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา
 • การพยาบาล
 • กฎหมาย และอาชญวิทยา

การศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีวิชาที่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา โดยระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ3ปี ในขณะที่ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการเรียนแบบบรรยายและทำงานวิจัยในสาขานั้นๆ

หลักสูตรการวิจัย

หลักสูตรการวิจัย นำไปสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

นักศึกษาที่สมัครในหลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เปรียบเสมือนสะพานในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ปูพื้นศึกษาและอนุปริญญาผ่านทาง La Trobe College Australia เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้มีความพร้อมมากขึ้นก่อนเข้าศึกษาใน La Trobe

หลักสูตรในแต่ละรายวิชาของมหาวิทยาลัย La Trobe เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงการทำงานจริงในระบบการทำงานผ่านการฝึกงาน และได้รับประสบการณ์อันล้ำค่านอกห้องเรียน

Show more +Show less -
การใช้ชีวิตที่ La Trobe

การใช้ชีวิตที่ La Trobe

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ได้มีแค่การคร่ำเคร่งกับหนังสือ หรือจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการค้นหาและเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆอย่างมีชีวิตชีวา ไปพร้อมๆกับการเข้าสังคม และทำความรู้จักกับผู้คนที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน

กิจกรรมสันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้ได้เข้าร่วม ทั้งการโต้วาทีในที่ชุมชน การศึกษาเพิ่มเติม โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ และดนตรีสด นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่อีกมากมาย ให้ได้ลิ้มลอง และผ่อนคลายไปกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ

สมาพันธ์นักศึกษา La Trobe

สมาพันธ์นักศึกษามีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม และตีพิมพ์วารสาร Rabelaisที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิต นับตั้งแต่ปี 1967

มีชมรมมากกว่า100ชมรม ในรูปแบบความบันเทิงที่หลากหลาย ทั้งเกมและโรงภาพยนตร์ ไปจนถึงด้านศาสนาและการเมือง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย พบปะ และทำความรู้จักกัน อีกทั้งยังสามารถตั้งชมรมด้วยตัวเองได้ด้วยเช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ชีวิตที่ La Trobe

Show more +Show less -
การใช้ชีวิตที่ La Trobe

การใช้ชีวิตที่ La Trobe

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ได้มีแค่การคร่ำเคร่งกับหนังสือ หรือจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการค้นหาและเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆอย่างมีชีวิตชีวา ไปพร้อมๆกับการเข้าสังคม และทำความรู้จักกับผู้คนที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน

กิจกรรมสันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้ได้เข้าร่วม ทั้งการโต้วาทีในที่ชุมชน การศึกษาเพิ่มเติม โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ และดนตรีสด นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่อีกมากมาย ให้ได้ลิ้มลอง และผ่อนคลายไปกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ

สมาพันธ์นักศึกษา La Trobe

สมาพันธ์นักศึกษามีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม และตีพิมพ์วารสาร Rabelaisที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิต นับตั้งแต่ปี 1967

มีชมรมมากกว่า100ชมรม ในรูปแบบความบันเทิงที่หลากหลาย ทั้งเกมและโรงภาพยนตร์ ไปจนถึงด้านศาสนาและการเมือง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย พบปะ และทำความรู้จักกัน อีกทั้งยังสามารถตั้งชมรมด้วยตัวเองได้ด้วยเช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ชีวิตที่ La Trobe

Show more +Show less -
ที่พัก

ที่พัก

มหาวิทยาลัย La Trobe มีทางเลือกที่พักมากมายพร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและราคาที่ไม่แพง ทั้งในและรอบมหาวิทยาลัย

บริการที่พักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะมีให้บริการชั่วคราวตั้งแต่1ถึง3สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเก็บค่าบริการรายวันนับตั้งแต่วันแรกเข้า

มีที่พักราคาไม่แพงรอบๆมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้เลือกอยู่อาศัยในหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งหอพัก และบ้านเช่าที่สามารถพักได้คนเดียวและเป็นหมู่คณะกับเพื่อน ก็ได้เช่นกัน

Show more +Show less -
ที่พัก

ที่พัก

มหาวิทยาลัย La Trobe มีทางเลือกที่พักมากมายพร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและราคาที่ไม่แพง ทั้งในและรอบมหาวิทยาลัย

บริการที่พักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะมีให้บริการชั่วคราวตั้งแต่1ถึง3สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเก็บค่าบริการรายวันนับตั้งแต่วันแรกเข้า

มีที่พักราคาไม่แพงรอบๆมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้เลือกอยู่อาศัยในหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งหอพัก และบ้านเช่าที่สามารถพักได้คนเดียวและเป็นหมู่คณะกับเพื่อน ก็ได้เช่นกัน

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย La Trobe ต้องสำเร็จการศึกษาในประเทศของตนเอง ในระดับชั้นที่เทียบเท่ากับเกรด 12 ในประเทศออสเตรเลีย

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย La Trobe นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในประเทศออสเตรเลีย และในบางกรณี นักศึกษาจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สมัคร

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการวิจัย นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมระดับH1หรือH2A จากมหาวิทยาลัยLa Trobe หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงมหาวิทยาลัยภายในประเทศของนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาเกียรตินิยมในระดับH2Bจะได้รับการพิจารณาในบางกรณี

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ด้วยเกียรตินิยม และมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปี ในสาขาวิจัยที่เกียวข้อง

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย La Trobe เปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่มีเกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6 ขึ้นไป และมีคะแนนในทุกๆส่วน ไม่น้อยกว่า6 และสำหรับหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป และมีคะแนนในทุกๆส่วน ไม่น้อยกว่า6นอกจากนี้ คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ ก็จำเป็นด้วยเช่นกัน

เงื่อนไขการรับสมัคร เพิ่มเติม

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย La Trobe ต้องสำเร็จการศึกษาในประเทศของตนเอง ในระดับชั้นที่เทียบเท่ากับเกรด 12 ในประเทศออสเตรเลีย

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย La Trobe นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในประเทศออสเตรเลีย และในบางกรณี นักศึกษาจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สมัคร

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการวิจัย นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมระดับH1หรือH2A จากมหาวิทยาลัยLa Trobe หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงมหาวิทยาลัยภายในประเทศของนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาเกียรตินิยมในระดับH2Bจะได้รับการพิจารณาในบางกรณี

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ด้วยเกียรตินิยม และมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปี ในสาขาวิจัยที่เกียวข้อง

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย La Trobe เปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่มีเกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6 ขึ้นไป และมีคะแนนในทุกๆส่วน ไม่น้อยกว่า6 และสำหรับหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป และมีคะแนนในทุกๆส่วน ไม่น้อยกว่า6นอกจากนี้ คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ ก็จำเป็นด้วยเช่นกัน

เงื่อนไขการรับสมัคร เพิ่มเติม

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย La Trobe คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นลำดับแรก ซึ่งได้มีมาตรการที่เข้มข้นและรัดกุมอยู่เสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิต และเล่าเรียนได้อย่างปลอดภัยที่สุด

มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา ประกอบไปด้วย

 • ให้บริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั้ง 7วัน
 • กล้องวงจรปิด
 • เพิ่มแสงสว่างรอบมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจVictoria

เมื่อเวลากลางคืนมาถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของUNI-Safe Escort จะอยู่ประจำจุดต่างๆรอบมหาวิทยาลัย อาคาร ที่จอดรถ และสถานีรถโดยสารประจำทาง เพื่อช่วยดูแลนักศึกษาและจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัย La Trobe เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลีย ที่ได้ให้นักศึกษามีการตรวจตรา สอดส่องดูแลซึ่งกันและกันภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย La Trobe คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นลำดับแรก ซึ่งได้มีมาตรการที่เข้มข้นและรัดกุมอยู่เสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิต และเล่าเรียนได้อย่างปลอดภัยที่สุด

มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา ประกอบไปด้วย

 • ให้บริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั้ง 7วัน
 • กล้องวงจรปิด
 • เพิ่มแสงสว่างรอบมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจVictoria

เมื่อเวลากลางคืนมาถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของUNI-Safe Escort จะอยู่ประจำจุดต่างๆรอบมหาวิทยาลัย อาคาร ที่จอดรถ และสถานีรถโดยสารประจำทาง เพื่อช่วยดูแลนักศึกษาและจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัย La Trobe เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลีย ที่ได้ให้นักศึกษามีการตรวจตรา สอดส่องดูแลซึ่งกันและกันภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษา

Show more +Show less -
9895
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
Master of Cybersecurity
La Trobe University Open Day
All kinds of Clever
Living at La Trobe
Clever student learning Ballet
360 Collins Street City Campus
La Trobe Sydney Campus Tour
Master of Business Analytics

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
Hema Priya
La Trobe University
Friendly and approachable staff
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
La Trobe University La Trobe University
Rated4/5based on1 student reviews
Friendly and approachable staff Customer reviews:
La Trobe University - by, 2020-01-30
4.0/ 5 stars

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Melbourne Victoria 360 Collins Street
Bendigo Victoria Edwards Rd, Flora Hill
Mildura Victoria 471 Benetook Avenue
Shepparton Victoria 210 Fryers St
Bundoora Victoria Plenty Road and Kingsbury Dr
West Wodonga Victoria 133 McKoy Street
Dandenong Victoria 121 Stud Road
Myrtleford Victoria 30 O'Donnell Avenue
For more than 50 years, La Trobe University has provided a pathway to success to people from all walks of life, and continue to transform the lives of individuals and communities. It is one of Australia's pioneering universities and is renowned for its academic excellence and research achievements. The university has a network of campuses, with over 28,000 students at Melbourne Campus and over 7,500 at its campuses in Albury-Wodonga, Bendigo, Mildura, Melbourne City, Shepparton and Sydney.

Its alumni community has experienced extraordinary success in government, industry and not-for-profit organisations. From judges and politicians to scientists and entrepreneurs, La Trobe has educated some of the world?s best. La Trobe University has an extraordinary global network of more than 200?000 graduates spanning over 100 countries. Its worldwide engagement program offers life-long learning, career and employability support, access to exclusive networking events and opportunities to give back to the La?Trobe community.

The university supports its students to thrive in their academic, work and personal lives through targeted programs and support for emotional and physical wellbeing. It holds activities that encourage a sense of fun and encourage links to communities as diverse as sporting clubs, volunteering programs and social functions. There are more than 90 student-run clubs and societies, where lifelong connections and friendships are forged, career networks are built and unique experiences created.

La Trobe University provides a wide range of both indoor, outdoor and off campus facilities to staff, students and the general public, which includes playing fields, gymnasium and all types of playing courts.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_227630_320px.jpg La Trobe University https://www.idp.com/thailand/universities/la-trobe-university/iid-au-00406/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
IELTS Webinar by I-Genius Chiang Mai

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Top 10 Secrets for IELTS Success โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ I-Genius

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 5th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 19th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โทร เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 30 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ขอสมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์