text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Lakehead เป็นสถาบันการศึกษาที่มีแนวคิดก้าวหน้าและมีชีวิตชีวาซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ Ontario ของประเทศแคนาดา โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่โดดเด่นในอนาคต อีกทั้งยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ต่ำ ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ทั่วถึงและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ด้านการลงมือปฎิบัติจริง

ด้วยวิทยาเขตอีก 2 แห่งที่ Thunder Bay และ Orillia นักศึกษาจะมีหลักสูตรใน 60 สาขาวิชาให้เลือกเรียนและประสบความสำเร็จ โดยวิทยาเขตทั้ง 2 แห่งมีส่วนผสมที่ลงตัวทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ, สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย, พื้นที่พักอาศัย, การเรียนรู้ที่เน้นความร่วมมือกัน รวมไปถึงความหลากหลายของสังคมและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพื้นที่สภาพแวดล้อมที่มีความงดงามทางธรรมชาติ นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือกับวิทยาลัย Georgian ทำให้มหาวิทยาลัย Lakehead สามารถเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ควบคุณวุฒิอนุปริญญาอันมีนวัตกรรม 4 หลักสูตรที่วิทยาเขต Barrie ของวิทยาลัยในรัฐ Ontario มหาวิทยาลัย Lakehead ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพชรน้ำหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในประเทศแคนาดา รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จากการจัดอันดับโดยหนังสือพิมพ์ Huffington Post

มหาวิทยาลัย Lakehead ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศด้านการวิจัย โดยมีคณะวิชาธุรกิจระดับชั้นนำของโลกที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติโดย AACSB ซึ่งในการจัดอันดับโลกโดยรวมของ Times Higher Education (THE) มหาวิทยาลัย Lakehead เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่า 10,000 คนของประเทศแคนาดาที่อยู่ในอันดับต้นๆ และเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กเพียงแห่งเดียวของประเทศแคนาดาที่อยู่ในระดับท็อป 100 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมของ THE

ด้วยจำนวนนักศึกษานานาชาติมากกว่า 1,500 คนจากมากกว่า 80 ประเทศ มหาวิทยาลัยจะทำให้ทุกคนในชุมชนนักศึกษารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19หลักสูตรภาคฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย Lakehead ซึ่งรวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์ ในกรณีที่นักศึกษาได้ทำการสมัครเข้าเรียนในรอบเดือนพฤษภาคมและต้องการเริ่มต้นการเรียนจากที่บ้าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรทางออนไลน์ได้ ทางมหาวิทยาลัยมีโอกาสทุนการศึกษาและเงินทุนต่างๆสำหรับนักศึกษาและสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากการปิดให้บริการของศูนย์สอบ IELTS และ TOEFL ทางมหาวิทยาลัย Lakehead จะรับพิจารณาผลคะแนนสอบ Duolingo English สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถทำการสอบที่ศูนย์สอบดังกล่าว นักศึกษาที่ต้องการมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 110 คะแนนเพื่อการได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่

ในช่วงเวลานี้มหาวิทยาลัย Lakehead มีบริการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาและผู้สมัครด้วยบริการทางออนไลน์อย่างเช่น บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถพูดคุยกับทีมงานของมหาวิทยาลัยแบบเสมือนจริง โดยทีมงานจะทำหน้าที่ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเข้าเรียน, หลักสูตร, ที่พัก, ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Lakehead International Live ในทุกวันธรรมดาเพื่อถามคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยLakehead กับนักศึกษาปัจจุบัน, คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของ Lakehead นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆได้จากเว็บไซต์ Connect to Lakehead.

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 9 คณะหลักสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถสำรวจข้อมูลเพื่อค้นหาหลักสูตรระดับปริญญาที่เหมาะกับตนเองในคณะต่างๆต่อไปนี้:

บริหารธุรกิจ

ในคณะวิชาบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองจาก AACSB นักศึกษาจะได้สร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งพร้อมด้วยสาขาวิชาเฉพาะที่เสริมได้ในชั้นปีที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะมีทักษะที่เพียงพอในโลกของมืออาชีพ

ครุศาสตร์

มหาวิทยาลัย Lakehead จะปลูกฝังแนวคิดและการสอนรูปแบบใหม่ๆผ่านชั้นเรียนและการฝึกงานในคณะวิชามากกว่า 100 วัน

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในประเทศแคนาดาที่นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ในระยะเวลาเพียง 4 ปี หลักสูตรการเรียนจะเป็นการผสมผสานการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง

สุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์

เป็นคณะที่มีสาขาวิชาที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรทางด้านสุขภาพที่หลากหลายที่ผสมผสานทั้งด้านทฤษฎี, การทดลอง, การฝึกงานและการทำงานจริง

นิติศาสตร์

หลักสูตรของคณะวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Lakehead มุ่งเน้นการสอนในสามสาขาได้แก่: กฎหมายพื้นเมืองและคนท้องถิ่น, กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหลักปฏิบัติในท้องถิ่น ด้วยรูปแบบหลักสูตรภาคปฏิบัติแบบบูรณาการ (Integrated Practice Curriculum - IPC)

คณะวิชาการแพทย์

คณะวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาไปสู่บุคลากรที่สามารถพัฒนาหลักปฏิบัติด้านการรักษาในชุมชนเมือง, เขตชนบทและพื้นที่ห่างไกล

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิชาเป็นที่รู้จักในประเทศแคนาดาในด้านหลักสูตรที่มีความสมดุลทั้งในมุมมองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงปัญหาด้านสังคม, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมีอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่ 100%

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะนี้มีการเปิดสอนหลักสูตรมากมาย อาทิเช่นสาขามานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตประยุกต์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์โลก เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทรัพยากรน้ำเป็นต้น

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

นักศึกษาจะมีหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียน – อาทิเช่นหลักสูตรสาขาอาชญวิทยาหรือสื่อ, ภาพยนตร์และการสื่อสาร – ที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนานักศึกษาไปสู่บัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ ตั้งแต่งานกิจกรรมชุมชนจนถึงในหน่วยงานของรัฐ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อการได้รับพิจารณารับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Lakehead

ข้อกำหนดด้านการเรียน

นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า, มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร และมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 70% ตามมาตรฐานค่าเฉลี่ยของประเทศแคนาดาหรือเทียบเท่า นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องผ่านการเรียนวิชาก่อนหน้าบางวิชาตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่ต้องการสมัครเข้าเรียนด้วย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ หรือไม่ได้ผ่านการเรียนในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองด้วย

นักศึกษาสามารถทำการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ โดยหลักสูตรส่วนใหญ่กำหนดให้นักศึกษาจะต้องมีคะแนน IELTS ที่ 6.5 (โดยที่ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0) หรือเทียบเท่า

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรทุกข้อยกเว้น คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษอาจได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรได้ โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องผ่านการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย Lakehead

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Lakehead มีโครงการทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งความช่วยเหลือพิเศษด้านการเงินนี้จะช่วยให้นักศึกษามีสมาธิกับการเรียนของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

ทุนเพื่อการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีนานาชาติ 2020-2021

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานานาชาติมูลค่า 30,000 เหรียญแคนาดาเพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยนักศึกษาที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศแคนาดาที่สมัครมาจากระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม มูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้จะขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนของนักศึกษา:

 • ในกรณีที่มีผลการเรียนระดับ 90.0% หรือสูงกว่า นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 30,000 เหรียญแคนาดา (แบ่งจ่ายปีละ 7,500 เหรียญแคนาดา ตลอด 4 ปี)
 • ในกรณีที่มีผลการเรียนระดับ 80.0% – 89.9% นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 20,000 เหรียญแคนาดา (แบ่งจ่ายปีละ 5,000 เหรียญแคนาดา ตลอด 4 ปี)
 • ในกรณีที่มีผลการเรียนระดับ 75.0% – 79.9% นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 4,000 เหรียญแคนาดา (4,000 เหรียญแคนาดา สำหรับปีการศึกษาแรกเท่านั้น)

สำหรับเงื่อนไขและข้อตกลงของทุนการศึกษาและการต่ออายุ กรุณาดูจากเว็บเพจทุนเพื่อการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีนานาชาติของมหาวิทยาลัย Lakehead โดยทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด ดังนั้นนักศึกษาควรทำการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Lakehead แต่เนิ่นๆเพื่อการได้รับพิจารณาสำหรับทุนการศึกษา

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาทั้งในวิทยาเขต Thunder Bay และ Orillia จะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ที่ประเทศแคนาดามีมอบให้ได้ โดยเมือง Orillia มีทะเลสาบ Muskoka Lake และหมู่บ้านกระท่อม ที่ซึ่งมีกิจกรรมทั้งด้านการสันทนาการและวัฒนธรรมมากมายให้สัมผัส ทั้งหมดนี้อยู่ห่างจากเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดาอย่างเมืองโตรอนโตเพียง 150 กิโลเมตร

ส่วนเมือง Thunder Bay ตั้งอยู่ในเขตแนวชายฝั่งทะเลสาบ Lake Superior โดยนอกเหนือจากกิจกรรมกลางแจ้งมากมายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว นักศึกษาที่วิทยาเขต Thunder Bay ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมด้านศิลปะ, วัฒนธรรม, ดนตรี, ช็อปปิ้งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายด้วย

ในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษานานาชาติควรเข้าร่วมทำกิจกรรมที่มีอยู่มากมายที่ศูนย์นานาชาติ และมีส่วนร่วมกับชุมชนในมหาวิทยาลัยด้วยการเป็นสมาชิกของทีมกีฬา, สโมสรด้านวิชาการหรือชมรมทางวัฒนธรรมต่างๆ สมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Lakehead (LUSU) มีโอกาสมากมายให้นักศึกษาได้สร้างความแตกต่างและคุณประโยชน์ในช่วงเวลาว่างจากการเรียน

ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Lakehead เพียบพร้อมไปด้วยห้องเรียนในรูปแบบการสัมมนา, ห้องบรรยายรวมขนาดใหญ่, ห้องปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย, ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, สำนักงานบริการนักศึกษา, ร้านหนังสือ, ที่พัก, ร้านอาหารบริการตนเองและคาเฟ่ ทั้งหมดนี้สามารถเข้าใช้บริการได้ในระยะการเดิน อาคารของวิทยาเขต Orillia ถูกออกแบบภายใต้มาตรฐาน LEED เพื่อความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และยังมอบโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการของ YMCA ในพื้นที่ได้ทั้งหมด วิทยาเขต Thunder Bay มีพื้นที่สันทนาการกว่า 6,000 ตารางเมตร โดยมีทั้งศูนย์นักศึกษานานาชาติแห่งใหม่และห้องรับรองในใจกลางวิทยาเขต รวมถึงมีแม่น้ำ, ทะเลสาบและทางเดินที่สวยงามให้นักศึกษาได้มีความสุขกับการใช้งานด้วย

มหาวิทยาลัย Lakehead มีตัวเลือกในด้านที่พักภายในมหาวิทยาลัย ทั้งที่วิทยาเขต Thunder Bay และ Orillia พร้อมกับบริการช่วยเหลือนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาทุกคนจะรู้สึกว่า Lakehead เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีทางเลือกที่พักนอกวิทยาเขตที่อยู่ห่างไปไม่ไกลให้บริการด้วย รวมถึงที่พักแบบโฮมสเตย์และที่พักแบบชั่วคราว

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติสามารถมั่นใจได้ว่าตนเองจะได้รับบริการช่วยเหลือที่หลากหลายจากมหาวิทยาลัย Lakehead ในระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตในวิทยาเขต เจ้าหน้าที่แนะแนวนานาชาติสามารถให้คำแนะนำนักศึกษาเป็นรายบุคคลในเรื่องต่างๆเช่น:

 • ความช่วยเหลือด้านการเงิน
 • ความช่วยเหลือด้านที่พัก
 • โปรแกรมการประกันด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัย - UHIP (University Health Insurance Program)
 • บริการสนับสนุนด้านการเลือกหลักสูตร

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้คำแนะนำด้านการตรวจคนเข้าเมืองของนักศึกษา ซึ่งทำงานร่วมกับสภา ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือด้านงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าเรื่องใดก็ตามผ่านการนัดหมายรายบุคคลหรือการจัดกิจกรรมกลุ่ม

มหาวิทยาลัย Lakehead สนับสนุนให้นักศึกษานานาชาติเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงนักศึกษา โดยนักศึกษาจะถูกจับคู่กับนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งเป็นผู้ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยและทำความคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆ รวมถึงยังเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ด้วย นอกเหนือจากบริการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติแล้ว นักศึกษายังสามารถใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆที่มีให้กับประชากรนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย อาทิเช่น:

 • บริการแนะแนวด้านการเรียน
 • บริการด้านสุขภาพ
 • การให้คำปรึกษา
 • การสอนพิเศษ
 • การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
 • บริการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ

Show more +Show less -
7000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
ATAC Building
Residence Room Orillia Campus
Residence Thunder Bay campus
Student Central
Students in the Agora - Thunder Bay Campus
Anthropology Class
Canoeing Thunder Bay
Engineering Class
Engineering Lab
Hillcrest Park Thunder Bay
International Centre
Lake Tamblyn - Thunder Bay Campus
Lake Tamblyn in the Winter
Learning Commons - Orillia Campus
Thunder Bay Ontario 955 Oliver Road
Orillia Ontario 500 University Avenue
Established in 1965, Lakehead University is a comprehensive University with a reputation for innovative programs and cutting-edge research. It offers a broad range of degree and diploma programs within its ten faculties that include Business Administration, Engineering, Natural Resources Management, Health and Behavioural Sciences, Medical School (West Campus), Law, Science and Environmental Studies and Social Sciences and Humanities.

The university?s Student Success Centre runs workshops on study skills, research, career preparation and academic topics. There is also an Academic Support Zone offering free supports in writing, mathematics and small group tutoring. At Lakehead, students can also gain work experience while participating in co-op placements, undergraduate research and career programs.

Its campuses in Thunder Bay and Orillia promise the total university experience, a blend of academic excellence and opportunity with a rich variety of social and recreational activities. The university has on-campus medical clinic with doctors, nurses and psychologists and also assists international students with study permits, housing, airport pick-up and social events.

Lakehead University provides opportunities to all its students to get involved in more than 50 student clubs and academic student societies. The Hangar, Lakehead's newest 50,000-square-foot student athletic facility features a 200-metre track, pro-grade artificial turf field, climbing wall, and additional weight training, aerobic and cardio areas.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_263248_320px.jpg Lakehead University https://www.idp.com/thailand/universities/lakehead-university/iid-ca-00732/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3324

 • $2218
  บ้านพัก
 • $733
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
3.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
2.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
การจัดอันดับโลก
Lakehead University Lakehead University
Rated3/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Lakehead University - by, 2020-01-08
3.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Lakehead University Lakehead University
Rated3/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Lakehead University - by, 2020-01-08
3.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์