พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Lambton เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติและแคนาดาเป็นเวลากว่า 50 ปีวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งในปี 1966 เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองใน Ontario แต่ถึงกระนั้น วิทยาลัย Lambton ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ทั้งในระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, บัณฑิตศึกษา, และหลักสูตร co-op (หลักสูตรเน้นประสบการณ์/ฝึกงาน) มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้เกิดความพร้อมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่นเดียวกับการมีข้อได้เปรียบสำหรับตำแหน่งงานในอนาคต นอกจากนี้ภายหลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มีโอกาสได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาสามปี

ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ ควบคู่ไปกับค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง ทำให้ในแต่ละปี นักศึกษาต่างชาติจำนวนหลายพันคนต่างเลือกสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย Lambtonวิทยาเขตของวิทยาลัยตั้งอยู่ในสามเมืองของแคนาดา: Sarnia, Toronto, และ Mississauga, Ontario

วิทยาเขตหลักของ Lambton ตั้งอยู่ใน Sarnia หนึ่งในเมืองที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุด และมีค่าครองชีพถูกที่สุดใน Ontarioทั้งสองเหตุผลนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่บัณฑิตต่างชาติจำนวนกว่า 96% ต่างแนะนำให้เลือกเรียนที่ Lambtonการคมนาคมที่สะดวกสบาย ช่วยให้นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเดินเท้า, ปั่นจักรยาน, หรือใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างอิสระ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเพลิดเพลินไปกับเส้นทางธรรมชาติที่ยาวกว่า 600 กิโลเมตร เช่นเดียวกับการซึมซับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีระยะทางกว่า 115 กิโลเมตร ด้วยเหตุนี้เอง Sarnia จึงเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวแคนาดาได้อย่างแท้จริง

Toronto เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในแคนาดา ได้รับการยอมรับในฐานะของเมืองที่มีความปลอดภัยและความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกLambton ตั้งอยู่ใน Toronto แวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร, ร้านค้า, และสถานีรถไฟใต้ดิน Don Mills นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตภายในเมืองได้อย่างสะดวกสบายหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัย Lambton ผ่านการประเมินและได้รับการถ่ายทอดโดย Cestar College

บริษัทต่างชาติมากกว่า 1,400 แห่ง ตั้งอยู่ใน Mississauga เมืองแห่งนี้จึงเป็นเสมือนเมืองในฝันสำหรับการใช้ชีวิต การเรียน และการทำงานวิทยาลัย Lambton วิทยาเขต Mississauga ตั้งอยู่ใกล้กับ Brampton และสนามบิน Toronto Pearson International Airportหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัย Lambton ผ่านการประเมินและได้รับการถ่ายทอดโดย Queen's College

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทักษะความรู้ในการทำงานของบัณฑิตจากวิทยาลัย Lambton ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุด โดยผลสำรวจล่าสุดจาก Key Performance Indicator (KPI) ระบุว่า ระดับความพึงพอใจของนายจ้างใน Ontario อยู่ในระดับ 100% บัณฑิตจากวิทยาลัย Lambton ต่างสร้างความประทับใจและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมาก

ไม่เฉพาะแต่ความพึงพอใจจากนายจ้างที่อยู่ในระดับสูงสุดแต่เพียงเท่านั้น แต่วิทยาลัย Lambton ยังมีอัตราการจ้างงานบัณฑิตที่อยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 88% ซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุดของภูมิภาค มากไปกว่านั้น จากผลสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตระบุว่า บัณฑิตกว่า 96% ต่างพึงพอใจกับทางเลือกในด้านการเรียนของ Lambton

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของวิทยาลัย Lambton จะได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในด้านงานวิจัย และรูปแบบการสอนที่มีความโดดเด่น นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสใกล้ชิดกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ

วิทยาลัย Lambton เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านการวิจัย โดยได้รับการจัดอันดับในปี 2018 ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยมาเป็นอันดับ 1 ในแคนาดา (จากวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน 50 แห่ง) วิทยาลัย Lambton ยังคงมุ่งมั่นประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในระดับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายนักวิจัย นักศึกษาจึงมีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการเข้าร่วมทีมวิจัยของสถาบัน

วิทยาลัย Lambton ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาด้านงานวิจัย ตัวอย่างสำคัญของความร่วมมือที่เกิดขึ้น คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานและเทคโนโลยีชีวภาพ (Centre of Excellence in Energy and Bio-Industrial) โดยเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยชั้นนำด้านการศึกษาและนวัตกรรมที่สำคัญของแคนาดา

นักศึกษาของ Lambton ต่างได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้โดยตรง นับว่าเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่ตนเอง

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย Lambton ได้พัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • ปริญญา สาขาธุรกิจ การเงินและการบัญชี
 • วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เกษตรศาสตร์
 • สุขภาพและความปลอดภัย
 • การบริการและการทำอาหาร
 • การถ่ายภาพ
 • การพัฒนาด้าน E-Learning

นอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไปที่เปิดสอน นักศึกษาสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร co-op ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงาน และเข้าร่วมงานวิจัยภายหลังสำเร็จหลักสูตร

ด้วยข้อตกลงร่วมกันระหว่างวิทยาลัย Lambton และสถาบันการศึกษาทั้งในแคนาดา, สหรัฐอเมริกา, และออสเตรเลีย ช่วยให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตของตัวเองไปยังสถาบันการศึกษาของทั้งสามประเทศได้โดยตรง นักศึกษาจึงได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาและอนุปริญญา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ด้วยชื่อเสียงของวิทยาลัย และความต้องการเข้าเรียนของนักศึกษาที่มีมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงในหมู่นักศึกษา ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนดก่อนทำการสมัคร และแม้นักศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน

หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนประกอบไปด้วย:

 • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา, หรือระดับอนุปริญญา
 • คะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต้องได้คะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด
 • ค่าสมัครจำนวน 150 ดอลล่าร์แคนาดา (ซึ่งไม่สามารถรับคืน หรือโอนไปให้ผู้อื่นได้) นักศึกษาสามารถชำระผ่าน VISA หรือ MasterCard ภายในระยะเวลาที่กำหนด

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องชำระเงินในอัตราที่เทียบเท่ากับค่าเล่าเรียนในปีแรก โดยเงินจำนวนนี้จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่ด้านวีซ่า

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Lambton เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับสากล วิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วยสามวิทยาเขต ตั้งอยู่ใน Sarnia, Toronto, และ Mississauga วิทยาเขตทั้งสามแห่งแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น และมีค่าครองชีพที่ไม่แพงวิทยาเขตหลักของ Lambton ตั้งอยู่ใน Sarnia, Ontario เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารเรียนที่มีความทันสมัย

วิทยาเขต Sarnia เป็นเสมือนบ้านของสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น ศูนย์กลางของวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร South Building ศูนย์วิจัยเพื่อความยั่งยืน (Suncor Sustainability Centre) หอพักของวิทยาลัย (Lambton College Residence), ศูนย์นิทรรศการ (Event Centre), ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (Skilled Trades Training Centre), ศูนย์กีฬา (Athletics & Fitness Complex), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานและเทคโนโลยีชีวภาพ (Centre of Excellence in Energy & Bio-Industrial Technologies), ศูนย์วิจัย Nova Chemical Health & Research Centre นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด Teaching and Learning Commons ที่มีความทันสมัยและเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้และการวิจัย

วิทยาลัย Lambton วิทยาเขต Toronto ตั้งอยู่ใน Cestar College ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนักศึกษา, ห้องสมุด, ห้องฟิตเนส, คลินิกสุขภาพ, พื้นที่การเรียนรู้ด้านการวิจัย, ห้องประชุมขนาดใหญ่, และร้านกาแฟ Tim Horton

วิทยาลัย Lambton วิทยาเขต Mississauga เปิดทำการเรียนการสอนใน Queens College โดยมีอาคารสองหลังตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดมากกว่า 25,000 ตารางฟุต ภายในประกอบไปด้วยห้องแล็บ, ห้องสมุด, และห้องเรียน

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

การดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสำหรับนักศึกษาถือเป็นพันธกิจที่วิทยาลัย Lambton ให้ความสำคัญ ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากที่ใด หรือมีความเชื่ออย่างไร ก็สามารถใช้ชีวิตภายในวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างสบายใจ

แคนาดาเป็นประเทศที่แวดล้อมไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เช่นเดียวกับการเป็นประเทศที่มีความมั่นคงในด้านการเมือง แคนาดาจึงเป็นตัวเลือกที่ดึงดูดใจให้แก่นักศึกษา

มาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยได้ถูกบังคับใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน ต่างได้รับการอบรมเป็นอย่างดี เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรการด้านความปลอดภัย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา ในการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยให้แก่วิทยาเขตและชุมชน

Show more +Show less -
500
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Lambton College
At Lambton College
At Lambton College
At Lambton College
Studying in Toronto
At Lambton College
Finding CO-OP as an international student
Studying in Mississauga
At Lambton College
Cost of living for INTERNATIONAL students in Canada
At Lambton College
At Lambton College
At Lambton College
At Lambton College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1994

 • $807
  บ้านพัก
 • $814
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์