พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ในแต่ละปีวิทยาลัย Langara จะช่วยให้นักศึกษามากกว่า 23,000 คนสามารถค้นพบเส้นทางชีวิตของตนเองด้วยหลักสูตรการเรียนและอาชีพอันหลากหลาย วิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Vancouver หนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองใหญ่พร้อมด้วยภูมิประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติของเทือกเขาและเขตชายฝั่งตะวันตก

วิทยาลัยมีการเปิดสอนวิชาเรียนมากกว่า 1,700 วิชาในมากกว่า 130 หลักสูตร ซึ่งรวมถึงหลักสูตรอาชีพมากกว่า 70 หลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะภาคปฏิบัติจากการทำงานและการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพใหม่ ทางเลือกหลักสูตรอันหลากหลายจะช่วยให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเดินตามเส้นทางการเรียนของตนเองและบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว

ในฐานะสถาบันการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลที่ได้รับสถานะ Designated Learning Institution (DLI) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากโอกาสการทำงานนอกวิทยาเขตและหลังจากสำเร็จการศึกษาผ่านทางโครงการ Government of Canada Post Graduation Work Permit Program (PGWPP)

วิทยาลัย Langara เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของประเทศแคนาดาสำหรับการโอนหน่วยกิตการเรียนไปยังมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถเริ่มต้นการเรียนที่วิทยาลัย Langara ก่อนและเรียนต่อจนสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยระดับโลกแห่งอื่นๆของประเทศแคนาดา วิทยาลัยมีอัตราค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ Langara (LEAP) เป็นหนึ่งในหลักสูตร ESL ที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดาสำหรับการเรียนและพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนหลักสูตรวิชาการที่ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังสามารถสมัครเพื่อขอพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดาผ่านทางโครงการที่พักแบบโฮมสเตย์

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ในปี 2021 วิทยาลัย Langara ได้มีการประกาศเปิดตัวแผนกลยุทธ์ 2025 ที่มีชื่อว่า Weaving a shared future โดยแผนงานใหม่นี้ซึ่งพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนของวิทยาลัยเป็นการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญใน 5 ด้านได้แก่: วัฒนธรรม, การออกแบบหลักสูตร, การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมกับชุมชนและความยั่งยืน นอกจากนี้ในปี 2021 ยังมีการประกาศแผนงานด้านวิชาการปี 2025 ที่มีชื่อว่า A kaleidoscopic approach เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและเป็นกรอบการทำงานเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันในกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆของวิทยาลัย

Langara Global ซึ่งมีชื่อเดิมว่า International Education จะทำหน้าที่ต้อนรับนักศึกษานานาชาติผ่านทางการคัดเลือกผู้สมัคร, การรับเข้าเรียนและกิจกรรมบริการนักศึกษาต่างๆ รวมถึงสร้างความร่วมมือใหม่ๆในระดับโลกเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาไปอีกขั้น Langara Global มีเป้าหมายในการสร้างมุมมองแนวคิดอันเป็นสากลผ่านทางประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และช่วยให้ชุมชนของวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก

คณะกรรมธิการหลักสูตรปริญญาตรี/บัณฑิตของ Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) ได้ให้การรับรองวิทยฐานะหลักสูตรสาขาธุรกิจของวิทยาลัย Langara โดยการรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงการสอนที่มีมาตรฐานสูงและคุณภาพของหลักสูตรธุรกิจของวิทยาลัย Langara

ในฐานะสถาบันการศึกษา วิทยาลัย Langara มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการที่มีความยั่งยืนต่างๆเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอันมีผลเชิงบวกกับทุกๆด้านของชีวิตในวิทยาเขต วิทยาลัย Langara มีความยินดีที่ได้คะแนนระดับ Silver ของระบบการให้คะแนน Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS) จาก Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) เพื่อยกย่องความสำเร็จด้านความยั่งยืนของวิทยาลัย

วิทยาลัย Langara ได้รับเงินทุนสนับสนุน 3.7 ล้านเหรียญและมีความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย 5 ปีเพื่อศึกษาความหลากหลายของสายพันธ์กัญชา นักศึกษาของวิทยาลัย Langara จะมีโอกาสได้รับประสบการณ์การวิจัยภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงาน ขณะเดียวกันก็ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณาจารย์และพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกในสาขาที่กำลังเติบโตนี้

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยการเรียนแบบรวมกลุ่ม, การทำงานร่วมกันและนวัตกรรม หลักสูตรและบริการด้านการเรียนของวิทยาลัย Langara มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของนักศึกษาและชุมชนในโลกสมัยใหม่ วิทยาลัยมีชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในด้านโอกาสการเรียนที่มีคุณประโยชน์

วิทยาลัย Langara มีการต่อยอดความสำเร็จของวิทยาลัยและมีอนาคตอันสดใสในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ขณะเดียวกันด้วยจำนวนชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและเนื้อหาหลักสูตรอันท้าทายจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และมีการพัฒนาด้านการเรียนได้อย่างรวดเร็ว

แผนก Learning Commons จะช่วยยกระดับการเรียนของนักศึกษา หลายๆแผนกวิชามีบริการกวดวิชาและความช่วยเหลือด้านการเรียนฟรี อย่างเช่นความช่วยเหลือด้านการเรียนในสาขาการบัญชี, ชีววิทยา, เคมี, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์, ฟิสิกส์และสาขาอื่นๆ ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ให้บริการทั้งแบบต่อหน้าและทางออนไลน์เพื่อช่วยนักศึกษาค้นหาข้อมูลที่ต้องการสำหรับการทำงานประจำวิชาและบริการอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีพื้นที่อ่านหนังสืออันเงียบสงบ, เครื่องคอมพิวเตอร์และปรินท์เตอร์ และร้านกาแฟในอาคารห้องสมุด

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย Langara มีการเปิดสอนวิชาเรียนและหลักสูตรอันหลากหลายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาทั่วโลก

การเรียนหลักสูตรเพื่อการโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นการเรียนที่ Langara เพื่อโอนย้ายหน่วยกิตที่ได้ไปสู่การเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำในรัฐ British Columbia และทั่วประเทศแคนาดา

การเรียนหลังระดับปริญญาตรีจะประกอบด้วยหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีแล้วและต้องการเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพของประเทศแคนาดา

หลักสูตรอาชีพศึกษาและหลักสูตรที่จำกัดการลงทะเบียนจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการก้าวเข้าสู่ตลาดงานหรือเรียนต่อ

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, ชีวสารสนเทศศาสตร์, การจัดการสันทนาการและสาขาอื่นๆที่จะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีที่วิทยาลัย Langara

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ Langara (LEAP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักศึกษานานาชาติที่ต้องการได้รับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตรวิชาการที่วิทยาลัย Langara หรือสถาบันการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาแห่งอื่นๆในประเทศแคนาดา

หลักสูตรการเรียนต่อเนื่องและหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อประกอบด้วยวิชาเรียนเชิงเทคนิค, วิชาชีพหรือวิชาการอันหลากหลายเพื่อรองรับผู้เรียนทุกวัย

หลักสูตรการเรียนที่รวมการทำงาน อย่างเช่นการเรียนแบบสหกิจศึกษาและการเรียนจากประสบการณ์การทำงานจะผสมผสานการเรียนด้านวิชาการเข้ากับประสบการณ์การทำงานเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าเรียนอาจแตกต่างกันตามหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเรียน ดังนั้นผู้สมัครทุกคนควรเยี่ยมชมเว็บเพจของหลักสูตรที่เลือกก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครเรียน

วิทยาลัย Langara ยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติเข้าเรียนในทุกหลักสูตรการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดลงทะเบียนเรียนต่างๆ รวมถึงหลักสูตรอาชีพศึกษาและหลักสูตรที่จำกัดการลงทะเบียน

นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านการเรียนทั่วไปของหลักสูตรนั้นๆแล้ว ทางแผนกวิชาหรือหลักสูตรต่างๆยังมีข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำด้วย ผู้สมัครควรตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำดังกล่าวหรือไม่ก่อนที่จะทำการสมัครเรียน

นักศึกษาทุกคนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย Langara จะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครต่อไปนี้พร้อมใบสมัครเรียนของหลักสูตรนั้นๆเพื่อการได้รับพิจารณา:

 • แบบฟอร์มใบสมัครเรียนของวิทยาลัย Langara ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ซึ่งรวมถึงวันที่ต้องการเริ่มต้นการเรียนด้วย
 • ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการหรือประวัติการเรียนอื่นๆซี่งระบุวิชาเรียนทั้งหมดที่นักศึกษาเคยผ่านการเรียนและเกรดที่ได้รับตลอดระยะเวลาสามปีสุดท้ายของการเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาสามารถส่งใบรับรองผลการเรียนหลังระดับมัธยมศึกษาแทนได้ ใบรับรองผลการเรียนต้องแสดงว่าได้ผ่านการเรียนขั้นต่ำ 1 ปีการศึกษาเต็มหรือได้รับ 24 หน่วยกิตการเรียนระดับมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับในทวีปอเมริกาเหนือ
 • ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับตามที่ระบุข้างต้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองมาด้วย
 • เอกสารหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบหรือสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ
 • นักศึกษาต้องแสดงวีซ่านักศึกษากับแผนก Langara Global Office เมื่อเดินทางมาถึงวิทยาลัย

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

วิทยาลัย Langara เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการได้รับประสบการณ์ทุกอย่างของประเทศแคนาดาในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น, เปิดกว้าง, ปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนและการใช้ชีวิต

หัวใจสำคัญของการให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติของวิทยาลัยคือ Langara Global ซึ่งทำหน้าที่จัดกิจกรรมและให้บริการต่างๆเพื่อช่วยนักศึกษาในการปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่วิทยาลัย Langara เจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษานานาชาติคือจุดติดต่อหลักสำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคเรียนแรก

นักศึกษานานาชาติทุกคนจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเวิร์คช็อปและวัฒนธรรมต่างๆเพื่อสร้างชุมชนและช่วยในการปรับตัวเข้าการใช้ชีวิตและการเรียนในประเทศแคนาดา เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านการเข้าเมืองจะสามารถตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับใบอนุญาตการเรียนและใบอนุญาตทำงานนักศึกษา

โครงการพี่เลี้ยง i-Guide เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่จะจับคู่นักศึกษานานาชาติใหม่เข้ากับนักศึกษาปัจจุบันในช่วงภาคเรียนแรกที่ Langara นักศึกษาที่มีประสบการณ์และเป็นมิตรเหล่านี้จะคอยให้คำแนะนำ, ความช่วยเหลือและมิตรภาพและช่วยให้นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในวิทยาเขตได้อย่างรวดเร็ว

นักศึกษานานาชาติจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับชุมชนของ Langara โดยนักศึกษาอาจทำงานอาสาสมัครผ่านทางโครงการ Langara Global Volunteer Program (LGVP) หรือผ่านทางโครงการอาสาสมัครทั่วไปของวิทยาลัยที่มีชื่อว่า VOLT โดยภายในวิทยาเขตจะมีสโมสรด้านวัฒนธรรมและความสนใจพิเศษมากมายที่บริหารจัดการโดยนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่พบสโมสรที่ตนเองสนใจ ทางทีมงานบริการนักศึกษาสามารถช่วยนักศึกษาในการจัดตั้งได้

แผนกให้คำปรึกษาจะทำหน้าที่แนะแนวด้านอาชีพ, การเรียนและชีวิตส่วนตัว รวมถึงจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อความสำเร็จของนักศึกษาและชั้นเรียนเพื่อการวางแผนการเรียนในหลักสูตรฟรี เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษานักศึกษานานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญจะคอยให้ความช่วยเหลือชุมชนนักศึกษานานาชาติของ Langara

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

การเรียนที่วิทยาลัย Langara เป็นวิธีการอันดีเยี่ยมในการเริ่มต้นเส้นทางสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเป้าหมายทางอาชีพของนักศึกษาจะเป็นในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ นักศึกษาจะพบว่าตนเองมีอนาคตทางอาชีพที่ดีเยี่ยมทั้งในระหว่างและหลังจากการเรียนที่ Langara

นักศึกษาเต็มเวลาในหลักสูตรหลังระดับมัธยมศึกษาต้องให้เวลากับการเรียนอย่างมากทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษาจำนวนมาก ทางวิทยาลัยมีโอกาสการทำงานอันหลากหลายผ่านทางโครงการ Government of Canada Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) และโครงการทำงานนอกวิทยาเขตเพื่อการทำงานแบบมีรายได้หรืองานอาสาสมัครทั้งในระหว่างและหลังจากการเรียน โดยจะเป็นวิธีการอันดีเยี่ยมในการผสมผสานประสบการณ์ภาคปฏิบัติและวิชาชีพเข้ากับหลักสูตรการเรียนวิชาการอันมีคุณภาพสูง นักศึกษานานาชาติจะมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ตั้งของที่ทำงานและความถี่ของชั่วโมงทำงานที่จะสามารถทำได้ในระหว่างการเรียนในหลักสูตร

หลังจากสำเร็จการเรียนที่วิทยาลัย Langara แล้ว นักศึกษาจะได้เป็นสมาชิกของชุมชนศิษย์เก่าของ Langara ทั่วโลกมากกว่า 100,000 คน โครงการศิษย์เก่านี้จะช่วยให้นักศึกษาเก่ามีโอกาสสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อพบปะและแบ่งปันทักษะความรู้และประสบการณ์ สมาชิกของชุมชนศิษย์เก่าจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเช่นการใช้บริการห้องสมุดและบริการด้านอาชีพ, งานกิจกรรมสร้างเครือข่าย, ส่วนลดต่างๆและอีกมากมาย

สถานที่ตั้งของวิทยาลัยในเมือง Vancouver จะช่วยให้นักศึกษาสามารถได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ และยังสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าตลอดชีวิตด้วย ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษามีอายุนานสูงสุด 3 ปีและสอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรของนักศึกษา

Show more +Show less -
6500
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(1.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
1.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
2.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
Langara College Langara College
Rated1/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Langara College - by, 2020-01-29
1.0/ 5 stars
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Langara College Langara College
Rated1/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Langara College - by, 2020-01-29
1.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม