พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย LaSalle Vancouver ดำเนินการสอนหลักสูตรภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศูนย์การเรียนอันทันสมัยในทำเลที่ตั้งอันสะดวกสบาย รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติของวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับงานในอุตสาหกรรมหลังสำเร็จการศึกษาและสามารถเริ่มต้นอาชีพการทำงานที่มีผลตอบแทนอันดีเยี่ยม หลักฐานความสำเร็จของรูปแบบการสอนอันประสบความสำเร็จของวิทยาลัย LaSalle Vancouver สะท้อนให้เห็นได้จากผู้สำเร็จการศึกษามากมายที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในสาขาอาชีพของตนเอง (รวมถึงเจ้าของรางวัลออสการ์หลายท่าน)

ด้วยสถานที่ตั้งในอาคารขนาด 80,000 ตารางฟุตในเมือง Vancouver อันสวยงาม วิทยาลัยมีการดำเนินการสอนหลักสูตรอันหลากหลายตั้งแต่หลักสูตรระดับปริญญาตรี, อนุปริญญาและประกาศนียบัตรและได้รับการยกย่องให้เป็นคณะวิชาชั้นนำระดับปริญญาตรีของประเทศแคนาดาในสาขาการออกแบบวิดีโอเกมโดย Princeton Review

วิทยาลลัย LaSalle Vancouver มีความภาคภูมิใจในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย, สภาพแวดล้อมอันเป็นมิตร, การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์อันดีเยี่ยมในอุตสาหกรรมนั้นๆ

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อการแข่งขันและสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการทำงานวิชาชีพหรือการเรียนในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสการเรียนในต่างประเทศที่วิทยาเขตพันธมิตรในเมืองต่างๆ อย่างเช่น Montreal, Melbourne, Istanbul, Barcelona หรือ Jakarta ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมและเข้าสู่อาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จ – ศิษย์เก่ามากมายของวิทยาลัย LaSalle Vancouver เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงเจ้าของรางวัลออสการ์

การใช้ชีวิตในเมือง Vancouver

เมือง Vancouver และประเทศแคนาดาจะเป็นสถานที่อันน่าตื่นเต้นสำหรับนักศึกษา แคนาดาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชีวิตที่ดี, ระบบการศึกษาระดับชั้นนำและโอกาสการทำงานมากมาย Vancouver เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่รายล้อมไปด้วยภูมิประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ขณะที่คุณวุฒิการศึกษาจากประเทศแคนาดาก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ใหม่

ไม่นานมานี้ทางวิทยาลัยได้เปิดตัวหลักสูตรใหม่ - อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับหน่วยกิตการเรียนเพื่อเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยและขณะเดียวกันก็สามารถสำรวจเรียนรู้สาขาวิชาต่างๆอันหลากหลาย

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 60 หน่วยกิตและมีระยะเวลาเรียน 2 ปี นักศึกษาที่เรียนสำเร็จหลักสูตรจะมีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในรัฐ British Columbia ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์มีทางเลือกสาขาการเรียนมากมายได้แก่:

 • ภาษาอังกฤษ - อย่างเช่นกวีนิพนธ์, นวนิยายและการละคร
 • ปรัชญา - อย่างเช่นการคิดเชิงวิเคราะห์และจริยศาสตร์
 • จิตวิทยา - อย่างเช่นทฤษฎีบุคลิกภาพและสังคมวิทยา
 • วิทยาศาสตร์ - อย่างเช่นชีววิทยา, เคมีและธรณีวิทยา
 • ศิลปะ - อย่างเช่นสถาปัตยกรรมศาสตร์และละครในสื่อ
 • คณิตศาสตร์ - อย่างเช่นเรขาคณิต, พีชคณิตและสถิติศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ – อย่างเช่นรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ
 • ธุรกิจ - อย่างเช่นการสื่อสาร, กฎหมายและเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร, การวิจัยและการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ผู้จ้างงานต้องการ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของวิทยาลัย LaSalle Vancouver จะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะเฉพาะทางต่างๆที่จะช่วยให้ตนเองมีความโดดเด่นในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง การศึกษาของภาคเอกชนนี้ก้าวไปไกลกว่าข้อกำหนดของภาครัฐในด้านคุณภาพของเนื้อหาหลักสูตร, คณาจารย์, ความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน

ดีที่สุดในประเทศแคนาดา

หลายๆหลักสูตรของวิทยาลัย LaSalle Vancouver ได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปีติดต่อกัน คณะวิชาการออกแบบเกมและ VFX ได้รับการยกย่องในฐานะคณะวิชาชั้นนำระดับปริญญาตรีของประเทศแคนาดาในสาขาการออกแบบวิดีโอเกม (Princeton Review)

การเรียนที่เจาะลึกและยืดหยุ่น

นักศึกษาจะได้เรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและสามารถพัฒนาคุณสมบัติต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนอาชีพการทำงานของตนเอง โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และหลายๆหลักสูตรมีการรวมการฝึกงานไว้ด้วย นักศึกษาจะมีความพร้อมในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในรัฐ British Columbia

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรใน 8 สาขาการเรียนหลักและแต่ละสาขาประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี, อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยคุณวุฒิการศึกษาต่างๆได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

คณะวิชาการออกแบบเกมและ VFX

คณะวิชาอันมีนวัตกรรมนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาความรู้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการเป็นนักออกแบบ, นักเขียนโปรแกรม, นักออกแบบภาพอนิเมชั่น, ศิลปินและนักสร้างแบบจำลอง

คณะวิชาการออกแบบกราฟฟิก

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการคิดในรูปแบบใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบกราฟฟิกและสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะต่างๆอันเป็นที่ต้องการของตลาด นักศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ อย่างเช่นสี, การตกแต่งภาพ, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การกำกับศิลป์และการออกแบบเลย์เอาท์

คณะวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน อย่างเช่นแสง, พื้นที่, องค์ประกอบและสี ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยจนถึงโครงการเพื่อการพาณิชย์ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงข้อกำหนดที่เข้มงวดต่างๆของอุตสาหกรรมนี้

คณะวิชาการเรียนทางระบบอิเล็คทรอนิคส์

ผู้ที่ต้องการเรียนทางออนไลน์จะสามารถเรียนหลักสูตรอนุปริญญาที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นที่มีพื้นฐานจากหลักสูตรการเรียนในวิทยาเขต

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

นักศึกษาจะสามารถได้รับหน่วยกิตการเรียนเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยพร้อมๆไปกับการได้สำรวจเรียนรู้สาขาความรู้อันหลากหลาย อย่างเช่นการเขียนเชิงสร้างสรรค์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, การคิดเชิงวิเคราะห์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายธุรกิจ

คณะวิชาการปรุงอาหาร

ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในด้านศิลปะการปรุงอาหารจะได้เรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะที่มีระยะเวลาเรียน 1 หรือ 2 ปี โดยรูปแบบการเรียนจะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติและดำเนินการสอนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถเริ่มต้นอาชีพการทำงานที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าในร้านอาหาร, ร้านเบเกอรี่และอีกมากมาย

คณะวิชาแฟชั่น

หลักสูตรแฟชั่นของวิทยาลัยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านนวัตกรรม นักศึกษาจะได้แสดงผลงานสร้างสรรค์ของตนเองที่งานกิจกรรม, การถ่ายภาพและงานแฟชั่นโชว์ต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะการทำงานที่จะได้ใช้ในอาชีพการทำงานประจำวัน

คณะวิชาเสียงและภาพยนตร์

นักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในด้านดนตรีหรือภาพยนตร์จะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้ หลักสูตรจะสอนความรู้ล่าสุดในด้านเทคนิค, อุปกรณ์และดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนที่เป็นบุคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเสียง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดทางการศึกษา

นักศึกษาใหม่จะได้รับการประเมินประวัติการศึกษา โดยนักศึกษาที่ต้องการได้รับเข้าเรียนต้องดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเช่น:

 • เข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นแบบต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์
 • แสดงหลักฐานการสำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติในฐานะนักศึกษาผู้ใหญ่
 • ส่งแบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงการลงทะเบียนเรียน
 • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและการประเมิน
 • ส่งเรียงความ 250 คำในกรณีที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ยกเว้นหลักสูตรปริญญาตรีการออกแบบแฟชั่น)
 • หลักสูตรปริญญาตรีการออกแบบแฟชั่นกำหนดให้ต้องส่งเรียงความ 500 คำและประวัติผลงานที่ผ่านมา

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร โดยทางวิทยาลัยรับพิจารณาผลคะแนนสอบอันหลากหลาย อย่างเช่นผลคะแนนสอบขั้นต่ำต่อไปนี้:

 • IELTS Academic – 5.5 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา, 6.5 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
 • PTE Academic – 48 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา, 58 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
 • TOEFL IBT – 75 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา, 80 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
 • TOEFL PBT – 530 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา, 550 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

นักศึกษานานาชาติควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครโดยละเอียดเพิ่มเติม

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการ

หลักสูตรของวิทยาลัย LaSalle Vancouver มุ่งเน้นภาคปฏิบัติอย่างสูงและสนับสนุนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนมากมายที่นักศึกษาจะสามารถใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่นสตูดิโอ, เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ห้องสมุด

ห้องสมุดของวิทยาลัย LaSalle Vancouver มีบริการต่างๆมากมายที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา อย่างเช่น:

 • หนังสือและนิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็คทรอนิคส์
 • พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • เครื่องพิมพ์, เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องสแกน

กิจกรรม, สโมสรและองค์กรต่างๆ

มีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในระหว่างการเรียนที่วิทยาลัย LaSalle Vancouver กิจกรรมต่างๆจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพ อย่างเช่นกิจกรรมเวิร์คช็อป, งานแฟร์อาชีพ, กิจกรรมทางสังคม, ผู้บรรยายรับเชิญและสโมสรและองค์กรต่างๆมากมายที่รองรับความสนใจต่างๆ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย LaSalle Vancouver มีการดำเนินมาตรการต่างๆมากมายเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินในวิทยาเขต อย่างเช่นการฝึกซ้อมการอพยพและทีมงานรับมือกับเหตุการณ์วิกฤต ทางวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตในทุกไตรมาส โดยมุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆอย่างเช่นความปลอดภัยส่วนบุคคล, การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล นอกจากนี้ภายในวิทยาเขตยังเป็นพื้นที่ที่ปราศจากการคุกคามที่ซึ่งการเลือกปฏิบัติทุกประเภทเป็นเรื่องที่ต้องห้าม

Vancouver, British Columbia

Vancouver เป็นเมืองใหญ่และหลากหลายของประเทศแคนาดาที่ได้รับยกย่องว่ามีความปลอดภัยอย่างมากสำหรับการอยู่อาศัย โดยได้คะแนนสูงถึง 82 ในดัชนีความปลอดภัยจาก Travel-Safe Abroad วิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Renfrew SkyTrain ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทุกแห่งบนเครือข่ายบริการของ Metro Vancouver ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เมือง Vancouver ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งอันดีเยี่ยมใกล้กับมหาสมุทร, เทือกเขาและภูมิประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมาย อย่างเช่นชีวิตยามค่ำคืนอันมีชีวิตชีวา, ร้านอาหารระดับโลกและกิจกรรมทางวัฒนธรรมนานาชาติอันน่าตื่นเต้น

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At LaSalle College Vancouver
At LaSalle College Vancouver
At LaSalle College Vancouver
At LaSalle College Vancouver
At LaSalle College Vancouver
At LaSalle College Vancouver
At LaSalle College Vancouver
At LaSalle College Vancouver
At LaSalle College Vancouver
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1990

 • $804
  บ้านพัก
 • $814
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $255
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
LaSalle College LaSalle College
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
LaSalle College - by, 2019-12-17
5.0/ 5 stars
International Education Fair 2021

พูดคุยกับตัวแทนสถาบันศึกษาชั้นนำระดับโลกกว่า 35 สถาบัน จากทั้งประเทออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ มารวมไว้ที่งานเดียว สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับปริญญาตรี - โท – เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 17 กันยายน ตั้งแต่เวลา 15.00-18.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ อเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 18 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. พบสถาบันศึกษาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

AU CA GB NZ US Bangkok, Thailand 17th ก.ย. 2021 03:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

LaSalle College LaSalle College
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
LaSalle College - by, 2019-12-17
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์