พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Lincoln ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองChristchurch ประเทศนิวซีแลนด์ ให้การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นเวลากว่า 140ปี และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ดีที่สุดในอันดับ 12 ของโลก

มหาวิทยาลัย Lincoln ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติได้รู้สึกถึงความอบอุ่น ด้วยการทำให้พวกเค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ประกอบไปด้วยการปฐมนิเทศ การต้อนรับจากคณะสาขาวิชาต่างๆ การให้คำแนะนำในการช่วยเหลือด้านการเงิน และการพาเยี่ยมชมภายในวิทยาเขต จากกิจกรรมเหล่านี้เอง ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างอบอุ่น เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองได้อย่างแน่นอน

การให้คำแนะนำด้านการศึกษา การรับฟังและเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว และมีทีมช่วยเหลือด้านการเงิน เป็นความช่วยเหลือส่วนหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายให้นักศึกษาได้เลือกทำและเข้าร่วมอย่างหลากหลาย สำหรับแนวผจญภัยหรือผู้ที่รักความท้าทาย สามารถเลือกเล่นได้ทั้ง bungee jumping และ white-water rafting หรือจะเพิ่มความตื่นเต้น และผ่อนคลายให้มีมากยิ่งขึ้น ก็สามารถเลือกเข้าร่วมในการเฝ้าชมปลาวาฬ หรือจากการเดินสำรวจภูมิประเทศ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่ที่สวยงาม ก็สามารถทำได้เช่นกัน

มหาวิทยาลัย Lincoln มีอัตราการเจริญเติบโตของจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สูงขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งมาจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากการที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาอย่างหลากหลายแล้วนั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับ 5 ดาว สำหรับความเป็นสากลในทุกด้านด้วยเช่นกัน ตามการจัดอันดับของ QS Stars Rating System 2018

มหาวิทยาลัย Lincoln มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับโลก ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับห้าดาวในด้านการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากการจัดอันดับของ QS Stars Rating System 2018 นอกจากนี้ในเรื่องของการจ้างงาน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับห้าดาวเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บัณฑิตคิดเป็นจำนวน 15% ได้รับการจ้างงาน มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในนิวซีแลนด์

นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานได้มากขึ้น ผ่านทาง CareerHub โดยหลักสูตรส่วนใหญ่เน้นไปที่การเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานผ่านการปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดงานในโอกาสต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ และทำความรู้จักกับองค์กรที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทุนการศึกษาที่ Lincoln

ทุนการศึกษาบางทุนของมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ของนักศึกษา ในขณะที่ทุนการศึกษาบางประเภทมอบทุนการศึกษาตามความจำเป็นทางด้านการเงินของนักศึกษา

ทุนการศึกษาส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัย Lincoln มอบให้นักศึกษามีระยะเวลา 1 ปีการศึกษาและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน บางทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียน

ทุนการศึกษา International Taught Master Merit Scholarships ทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนมูลค่า 10,000 NZD ให้กับนักศึกษาแต่ละคน ทุนการศึกษานี้จะมอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรต่างๆที่มีการเรียนการสอนมากกว่า 180 หน่วยกิต (180-credit taught masters programmes)

เข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Lincoln สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

Show more +Show less -
การจัดอันดับ

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย Lincoln ได้รับการจัดอันดับมากมายหลายประเภทในปีนี้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีสำหรับคุณภาพด้านการศึกษาที่ส่งมอบให้แก่นักศึกษา

ในปี 2018/19 มหาวิทยาลัย Lincoln ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 317ของโลก ตามการจัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds (QS) นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Lincoln ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับห้าดาวและมีสาขาวิชาติดอันดับใน 50 อันดับแรกของโลกถึงสองสาขาวิชา ได้แก่ สาขาด้านการเกษตร และด้านวนศาสตร์ ซึ่งถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่44ของโลก

QS ยังมีเกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ดีที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน โดยวัดจากมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 5,000 คน โดยในการจัดอันดับประจำปี 2017/18 มหาวิทยาลัย Lincoln ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก

มหาวิทยาลัย Lincoln ได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ Times Higher Education (THE) เป็นครั้งแรกในปี2017 โดยอยู่ในอันดับในช่วง 401-500 และอยู่ในอันดับที่71ในภูมิภาค Asia-Pacific ซึ่งการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) เน้นให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในด้านการววิจัย การสอน รางวัลด้านวิชาการ การส่งต่อความรู้ และชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

Show more +Show less -
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Lincoln เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีในสาขา:

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เน้นให้ความสำคัญกับการสอนโดยประยุกต์เนื้อหาในการสอนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีพื้นฐานความรู้ที่หนักแน่น ครบถ้วนด้วยเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการต่างๆให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปได้ ทั้งในระดับผิวดิน และใต้ดิน รวมถึงในระดับโมเลกุลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเค้ารู้จักวิธีในการจัดการกับทรัพยากดิน น้ำ และอากาศได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงทรัพยากรอื่นๆให้ดำรงอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ปริญญาตรีภูมิสถาปัตยกรรม

ปริญญาตรีภูมิสถาปัตยกรรมได้รับการสอนโดยสถาบัน School of Landscape Architecture (SoLA) ซึ่งเป็นสถาบันที่ก่อตั้งมาเป็นเวลาช้านาน มีชื่อเสียงในการสอนด้านสถาปัตยกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ทั้งเนื้อหาและครูผู้สอนต่างได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาตรีภูมิสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัย Lincoln ได้รับการรับรองโดยสถาบัน Institute of Landscape Architects (NZILA) แห่งนิวซีแลนด์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่จะเป็นที่ต้องการอย่างสูงจากองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ออสเตรเลียและระดับนานาชาติต่อไป

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ให้ความสำคัญกับความสนใจเฉพาะทาง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงของโลกปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ได้มีความพร้อมและนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในโลกแห่งการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริญญาตรีการบริหารการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาตรีการบริหารการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักศึกาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการบริหารและการท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและสถานที่ เช่นเดียวกันกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ก็ถูกออกแบบเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมจริงในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน

สาขาเพิ่มเติมอื่นๆ

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆเพิ่มเติม นอกเหนือจ่ากหลักสูตรปริญญาตรีของตนเองได้ด้วยเช่นกัน

สาขาเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

 • การบัญช
 • การบริหารจัดการอาคาร และการพาณิชย์
 • เศรษฐศาสตร์
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการงานกิจกรรม
 • การเงิน
 • ธุรกิจมหภาค
 • การตลาด
 • กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการน้ำ

Show more +Show less -
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Lincoln เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโทในสาขาที่หลากหลายดังนี้:

ปริญญาโทธุรกิจ(การเงิน)

หลักสูตรปริญญาโทธุรกิจ(การเงิน) เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดและมุมมองด้านการเงินในบริบทสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงแนวทางการทำธุรกิจด้านการเกษตร การประกอบธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรม และการพาณิชย์

ปริญญาโทสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะวิชาธุรกิจด้านการเกษตรและพาณิชย์ กับคณะวิชาสิ่งแวดล้อม สังคม และการออกแบบ โดยหลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาชนบทในระดับนานาชาติ เสริมสร้างรากฐานให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บัณฑิตได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้พวกเค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา และมีมุมมองในการตั้งคำถามและประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ในสาขาอื่นๆได้เป็นอย่างดี

ปริญญาโทสาขาการวางแผน

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการวางแผน ถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน the New Zealand Planning Institute (NZPI) เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันกับบริบททางสังคมของนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถเข้าเป็นสมาชิกของสถาบัน NZPI ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นผลดีกับพวกเค้าเหล่านั้นในการทำงานต่อไปในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขานวัตกรรมอาหาร

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขานวัตกรรมอาหาร เป็นหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา1ปี (180หน่วยกิต) มีเป้าหมายในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารให้ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในเวทีระดับโลก โดยในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารทั้งด้านองค์ประกอบ คุณภาพ กระบวนการ นวัตกรรม การตลาด และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์

ปริญญาโทสาขาการจัดการด้านกีฬาและนันทนาการ

ปริญญาโทสาขาการจัดการด้านกีฬาและนันทนาการ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนในด้านการกีฬาและนันทนาการ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ของการปกครอง เศรษฐกิจ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก ว่ามีผลอย่างไรกับการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายในองค์กรและมีผลอย่างไนต่อการวางแผนในระยะยาว

Show more +Show less -
คุณสมบัติทางภาษา

คุณสมบัติทางภาษา

นักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ ไม่ว่านักศึกษาคนนั้นจะเป็นนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาภายในประเทศ หรือพลเมืองที่เพิ่งเข้ามาในประเทศก็ตาม

อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร พวกเค้าเหล่านั้นจำเป็นต้องแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ จำเป็นต้องมีทักษะในด้านต่างๆดังนี้:

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ไม่ว่าจะเป็นในการทำการบ้าน รายงาน และการทำข้อสอบ
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยปราศจากการช่วยเหลือใดๆ รวมไปถึงสามารถอ่านวิเคราะห์จับใจความได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการฟังได้เป็นอย่างดี เข้าใจเนื้อหาสำคัญจากการฟังได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงสามารถโต้ตอบในการอภิปรายในชั้นเรียนทั้งในรูปแบบกลุ่มหรือเนื้อหาที่มีความซับซ้อนได้
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจน รวมไปถึงมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมอภิปรายในชั้นเรียน

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรที่ช่วยในการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษได้จากหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพิจารณารับเข้าศึกษา

Show more +Show less -
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทที่เตรียมมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติในโอกาสต่างๆ ทั้งทุนที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ หรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลในการพิจารณา อาทิเช่น ความสามารถพิเศษของนักศึกษา หรือนักศึกษาที่มีความจำเป็นในด้านทุนทรัพย์

ทุนการศึกษาส่วนใหญ่ครอบคลุมเฉพาะแค่ค่าเล่าเรียน แต่ก็ยังมีบางทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าที่พักและค่าอยู่อาศัยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้อาจจะรวมไปถึงค่าอุปกรณ์การเรียนหรือค่าอุปการะอื่นๆ

ทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้นักศึกษาเป็นระยะเวลาเพียงหนึ่งปี แต่บางทุนสามารถครอบคลุมได้ถึงระยะเวลาจนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ด้วยเช่นกัน หากนักศึกษาที่ได้รับทุนยังคงสามารถรักษาระดับผลการเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุนการศึกษาที่ถูกจัดสรรให้กับนักศึกษาต่างชาติ มีดังนี้:

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ – การต้อนรับ

นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12สัปดาห์ จะได้รับทุนการศึกษามูลค่าNZD 5,400 โดยจะถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือในระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษา International Taught Master Merit Scholarships

ทุนการศึกษา International Taught Master Merit Scholarships มูลค่า NZD 10,000 จะถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ลงทะเบียนในหลักสูตรครบเป็นจำนวน 180 หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่75%ขึ้นไป หรือผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับB+ จึงจะผ่านหลักเกณฑ์ในการรับทุน

ทุนการศึกษา Lincoln University Vice-Chancellor's Scholarship

ทุนการศึกษา Lincoln University Vice-Chancellor's Scholarship ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในด้านวิชาการอยู่ในระดับสูง เพื่อให้มีโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในมหาวิทยาลัย Lincoln

มีทุนการศึกษามากกว่า20จำนวน มูลค่ากว่า NZD 5,000 ถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศในปีการศึกษานี้ ครอบคลุมตั้งแต่ค่าเล่าเรียน ไปจนถึงค่าสมัครในการลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาในระดับปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

Show more +Show less -
3577
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Newzealand

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
Students Vineyard Class
Best of Christchurch and Canterbury
Students Commerce building
Students SoLA
Student Winery
Lincoln University. A place to grow.
Students computer lab
Students walk
Students vineyard
Students Glasshouse
Students Ivey Hall
Students Landscape Studio
Students Library Stairs
At Lincoln University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ

 • บ้านพัก
 • อาหาร
 • ชีวิตประจำวัน
 • เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
การจัดอันดับโลก
Lincoln University Lincoln University
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Lincoln University - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Lincoln University Lincoln University
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Lincoln University - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์